Kategorie

Zbycie lokalu kupionego na kredyt w księgach rachunkowych

Marian Szałucki
Maciej Jurczyga
inforCMS
Podatnik będący osobą fizyczną sprzedał lokal usługowy będący środkiem trwałym w działalności gospodarczej. Zakup lokalu został sfinansowany z kredytu denominowanego we frankach szwajcarskich, który przy sprzedaży należy spłacić. Przy dzisiejszym kursie franka kwota do spłaty będzie wyższa o ok. 40% od ceny zakupu lokalu. Przy zakupie lokalu odliczono cały związany z tym VAT. Jak należy zaksięgować sprzedaż lokalu?

 

Ze względu na te okoliczności nasuwają się pytania:

- Czy dzisiejszy kurs franka i konieczność spłaty kredytu mają wpływ na wymiar podatku dochodowego?

- W jakiej wysokości należy zapłacić podatek dochodowy?

- W jaki sposób zaksięgować sprzedaż lokalu?

Sprzedany lokal usługowy podatnik nabył w 2009 r.

Jak ująć w księgach kredyt hipoteczny


Jak wykazać w księgach zbycie lokalu kupionego na kredyt denominowany w walucie obcej


RADA

Różnica wynikająca ze zmiany kursu franka szwajcarskiego, wpływająca na wysokość kapitału kredytu denominowanego w walucie obcej, może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodu.

UZASADNIENIE

Waloryzacja kredytu kursem waluty obcej ma na celu zachowanie jego wartości względem tej waluty. Jest to wyjątek od zasady nominalizmu określonej w art. 3581 § 1 k.c. Spełnienie świadczenia z zobowiązania pieniężnego następuje przez zapłatę sumy nominalnej. W przypadku kredytów w praktyce spotyka się dwa rodzaje waloryzacji kursem waluty obcej:

• denominację,

• indeksację.

Sposoby te różnią się „techniką” wypłaty środków pieniężnych.

Niesprzedane mieszkania w księgach rachunkowych dewelopera

W przypadku kredytu denominowanego jego wysokość w walucie obcej jest ustalana w dniu sporządzenia umowy kredytowej po kursie kupna z tego dnia, natomiast wypłata środków pieniężnych następuje po kursie z dnia uruchomienia, dlatego w przypadku spadku kursu kredytobiorca może otrzymać mniej środków pieniężnych, niż przewidywał.

W przypadku kredytu indeksowanego przeliczenie na walutę obcą następuje w momencie uruchomienia środków z kredytu, w związku z czym kredytobiorca wie dokładnie, ile środków otrzyma, natomiast jego zadłużenie wyrażone w walucie obcej będzie zależało od kursu tej waluty w dniach uruchomienia poszczególnych transz.


UWAGA!

Różnice dotyczące spłaty kapitału kredytu denominowanego nie są dla celów podatkowych różnicami kursowymi, o których mowa w art. 24c updof, gdyż te odnoszą się do kredytów stricte walutowych, a więc udzielanych i spłacanych w walucie. Nie występują wtedy różnice w wysokości kapitału do spłaty, gdyż ten jest wyrażony w walucie, aczkolwiek w wyniku zmian kursów waluty kredytobiorcy mogą potrzebować mniej lub więcej środków krajowych na zakup waluty potrzebnej do spłaty kapitału.

Pełną treść interpretacji znajdziesz na www.inforfk.pl w zakładce Interpretacje


Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów różnicy w kwocie spłacanego kapitału w porównaniu z wartością otrzymanego kredytu istnieje od 2009 r., kiedy to do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono wyraźne regulacje w tym zakresie. Jednocześnie podatnicy mają obowiązek wykazać przychód podatkowy w przypadku, gdy zwracają środki pieniężne stanowiące spłatę kapitału w wysokości niższej od kwoty otrzymanego kredytu (art. 14 ust. 2 pkt 7g lit. b) updof).

Niskocenne środki trwałe - zasady ewidencji

Zapraszamy na forum o Rachunkowości

 

W przypadku kredytów waloryzowanych z ekonomicznego punktu widzenia efekt jest identyczny, jednak formalnie dochodzi do zmiany wartości kapitału do spłaty. Na szczęście zależności te ustawodawca w końcu zauważył, gdyż do końca 2008 r. podatnicy nie mieli prawa rozpoznawać takich różnic jako kosztów uzyskania przychodów.

Zaprezentowany pogląd podzielają organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne Ministra Finansów z 12 lutego 2010 r. (sygn. DD5/8213/135/ZDA/09/PK-1285), Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 grudnia 2010 r. (sygn. ILPB1/415-1113/10-2/AG) czy Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 września 2013 r. (sygn. ILPB4/423-201/13-2/ŁM).

Natomiast przychód ze sprzedaży lokalu wykorzystywanego w działalności będzie stanowił przychód z tejże działalności. Kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży lokalu będzie niezamortyzowana część jego wartości początkowej.


Tabela. Ewidencja księgowa

Operacja gospodarcza

Wn

Ma

Sprzedaż lokalu

Pozostałe należności

Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (netto)

VAT należny

Wyksięgowanie wartości lokalu oraz dotychczasowego umorzenia

Umorzenie środków trwałych (wartość dotychczasowego umorzenia)

Wartość sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych (różnica między wartością początkową a dotychczasowym umorzeniem)

Budynki i lokale (wartość początkowa)

Spłata kredytu

Kredyty inwestycyjne

Rachunek bankowy

Zaksięgowanie różnicy między kwotą zwrotu kapitału a kwotą otrzymanego kredytu

Koszty finansowe

Kredyty inwestycyjne

 


Faktury przychodowe i kosztowe w księgach rachunkowych

Jak wykazać w księgach wniesienie wkładu niepieniężnego


Salda kont „Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych” oraz „Wartość sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych” w rachunku zysków i strat wykazywane są per saldo w pozycji „zysk (strata) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych”.


Podstawa prawna:

• art. 14 ust. 2 pkt 1, art. 23 ust. 1 pkt 1, pkt 8 lit. a), art. 24c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 985

Marian Szałucki

doradca podatkowy, prowadzi kancelarię w Toruniu

Maciej Jurczyga

dr nauk ekonomicznych, biegły rewident, prezes zarządu Biura Rachunkowego JURCZYGA sp. z o.o. w Pilchowicach

Chcesz dowiedzieć się więcej, skorzystaj z naszego programu
INFORLEX Plan kont dla firm – program
INFORLEX Plan kont dla firm – program
Tylko teraz
Źródło: Biuletyn Głównego Księgowego
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  22 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.