Kategorie

Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu

Dziennik Gazeta Prawna
Największy polski dziennik prawno-gospodarczy
Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu
Jak ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu
fot. Fotolia
W związku z zakupem materiałów spółka musi ponosić coraz większe koszty ich transportu i ubezpieczenia. W jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w księgach rachunkowych koszty zakupu tych materiałów?

Ustawa o rachunkowości w art. 34 ust. 1 ustala zasady wyceny materiałów. Spółka może wyceniać:

1) materiały i towary - w cenach zakupu,

2) produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle

- jeżeli nie zniekształca to stanu aktywów oraz wyniku finansowego jednostki.

Na dzień bilansowy spółka rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Jeżeli w związku z zakupem materiałów spółka ponosi koszty zakupu, to w polityce rachunkowości musi określić zasady ich rozliczenia. Koszty zakupu obejmują w szczególności:

koszty przewozów, przewoźników, spedytorów,

● koszty składowania, załadunku, przeładunku i wyładunku,

wynagrodzenie i obciążenia pracodawcy wypłacane w związku z czynnościami transportowania materiałów,

● koszty opakowań,

● koszty ubezpieczenia materiałów,

● inne koszty związane z transportem.

Jak ewidencjonować przekazanie wyrobów na własne potrzeby jednostki

Reklama

Zasady ewidencji i rozliczenia kosztów zakupu zdeterminowane są przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wyceny materiałów i ich zużycia (rozchodów). W zależności od tego, które rozwiązanie wybierze spółka w polityce rachunkowości, różne będą sposoby rozliczenia kosztów zakupu. Ustawa o rachunkowości zawiera stosowne rozwiązania, a mianowicie:

● zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 6 materiały wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy – według cen nabycia – oznacza to, że przypadające na zakupione materiały koszty zakupu rozliczane są równomiernie na stan końcowy materiałów oraz na ich zużycie lub sprzedaż,

● zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 dopuszcza uproszczone zasady wyceny, pozwalając na dokonanie wyceny zapasów materiałów według cen zakupu (zamiast cen nabycia) – jeżeli nie zniekształca to aktywów oraz wyniku finansowego – oznacza to, że spółka rezygnuje z aktywowania odpowiedniej części kosztów zakupu w wartości zapasu nabytych materiałów i rozlicza koszty zakupu w całości na zużyte materiały.

Spółka musi więc określić sposób rozliczania kosztów zakupu. W przypadku rozwiązania zgodnego z art. 34 u.r. do ewidencji kosztów zakupu stosuje się konto 520 Koszty zakupu. Na koncie 520 ewidencjonuje się całe poniesione w okresie sprawozdawczym koszty zakupu, a następnie dokonuje się rozliczenia wprost w ciężar kosztów, na których ujęto zużyte materiały.

Polecamy: Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian (książka)

Reklama

Innym rozwiązaniem będzie, zgodnie z art. 28 u.r., zwiększenie bezpośrednio o poniesione koszty zakupu wartości zakupionych materiałów i zaewidencjonowanie ich w cenach nabycia. Wydanie materiałów do zużycia będzie więc dokonywane w cenie nabycia.

Również zgodnie z art. 28 u.r. spółka może całość poniesionych kosztów zakupu ująć na koncie 640 Rozliczenie międzyokresowe kosztów, w analityce konto Rozliczenie kosztów zakupu, a następnie sukcesywnie odnosić je w ciężar odpowiednich kosztów zespołu 5.

Reasumując, przy wyborze ewidencji materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, spółka musi więc wybrać sposób rozliczenia kosztów zakupu, tj.:

● jednorazowo – w miesiącu poniesienia,

● stopniowo, za pośrednictwem konta 640. ©?

Nabyte usługi hostingowe - ewidencja księgowa, rozliczenie VAT

PRZYKŁAD

Materiały

Spółka nabywa materiały, które zużywa do produkcji wyrobów gotowych. Część zbędnych materiałów (na skutek zmiany zamówienia przez odbiorcę) spółka sprzedaje. Materiały wycenia:

Wariant 1 - w cenie zakupu – koszty zakupu jako nieistotne odnosi w ciężar kosztów zespołu 5 w miesiącu poniesienia;

Wariant 2 – w cenie nabycia – do wartości zakupionych materiałów w cenie zakupu dolicza koszty zakupu;

Wariant 3 – w cenie nabycia – koszty zakupu ewidencjonuje do rozliczenia w czasie i sukcesywnie rozlicza na rozchód materiałów.

Wariant 1

- w cenie zakupu – koszty zakupu jako nieistotne odnosi w ciężar kosztów zespołu 5 w miesiącu poniesienia

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Faktura za zakupione materiały:

a) netto – 200 000 zł (10 000 szt. x 20 zł/szt.);

b) VAT – 46 000 zł;

c) brutto – 246 000 zł;

2. Faktura za transport zakupionych materiałów:

a) netto – 20 000 zł;

b) VAT – 4600 zł;

c) brutto – 24 600 zł;

3. PZ – przyjęcie materiałów do magazynu - w cenie zakupu – 200 000 zł;


4. Przeniesienie kosztów zakupu – 20 000 zł;

a) Przeniesienie do rozliczenia – 20 000 zł;

5. Wydanie materiałów do zużycia:

a) w produkcji - 80 000 zł (4000 szt. x 20 zł/szt.);

b) w działalności pomocniczej – 20 000 zł (1000 szt. x 20zł/szt.);

6. WZ - wydanie sprzedanych materiałów – 25 000 zł (1250 szt. x 20zł/szt.);

7. Faktura za sprzedane materiały:

a) netto – 30 000 zł;

b) VAT – 6900 zł;

c) brutto – 36 900 zł;

8. Rozliczenie kosztów zakupu w całości w ciężar kosztów okresu:

WN kz = (KZp + KZm) / (?Mri)

WN kz = 20 000 zł / (125 000 zł) = 0,16

KZ zm = WN kz x Mri

a) KZ produkcja = 80 000 x 0,16 = 12 800 zł

b) KZ działalność pomocnicza = 20 000 zł x 0,16 = 3200 zł

c) KZ sprzedane materiały = 25 000 zł x 0,16 =4000 zł

Wartość materiałów wykazana w bilansie zamknięcia wynosi 75 000 zł. Wszystkie koszty zakupu zostały rozliczone w bieżącym okresie. ©?

Wariant 2

– w cenie nabycia – do wartości zakupionych materiałów w cenie zakupu dolicza koszty zakupu

infoRgrafika

Objaśnienia:

1. Faktura za zakupione materiały:

a) netto – 200 000 zł (10 000 szt. x 20 zł/szt.);

b) VAT – 46 000 zł;

c) brutto – 246 000 zł;

2. Faktura za transport zakupionych materiałów:

a) netto – 20 000 zł;

b) VAT – 4600 zł;

c) brutto – 24 600 zł;

3. PZ – przyjęcie materiałów do magazynu - w cenie nabycia – 220 000 zł;

4. Wydanie materiałów do zużycia:

a) w produkcji - 88 000 zł (4000 szt. x 22 zł/szt.);

b) w działalności pomocniczej – 22 000 zł (1000 szt. x 22 zł/szt.);

5. WZ - wydanie sprzedanych materiałów – 27 500 zł (1250 szt. x 22 zł/szt.);

6. Faktura za sprzedane materiały:

a) netto – 30 000 zł;

b) VAT – 6900 zł;

c) brutto – 36 900 zł.

Wartość materiałów wykazana w bilansie zamknięcia wynosi 82 500 zł. Koszty zakupu zwiększyły wartość materiałów wykazanych w bilansie. ©?

Ewidencja księgowa prokury

Wariant 3

– w cenie nabycia – koszty zakupu ewidencjonuje do rozliczenia w czasie i sukcesywnie rozlicza na rozchód materiałów

infoRgrafika

infoRgrafika

Operacje gospodarcze:

1. Faktura za zakupione materiały:

a) netto – 200 000 zł (10 000 szt. x 20 zł/szt.);

b) VAT – 46 000 zł;

c) brutto – 246 000 zł;

2. Faktura za transport zakupionych materiałów:

a) netto – 20 000 zł;

b) VAT – 4 600 zł;

c) brutto – 24 600 zł;

3. PZ – przyjęcie materiałów do magazynu - w cenie zakupu – 200 000 zł;

4. Przeniesienie kosztów zakupu - 20 000 zł;

a) przeniesienie do rozliczenia – 20 000 zł;

5. Wydanie materiałów do zużycia:

a) w produkcji - 80 000 zł (4000 szt. x 20 zł/szt.);

b) w działalności pomocniczej – 20 000 zł (1000 szt. x 20 zł/szt.);

6. WZ - wydanie sprzedanych materiałów – 25 000 zł (1250 szt. x 20 zł/szt.);

Ustalanie i ewidencja księgowa świadczenia urlopowego

7. Faktura za sprzedane materiały:

a) netto – 30 000 zł;

b) VAT – 6900 zł;

c) brutto – 36 900 zł;

8. Rozliczenie kosztów zakupu w całości w ciężar kosztów okresu:

WN kz = (KZp + KZm) / (?Mri)

WN kz = 20 000 / (75 000+125 000) = 0,10

KZ zm = WN kz x Mri

d) KZ produkcja = 80 000 x 0,10 = 8000

e) KZ działalność pomocnicza = 20 000 x 0,10 = 2000

f) KZ sprzedane materiały = 25 000 x 0,10 = 2500

Wartość materiałów wykazana w bilansie zamknięcia wynosi 82 500 zł. Koszty zakupu zostaną rozliczone w czasie sukcesywnie do rozchodu. ©?

Gabriela Borek

 specjalistka z zakresu rachunkowości

Podstawa prawna:

- Art. 34 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  26 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach

  Polski Ład: projekt ustawy podatkowej w konsultacjach. Przygotowany projekt ustawy podatkowej, będącej elementem Polskiego Ładu, został skierowany do konsultacji publicznych - poinformował 26 lipca 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt zawiera m.in. kwotę wolną od podatku PIT w wysokości 30 tys. zł. Pierwsze czytanie tego projektu w Sejmie jest planowane za kilka tygodni, tak by proces legislacyjny zakończył się przed 30 listopada - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"?

  Kiedy wszczęcie postępowania karnego skarbowego jest "instrumentalne"? Naczelny Sąd Administracyjny opublikował już uzasadnienie uchwały z 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21, zgodnie z którą sądy administracyjne są uprawnione do dokonywania oceny, czy wszczęcie postępowania karnego skarbowego miało charakter instrumentalny i czy mogło skutecznie wywołać efekt w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Uzasadnienie dostarcza cennych wskazówek, jak należy dokonywać oceny kryterium “instrumentalności”.

  Czy od 1 lipca 2021 r. złożenie JPK_VAT z oznaczeniami MPP jest błędem?

  JPK_VAT z oznaczeniami MPP. Od 1 lipca 2021 r. zmianie uległo rozporządzenie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (ostatnia zmiana - w par. 11 uchylono pkt 2 ustępu 2, co oznacza, że ewidencja nie musi zawierać oznaczenia "MPP"). Jednocześnie ministerstwo nie zmieniło schemy JPK (zmiana będzie wprowadzona w nowym roku), zatem istnieje nadal możliwość wypełniania pola "MPP" w ewidencji. Czy obecnie - po wejściu w życie zmian w powyższym rozporządzeniu - złożenie w urzędzie JPK_VAT z oznaczeniami MPP będzie traktowane jako błąd?

  Jaka stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej?

  Stawka VAT dla instalacji fotowoltaicznej. Firma jest podwykonawcą. Wykonuje usługę montażu instalacji fotowoltaicznej na rzecz innego przedsiębiorcy na domu jednorodzinnym o powierzchni do 300 m2. Czy w takim przypadku można zastosować stawkę VAT 8%? Czy należy zastosować stawkę 23%?

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT

  Rachunek do spłaty subwencji z PFR a biała lista podatników VAT. Podatnicy VAT, którzy otrzymali subwencje z Tarczy Finansowej PFR mają wątpliwości, czy rachunek do spłaty subwencji otrzymanej z PFR ma być zgłoszony na białą listę?

  Amortyzacja podatkowa i rozliczenie leasingu - będą zmiany

  Amortyzacja podatkowa i leasing. W ramach pakietu uszczelniającego podatki Ministerstwo Finansów planuje zmianę w przepisach o amortyzacji składników majątku prywatnego wprowadzanego do majątku firmy. Zmienią się także zasady rozliczenia podatkowego sprzedaży majątku firmowego (np. przedmiotów wykupionych z leasingu) przez właścicieli firm – dowiedziała się PAP.

  Pracodawca zapłaci zaległe podatki. Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT

  Pakiet uszczelniający podatki CIT, PIT, VAT. Ministerstwo finansów chce rozbić solidarność pracodawców i pracowników, która ma miejsce w związku w wypłatą wynagrodzeń "pod stołem". W pakiecie uszczelniającym proponuje m.in., by po ujawnieniu takiej wypłaty to pracodawca, a nie pracownik musiał zapłacić zaległe podatki - dowiedziała się PAP.

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego - procedura wydania decyzji

  Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego to specjalna instytucja, umożliwiająca odciążenie majątku podatnika (a w określonych przypadkach również jego małżonka). Co kluczowe dla podatnika, może ona mieć miejsce nie tylko w toku egzekucji, ale również jeszcze przed wydaniem decyzji o wysokości zobowiązania i przed terminem wymagalności takiego. To narzędzie, w sposób zdecydowany, chroni interesy wierzyciela podatkowego, zwiększając jego możliwości uzyskania zobowiązania podatkowego. Można jednak zrozumieć obawy podatników przy funkcjonowaniu takiego odformalizowanego narzędzia - takie zabezpieczenie (nazywane „przedwymiarowym”) może być przecież ograniczeniem praw podatnika.

  Beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę subwencji

  W poniedziałek 26 lipca 2021 r. beneficjenci Tarczy Finansowej PFR 1.0 zaczynają spłatę części subwencji, które pozostała im po umorzeniu pozostałej kwoty wsparcia z PFR - powiedział PAP wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.