| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak zaksięgować wypłatę wynagrodzenia obciążonego tytułami egzekucyjnymi

Jak zaksięgować wypłatę wynagrodzenia obciążonego tytułami egzekucyjnymi

Kwotę potrącenia z wynagrodzenia tytułem zajęcia komorniczego należy rozliczyć poprzez konta rozrachunkowe. Koszty przelewów na konto komornika lub wierzyciela obciążają pracodawcę i stanowią koszty uzyskania przychodów.


Do egzekucji świadczeń pieniężnych z wynagrodzeń za pracę zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Pracodawca wezwany przez komornika do przekazywania wierzycielowi lub komornikowi kwot egzekwowanych z wynagrodzenia jest zobowiązany do zastosowania się do wezwania pod rygorem kary. Dokonując potrąceń z wynagrodzenia, pracodawca musi również stosować się do zapisów Kodeksu pracy. Zgodnie z nimi z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąceniu podlegają tylko następujące należności:

•  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

•  sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

•  zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

•  kary pieniężne przewidziane w art. 108,

•  kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który nie przysługuje wynagrodzenie.

Innych potrąceń z wynagrodzenia można dokonać wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. W celu łatwego wyodrębnienia potrącanych kwot wskazane jest ich rejestrowanie na odrębnym koncie rozrachunkowym, np. „Potrącenia z wynagrodzeń”.

Ponieważ:

•  przekazywanie wierzycielowi/komornikowi kwot egzekwowanych z wynagrodzenia jest obowiązkiem pracodawcy,

•  wydatki poniesione przez pracodawcę w związku z obsługą egzekucji z wynagrodzenia nie są objęte tytułem wykonawczym,

•  nie jest też możliwe potracenie wydatków związanych z obsługą zajętych kwot z wynagrodzenia pracownika

- koszty obsługi zajęć komorniczych z wynagrodzeń pracowniczych, w tym prowizje bankowe od przekazywanych kwot, należy potraktować jak wszystkie inne wydatki o charakterze ogólnym. Nie ma podstaw, aby wyłączyć je z kosztów podatkowych.

Przykład

W lipcu 2008 r. pan Jan Kowalski otrzymał wynagrodzenie brutto w wysokości 3500 zł. Z wynagrodzenia potrącono następujące kwoty:

•  składki ZUS ogółem (ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne) - 751,66 zł,

•  podatek dochodowy - 270,00 zł,

•  zajęcie komornicze - 300,00 zł,

•  nierozliczona w terminie zaliczka na zakupy - 100,00 zł.

Opłata za przelew na konto komornika - 2,50 zł. Zgodnie z polityką rachunkowości spółki koszty są ujmowane w księgach rachunkowych wyłącznie w układzie rodzajowym. Do rozliczenia potrąceń z wynagrodzeń innych niż rozliczenia publicznoprawne stosuje się dodatkowe konto rozliczeniowe „Potrącenia z wynagrodzeń”.

Ewidencja księgowa

1. Wynagrodzenie brutto:

Wn „Wynagrodzenia” 3 500,00

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 3 500,00

2. Składki ZUS:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 751,66

Ma „Rozrachunki z ZUS” 751,66

3. Podatek dochodowy:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 270,00

Ma „Rozrachunki z US” 270,00

4. Zajęcie komornicze:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 300,00

Ma „Potracenia z wynagrodzeń” 300,00

- w analityce „Zajęcia komornicze”

5. Potrącenie zaliczki na zakupy:

Wn „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 100,00

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 100,00

6. Przelew na konto komornika kwoty potrąconej z wynagrodzenia:

Wn „Potracenia z wynagrodzeń” 300,00

- w analityce „Zajęcia komornicze”

Ma  „Rachunek bankowy” 300,00

7. Opłata za przelew w związku z przekazaniem potrąconej kwoty komornikowi:

Wn  „Usługi obce” 2,50

Ma  „Rachunek bankowy” 2,50

8. Wypłata wynagrodzenia:

Wn  „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 2 078,34

Ma  „Rachunek bankowy” 2 078,34

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Stosowanie konta „Potracenia z wynagrodzeń” ma na celu ułatwienie rozliczeń różnego rodzaju potrąceń. Nie w każdej firmie szczegółowość zaproponowana w przykładzie jest zasadna i optymalna. W niektórych jednostkach, zwłaszcza zatrudniających niewielką liczbę pracowników, można zrezygnować z tego konta i dokonywać rozliczenia przekazywanych wierzycielom kwot wprost na koncie służącym do rozliczania wynagrodzeń.

•  art. 87-91 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 93, poz. 586

•  art. 880-888 ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego - Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056

Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Ślawski

Country Manager VMware w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »