reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków

Agencja wykonawcza, która uzyskała na koniec roku nadwyżkę finansową zobowiązana jest odprowadzić ją do budżetu państwa. Jakie są zasady prezentacji nadwyżki środków finansowych w przypadku sprawozdania finansowego agencji wykonawczej?

Agencja wykonawcza

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Dla zapewnienia jednolitej i przejrzystej organizacji wewnętrznej agencji pod względem instytucjonalnym Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia określić wymogi jej statutu. Podstawą gospodarki finansowej agencji wykonawczej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez sprawującego nad nią nadzór ministra.

Status agencji wykonawczej  posiadają: Agencja Mienia Wojskowego Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Agencja Nieruchomości Rolnych Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Agencja Rezerw Materiałowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Najbardziej aktualna na rynku książka dotycząca klasyfikacji budżetowej

Nadwyżka środków finansowych

Agencja wykonawcza zobowiązana jest - na mocy art. 22 ustawy o finansach publicznych - corocznie wpłacać do budżetu państwa, na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej obsługującej ministra sprawującego nadzór nad tą agencją, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na koniec roku, pozostającą po uregulowaniu zobowiązań podatkowych. Nadwyżkę agencja wykonawcza przekazuje niezwłocznie po uregulowaniu zobowiązań wymagalnych z okresu sprawozdawczego, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, w którym nadwyżka powstała.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z konieczności zapewnienia sprawnego i pełnego wykonywania zadań agencji wykonawczej Rada Ministrów może, na wniosek ministra sprawującego nadzór nad agencją wykonawczą, wyrazić zgodę, w formie uchwały, na niewpłacenie ww. nadwyżki (art. 22 ust. 3 ww. ustawy).

Rozliczenia i ewidencja księgowa VAT w jednostkach budżetowych

W oparciu o delegację ustawową zawartą w art. 22 ust. 4 ww. ustawy minister sprawujący nadzór nad agencją wykonawczą w porozumieniu z Ministrem Finansów określił dla każdej agencji osobno - w drodze rozporządzenia - sposób ustalania nadwyżki, uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości finansowania zadań agencji, dokonywania inwestycji niezbędnych do wykonywania zadań państwa oraz mając na względzie źródła finansowania zadań realizowanych przez agencję.

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej

Agencje wykonawcze - jako państwowe osoby prawne - zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.), z uwzględnieniem zasad wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz ustaw powołujących te agencje.

Z uwagi na fakt, iż nadwyżka środków finansowych ustalana jest przez agencje wykonawcze na koniec roku, to należałoby ją traktować - w świetle przepisów o rachunkowości - jako obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego oraz wykazywać w sprawozdaniu finansowym w pozycji P. rachunku zysków i strat (wariant kalkulacyjny) lub pozycji M. rachunku zysków i strat (wariant porównawczy).

Komisja rewizyjna rozpatrzy sprawozdanie finansowe

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Nowy JPK_VAT

Korekta w nowym JPK_V7 – jak to zrobić?

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama