reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Prawo Unii Europejskiej

Straty za granicą do odliczenia

Aktualizacja: 15.12.2005

W określonych sytuacjach firmy mogą rozliczać straty poniesione przez ich spółki zależne działające w innych krajach UE. Pozbawienie tego prawa jest sprzeczne z zasadą swobody działalności gospodarczej - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości. »

Jak uzyskać zwrot VAT z Portugalii

Aktualizacja: 13.12.2005

Polscy przedsiębiorcy mają prawo do żądania zwrotu VAT zawartego w cenie nabytych w Portugalii towarów i usług, nawet jeśli nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT w tym państwie. Wniosek należy wypełnić w dwóch egzemplarzach w języku portugalskim. Kopie wniosków nie będą przyjmowane. »

Standaryzacja i harmonizacja rachunkowości w Europie

Aktualizacja: 08.12.2005

Zmiany w polskim prawie bilansowym, wprowadzające obowiązek stosowania MSR przez niektóre spółki, są skutkiem realizacji strategii Komisji Europejskiej na lata 2000-2005, która już kilka lat temu sformułowała wymóg zastosowania MSR przez wszystkie spółki giełdowe w ich skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, także w bankach, do końca 2005 r., a w dalszej perspektywie także w sprawozdaniach jednostkowych. »

Zamiast przepisu, unijna dyrektywa

Aktualizacja: 07.12.2005

Ostatnio coraz częściej słychać zarzuty, że przepisy polskiej ustawy o VAT są niezgodne z regulacjami VI dyrektywy. Dotyczy to np. odliczania podatku naliczonego od kosztów reprezentacji i reklamy niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów w części przekraczającej limit ustalony przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z interpretacjami urzędów skarbowych, podatek naliczony od tych wydatków nie podlega odliczeniu. »

Od prawa unijnego nie ma ucieczki

Aktualizacja: 28.11.2005

Interpretacje niejasnych przepisów podatkowych powinny uwzględniać dyrektywy unijne i orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oznacza to konieczność stosowania nowych reguł interpretacyjnych uwzględniających zasadę pierwszeństwa dorobku prawa wspólnotowego. »

Co trzeba wiedzieć o badaniu sprawozdań

Aktualizacja: 22.11.2005

VIII dyrektywa UE w sprawie badania ustawowego rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych wprowadza m.in. obligatoryjność stosowania Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Standardy te będą musiały być stosowane przez wszystkich biegłych rewidentów i firmy audytorskie państw członkowskich UE przy przeprowadzaniu badań ustawowych. »

Jak uzyskać zwrot VAT zapłaconego na Cyprze

Aktualizacja: 15.11.2005

Polscy przedsiębiorcy mogą odzyskać VAT naliczony przy nabyciu na Cyprze towarów i usług związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, jak również VAT zapłacony przez nich na Cyprze z tytułu importu towarów i usług związanych z prowadzoną działalnością na terytorium Unii Europejskiej. Aby otrzymać zwrot, trzeba spełnić określone prawem warunki. Wniosek o zwrot trzeba wypełnić po grecku. »

Można odliczyć cały VAT

Aktualizacja: 09.11.2005

Podatnicy, którym organy skarbowe zakwestionowały prawo do pełnego odliczenia VAT przy subwencjach, mogą złożyć wnioski o wznowienie postępowań. To efekt ostatnich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. »

Wyrok ETS już nam nie grozi

Aktualizacja: 04.11.2005

Niedawny wyrok ETS, w którym zakwestionowano przepisy hiszpańskiej ustawy o VAT związane z ograniczeniem odliczeń przy subwencjach, nie wpłynie na sytuację polskich podatników. Nasze przepisy dotyczące ograniczeń związanych z odliczaniem VAT z subwencji zostały uchylone w czerwcu br. »

Wszyscy będą tak samo interpretować

Aktualizacja: 03.11.2005

Jest szansa na jednolite stosowanie szóstej dyrektywy przez wszystkie państwa członkowskie. Przepisy wykonawcze do dyrektywy określające zasady opodatkowania wspólnotowym VAT zostały właśnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. »

Możemy współtworzyć prawo unijne

Aktualizacja: 28.10.2005

Od 1 maja 2004 r., odkąd jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, mamy obowiązek przestrzegania prawa UE. Do Trybunału Konstytucyjnego trafiły 3 wnioski - dwa w kwietniu i jeden we wrześniu 2004 r. - gdzie zakwestionowano zgodność z Konstytucją Rzeczypospolitej m.in. przepisów Traktatu o Przystąpieniu, jak też jego integralnej części, czyli aktu w sprawie warunków przystąpienia. Z jakich powodów akty te wzbudziły wątpliwości? »

Spóźnione przekazanie środków jest w Unii karane

Aktualizacja: 20.10.2005

Obowiązkiem państwa członkowskiego jest zapłata odsetek w przypadku opóźnienia w zapisaniu środków własnych na rachunek Komisji Europejskiej w wyznaczonym terminie - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości. »

VAT nie ominie kursów jezykowych

Aktualizacja: 18.10.2005

Opodatkowanie VAT-em marży stosuje się do firmy, która oferuje usługi polegające na organizacji wyjazdów językowych oraz studiów zagranicznych - uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości (sygn. akt C-200/03). »

Częściowe odliczenie VAT niezgodne z przepisami Unii

Aktualizacja: 13.10.2005

Częściowe odliczanie VAT związanego z nabyciem towarów lub usług sfinansowanych z subwencji stosowane przez podatników wykonujących wyłącznie czynności opodatkowane jest sprzeczne z przepisami szóstej dyrektywy - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Sygn. akt C-204/03). »

Coraz większe straty VAT

Aktualizacja: 05.10.2005

Europejski Trybunał Sprawiedliwości przymierza się do wprowadzenia tzw. klauzuli obejścia prawa do swojego orzecznictwa. Przed Trybunałem toczą się właśnie trzy sprawy, w których zakwestionowano działania podatników. Wykorzystali oni obowiązujące przepisy w taki sposób, aby osiągnąć korzyści podatkowe, dla których te przepisy nie były stosowane. Wszystkie trzy sprawy (sygn. C-255/02, C-419/02 oraz C-223/03) dotyczą odzyskania VAT naliczonego. Orzeczenia mają zostać ogłoszone jeszcze w tym miesiącu. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

KDP Tax

Kancelaria doradztwa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama