reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > W jakiej podziałce ująć fakturę za eksploatację lokalu

W jakiej podziałce ująć fakturę za eksploatację lokalu

Nasz oddział jest jednostką państwową - funduszem celowym i musimy stosować klasyfikację budżetową. Jak należy zakwalifikować ponoszone wydatki z tytułu eksploatacji podstawowej lokalu, legalizacji ciepłomierzy, centralnego ogrzewania i eksploatacji za garaż?

Dotychczas kwalifikowaliśmy każdą pozycję z faktury, tj.:

- eksploatację podstawową i garażu - § 4300,

- centralne ogrzewanie - § 4260,

- legalizację ciepłomierzy - § 4390.

Czy jest to prawidłowe, czy też wszystkie pozycje powinny być zakwalifikowane jako opłaty z tytułu czynszu - § 4400?

Udzielenie odpowiedzi wymaga przypomnienia, że sektor finansów publicznych składa się z jednostek organizacyjnych sektora publicznego działających na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) lub ustaw szczególnych i wyłącznie w celu wykonywania zadań publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, podlegających planowaniu, bilansowaniu, kontroli, rachunkowości i sprawozdawczości oraz dyscyplinie finansów publicznych według zasad określonych w ustawie. Do podmiotów tworzących sektor finansów publicznych należą m.in. państwowe i samorządowe fundusze celowe (art. 4 ust. 1 pkt 4 uofp). Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie go tworzącej.

Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego według zasad i norm określonych ustawą, a w szczególności na podstawie przepisów ustaw powołujących poszczególne fundusze oraz w zakresie nieuregulowanym ustawami - zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra nadzorującego dany fundusz w porozumieniu z Ministrem Finansów. Wydatki mogą być dokonywane przez fundusz wyłącznie w ramach posiadanych środków obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałych środków z okresów poprzednich. Źródłem przychodów funduszu celowego mogą być m.in. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plany finansowe funduszy celowych obejmują stan początkowy i końcowy funduszu, w tym:

• środków pieniężnych, należności i zobowiązań,

• przychodów własnych,

• dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

• wydatków na realizację zadań, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń.

Plany przychodów i wydatków samorządowych funduszy celowych zawiera uchwała budżetowa (art. 165 ust. 4 uofp).

Ujmowane w planach finansowych przychody i wydatki funduszy klasyfikuje się, stosując przepisy rozporządzenia Ministra Finansów 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej). Stosowanie klasyfikacji budżetowej dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych gromadzących środki publiczne i dokonujących z nich wydatków lub rozchodów. Powołane przepisy określają jednolite zasady, wspólne dla całego systemu, i obejmują wszystkie podmioty sektora finansów publicznych i jego jednostki organizacyjne.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, warto przywołać wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 19 kwietnia 2007 r. (pismo nr BA. I. 3014-64/07) dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którymi:

1) usługi związane z administrowaniem oraz czynsze (zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - w przypadku umowy najmu, dzierżawy) za pomieszczenia należy klasyfikować w § 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu),

2) pozostałe, związane z utrzymaniem pomieszczeń - w odpowiednich paragrafach z grupy wydatków bieżących, stosownie do rodzaju ponoszonych kosztów, z odpowiednią czwartą cyfrą, np.:

• centralne ogrzewanie i ciepła woda w § 426 „Zakup energii”,

• wywóz śmieci, dowóz obiektu i sprzątanie w § 430 „Zakup usług pozostałych”,

• ubezpieczenie w § 443 „Różne opłaty i składki”,

• konserwacja i remonty w § 427 „Zakup usług remontowych”.

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama