| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Brak zgody jednostki na korekty biegłego rewidenta

Brak zgody jednostki na korekty biegłego rewidenta

Sprawozdanie finansowe spółki zostało zbadane przez biegłego rewidenta. Kierownictwo spółki nie chce wyrazić zgody na niektóre z poprawek. Jakie to może mieć konsekwencje dla spółki? Czy mimo tego jednostka może uzyskać pozytywną opinię z badania?

Rodzaj wydanej opinii zależy od liczby stwierdzonych nieprawidłowości oraz ich wartości. Drobne błędy są dopuszczalne i nie wykluczają otrzymania pozytywnej opinii. Jeśli jednak wykryte przez biegłego rewidenta nieprawidłowości są znaczące, a dodatkowo kierownictwo nie wyraża zgody na wprowadzenie korekt, wówczas opinia z badania może być negatywna. W skrajnych przypadkach biegły może także odmówić wydania opinii. Uzyskanie opinii innej niż bez zastrzeżeń może mieć w przyszłości poważne konsekwencje dla działalności jednostki.

Celem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest wyrażenie przez niego pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki.

W opinii biegły rewident powinien więc zawrzeć stwierdzenia, czy badane sprawozdanie finansowe:

1) zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,

2) zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,

3) jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem lub umową,

4) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie istotne dla oceny jednostki informacje, a w odniesieniu do sprawozdania z działalności jednostki, czy informacje zawarte w tym sprawozdaniu uwzględniają postanowienia wymienione w ustawie i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.

Jak z tego wynika, w opinii z badania sprawozdania finansowego biegły rewident powinien poinformować, czy zbadane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz czy nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Jeśli w sprawozdaniu wystąpią istotne nieprawidłowości, biegły powinien poinformować o tym w opinii.

Jeżeli natomiast biegły rewident będzie przekonany, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe spełniają warunki określone w art. 65 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a błędy i niedociągnięcia, których nie usunięto, nie są istotne, to wyda opinię bez zastrzeżeń. Dopuszczalne są więc drobne błędy i nieprawidłowości w sprawozdaniu, które jednak muszą zostać ujęte przez biegłego w opinii, ale nie wpływają na jego pozytywną ocenę.

W przypadku wykrycia istotnych nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowych jednostki biegły rewident powinien wyrazić opinię z zastrzeżeniem lub negatywną. Może on również odmówić wyrażenia opinii. Rodzaj wydanej opinii powinien zależeć od wagi wykrytych nieprawidłowości. Dodatkowo o wykrytych nadużyciach lub łamaniu prawa w jednostce biegły rewident ma obowiązek poinformować kierownika jednostki.

Kierownictwo jednostki może dokonać odpowiednich korekt w celu usunięcia nieprawidłowości lub może nie wyrazić na nie zgody. Jeśli występuje rozbieżność zdań między biegłym a kierownictwem jednostki w zakresie interpretacji zasad rachunkowości skutkująca tym, że kierownictwo nie wyraża zgody na wprowadzenie korekt zaproponowanych przez biegłego rewidenta, to biegły wydaje opinię z zastrzeżeniami, w której powinien zaznaczyć, jakich kwestii zastrzeżenia te dotyczą.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zawadzki

Pasjonat motoryzacji, pracownik warsztatu mechanicznego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »