reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Rachunkowość budżetowa

Modernizacja, rozbudowa, ulepszenie budynku

Aktualizacja: 03.10.2007

W jaki sposób dokonać przyjęcia do środków trwałych inwestycji polegającej na modernizacji i rozbudowie budynku? Wartość znajduje się na koncie 080. Do faktur dołączony jest protokół z wykazem wykonanych robót i ich wartością. Problem polega na tym, że w zakresie kosztów całej inwestycji zostały zamontowane np. piece CO, zrobiono łazienki z armaturą, część mebli zamontowano na stałe i inny sprzęt, który nie jest wyodrębniony w protokole. Czy powinno się przyjąć całą wartość z konta 080 na konto 011, czy można na konto 013? Jak dokonać wyceny wartości samego budynku, a także wyposażenia w nim się znajdującego? »

Należności z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości na raty

Aktualizacja: 28.09.2007

Jak zaewidencjonować należności z tytułu dochodów ze sprzedaży lokalu komunalnego, których płatność rozłożona jest na raty? »

Odpis oraz ewidencja niektórych świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Aktualizacja: 26.09.2007

Jak księgować odpis i inne świadczenia na rzecz pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Czy poprawne jest księgowanie odpisu na ZFŚS na kontach Wn 851 Ma 135? »

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych

Aktualizacja: 24.09.2007

Czy zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, księgując na kontach pozabilansowych 980, 996, 998, należy utworzyć nowe konto? Czy może być to np. konto 900-001 dla konta 980 i konto 900-002 dla kont zaangażowania? »

Nieodpłatne otrzymanie sprzętu komputerowego

Aktualizacja: 18.09.2007

Nasza szkoła, będąca jednostką budżetową, otrzymała w ramach unijnego projektu nowy sprzęt komputerowy na kwotę 67 000 zł. Sprzęt zaksięgowaliśmy w następujący sposób: Wn 013 Ma 072. Jakich księgowań mamy dokonać, aby przenieść to na wynik finansowy? Prosimy o podanie prawidłowego schematu zaksięgowania od momentu przyjęcia środków do przeniesienia na wynik finansowy. »

Aktywa trwałe w jednostkach sektora finansów publicznych

Aktualizacja: 11.09.2007

Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. »

Czy jednostka budżetowa może powierzyć prowadzenie rachunkowości biuru rachunkowemu

Aktualizacja: 31.08.2007

Czy jednostka budżetowa, podobnie jak inne jednostki, które zobowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości, może powierzyć prowadzenie rachunkowości biuru rachunkowemu? »

Jak należy zaewidencjonować wypłatę nagrody jubileuszowej?

Aktualizacja: 27.08.2007

Otrzymana nagroda jubileuszowa stanowi dochód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w roku kalendarzowym, w którym pracownik je uzyskał lub zostały postawione do jego dyspozycji. Należy to uwzględnić przy ewidencji i pamiętać o naliczeniu podatku. »

Ewidencja zakupów inwestycyjnych funduszy celowych

Aktualizacja: 10.08.2007

Zgodnie z komentarzem do planu kont, nie uwzględnia się korespondencji konta 853 z kontem 800 – które istnieje w jednostkach budżetowych, gospodarstwach pomocniczych i zakładach budżetowych, a nie w funduszach celowych. Natomiast konto kosztowe to tylko 853. Jak więc księgować zakupy inwestycyjne funduszy celowych? »

Urlop dla poratowania zdrowia a podwyżka wynagrodzenia

Aktualizacja: 06.08.2007

Nauczyciel jest na urlopie zdrowotnym od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. Czy przysługuje mu podwyżka płac od 1 stycznia 2007 r.? »

Przedpłata prenumeraty czasopisma

Aktualizacja: 19.07.2007

Zamierzamy zapłacić za prenumeratę czasopisma pod koniec roku na rok następny. Jak mamy prawidłowo to zaewidencjonować? Jak zakwalifikować prenumeratę prasy? »

Sprawozdanie Rb-Z-PPP

Aktualizacja: 19.07.2007

Czy musimy przesłać tzw. sprawozdanie negatywne, jeżeli nie zawarliśmy umowy partnerstwa publiczno-prywatnego? »

Wynajem pomieszczeń

Aktualizacja: 19.07.2007

Szkoła podstawowa użycza pomieszczeń drugiej szkole, która prowadzi zajęcia w soboty i niedziele. Z tego tytułu szkoła otrzymuje dochody z wynajmu pomieszczenia. W związku z tym został założony odrębny rachunek bankowy jako dochody własne oraz podjęta uchwała Rady, która zobowiązuje do wydatkowania tych środków na remonty budynków. Czy prawidłowo zakwalifikowano opłaty za wynajem sali jako dochody własne i założono wydzielony rachunek bankowy, opracowano preliminarz dochodów i wydatków oraz podjęto uchwałę? Moim zdaniem takie dochody nie zostały ujęte w art. 22 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 r. i nie należy ich traktować jako dochody własne. »

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej

Aktualizacja: 19.07.2007

Jesteśmy jednostką budżetową. W tym roku po raz pierwszy będziemy sporządzać rachunek zysków i strat. W jaki sposób należy sporządzić „Rachunek zysków i strat jednostki” za 2006 r.? »

Niedobór środka trwałego

Aktualizacja: 19.07.2007

Jesteśmy jednostką budżetową. Podczas inwentaryzacji ujawniono niedobór środka trwałego, który został zgłoszony na Policję. Niedobór został zaksięgowany na koniec roku na koncie 240. Obecnie otrzymaliśmy z Policji powiadomienie o umorzeniu śledztwa z powodu braku danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa na podstawie art. 17 § 1 pkt 1 k.p.k. Jak należy postąpić w takim przypadku; jakie dokumenty powinny być wystawione, abym na ich podstawie i na właściwych kontach mogła wyksięgować te zdarzenia? »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama