reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym pożyczkę, gdy ogłoszono upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu

Jak wykazać w sprawozdaniu finansowym pożyczkę, gdy ogłoszono upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu

Udzieliliśmy pewnej spółce pożyczki długoterminowej. Mamy ją ujętą w inwestycjach długoterminowych. Później dowiedzieliśmy się, że sąd ogłosił upadłość tej spółki (pożyczkobiorcy) z możliwością negocjacji z wierzycielami. Jak to ująć w sprawozdaniach finansowych, tzn. w bilansie i rachunku zysków i strat?

rada

Na udzieloną pożyczkę, której spłata nie jest pewna, należy utworzyć odpis aktualizujący. Wartość odpisu zwiększa w tym przypadku koszty finansowe. W bilansie pożyczka wykazywana jest w wartości netto, tj. w kwocie pomniejszonej o utworzony odpis. Jeśli całą pożyczkę objęto odpisem, to jej wartość bilansowa wyniesie zero. Fakt utworzenia odpisu powinien znaleźć odzwierciedlenie w informacji dodatkowej do bilansu.

uzasadnienie

Udzielając pożyczki, przedsiębiorcy zwykle liczą na zyski w postaci należnych odsetek. Jednak może się zdarzyć, że dłużnik jest niewypłacalny, a zamiast przychodów mogą pojawić się koszty związane z wyegzekwowaniem należności.

Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny i co oznacza ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

Zgodnie z przepisami ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań. Uważa się go za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że w drodze układu wierzyciele zostaną zaspokojeni w wyższym stopniu, niż zostaliby zaspokojeni po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku dłużnika, ogłasza się upadłość dłużnika z możliwością zawarcia układu. Jeśli nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłasza się upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika.

W omawianym przypadku możliwość negocjacji z wierzycielami oznacza, że roszczenia podatnika mogą być zaspokojone. Po ogłoszeniu przez sąd upadłości z możliwością zawarcia układu wierzyciel powinien zgłosić swoje wierzytelności sędziemu komisarzowi. Wówczas będzie mógł uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym dłużnika, a jego wierzytelności zostaną wciągnięte na listę wierzytelności. Nie jest konieczne zgłaszanie wierzytelności umieszczonych na liście z urzędu.

Układem obejmuje się wszystkie wierzytelności w stosunku do upadłego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości oraz odsetki od tych wierzytelności za cały czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia, niezależnie od tego, czy były one wymagalne w tym dniu. Zgłoszenie wierzytelności przerywa bieg przedawnienia.

Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd. Rozprawa wyznaczona w celu zatwierdzenia układu odbywa się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zgromadzenia wierzycieli. O terminie rozprawy w celu zatwierdzenia układu zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. Na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie.

Jak wykazać wierzytelność wątpliwą w księgach i sprawozdaniu finansowym

Z chwilą ogłoszenia upadłości pożyczkobiorcy zwiększa się ryzyko nieodzyskania zainwestowanych pieniędzy. Oznacza to zmniejszenie w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych. Konsekwencją tego jest konieczność urealnienia jego wartości. W takiej sytuacji ustawa o rachunkowości nakłada na jednostkę obowiązek dokonania odpisu aktualizacyjnego. W przypadku należności od dłużników postawionych w stan upadłości z możliwością zawarcia układu odpis aktualizacyjny należy utworzyć do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym.

Odpisy aktualizujące pożyczkę długoterminową, jak również należne odsetki zalicza się do kosztów finansowych.

W bilansie udzielone długoterminowe pożyczki są wykazywane w aktywach w pozycji A. IV. 3 „Długoterminowe aktywa finansowe - udzielone pożyczki”, z uwzględnieniem, czy zostały one udzielone jednostkom powiązanym, czy pozostałym jednostkom.

Ponieważ pożyczkobiorca został postawiony w stan upadłości, spółka ma obowiązek utworzyć odpisy aktualizujące. Saldo konta „Odpisy aktualizujące” koryguje wartość długoterminowych aktywów finansowych.

W rachunku zysków i strat koszty finansowe z tytułu odpisów aktualizacyjnych prezentowane są:

l W pozycji H.III „Koszty finansowe - Aktualizacja wartości inwestycji” - w wariancie porównawczym.

l W pozycji K.III „Koszty finansowe - Aktualizacja wartości inwestycji” - w wariancie kalkulacyjnym.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Utworzony odpis będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w dacie postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

l art. 35 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l ustawa z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze - Dz.U. Nr 60, poz. 535; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 157, poz. 1119

Maryla Piotrowska

księgowa z licencją MF

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości
Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami77.40 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Niedzielska

Prawnik ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, trener, mediator ds. pracowniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama