reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Jak dokonywać wyceny wyrobów gotowych

Aktualizacja: 21.11.2005

Spółka wycenia wyroby gotowe według planowanego technicznego kosztu wytworzenia, skorygowanego o wskaźnik odchyleń ustalany jako różnica między rzeczywistymi a planowanymi kosztami produkcji. W trakcie badania biegły zakwestionował taki sposób wyceny na dzień bilansowy. Czy biegły rewident miał rację, a jeżeli tak, to jak poprawnie należy wycenić zapasy wyrobów gotowych na koniec roku? »

Remont środka trwałego

Aktualizacja: 21.11.2005

W budynku firmy (będącym środkiem trwałym firmy), który jest amortyzowany, zostały wymienione okna i przeprowadzono remont, nastąpiła też wymiana centralnego ogrzewania. Koszt inwestycji wyniósł około 18 000 zł netto. Czy te wydatki mogą być ujęte jako koszt w momencie ich poniesienia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? »

Jak ewidencjonować koszty w przedsiębiorstwie budowlanym

Aktualizacja: 17.11.2005

Pracuję w dziale księgowości w przedsiębiorstwie budowlano-montażowym. Od nowego roku chcemy zmienić zakładowy plan kont tak, aby uzyskać większą przejrzystość dotyczącą kosztów działalności przedsiębiorstwa. Na co w szczególności zwrócić uwagę opracowując plan kont? »

Jak rozliczyć usługę uszlachetniania wykonaną dla kontrahenta unijnego, który podał NIP UE

Aktualizacja: 17.11.2005

Jak rozliczyć usługę wykonywaną na ruchomym majątku rzeczowym dla kontrahenta unijnego w przypadku, gdy podał on swój NIP UE? Czy faktura wystawiona za tę usługę powinna zawierać stawkę VAT 0%, czy może nie powinna zawierać podatku? Jeśli te usługi są wyłączone z opodatkowania VAT, to czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług, które są związane z wykonywaniem tej usługi? »

W jaki sposób kontrolować dokumenty księgowe

Aktualizacja: 17.11.2005

Jestem główną księgową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Proszę o wskazówki, jak dokonywać kontroli dokumentów księgowych. Jaką rolę odgrywa w tym instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów? »

Zniszczone środki pieniężne jako koszt

Aktualizacja: 17.11.2005

Podczas codziennego przewożenia do banku utargu ze sklepu należącego do spółki dla zwiększenia bezpieczeństwa wykorzystywany był specjalny neseser. W trakcie przygotowywania jednego z transportów gotówki nastąpiła niezawiniona awaria systemu zabezpieczającego i część przewożonych pieniędzy uległa zniszczeniu na skutek spryskania specjalnym tuszem. Czy powstała strata będzie mogła być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów? »

Czy można potwierdzić faksem odbiór faktury korygującej

Aktualizacja: 17.11.2005

Czy faktura korygująca musi być potwierdzona przez nabywcę oryginalnym podpisem? Czy można potwierdzić odbiór takiej faktury faksem? »

Jak ujmować w księgach zmiany w umowach o usługi budowlane

Aktualizacja: 17.11.2005

Jesteśmy spółką świadczącą usługi w zakresie budownictwa. W lutym 2005 r. zawarliśmy umowę na wybudowanie hali produkcyjnej oraz magazynu materiałów. Zgodnie z umową czas realizacji umowy wyniesie 2 lata. We wrześniu 2005 r. zleceniodawca zgłosił możliwość rozszerzenia zakresu prac przy hali produkcyjnej oraz rozpoczął negocjacje zmiany warunków umowy w sprawie budowy magazynu. W jaki sposób należy w tym przypadku ustalić całkowity przychód z tej umowy w celu prawidłowego oszacowania kwoty przychodów, która zostanie wykazana w rachunku zysków i strat za 2005 r.? »

Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych jednostki

Aktualizacja: 17.11.2005

Prowadzimy sprzedaż hurtową. Dokonaliśmy posezonowej obniżki cen towarów w naszym magazynie. Towary kontrolujemy ilościowo-wartościowo, a księgujemy je w cenach ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen zakupu. Jak należy zaksięgować dokonaną przez naszą firmę obniżkę cen? »

Jak rozliczyć podatkowo zakup gruntu, na którym stoi pawilon

Aktualizacja: 16.11.2005

Prowadzimy spółkę akcyjną. Posiadamy pawilon handlowy ujęty w ewidencji środków trwałych i amortyzowany. W bieżącym roku zakupiliśmy prawo własności gruntu, na którym stoi wspomniany pawilon, wraz ze służebnością za kwotę 30 000 brutto. Czy VAT od tej kwoty podlega odliczeniu? Kiedy ten wydatek zaliczyć do kosztów podatkowych? »

W przypadku badania sprawozdań finansowych małych jednostek

Aktualizacja: 16.11.2005

Jestem właścicielem małego przedsiębiorstwa produkcyjnego funkcjonującego na rynku już od paru lat. Od tego roku, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, podlegamy badaniu rocznego sprawozdania finansowego. Na co w szczególności zwraca uwagę biegły rewident badając sprawozdania finansowe tak małych jednostek jak nasza? Dodam również, że całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych dla naszej jednostki zlecamy na zewnątrz. »

Zapłata za usługę a wartość początkowa

Aktualizacja: 16.11.2005

Spółka zakupiła z importu środek trwały. Wartość zakupu po przeliczeniu na PLN wyniosła 120 000 zł. Środek trwały został oddany do użytkowania w sierpniu 2005 r. Za usługę transportową (4300 zł) zapłaciliśmy we wrześniu, chociaż faktura była już wystawiona w sierpniu. Czy kwota usługi transportowej powiększy wartość początkową środka? »

Kiedy powstają różnice kursowe od należności

Aktualizacja: 15.11.2005

Jesteśmy firmą budowlaną prowadzącą budowy na terenie Niemiec, w związku z tym wystawiamy faktury sprzedaży w euro, za które kontrahenci dokonują wpłat na nasz rachunek walutowy w banku. Według jakich kursów powinny być księgowane poszczególne zdarzenia gospodarcze i kiedy powstają różnice kursowe? »

Czy usługi naukowo-badawcze są opodatkowane VAT

Aktualizacja: 15.11.2005

Jesteśmy jednostką o statusie jednostki badawczo-rozwojowej i zajmujemy się świadczeniem usług naukowo-badawczych poprzez m.in. opracowywanie analiz i ocen dotyczących stanu i rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i techniki, podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Czy nasze usługi podlegają VAT? »

Jak zaksięgować opłatę komorniczą

Aktualizacja: 15.11.2005

W związku z nieotrzymaniem od kontrahenta zapłaty za zakupione przez niego towary wnieśliśmy sprawę do sądu. Po otrzymaniu pozytywnego dla nas orzeczenia sadowego chcemy złożyć wniosek o egzekucję zasądzonych kwot. Jak prawidłowo zaksięgować w księgach rachunkowych opłatę wniesioną komornikowi w związku z przedmiotowym wnioskiem? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

LSJ HR Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama