Kategorie

Podwyższenie kapitału w walutach obcych

Anna Dyczkowska
inforCMS
Udziałowcy spółki z o.o. (osoby zagraniczne) dokonali wpłaty na rachunek walutowy w celu podwyższenia kapitału podstawowego. Po jakim kursie powinno zostać przeliczone podniesienie kapitału i jak to zaksięgować?

RADA

Do przeliczenia środków walutowych wpłaconych przez wspólników na rachunek walutowy spółki z tytułu podwyższenia kapitału należy zastosować taki sam kurs jak przy wpływie walut z innych tytułów. Jeżeli wkłady wniesiono na rachunek walutowy spółki otwarty w polskim banku, to przeliczenia należy dokonać według kursu faktycznego, czyli takiego, który byłby zastosowany w przypadku kupna waluty przez bank. Jeżeli natomiast środki wpłynęły na rachunek w banku zagranicznym, właściwe będzie zastosowanie średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków.

UZASADNIENIE

Bieżąca wycena operacji gospodarczych w walutach obcych powinna być dokonywana zgodnie z zapisami art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem szczegółowych zapisów polityki rachunkowości spółki w tym zakresie. Określone zasady powinny obowiązywać wszystkie transakcje dokonywane na rachunkach walutowych. Transakcje walutowe, z wyjątkiem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należy wyceniać po kursie:

• faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

Reklama

• średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeśli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznego, a także w przypadku pozostałych operacji.

Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ogłasza kursu, to kurs tych walut należy określić w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP.

Za kurs faktycznie zastosowany należy uznać kurs, który byłby faktycznie zastosowany w przypadku zakupu/sprzedaży środków bankowi. Jeżeli bank, z którego usług korzysta podmiot gospodarczy, stosuje w ciągu dnia kilka kursów bądź stosuje kursy negocjowane, sposób przeliczania powinien być szczegółowo opisany w polityce rachunkowości i stosowany do wszystkich transakcji. Kurs średni NBP jest przewidziany dla tych przypadków, gdy nie da się ustalić kursu kupna/sprzedaży banku, np. gdy konto walutowe jest otwarte w banku zagranicznym.

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału może zawierać kwotę w złotych i przewidywać, że jej płatność nastąpi w walucie obcej.

Reklama

Jeśli w podjętej uchwale wartość, o jaką zostanie podwyższony kapitał, będzie wyrażona w złotówkach, natomiast wpłata nastąpi w walucie obcej, to ze względu na wahania kursów walut powstanie różnica między wartością uchwalonych wkładów a wartością wkładów wniesionych (wpłaconych).

Na podstawie art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych udziały w spółkach z o.o. nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, a zatem w przypadku niedopłaty pojawi się konieczność uzupełnienia środków. Nie ma natomiast kodeksowych uregulowań dotyczących postępowania w przypadku powstałej nadpłaty. Nie ma uzasadnienia potraktowanie tak powstałej różnicy jako objęcia udziałów powyżej ich wartości. Należy je raczej potraktować jako zobowiązanie wobec wspólnika. Jeśli wspólnik odda powstałą różnicę do dyspozycji spółki, powstanie dla niej przychód. Te same zasady dotyczą przypadku, gdy uchwała przewiduje wpłatę równowartości kwoty wyrażonej w walucie obcej.

Przykład

20 stycznia 2009 r. wspólnicy spółki z o.o. (osoby zagraniczne) podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału podstawowego. Łączna wartość wpłaty na poczet podwyższonego kapitału wynosi 90 000 zł, z czego na wspólnika A przypada 67 500 zł, a na wspólnika B - 22 500 zł. Spółka posiada rachunek walutowy (waluta euro) w banku jednego z krajów europejskich. Na tenże rachunek z tytułu objętych udziałów wpłynęło:

• 3 lutego 2009 r. - 15 000 euro od wspólnika A. Ustalony na ten dzień kurs średni NBP wynosił 4,4366 PLN/EUR;

• 4 lutego 2009 r. - 5000 euro od wspólnika B. Ustalony na ten dzień kurs średni NBP wynosił 4,5147 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa

1. Zaksięgowanie skutków podjętej uchwały:

Wn „Należne wpłaty na poczet kapitału”

- w analityce „Wspólnik A” 67 500,00

- w analityce „Wspólnik B” 22 500,00

Ma „Kapitał rezerwowy” 90 000,00

Pod datą zarejestrowania podwyższenia kapitału w sądzie należy dokonać przeksięgowań z kapitału rezerwowego na kapitał podstawowy.

2. Wpływ należnych środków od wspólnika A. Wniesiony kapitał: 15 000 euro × 4,4366 PLN/EUR = 66 549 zł. Powstała niedopłata w wysokości: 67 500 zł - 66 549 zł = 951 zł

Wn „Rachunek walutowy” 66 549,00

Ma „Należne wpłaty na poczet kapitału” 66 549,00

- w analityce „Wspólnik A”

3. Wpływ należnych środków od wspólnika B. Wniesiony kapitał: 5000 euro × 4,5147 PLN/EUR = 22 573,50 zł. Powstała nadpłata w wysokości: 22 573,50 zł - 22 500 zł = 73,50 zł

Wn „Rachunek walutowy” 22 573,50

Ma „Należne wpłaty na poczet kapitału” 22 573,50

- w analityce „Wspólnik B”

Wspólnik A został zobowiązany przez zarząd do uzupełnienia wkładu w wysokości 951 zł, natomiast wspólnik B przekazał nadpłaconą kwotę do dyspozycji spółki.

4. Przeksięgowanie nadpłaty:

Wn „Należne wpłaty na poczet kapitału” 73,50

- w analityce „Wspólnik B”

Ma „Przychody finansowe” 73,50

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Te same zasady ewidencji i rozliczania dotyczą przypadku, gdy uchwała przewiduje wpłatę równowartości kwoty wyrażonej w walucie obcej.

Przy księgowaniu podwyższenia kapitałów, gdzie płatność nastąpi w walutach obcych, należy zwrócić uwagę na to, że:

• skutki uchwały o dopłatach do kapitału należy ujmować w księgach zgodnie z zasadą memoriału w dacie podjęcia uchwały,

• wycena zdarzenia polegającego na przekazaniu dopłat na rachunek bankowy następuje według kursu faktycznie zastosowanego lub w przypadku jego braku - według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania dopłat.

• art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1466

• art. 154 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69

Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

 

Źródło: Biuletyn Rachunkowości
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Jak firmy wpływają na edukację ekologiczną?

  Zrównoważony rozwój trafia do domu Kowalskich, czyli jak firmy i marketing wpływają na edukację ekologiczną.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych od 1 lipca 2021 r.

  Zmiany w deklaracjach akcyzowych. Ministerstwo Finansów udzieliło informacji i wyjaśnień odnośnie obowiązujących od 1 lipca 2021 r. zmian w zakresie deklaracji podatkowych w podatku akcyzowym. Zmiany te są wprowadzane do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przez ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694).

  Podmioty akcyzowe - aktualizacja zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r.

  Podmioty akcyzowe już zarejestrowane muszą dokonać aktualizacji zgłoszeń rejestracyjnych do 30 czerwca 2021 r. Aktualizacja to efekt uruchomienia Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA).

  Interpretacja 590, czyli porozumienie inwestycyjne z MF

  Interpretacja 590 (porozumienie inwestycyjne) oznacza wiążącą opinię dla inwestorów strategicznych o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Jest to nowe rozwiązanie zaproponowane w ramach Polskiego Ładu. Na czym konkretnie będzie polegało? Kiedy wejdzie w życie?

  Polski Ład - ryczałt szansą dla przedsiębiorców?

  Polski Ład - ryczałt. Konferencja Premiera Mateusza Morawieckiego z 2 czerwca br. na temat Polskiego Ładu przyniosła nowe wskazówki odnośnie zmiany zasad opodatkowania jednoosobowych działalności gospodarczych od 2022 r. Z zapowiedzi wynika, że promowaną przez rządzących formą opodatkowania zarobków przedsiębiorców podatkiem PIT będzie ryczałt.

  Podatkowe Grupy Kapitałowe - zmiany w ramach Polskiego Ładu

  Podatkowe Grupy Kapitałowe. Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych ułatwieniach dla Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK) w ramach Polskiego Ładu: obniżenie minimalnego kapitału zakładowego uprawniającego do stworzenia PGK, więcej możliwości w powiązaniach spółek, zlikwidowanie warunku rentowności, korzystniejsze warunki rozliczania strat.

  Profil zaufany - zmiany od 17 czerwca 2021 r.

  Profil zaufany. Od 17 czerwca 2021 r. w trakcie wideospotkania z urzędnikiem będzie można założyć tradycyjny, a nie tymczasowy profil zaufany (PZ) - poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Ponadto od 17 czerwca wydane wcześniej tymczasowe PZ staną się "tradycyjnymi" profilami zaufanymi, ważnymi przez 3 lata (tymczasowy profil był ważny tylko 3 miesiące).

  Polski Ład. Tworzenie Grup VAT

  Tworzenie Grup VAT (PGK VAT) to nowe rozwiązanie Polskiego Ładu, w ramach którego spółki należące do podatkowej grupy kapitałowej nie będą musiały w transakcjach między sobą rozliczać VAT. Na czym będzie polegało tworzenie Grupy VAT? Od kiedy będzie to możliwe?

  Fundacja rodzinna z ulgą repolonizacyjną

  Fundacje rodzinne. Propozycje zawarte w projekcie ustawy o fundacji rodzinnej zostały uzupełnione; ich skutkiem ma być niższe niż w oryginalnym projekcie opodatkowanie fundacji rodzinnych. Planowane jest m.in. wprowadzenie ulgi repolonizacyjnej, skierowanej do osób które chciałyby przenieść kapitał gromadzony w zagranicznych fundacjach czy trustach do polskiej fundacji rodzinnej.

  Wpłaty do PPK - kiedy pobrać zaliczkę na PIT?

  Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę stanowią przychód pracownika oszczędzającego w PPK (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Oznacza to, że pracodawca powinien naliczyć i pobrać od tych wpłat zaliczkę na PIT zgodnie z obowiązującą danego pracownika skalą podatkową (17% lub 32%).

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT w 2022 roku – jak być powinno

  Składka na ubezpieczenie zdrowotne a PIT. Jak rozwiązać problem składki na ubezpieczenie zdrowotne w nowym systemie opodatkowania dochodów osób fizycznych (PIT), który ma obowiązywać od 2022 roku? Profesor Witold Modzelewski proponuje, by – przy spełnieniu dwóch innych warunków - kwota składki była dla wszystkich podatników kosztem uzyskania przychodów lub była wyłączona z podstawy opodatkowania.

  Opłata reprograficzna a komputery przenośne i stacjonarne

  Opłata reprograficzna nie powinna dotyczyć komputerów przenośnych i stacjonarnych, natomiast w przypadku pozostałych urządzeń i nośników powinna być znacznie obniżona - uważa Konfederacja Lewiatan.

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów

  Polski Ład: Investor Desk, Interpretacja 590, PGK VAT i inne udogodnienia dla inwestorów. Ministerstwo Finansów informuje, że w ramach Polskiego Ładu zostaną wdrożone nowe rozwiązania prawne i organizacyjne mające na celu przyciąganie do Polski strategicznych inwestorów. Już w 2022 roku kompleksowa i szybka obsługa inwestorów ma stać się (wg zamierzeń MF i Rządu) wizytówką naszego kraju. Uruchomiony zostanie tzw. Investor Desk i Interpretacja 590. Będą też korzystne rozwiązania podatkowe dla holdingów (w tym PGK VAT) i zachęta do inwestycji dla instytucji finansowych.

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  KSR „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” - to nowy standard rachunkowości, którego projekt został właśnie skierowany do dyskusji publicznej. Termin zgłaszania uwag do projektu upływa 8 sierpnia 2021 r. Co zawiera nowy KSR?

  SLIM VAT 2. Korekta deklaracji importowej

  SLIM VAT 2 zawiera rozwiązanie, które umożliwi podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonania korekty deklaracji, w sytuacji gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku.

  Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

  Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

  Nadużywanie prawa przez organy podatkowe będzie utrudnione

  Postępowanie podatkowe. Fiskus decydując się na bezpodstawne wszczęcie postępowania podatkowego naraża się na ryzyko uchylenia decyzji administracyjnej i utratę kompetencji do zmiany rozliczenia podatkowego podatnika.

  Spłata zaległości podatkowej przez członka zarządu

  Zobowiązania podatkowe spółki. Organ podatkowy dochodził od członka zarządu spółki spłaty zobowiązań podatkowych, które już nie istniały.

  MF zaprasza na XII Forum Cen Transferowych – 24 czerwca 2021 r.

  Ministerstwo Finansów informuje, że XII edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się online 24 czerwca 2021 r. Zgłoszenie udziału można przesłać do 18 czerwca 2021 r. (piątek).

  Crowdfunding (finansowanie społecznościowe) - nowe przepisy od listopada 2021 r.

  Crowdfunding - nowe przepisy od listopada 2021 r. Trwają prace nad przepisami (ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych), które uregulują rynek finansowania społecznościowego. Platformy, które się tym zajmują, zgodnie z proponowaną ustawą będą działać zgodnie z licencją i podlegać nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Zwiększy się jednak kwota – z 1 mln do 5 mln euro – którą będą mogły pozyskać w ramach crowdfundingu. Podwyższony limit zacznie obowiązywać od listopada 2023 roku. – W krótkim terminie nowe przepisy zapewnią w miarę bezpieczne funkcjonowanie rynku, w długiej perspektywie mogą umożliwić rozwój platform, również za granicą – ocenia Artur Granicki, prezes Navigator Crowd.

  Polskie Ład. Wyższe dopłaty do paliwa rolniczego od 2022 r.

  Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r. W ramach programu Polski Ład ma nastąpić podniesienie stawki dopłaty do 110 zł na hektar. Wypłata dopłat według podwyższonej stawki ma nastąpić w I połowie 2022 r.

  Polski Ład - wsparcie dla rolnictwa

  Polski Ład - rolnictwo. 12 czerwca 2021 r. premier Mateusz Morawiecki podczas debaty dot. Polskiego Ładu dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Instytucie Zootechniki w Balicach koło Krakowa, przedstawił szereg pozytywnych zmian jakie czekają rolników. Ważniejsze zmiany, to: wyższe dopłaty do paliwa dla rolników, uwolnienie rolniczego handlu detalicznego, ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, kodeks rolny, E-okienko dla rolnika, cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „od pola do stołu”, centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi.

  Podwyżki stawek podatkowych i podatki korporacyjne

  Podwyżki podatków. Poza klasyczną podwyżką stawek podatkowych, kraje decydują się na dodatkowe podatki korporacyjne - stwierdza w analizie Polski Instytut Ekonomiczny. Zwraca uwagę, że największym zmianom podlegają w ostatnim roku obciążenia środowiskowe.

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.