REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Bilans 2013 - szkolenie

inforCMS

REKLAMA

REKLAMA

Rachunkowe i podatkowe zamknięcie roku oraz sporządzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok to tematy cyklu dwudniowych szkoleń, które odbędą się w listopadzie i grudniu 2013 r. w największych miastach Polski. Organizatorem tych szkoleń jest MDDP Akademia Biznesu.

MIEJSCE I TERMIN:

Autopromocja

2013.11.18 - 2013.11.19 Katowice

2013.11.19 - 2013.11.20 Poznań

2013.11.21 - 2013.11.22 Wrocław

2013.11.21 - 2013.11.22 Warszawa

Dalszy ciąg materiału pod wideo

2013.11.25 - 2013.11.26 Toruń

2013.11.25 - 2013.11.26 Łódź

2013.12.16 - 2013.12.17 Katowice

2013.12.16 - 2013.12.17 Wrocław

2013.12.17 - 2013.12.18 Poznań

2013.12.18 - 2013.12.19 Warszawa

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

dr Roman Seredyński - prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

 

Michał Kołosowski - członek zarządu spółki audytorskiej, biegły rewident. Doświadczenie zdobywał w jednej z czołowych firm audytorskich z tzw. "Wielkiej Czwórki". Posiada bogate doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF oraz US GAAP. Autor artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości m.in. w zakresie MSR/MSSF, środków trwałych, konsolidacji, przepływów pieniężnych.

 

Marcin Krupa - biegły rewident, dyrektor dep.  audytu  w spółce audytorskiej. Posiada długoletni staż pracy w dziale audytu w firmie audytorskiej, odpowiedzialny za całość prac związanych z badaniem sprawozdań finansowych, brał również udział przy sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych oraz procesów związanych z łączeniem spółek. Doświadczony wykładowca, szkoleniowiec na zajęciach z szeroko rozumianej rachunkowości, m.in. w zakresie MSR/MSSF, różnic kursowych, instrumentów finansowych, konsolidacji.

 

Elżbieta Kida - doświadczony wykładowca, praktyk, specjalista z rachunkowości finansowej i podatku od towarów i usług. Od 1991 roku prowadzi szkolenia i kursy z zakresu rachunkowości na różnych poziomach zaawansowania, m.in.: kursy rachunkowości od podstaw, kursy na samodzielnego księgowego, kursy na głównego księgowego, kursy z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg oraz kursy przygotowujące do egzaminów na biegłego rewidenta. Autor wielu artykułów na temat rachunkowości i podatku od towarów i usług.

 

Radosław Żuk - prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

Radosław Kowalski - prawnik, doradca podatkowy. Właściciel kancelarii doradcy podatkowego. Od 1994 roku zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, a także komentarzy i odpowiedzi na pytania czytelników (m.in. w Pulsie Biznesu, Rzeczpospolitej, Gazecie Podatkowej). Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zamkniętych i otwartych dla firm i instytucji z zakresu prawa podatkowego, windykacji, zabezpieczeń wierzytelności.

 

Barbara Chamot - ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie, kierunek: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczna, specjalność: Ścieżka europejska i międzynarodowa rynków europejskich. Ukończyła studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. Doświadczenie zawodowe zdobyła w pracy na stanowiskach: specjalista w Departamencie Informacji Gospodarczej, w Departamencie Analiz. Pracuje obecnie m.in. jako ekspert ekonomiczny dla Komisji Europejskiej. Doświadczenie w nauczaniu zdobyła m.in. wykładając w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz na Akademii Leona Koźmińskiego. Przez ostatnie lata we współpracy z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi, zrealizowała wiele projektów szkoleniowych z dziedziny finansów i rachunkowości. Jako trener specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych i konsultingowych koncentrujących się wokół rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz finansów. W przekazywaniu wiedzy stosuje metodę warsztatową aktywizującą uczestników i dającą możliwość łatwego zastosowania wiedzy w praktyce.

 

Andrzej Garbula - doradca podatkowy, wpis nr 10593; przez szereg lat odpowiedzialny był za sprawy podatkowe spółek funkcjonujących w holdingowej strukturze zagranicznej grupy kapitałowej, odpowiadał za nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych, kontrolę umów, dokumentów finansowo-księgowych, bieżącą analizę i wprowadzanie w grupie nowych przepisów w zakresie podatków i rachunkowości oraz ich właściwe zastosowanie; posiada doświadczenie w rozwiązywaniu problematyki podatkowej występującej w dużych i średnich podmiotach gospodarczych (spółki akcyjne, spółki z o.o.); odpowiada za kontakty podatników z organami podatkowymi i skarbowymi; reprezentuje podatników przed sądami administracyjnymi; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz podatkami dochodowymi, prowadzi szkolenia w tym zakresie; jest autorem i współautorem książek o tematyce podatkowej oraz publikacji w Rzeczypospolitej Dobra Firma.

 

Małgorzata Miernik - absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie na Wydziale Zarządzania, specjalność - Rachunkowość. Dyrektor ds. finansowych i sprawozdawczości finansowej jednej z największych grup  kapitałowych spółek miejskich, odpowiedzialna za sprawowanie kontroli finansowej nad realizacją i rozliczaniem projektów. Certyfikowana trener biznesu, realizująca projekty doradcze w zakresie pozyskania finansowania zewnętrznego, analizy opłacalności projektów inwestycyjnych, budżetowania, systemów analizy i kontroli kosztów. Realizacja projektów szkoleniowych z zakresy rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, systemów kadrowo - płacowych, informatycznych systemów zarządzania w rachunkowości, controllingu.

 

Magdalena Kasińska - samodzielna księgowa, doświadczony wykładowca. Karierę zawodową rozpoczynała od pracy w księgowości w spółkach kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia pełnej księgowości w spółkach kapitałowych i osobowych, a także grupach kapitałowych. Brała udział w pracach związanych z wdrożeniami systemów księgowych w spółkach oraz przejmowaniem księgowości z biur rachunkowych do spółek. Uczestniczyła w projektach przekształcenia oraz łączenia spółek. Od 2009 roku pracuje jako wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości oraz obsługi programów finansowo - księgowych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 DZIEŃ I

 

Rachunkowość

 

1. Wprowadzenie.

 

2. Planowane zmiany w prawie bilansowym:

a) krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Sprawozdanie z działalności” - omówienie projektu:

  - cel, charakter i postać „sprawozdanie z działalności”,

  - cechy jakościowe oraz zasady sporządzania i prezentacji,

  - zawartość sprawozdania z działalności,

  - ograniczenie ujawniania informacji.

b) nowa dyrektywa ws. Rachunkowości:

  - zakres dyrektywy,

  - kategorie jednostek i grup (Mikro, Male, Średnie),

  - ogólne zasady sprawozdawczości finansowej i alternatywy w zakresie wyceny,

  - rachunek zysków i strat, bilans. Informacja dodatkowa  - ogólne zasady i prezentacja,

  - sprawozdania skonsolidowane,

  - ogłaszanie  i badanie sprawozdań finansowych,

  - uproszczenia dla mikro, małych i średnich jednostek.

c) projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości:

  - cel nowelizacji,

  - proponowane zmiany wprowadzane projektem ustawy,

  - ocena skutków regulacji.

 

3. Podstawowe informacje:

a) obowiązek sporządzania oraz badania sprawozdań finansowych,

b) odpowiedzialność za sporządzone sprawozdanie finansowe:

  - kierownik jednostki,

  - rada Nadzorcza lub inny organ nadzorczy,

  - osoba sporządzająca sprawozdanie finansowe .

c) ogłaszanie sprawozdań finansowych po nowelizacji ustawy o rachunkowości.

 

4. Harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku.

 

5. Inwentaryzacja:

a) cele inwentaryzacji,

b) przedmiot inwentaryzacji,

c) metody i terminy inwentaryzacji,

d) dokumentacja inwentaryzacji.

 

6.Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego - wybrane zagadnienia:

a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,

b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,

c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych,

d) zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,

e) informacja dodatkowa.

 

7. Krajowe standardy rachunkowości w kontekście problematyki sporządzania sprawozdania finansowego:

a) Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 - Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym:

  - zasady (polityka) rachunkowości i ich zmiany,

  - wartości szacunkowe i ich zmiany,

  - poprawianie błędów,

  - zdarzenia po dniu bilansowym,

  - porównanie postanowień KSR 7 z MSR 8 i MSR 10.

b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 -Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe:

  - rezerwy a bierne RMK - wątpliwości interpretacyjne,

  - identyfikacja istnienia zobowiązań warunkowych - drzewo decyzyjne,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,

  - MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe oraz a KSR 6.

c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 - Utrata wartości aktywów:

  - okoliczności uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym skutków utraty wartości,

  - MSR 36 Utrata wartości aktywów a KSR 4.

d) Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 - podatek odroczony:

  - różnice trwałe oraz przejściowe,

  - aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego,

  - ujmowanie w sprawozdaniu finansowym,

  - MSR 12 Podatek dochodowy a KSR 2.

 

8. Dyskusja i zakończenie.

 

DZIEŃ II

 

Podatek VAT, CIT i PIT

 

Część I

 

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz osób fizycznych (CIT oraz PIT)

 

1. Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) definicja przychodu na gruncie CIT,

b) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych,

c) przychód z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań,

d) moment powstania przychodu,

e) przychód z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług,

f) definicja wykonania usługi bądź częściowego wykonania usługi,

g) wystawienie faktury a powstanie przychodu,

h) niewypłacona dywidenda a powstanie przychodu,

i) powstanie przychodu przy umowach o charakterze ciągłym,

j) zaliczki, zadatki, raty,

k) przychody powstające według zasady kasowej,

l) inne przychody powstające na przełomie roku.

 

2. Rabaty, bonusy oraz premie pieniężne a rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych:

a) pomniejszenie przychodów z tytułu udzielonych rabatów,

b) otrzymanie rabatu a rozliczenie kosztów podatkowych w czasie,

c) udzielenie lub otrzymanie premii pieniężnych a opodatkowanie CIT,

d) skonto z tytułu wcześniejszej płatności a opodatkowanie CIT.

 

3. Korekty przychodu - korekty dokonywane na bieżąco i historycznie - aktualna bardzo niekorzystna wykładnia.

 

4. Opodatkowanie różnic kursowych:

a) wybór metody rachunkowej i jej konsekwencje,

b) stosowanie metody podatkowej w praktyce,

c) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe w CIT,

d) problem kursu faktycznie zastosowanego,

e) różnice kursowe a środki trwałe,

f) różnice kursowe związane z podatkiem VAT.

 

5. Rozliczenie na gruncie CIT oraz PIT działań o charakterze promocyjno - marketingowym:

a) reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów,

b) reklama oraz reprezentacja w przypadku kontrahentów zagranicznych,

c) rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych - kiedy należy złożyć PIT-8C,

d) sprzedaż premiowa w kosztach podatkowych - moment kwalifikacji wydatków do kosztów, dokumentowanie sprzedaży premiowej,

e) obowiązki ciążące na organizatorze sprzedaży premiowej wynikające z podatku dochodowego od osób fizycznych,

f) sponsoring w kosztach uzyskania przychodu,

g) poprawne dokumentowanie sponsoringu gwarancją braku ryzyka podatkowego,

h) premia pieniężna oraz rabat w rozliczeniu przychodów oraz kosztów z tytułu sprzedaży,

i) skonto, bonus oraz upust jako forma sprzedaży promocyjnej.

 

6. Koszty uzyskania przychodów w praktyce:

a) pojęcie kosztu uzyskania przychodów,

b) odszkodowania jako koszt,

c) wydatki finansowane z ZFŚS,

d) koszty badań lekarskich pracowników,

e) przekazanie towarów na rzecz pracowników,

f) imprezy integracyjne,

g) wydatki na podwyższenie kapitału,

h) podatek VAT jako koszt.

 

 

7. Rozliczanie kosztów w czasie oraz obowiązek korekty kosztów:

a) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,

b) koszty zapłacone i poniesione,

c) koszty bezpośrednie,

d) koszty pośrednie,

e) konieczność korygowania wydatków rozliczonych jako koszty uzyskania przychodów,

f) korygowanie kosztów w przypadku kosztów bezpośrednich,

g) korygowanie kosztów pośrednich,

h) rozłożenie płatności na raty a obowiązek korekty kosztów,

i) wynagrodzenia pracownicze w kosztach podatkowych,

j) składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

 

8. Koszty eksploatacji samochodów osobowych:

a) definicja samochodu osobowego w świetle ostatnich zmian,

b) samochody stanowiące własność podatnika,

c) samochody niestanowiące składników majątku podatnika,

d) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,

e) samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe,

f) samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne.

 

9. Rozliczenie amortyzacji.

a) pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - różnice w ujęciu bilansowym i podatkowym,

b) podstawowe zasady określenia wartości początkowej,

c) metody i stawki amortyzacji,

d) okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,

e) straty w środkach trwałych ze szczególnym uwzględnieniem strat w inwestycjach w obcych środkach trwałych.

 

10. Firma jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:

a) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

b) rozliczanie imprez integracyjnych oraz pakietów medycznych,

c) deklaracje, zeznania związane z rozliczeniem PIT,

d) obowiązek składania PIT - 8C,

e) świadczenia na rzecz pracowników.

 

11. Zasady rozliczania strat z lat ubiegłych.

 

12. Zaliczki na podatek dochodowy i konsekwencje błędnego ich naliczenia w trakcie roku i po jego zakończeniu.

 

13. Uproszczona metoda opłacania zaliczek - na czym polega i czy może być elementem planowania podatkowego.

 

Część II

 

Podatek od towarów i usług

 

1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku:

a) zmiany przepisów w zakresie obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.,

b) moment dokonania dostawy towarów,

c) opodatkowanie dostaw o charakterze ciągłym,

d) pojęcie wykonania usługi,

e) obowiązek podatkowy w przypadku usług o charakterze ciągłym,

f) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,

g) obowiązek podatkowy w przypadku usług transportowych oraz budowlanych,

h) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług.

 

 

2. Opodatkowanie VAT nieodpłatnej dostawy towarów oraz świadczenia usług w świetle zmian w przepisach, które nastąpiły w 2013 r.: 

a) nieodpłatna dostawy towarów oraz świadczenie usług na gruncie przepisów VAT,

b) pojęcie prezentu o małej wartości oraz próbki,

c) opodatkowanie przekazań towarów i świadczenia usług w ramach reklamy oraz reprezentacji,

d) opodatkowanie drobnego poczęstunku na rzecz kontrahentów,

e) świadczenia na rzecz pracowników,

f) opodatkowanie pożyczek sfinansowanych ze środków ZFŚS,

g) nieodpłatne użytkowania firmowego samochodu osobowego do celów prywatnych.

 

3. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian w 2013 i 2014 r.:

a) faktury VAT, w tym również faktury elektroniczne,

b) faktury pro forma,

c) noty księgowe,

d) faktury korygujące,

e) noty korygujące,

f) terminy wystawienia faktury VAT.

 

4. Odliczanie podatku naliczonego:

a) ogólne zasady odliczeń,

b) terminy odliczeń,

c) wykonanie usługi, przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel a odliczenie podatku naliczonego,

d) błędy w fakturach a odliczenie VAT,

e) nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,

f) VAT jako koszt uzyskania przychodów,

g) odliczanie VAT od samochodów.

 

5. Określanie współczynnika proporcji sprzedaży:

a) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,

b) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,

c) pojęcie czynności sporadycznych,

d) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi,

e) zasady ustalania współczynnika wstępnego i współczynnika ostatecznego,

f) pojęcie okresu rozliczeniowego, dla którego określana jest proporcja sprzedaży,

g) zaokrąglenia współczynnika sprzedaży,

h) podmioty, które nie są zobligowane do odliczania podatku naliczonego w oparciu o współczynnik sprzedaży,

i) określanie współczynnika sprzedaży w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego,

j) możliwość zmiany wysokości proporcji wstępnej w trakcie roku - optymalizacja odliczania VAT,

k) korekta roczna - podmioty zobligowane do jej dokonania w wyniku nowelizacji przepisów,

l) przepisy przejściowe dotyczące korekty podatku naliczonego,

m) sprzedaż lub zmiana przeznaczenia środka trwałego lub nieruchomości w okresie korekty.

 

6. Pytania i odpowiedzi.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Koszt uczestnictwa:

- jednej osoby 1090 zł + 23% VAT

- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + 23% VAT

 

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod szkolenia.

 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

 

Godziny zajęć: 10:00 - 15:45

 

Miejsce zajęć: centrum ww. miast lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

 

Informacje:

Norbert Saks, Joanna Domaszewska

tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90

norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Podatek u źródła (WHT) w świetle nowych technologii

Podatek u źródła (WHT) może stanowić wyzwanie dla branży informatycznej, w kontekście stale rozwijającej się technologii. Z chęci świadczenia kompleksowych usług, przedsiębiorstwa nabywają różnego rodzaju oprogramowania, dostępy do platform, usługi w chmurze, serwery, urządzenia przemysłowe czy usługi niematerialne. Wykorzystanie najnowszej technologii jest niezbędne, aby oferowane usługi pozostały konkurencyjne na rynku. Często dostawcami takich produktów są zagraniczne spółki, co rodzi wątpliwości – czy nabycie tego rodzaju usług wiąże się z ryzykiem w podatku u źródła?

Obligacje skarbowe - czerwiec 2024 r. Zmiana oprocentowania obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 24 kwietnia 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa nowych emisji, które będą sprzedawane w czerwcu 2024 roku. Oprocentowanie i marże tych obligacji uległy zmianie w porównaniu do oferowanych w maju br. Od 27 maja można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Zwrot podatku z Austrii – ile, dla kogo, jak uzyskać (formalności)

Austria to zyskujący na popularności kierunek emigracji zarobkowej wśród Polaków. Jeśli podejmowane zatrudnienie jest legalne, z łatwością można ubiegać się o zwrot podatku z tego kraju. Wysokość zwrotu może być naprawdę spora, przy małym nakładzie wysiłku ze strony podatnika. 

Dłuższy okres ważności znaków akcyzy do końca 2024 r.

Aktualnie znajdują się w legalnej sprzedaży wyroby winiarskie oznaczone znakami akcyzy, których ważność została przedłużona do 31 grudnia 2024 r.

Sanatorium na koszt ZUS 2024 - choroby psychosomatyczne. Nerwice, lęki, depresja, ciężki stres i inne. Jak uzyskać skierowanie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że cały czas – także w 2024 roku - można skorzystać z rehabilitacji leczniczej w sanatorium na koszt ZUSu. Dotyczy to różnych schorzeń, także psychosomatycznych. 

Podatek od nieruchomości w przypadku najmu lokali mieszkalnych. Kiedy stawka niższa a kiedy nawet 28 razy wyższa?

Wynajęcie swojego mieszkania lub domu nie zwalnia właściciela z obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości. Ale w tym przypadku wątpliwe jest jaka stawka podatku od nieruchomości jest właściwa. Ta dla budynków mieszkalnych, czy dla budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej? Problem jest istotny, bo ta druga stawka jest ponad 28 razy wyższa.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe? Przepisy wskazują na obowiązek przechowania dokumentacji podatkowej do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (o ile nie został zawieszony/przerwany bieg terminu przedawnienia).

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Podatnikowi przysługuje możliwość złożenia wniosku o zaliczenie w całości lub w części nadpłaty podatku na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Ma do tego prawo, gdy spełnione są przesłanki zawarte w przepisach Ordynacji podatkowej.

Ulgi w spłacie podatków (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie). Dla kogo? Kiedy? Warunki udzielenia

Ordynacja podatkowa przewiduje w szczególnych sytuacjach możliwość zastosowania wobec podatnika trzech ulg w spłacie podatków lub zaległości podatkowej. Chodzi o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zapłaty na raty lub umorzenie całości lub części podatku lub zaległości podatkowej. Kiedy można liczyć na taki gest fiskusa?

Kontrola podatkowa: czy musi być zapowiedziana. Zasada i wyjątki

Kontrola podatkowa, to oczywiście nic przyjemnego dla podatnika ale czasem się zdarza. Na taką okoliczność trzeba być przygotowanym. W szczególności warto wiedzieć, że taka kontrola z urzędu skarbowego powinna być w większości przypadków zapowiedziana z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ale od tej zasady są niestety liczne wyjątki. Zobaczmy co na ten temat mówią przepisy.

REKLAMA