reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Wynagrodzenie za pracę w Anglii a podatek dochodowy w Polsce

Aktualizacja: 13.04.2005

Od czerwca 2004 r. pracowałem w Wielkiej Brytanii. Moja umowa o pracę zawarta jest do końca maja 2005 r. Jeszcze nie wiem, czy zdecyduję się na jej przedłużenie, ponieważ w Polsce pozostała moja rodzina. Czy za 2004 r. powinienem złożyć w Polsce zeznanie podatkowe (nie uzyskałem żadnych innych dochodów, poza dochodami z pracy w Anglii)? »

Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło pokryte ze środków PHARE podlega opodatkowaniu

Aktualizacja: 13.04.2005

Jeżeli należność za wykonaną pracę jest pokryta ze środków Funduszu Małych Projektów PHARE Polska-Słowacja 2001, to czy umowa o dzieło podlega opodatkowaniu zgodnie z wprowadzonymi od 1 stycznia 2004 r. zmianami w zakresie rozliczania zaliczek na podatek od dochodów z działalności wykonywanej osobiście? »

Czy podatnik prowadzący niewielką działalność opodatkowaną może odliczać podatek

Aktualizacja: 13.04.2005

Naszą podstawową działalnością jest działalność edukacyjna w zakresie szkolnictwa wyższego, zwolniona z podatku VAT. Działalność dodatkowa, opodatkowana VAT, jest znikoma. Stosunek obrotów wynikających z działalności pozaedukacyjnej do całości obrotów (obliczony według art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług) wynosi 0,54%. Czy w związku z tym nie mamy prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego? »

Czy można odliczyć podatek z faktur za rozbiórkę budynku używanego

Aktualizacja: 13.04.2005

Jesteśmy właścicielem gruntu wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej, na którym znajdują się budynki wybudowane w latach 1985-1986. Obecnie znaleźliśmy nabywcę na ten grunt, jednak przed sprzedażą musimy, zgodnie z umową zawartą z kupującym, dokonać rozbiórki większości budynków. Budynki te nie były modernizowane, ale ich rozbiórka wiąże się z poniesieniem kosztów. Czy podatek naliczony VAT wynikający z faktur otrzymanych od usługodawców za rozbiórkę budynków będzie podlegał odliczeniu. Czy jeżeli odliczymy podatek VAT z faktur za rozbiórkę, to sprzedaż gruntu z pozostałymi dwoma budynkami będzie objęta zwolnieniem z VAT? »

Jak obciążyć sprzedawcę z kraju Unii za naprawę urządzenia w Polsce

Aktualizacja: 04.04.2005

Kupiliśmy w Czechach urządzenie, które uległo awarii. W jaki sposób obciążyć dostawcę za naprawę (materiały i robocizna)? Czy wystawić fakturę VAT, czy też notę? Jaką stawkę podatku do tego zastosować - 0% czy 22%? Pragnę dodać, że zarówno nasza firma, jak i dostawca jesteśmy podatnikami i posiadamy NIP UE. »

Oddanie samochodu osobowego w podnajem - konsekwencje w podatku naliczonym

Aktualizacja: 04.04.2005

Chcemy wynajmować przez pewien okres samochody osobowe (w ramach umowy najmu, dzierżawy czy podobnego typu). Jakiego rodzaju konsekwencje wiążą się z tym, w szczególności w podatku VAT? »

Korekta wartości zobowiązań z tytułu różnic kursowych

Aktualizacja: 04.04.2005

Podatnik zakupił w celach handlowych od zagranicznego kontrahenta towar, który następnie został sprzedany innemu zagranicznemu odbiorcy. Płatności z tytułu obu transakcji zostały rozliczone w euro. Podatnik posiada własny rachunek walutowy prowadzony w euro. Za jego pośrednictwem realizowane są płatności dokonywane w transakcjach z zagranicznymi kontrahentami. Jak powinny zostać rozliczone przychody i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym? »

Czy dzierżawa samochodu od kontrahenta unijnego rodzi obowiązek zapłaty akcyzy

Aktualizacja: 04.04.2005

Zawarłem z kontrahentem z Niemiec umowę dzierżawy samochodu osobowego. Z tego tytułu będę co miesiąc uiszczał opłatę na rzecz niemieckiego kontrahenta. Czy transakcję tę mam rozliczyć jak wewnątrzwspólnotowe nabycie i zapłacić podatek akcyzowy od tego samochodu? »

Wypłata części dywidendy użytkownikowi udziału w spółce z o.o.

Aktualizacja: 04.04.2005

Jak powinna zostać opodatkowana wypłata części dywidendy na rzecz użytkownika udziału w spółce z o.o.? »

Używanie samochodu zleceniobiorcy na potrzeby działalności gospodarczej zleceniodawcy

Aktualizacja: 04.04.2005

Prowadzę samodzielną działalność gospodarczą. Często powierzam wykonywanie różnych prac innym osobom. Przy wykonywaniu zlecenia osoby te korzystają z własnych samochodów. Czy w takich przypadkach mogę wydatki z tytułu eksploatacji przez te osoby ich własnych pojazdów zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, a jeśli tak, to w jakiej wysokości? »

Koszty poniesione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki

Aktualizacja: 28.04.2005

Spółka z o.o. zamierza dokonać podwyższenia kapitału zakładowego. W tym celu będzie zmieniana umowa spółki. Czy wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego - opłaty notarialne od zmiany umowy spółki, koszty sądowe odnoszące się do zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego spółki - będą podlegały zaliczeniu przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów? »

Skutki nieważności umowy o pracę zawartej między członkiem zarządu a spółką

Aktualizacja: 04.04.2005

Jestem wspólnikiem spółki z o.o. i jednocześnie członkiem jej zarządu. Zarząd spółki jest dwuosobowy - każdy z jego członków jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki. Ostatnio zawarłem ze spółką umowę o pracę. Przy zawieraniu tej umowy samodzielnie reprezentowałem spółkę i jednocześnie występowałem we własnym imieniu. Od księgowego dowiedziałem się jednak, że zawarta w ten sposób umowa jest wadliwa, co będzie miało konsekwencje podatkowe zarówno dla mnie, jak i dla spółki. Czy tak jest naprawdę? »

Opodatkowanie dochodów ze sprzedaży na aukcjach internetowych

Aktualizacja: 04.04.2005

W ostatnim czasie dokonałem sprzedaży kilku niepotrzebnych mi przedmiotów (rower, telewizor itp.) za pośrednictwem aukcji internetowych. Czy w związku z tego rodzaju transakcjami ciążą na mnie jakieś obowiązki w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych? »

Ujęcie faktury korygującej dotyczącej zmniejszenia ceny nabycia towarów handlowych

Aktualizacja: 04.04.2005

Przychody i koszty z prowadzonej działalności gospodarczej rozliczam w księdze przychodów i rozchodów. W lutym nasz kontrahent przysłał nam fakturę korygującą VAT, która dotyczy zmniejszenia ceny zakupionego przez nas towaru handlowego. Zakup tego towaru zaewidencjonowany był w kosztach uzyskania przychodu w październiku 2004 r. Korekta ceny nabycia powoduje, że wartość zakupu zmniejsza się o 344 zł, a VAT naliczony o 75,68 zł. Czy zmniejszenie to ująć w księdze w lutym 2005 r. czy dokonać korekty zapisów w październiku 2004 r.? »

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Aktualizacja: 04.04.2005

Proszę o odpowiedź na pytanie, czy sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Jeśli tak, to jaka jest stawka tego podatku i kto powinien go zapłacić? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama