| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Jak sporządzić sprawozdanie finansowe według MSSF po raz pierwszy

Wykorzystanie możliwości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF, jaką daje art. 45 ustawy o rachunkowości, wiąże się z dużym wyzwaniem. Celem artykułu jest przedstawienie, w jakim zakresie przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania finansowego zgodnie ze standardami międzynarodowymi ma zastosowanie MSSF nr 1 - "Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy".

Rachunkowość zabezpieczeń można stosować tylko w przypadku spełnienia wszystkich kryteriów zawartych w MSR nr 39. W związku z tym w bilansie otwarcia nie powinny być prezentowane transakcje zabezpieczające, które nie spełniają warunków opisanych w MSR nr 39.
Szacunki
Szacunki wykorzystywane na dzień przejścia na MSR/MSSF powinny być oparte na tych samych założeniach, które były wykorzystane w dotychczas sporządzanych kalkulacjach w sprawozdaniu jednostkowym, chyba że istnieją obiektywne dowody wskazujące na błędy w dokonanych kalkulacjach. Spółka powinna dokonać zmian w przyjętych szacunkach tylko wówczas, gdy podstawa kalkulacji jest niezgodna z MSR/MSSF. Nie oznacza to jednak, że otrzymanie informacji po dniu przejścia na MSR/MSSF wymaga dokonania korekty wyliczenia szacunków w bilansie otwarcia zgodnym z MSR/MSSF. Spółka powinna uwzględnić otrzymaną informację w rachunku zysków i strat lub jako niepodzielny wynik z lat poprzednich w sprawozdaniu finansowym sporządzanym na koniec roku obrotowego, w którym otrzymała tę informację.
Aktywa dostępne do sprzedaży oraz działalność zaniechana
Spółki, które przeszły na MSR/MSSF przed 31 grudnia 2005 r. nie musiały dokonywać przekształcenia danych porównawczych w odniesieniu do działalności zaniechanej oraz aktywów trwałych, które spełniały definicję aktywów dostępnych do sprzedaży. Jednostki przechodzące na MSR/MSSF po tej dacie (np. od 1 stycznia 2006 r.) muszą dokonać odwrócenia amortyzacji aktywów długoterminowych zaklasyfikowanych jako przeznaczone do obrotu za okres od daty, kiedy aktywa te zaczęły spełniać kryteria aktywów przeznaczonych do obrotu.
Należy pamiętać, że przejście na MSR/MSSF wymaga określenia kluczowych dat: sporządzenia bilansu otwarcia, daty przejścia na MSR/MSSF, daty sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego.

Dominika Kopanicka
specjalista w zakresie sprawozdawczości międzynarodowej

• MSSF nr 1 – „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »