reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu

W związku z zakupem materiałów spółka musi ponosić coraz większe koszty ich transportu i ubezpieczenia. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu tych materiałów?

Ustawa o rachunkowości w art. 34 ust. 1 ustala zasady wyceny materiałów. Spółka może wyceniać:

1) materiały i towary - w cenach zakupu,

2) produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle

- jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki.

Na dzień bilansowy spółka rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Jeżeli w związku z zakupem materiałów spółka ponosi koszty zakupu, to w polityce rachunkowości musi określić zasady ich rozliczenia. Koszty zakupu obejmują w szczególności:

● koszty przewozów, przewoźników, spedytorów,

● koszty składowania, załadunku, przeładunku i wyładunku,

● wynagrodzenie i obciążenia pracodawcy wypłacane w związku z czynnościami transportowania materiałów,

● koszty opakowań,

● koszty ubezpieczenia materiałów,

● inne koszty związane z transportem.

Jak ewidencjonować przekazanie wyrobów na własne potrzeby jednostki

Zasady ewidencji i rozliczenia kosztów zakupu zdeterminowane są przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wyceny materiałów i ich zużycia (rozchodów). W zależności od tego, które rozwiązanie wybierze spółka w polityce rachunkowości, różne będą sposoby rozliczenia kosztów zakupu. Ustawa o rachunkowości zawiera stosowne rozwiązania, a mianowicie:

● zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 materiały wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy – według cen nabycia – oznacza to, że przypadające na zakupione materiały koszty zakupu rozliczane są równomiernie na stan końcowy materiałów oraz na ich zużycie lub sprzedaż,

● zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 dopuszcza uproszczone zasady wyceny, pozwalając na dokonanie wyceny zapasów materiałów według cen zakupu (zamiast cen nabycia) – jeżeli nie zniekształca to aktywów oraz wyniku finansowego – oznacza to, że spółka rezygnuje z aktywowania odpowiedniej części kosztów zakupu w wartości zapasu nabytych materiałów i rozlicza koszty zakupu w całości na zużyte materiały.

Spółka musi więc określić sposób rozliczania kosztów zakupu. W przypadku rozwiązania zgodnego z art. 34 u.r. do ewidencji kosztów zakupu stosuje się konto 520 Koszty zakupu. Na koncie 520 ewidencjonuje się całe poniesione w okresie sprawozdawczym koszty zakupu, a następnie dokonuje się rozliczenia wprost w ciężar kosztów, na których ujęto zużyte materiały.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Innym rozwiązaniem będzie, zgodnie z art. 28 u.r., zwiększenie bezpośrednio o poniesione koszty zakupu wartości zakupionych materiałów i zaewidencjonowanie ich w cenach nabycia. Wydanie materiałów do zużycia będzie więc dokonywane w cenie nabycia.

Również zgodnie z art. 28 u.r. spółka może całość poniesionych kosztów zakupu ująć na koncie 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów, w analityce konto Rozliczenie kosztów zakupu, a następnie sukcesywnie odnosić je w ciężar odpowiednich kosztów zespołu 5.

Reasumując, przy wyborze ewidencji materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, spółka musi więc wybrać sposób rozliczenia kosztów zakupu, tj.:

● jednorazowo – w miesiącu poniesienia,

● stopniowo, za pośrednictwem konta 640. ©?

Nabyte usługi hostingowe - ewidencja księgowa, rozliczenie VAT

PRZYKŁAD

Materiały

Spółka nabywa materiały, które zużywa do produkcji wyrobów gotowych. Część zbędnych materiałów (na skutek zmiany zamówienia przez odbiorcę) spółka sprzedaje. Materiały wycenia:

Wariant 1 - w cenie zakupu – koszty zakupu jako nieistotne odnosi w ciężar kosztów zespołu 5 w miesiącu poniesienia;

Wariant 2 – w cenie nabycia – do wartości zakupionych materiałów w cenie zakupu dolicza koszty zakupu;

Wariant 3 – w cenie nabycia – koszty zakupu ewidencjonuje do rozliczenia w czasie i sukcesywnie rozlicza na rozchód materiałów.

Wariant 1

- w cenie zakupu – koszty zakupu jako nieistotne odnosi w ciężar kosztów zespołu 5 w miesiącu poniesienia

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Faktura za zakupione materiały:

a) netto – 200 000 zł (10 000 szt. x 20 zł/szt.);

b) VAT – 46 000 zł;

c) brutto – 246 000 zł;

2. Faktura za transport zakupionych materiałów:

a) netto – 20 000 zł;

b) VAT – 4600 zł;

c) brutto – 24 600 zł;

3. PZ – przyjęcie materiałów do magazynu - w cenie zakupu – 200 000 zł;

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Europejskie Centrum Konsumenckie

Pomoc prawna dla konsumentów w UE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama