REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich /fot.Shutterstock
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów kół gospodyń wiejskich /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił zasady prowadzenia przez koła gospodyń wiejskich uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych. Regulacje zawarte w rozporządzeniu obowiązują od 15 stycznia 2019 r.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich, które zostało opublikowane 14 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. rok 2019 poz. 70), natomiast weszło w życie 15 stycznia 2019 r.

Autopromocja

Uproszczona ewidencja

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia przez koła gospodyń wiejskich uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań w podatku dochodowym od osób prawnych.

Ten nowy akt prawny jest wykonanie ustawowej delegacji określonej w art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. rok 2018 poz. 2212).

W świetle art. 24 ust. 1 niniejszej ustawy prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich jest możliwe w przypadku, gdy:

1) osiągają przychody wyłącznie z:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

a) działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji,

b) sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,

c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

2) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego;

3) w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 1, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł.

O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów koło gospodyń wiejskich, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym, za pośrednictwem powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ważne!
Na mocy art. 2 ust. 6 ustawy o rachunkowości w przypadku stosowania przez koło gospodyń wiejskich uproszczonej ewidencji, koło gospodyń wiejskich nie prowadzi pełnej rachunkowości.

Zasady prowadzenia ewidencji

W rozporządzeniu określono sposób dokonywania w ewidencji zapisów zdarzeń (operacji), księgowania ewentualnych błędów (omyłek), tak aby ewidencja spełniała wymogi ewidencji rzetelnej i niewadliwej. Określone zostały dokumenty, które stanowią podstawę dokonywania zapisów w uproszczonej ewidencji.

Uproszczona ewidencja obejmuje następujące zbiory zapisów, obrotów (sum zapisów):

1) zestawienie przychodów i kosztów;

2) zestawienie przepływów finansowych w kole gospodyń wiejskich prowadzącej uproszczoną ewidencję;

3) wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z prowadzoną działalnością.

W zestawieniu przychodów i kosztów koła gospodyń wiejskich prowadzące uproszczoną ewidencję wykazują przychody z tytułu otrzymanych środków pieniężnych i z innych środków finansowych ze źródeł określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich tj. z działalności statutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji, a także z działalności odpłatnej z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątku oraz odsetek będą rozpoznawane na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Także koszty kół gospodyń wiejskich związane z realizacją zadań określonych w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy o kołach gospodyń wiejskich - w tym także koszty świadczeń statutowych, będą rozpoznawane na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu bądź zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, przy czym każdy wydatek, poza wyraźnie wskazanym w ustawie – wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania koła gospodyń wiejskich.

Wszystkie zatem poniesione przez koło gospodyń wiejskich wydatki, po wyłączeniu enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo – skutkowym z osiągniętymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów.

Polecamy: CIT 2019. Komentarz

Rzetelność i prawidłowość ewidencji

Przepisy zawarte w rozporządzeniu regulują m.in. kwestie dotyczące rzetelności i prawidłowości prowadzenia uproszczonej ewidencji oraz dokumentowania.

Uproszczoną ewidencję uważa się za rzetelną, jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, w tym także gdy:

1) błędy spowodowały podwyższenie kwoty podstawy opodatkowania, z wyjątkiem błędów polegających na niewykazaniu lub zaniżeniu kosztów zakupu towarów handlowych i usług, lub

2) uzupełniono zapisy lub dokonano korekty błędnych zapisów w uproszczonej ewidencji przed rozpoczęciem kontroli przez organ podatkowy lub w terminie, w którym podatnikowi przysługuje uprawnienie do skorygowania deklaracji na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.), lub

3) błędne zapisy są skutkiem oczywistej omyłki, a posiadane dowody księgowe odpowiadają warunkom określonym w § 6 ust. 3 rozporządzenia.

Uproszczona ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.


Dokumentacja zapisów

Podstawą zapisów w ewidencji uproszczonej są dowody księgowe wymienione w § 6-8 rozporządzenia, przede wszystkim faktury, rachunki oraz inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, zawierające wiarygodne dane dotyczące wystawcy dokumentu, daty jego wystawienia oraz przedmiotu zdarzenia.

Korygowanie błędów

W ewidencji uproszczonej dopuszczalne jest korygowanie błędów w zapisach oraz korekta kosztów związana z uchyleniem w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych art. 15b (tzw. „zatory płatnicze”) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197).

W związku z powyższą zmianą Ordynacji podatkowej w § 7 ust. 3 pkt 2 uwzględniono dokumenty, które umożliwiają dokonanie zwiększenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co może nastąpić, w różnych przypadkach w odniesieniu do podatników.

Wzory zestawień ewidencyjnych

Rozporządzenie zawiera tabelę do prowadzenia zestawienia przychodów i kosztów (załącznik nr 1 rozporządzenia), którymi są przychody i koszty uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla prawidłowego rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku podatnik oblicza sumę przychodów i kosztów uzyskania przychodów.

Ustawodawca określił także tabelę, zestawienie przepływów finansowych (załącznik nr 2 rozporządzenia), która służy do zestawienia dochodów (przychodów) zwolnionych od podatku w roku podatkowym i z lat poprzednich, w okresie sprawozdawczym oraz razem od początku roku, zadeklarowanych przez podatnika jako dochody przeznaczone na cele statutowe zwolnione od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zestawienie określa poniesione wydatki na cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód wolny od podatku z lat ubiegłych i wydatki pokryte z tego dochodu. Zestawienie umożliwia obliczenie wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, poniesionych z dochodów zwolnionych od podatku dochodów na realizację celów określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.  Zestawienie zawiera przychody ogółem w tym przychody w zakresie działalności statutowej, pochodzące ze składek członkowskich oraz z dotacji.

Podstawa prawna:

 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koła gospodyń wiejskich - (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 70);

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. rok 2018 poz. 2212).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA