REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych a rok podatkowy

Zamknięcie ksiąg a rok podatkowy
Zamknięcie ksiąg a rok podatkowy

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z ustawą o CIT, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy należy uważać okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

REKLAMA

Autopromocja

Za odrębne przepisy należy uznać przepisy o rachunkowości oraz przepisy regulujące funkcjonowanie osób prawnych oraz innych podmiotów będących podatnikami CIT, takich jak: Kodeks spółek handlowych, Prawo spółdzielcze, ustawa o fundacjach, ustawa o stowarzyszeniach itp. Według art. 12 ustawy o rachunkowości:

2. Księgi rachunkowe zamyka się, z zastrzeżeniem ust. 3-3d:

1) na dzień kończący rok obrotowy,

2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,

4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,

5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,

7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami

- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

3. Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku:

1) przekształcenia spółki osobowej oraz spółki cywilnej w inną spółkę osobową, a także spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;

2) połączenia jednostek, gdy w myśl ustawy rozliczenie połączenia następuje metodą łączenia udziałów i nie powoduje powstania nowej jednostki;

3) (uchylony).

3a. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych, jeżeli podział jednostki następuje przez wydzielenie.

3b. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

3c. Przepisu ust. 3b nie stosuje się do emitentów papierów wartościowych zamierzających ubiegać się o dopuszczenie lub ubiegających się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.

3d. Można nie zamykać ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający dzień otwarcia spadku w przypadku śmierci przedsiębiorcy przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez przedsiębiorstwo w spadku.

Warto zauważyć, że zmiana formy prawnej nie zawsze zobowiązuje spółki do zamknięcia ksiąg rachunkowych. W przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową (np. spółki z o.o. w spółkę akcyjną) nie powstaje obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych - zob. art. 12 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Oznacza to, że taka spółka może podjąć decyzję o dobrowolnym zamknięciu ksiąg, ale nie ma obowiązku ich zamykania. Jeżeli taka spółka dobrowolnie zamknie księgi rachunkowe, to - zdaniem organów podatkowych - w takich przypadkach dochodzi do zakończenia roku podatkowego na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy o CIT.

Konsekwencje zamknięcia ksiąg

Wyżej wymienione sytuacje wywołują przymus zamknięcia ksiąg, a w konsekwencji obowiązek:

a) sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień wskazany wyżej odrębnie dla różnych wymienionych tam sytuacji,

b) zakończenia roku podatkowego, nawet gdyby był on krótszy niż 12 kolejnych miesięcy,

c) sporządzenia i złożenia zeznania podatkowego w terminie trzech miesięcy od za- kończenia roku podatkowego.

Skutkiem tego rodzaju rozwiązań może być konieczność sporządzenia dwóch zeznań podatkowych w ciągu jednego roku.

Przykład

Spółka A Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji z dniem 1 kwietnia 2019 r. Przyjętym rokiem podatkowym spółki był rok kalendarzowy. Na dzień 31 marca 2019 r. należy:

a) zamknąć księgi,

b) sporządzić sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.,

c) sporządzić zeznanie podatkowe CIT-8 za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Zgodnie z przyjętym rokiem podatkowym spółka będzie musiała dokonać tych samych czynności na koniec roku 2019 (o ile likwidacja nie zakończy się wcześniej), z tym że sprawozdanie finansowe oraz zeznanie podatkowe CIT-8 zostaną sporządzone za okres od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Podstawy prawne zamknięcia ksiąg

Podstawy prawne zamknięcia ksiąg znajdują się w poniższych regulacjach.

1. Przy podziale spółek, gdy zgodnie z art. 529 § 1. k.s.h. podział jest dokonany:

REKLAMA

1) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na inne spółki za udziały lub akcje spółki przejmującej, które obejmują wspólnicy spółki dzielonej (podział przez przejęcie); w tym przypadku spółka dzielona zostaje rozwiązana i wykreślona z rejestru. Zatem konieczność zamknięcia ksiąg wynika z art.12 ust. 2 pkt 2 u.rach. - na dzień zakończenia działalności (wykreślenia) spółki dzielonej,

2) przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi cały majątek spółki dzielonej za udziały lub akcje nowych spółek (podział przez zawiązanie nowych spółek). Zamknięcie ksiąg wynika z art. 12 ust. 2 pkt 5 u.rach., gdyż w wyniku podziału powstaje nowa jednostka - zamknięcia dokonuje się na dzień przed rejestracją podziału,

3) przez przeniesienie całego majątku spółki dzielonej na istniejącą i na nowo zawiązaną spółkę lub spółki (podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki). Konieczność zamknięcia ksiąg wynika z art. 12 ust. 2 pkt 2 u.rach. - na dzień zakończenia działalności (wykreślenia) spółki dzielonej,

4) przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie). Podział taki nie powoduje konieczności zamknięcia ksiąg, ponieważ spółka dzielona nie przestaje funkcjonować, a tylko wydziela część majątku na rzecz innej spółki.

2. W przypadku łączenia spółek, gdy zgodnie z art. 492 § 1 k.s.h. połączenie jest dokonane:

1) przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) - co do zasady istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przejmowanej - ale może do tego nie dojść, jeżeli metodą rozliczenia połączenia będzie metoda łączenia udziałów. Jeżeli połączenie spółek zostanie dokonane metodą nabycia, zamknięcie ksiąg spółki przejmowanej powinno nastąpić na dzień połączenia (wpisania połączenia do rejestru) zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 4 u.rach.,

2) przez zawiązanie spółki kapitałowej, na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za udziały lub akcje nowej spółki (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki) - spółka przejmowana ma obowiązek zamknąć księgi na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5 na dzień przed rejestracją połączenia spółek,

3) przez przekształcenie spółek (zmiany formy prawnej) w takim przypadku, co do zasady istnieje obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 3 na dzień poprzedzający zmianę (rejestrację zmiany) formy prawnej. Można jednak nie dokonywać zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej, jeśli spółka osobowa lub cywilna jest przekształcana w inną spółkę osobową lub spółka kapitałowa jest przekształcana w inną spółkę kapitałową.

Artykuł niniejszy jest fragmentem publikacji: CIT 2019. Komentarz

CIT 2019. Komentarz

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

REKLAMA

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA

Prezesa skazano za zaległości podatkowe spółki. Ale to sąd popełnił błąd

Samo tylko objęcie funkcji prezesa zarządu spółki nie może powodować automatycznego przyjęcia na siebie odpowiedzialności karnej za cudze działania. Tak uznał Rzecznik Praw Obywatelskich, informując o wniesieniu skargi kasacyjnej na korzyść prezesa spółki, którego sąd skazał za nieodprowadzenie zaliczek na podatek dochodowy, powstałych w okresie gdy nie objął jeszcze funkcji.

Podatek od nieruchomości obejmie nawet panele fotowoltaiczne. Takie zmiany już od 2025 roku

Zmiany w podatku od nieruchomości zmierzają do opodatkowania urządzeń energetycznych, np. paneli fotowoltaicznych. Budowle mają być opodatkowane jako całość techniczno-użytkowa. Podatkiem od nieruchomości (inaczej niż obecnie) już od 2025 roku objęte zostaną więc wszystkie elementów farmy fotowoltaicznej (w tym panele).

REKLAMA