reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Porady prawne

Koszty zużycia energii i ochrony dotyczące inwestycji

Aktualizacja: 04.04.2005

Spółka z o.o. zajmująca się działalnością handlową jest w trakcie realizacji inwestycji - budowy nowego magazynu. Czy w trakcie realizacji tej inwestycji koszty zużycia energii oraz monitoringu i ochrony placu budowy mogą zostać bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też zwiększają wartość środka trwałego w budowie i w przyszłości będą podlegać amortyzacji? »

Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym

Aktualizacja: 04.04.2005

W stosunku do mojego męża wszczęto postępowanie podatkowe w sprawie wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. Urząd skarbowy wezwał go do osobistego stawienia się w urzędzie, jednak mój mąż zignorował to wezwanie. W związku z tym nałożono na niego karę porządkową w wysokości 1000 zł. Kiedy urząd może nałożyć taką karę? Czy mój mąż może domagać się jej uchylenia? »

Upadłość spółki a składanie deklaracji VAT-7

Aktualizacja: 04.04.2005

Czy spółka z o.o. w upadłości, która nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej i nie posiada majątku, musi składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe VAT-7 "zerowe" za okresy miesięczne? »

Opodatkowanie usług obróbki towarów

Aktualizacja: 04.04.2005

Jesteśmy firmą produkcyjną, która produkuje i obrabia części do silników okrętowych i eksportuje je do Norwegii. Odlewy, które obrabiamy, albo kupujemy, albo zostają nam powierzone. Stawka VAT na obróbkę odlewów wysyłanych do Norwegii wynosi 22 proc. Czy odlewy, które kupiliśmy od Norwegów, po obróbce sprzedajemy Norwegom jako towar ze stawką 0 proc., czy na towar jest stawka 0 proc., a na obróbkę - 22 proc.? Jakie stawki VAT należy stosować, jeżeli Norwegowie kupują odlewy w Polsce, a nam powierzają ich obróbkę? Co powinniśmy zafakturować i z jaką stawką w momencie ich wysyłki do Norwegii? »

Dostawa ciepła przez zakład energetyczny - rozliczenie VAT

Aktualizacja: 04.04.2005

Jednostka wystawiła fakturę za dostawę ciepła 11 grudnia 2004 r., z prognozowaną kwotą wykonania sprzedaży za cały grudzień 2004 r. W umowie o dostawę ciepła zawarto klauzulę, iż termin płatności ujęty będzie w fakturze i ustalono go na 17 dzień następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wykonana usługa. Faktura została zapłacona przez odbiorcę 18 grudnia 2004 r. Kiedy w przedstawionych sytuacjach powstaje obowiązek podatkowy w VAT? Czy jednostka mogła wystawić fakturę 10 grudnia 2004 r. z prognozowaną sprzedażą za grudzień 2004 r.? Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeżeli odbiorca zapłaci 29 grudnia 2004 r., faktura została wystawiona 31 grudnia 2004 r., a obowiązek zapłaty wynikający z umowy o dostawę ciepła ustalono na 21 stycznia 2005 r.? Czy możliwe jest wykazanie tego podatku w deklaracji grudniowej (wcześniejsze wykazanie podatku rodzi negatywne konsekwencje w postaci konieczności sporządzenia korekty deklaracji za grudzień 2004 r.)? »

Moment powstania przychodu przy dostawie energii cieplnej

Aktualizacja: 04.04.2005

Faktura z tytułu dostawy energii cieplnej za grudzień 2004 r. została zapłacona 25 grudnia 2004 r. Czy będzie ona przychodem podatkowym roku 2004 czy 2005, jeżeli termin płatności na fakturze został określony na 15 stycznia 2005 r.? »

Umorzenie pożyczki a VAT

Aktualizacja: 04.04.2005

Jednostka uzyskała w czerwcu 2004 r. umorzenie pożyczki zaciągniętej w 2002 r. z WFOŚiGW, pod warunkiem przeznaczenia równowartości kwoty umorzenia na inne inwestycje ekologiczne (środki trwałe) zrealizowane w grudniu 2003 r. i aprobowane przez pożyczkodawcę. Czy umorzenie pożyczki rodzi konsekwencje podatkowe w VAT, czy wpłynie na strukturę odliczanego VAT i wykazanie umorzenia jako sprzedaży zwolnionej w deklaracji? Jednostka w okresie maj-grudzień 2004 r. wykazywała w deklaracji tylko sprzedaż opodatkowaną. »

Darowizna oprogramowania komputerowego

Aktualizacja: 04.04.2005

Jak obecnie przedstawia się sprawa odliczenia i dokumentowania przekazanej przez spółkę z o.o. darowizny w postaci oprogramowania komputerowego (wartość brutto 355 zł) na rzecz organizacji osób niewidomych (Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski - organizacja pożytku publicznego)? »

Moment zaliczenia do kosztów premii dla pracowników

Aktualizacja: 04.04.2005

Po zamknięciu 2004 r. spółka naliczyła premie za wyniki sprzedaży w tym roku. Naliczenie premii i ich zarachowanie do ksiąg nastąpiło w lutym 2005 r. W którym momencie zaliczyć tę premię do kosztów uzyskania przychodów? W momencie naliczenia i zarachowania, czy w momencie wypłaty pracownikom, co miało miejsce w marcu? »

Czy prowadzący działalność gospodarczą musi złożyć dodatkowy PIT dotyczący otrzymywanych alimentów

Aktualizacja: 04.04.2005

Czy prowadzący działalność gospodarczą musi złożyć dodatkowy PIT dotyczący otrzymywanych alimentówProwadzę działalność gospodarczą opodatkowaną 19-procentowym podatkiem liniowym. W ubiegłym roku otrzymywałem również alimenty. Czy muszę wypełnić dodatkowy PIT dotyczący alimentów? Jeśli tak, to jaki? »

Jak ewidencjonować niedobory zawinione w sklepie

Aktualizacja: 04.04.2005

Podczas remanentu w sklepie w 2002 r. zostały stwierdzone niedobory na znaczną kwotę, do których przyznał się kierownik sklepu wykonujący tam usługi handlowe na podstawie umowy o współpracy (prowadził własną firmę i wystawiał faktury za usługi handlowe). Po sporządzeniu protokołu z remanentu potwierdził on powstałe braki i zobowiązał się na piśmie do spłacenia ich wartości w ratach w ciągu 6 miesięcy. Niestety, nie wywiązał się z tego zobowiązania. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. W 2004 r. sąd wydał nakaz zapłaty dochodzonego długu, jednak wyrok ten nie jest prawomocny, a dłużnik zapowiedział, że będzie się odwoływał. Proszę o poradę, co należy zrobić z towarem, który jest na stanie magazynowym w księgowości, a faktycznie go nie ma. Towar ten prawdopodobnie został wyniesiony przez tę osobę i sprzedany poza sklepem, a gotówka nigdy nie trafiła do kasy. Kiedy wartość tego towaru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w przypadku, gdy dług nie zostanie spłacony, i co należy zrobić z podatkiem VAT, który został odliczony od tych towarów w miesiącu ich zakupu? »

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Aktualizacja: 27.04.2005

Instytucja finansowa, w której ubiegam się o dofinansowanie inwestycji, zażądała ode mnie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Proszę o informację, czy urząd skarbowy ma obowiązek wydać mi takie zaświadczenie, jeżeli złożę stosowny wniosek? Czy wniosek składa się na jakimś specjalnym formularzu? Ile czasu ma urząd na wydanie zaświadczenia? Czy muszę uiścić jakąś opłatę za to zaświadczenie? I jeszcze jedno: mam zaległość w podatku dochodowym, jednak zaległość ta została rozłożona na raty. Raty spłacam w terminie. W jaki sposób urząd potraktuje tę zaległość? Czy wykaże ją w zaświadczeniu? »

Zakup wyposażenia związanego z podejmowaniem kontrahentów

Aktualizacja: 04.04.2005

Do jakich kosztów należy zaliczyć zakup kieliszków w celu użycia ich podczas podejmowania kontrahentów w firmie - do kosztów reprezentacji czy innych? Czy zakup ten jest kosztem podatkowym? »

Budowla ulepszona w trakcie roku podatkowego

Aktualizacja: 04.04.2005

Opłacam podatek od nieruchomości od budowli zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej. W ciągu roku na skutek rozbudowy tej budowli zmieniła się jej wartość początkowa. Czy w związku z tym powinienem dokonać korekty deklaracji na podatek od nieruchomości w trakcie roku podatkowego? »

Ozdobne oznaczenie towaru stanowiące reklamę

Aktualizacja: 04.04.2005

Firma zakupiła plakatowniki (plastikowe tabliczki, do których przymocowuje się kartki formatu A4), na których zostały umieszczone kartki z logo firmy oraz wydrukowanymi dużymi, rzucającymi się w oczy cenami towarów. Każdy rodzaj towaru (odzież) w sklepie jest w ten sposób oznaczony. Czy jest to informacja czy reklama ograniczona limitem 0,25%? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PFR Portal PPK Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama