REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

VII coroczna konferencja "Akcja Bilans"

VII coroczna konferencja
VII coroczna konferencja "Akcja Bilans"

REKLAMA

REKLAMA

W dniach 26-28 października 2014 r. w Warszawie odbędzie się VII coroczna Konferencja "Akcja Bilans". Przedmiotem Konferencji będą m.in. zasady przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych za 2014 rok, zamknięcie roku obrotowego, zagadnienia dotyczące środków trwałych oraz inne praktyczne aspekty rachunkowe i podatkowe związane ze sprawozdaniem finansowym. Konferencję organizuje Akademia Biznesu MDDP.

Prowadzący konferencje

dr Roman Seredyński – prezes zarządu, biegły rewident. Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskał w katedrze rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Dilligence oraz wyceny przedsiębiorstw.

REKLAMA

Autopromocja

Piotr Woźniak – dyrektor departamentu audytu w Poznaniu, doświadczenie zdobywał w międzynarodowej firmie audytorskiej, gdzie zajmował się przeprowadzaniem badań i przeglądów sprawozdań finansowych. Posiada również praktyczną wiedzę niezbędną do sporządzania pakietów konsolidacyjnych, przekształceń sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF i niemieckim prawem bilansowym (HGB).

Marcin Grzywacz – biegły rewident. Doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. W firmach w których pracował zajmował m.in. stanowiska kierownicze gdzie był odpowiedzialny za nadzorowanie badań polskich spółek należących do dużych międzynarodowych koncernów, opracowywał metodologie badania oraz wzory dokumentacji rewizyjnej, nadzorował działanie systemu kontroli jakości, stanowił wsparcie techniczne w obszarze procedur rewizyjnych dla zespołów audytorskich.

Radosław Żuk – prawnik, partner w spółce doradztwa podatkowego, redaktor naczelny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl. Doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z podatkiem VAT oraz podatkami dochodowymi. Szkolił największe polskie przedsiębiorstwa, jak również podmioty z kapitałem zagranicznym. Autor licznych komentarzy dotyczących podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

REKLAMA

Marta Szafarowska – partner, doradca podatkowy w MDDP, z którą jest związana od 2004 r. Od 1998 r. pracuje jako specjalista w zakresie podatku VAT i akcyzy. W latach 2002-2004 r. pracowała w zespole VAT, ceł i akcyzy w Ernst & Young, a poprzednio od 1998 r. w zespole VAT PricewaterhouseCoopers. W trakcie dotychczasowej praktyki zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie problemów podatkowych typowych dla firm z branży leasingowej oraz świadczących usługi finansowe, producentów wyrobów akcyzowych, jak również branży dystrybucyjnej, budowlanej, motoryzacyjnej i medialnej.  Prowadziła projekty podatkowe dla takich firm jak m.in. Ghelamco, Kredyt Lease, BRE Leasing, PKP. Była zaangażowana w szereg projektów dotyczących optymalizacji podatku VAT i akcyzy, które zostały wdrożone w kilku wiodących polskich spółkach. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej. Realizowała szkolenia zamknięte z VAT-u dla takich podmiotów jak: Poczta Polska SA, TVP SA, Mostostal Warszawa SA.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Marcin Zarzycki – doradca podatkowy, prawnik. Właściciel Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Ukończył WPiA na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał doradzając przy licznych transakcjach gospodarczych takich jak łączenie oraz podział spółek kapitałowych, jak również dokonywał analizy transakcji gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi oraz podatkiem VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych przeprowadzanych pod kątem identyfikacji ryzyka i możliwości optymalizacji.

Piotr Liss – doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracuje w Dziale Doradztwa Podatkowego w RSM Poland KZWS od 2003 roku. Od 2007 roku na stanowisku Tax Partnera. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie przy optymalizacjach podatkowych oraz podatkowym strukturyzowaniu transakcji. Jego działalność doradcza koncentruje się na problemach z zakresu opodatkowania międzynarodowego i podatku dochodowym od osób prawnych. Autor licznych publikacji książkowych oraz prasowych o tematyce podatkowej.

Grzegorz Niebudek – doradca podatkowy, prawnik, Aplikant Adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.  Wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Zarzycki&Wspólnicy. Pracował oraz współpracował z podmiotami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu podróży służbowych, jak również uczestniczy w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach delegacji krajowych i zagranicznych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego i zobowiązań podatkowych.

Program konferencji

DZIEŃ I

Rachunkowość

9:30-10:00 – przerwa powitalna

10:00-12:00 – Piotr Woźniak, Roman Seredyński

1. Zamknięcie roku obrotowego – omówienie kluczowych elementów procesu:
a) inwentaryzacja,
b) uzgadnianie ksiąg pomocniczych do księgi głównej,
c) potwierdzenia sald,
d) tworzenie rezerw,
e) sporządzenie sprawozdania finansowego (źródła wymogów w zakresie ujawnień dla PSR i MSR).

2. Problematyka sporządzania sprawozdania finansowego – wybrane zagadnienia:
a) bilans/sprawozdanie z sytuacji finansowej,
b) rachunek zysków i strat/sprawozdanie z całkowitych dochodów,
c) rachunek przepływów pieniężnych/sprawozdanie z przepływów pieniężnych,
d) zestawienie zmian w kapitale własnym/sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym,
e) informacja dodatkowa,
f) istotne ujawnienia wynikające z załącznika 1 do ustawy o rachunkowości.

12:00-12:15 – przerwa kawowa

12:15-13:30 – Piotr Woźniak
 
3. Wybrane zagadnienia dotyczące środków trwałych
a) środki trwałe w polskim prawie:
- ustawa o rachunkowości,
- ustawy o podatku dochodowym,
- prowadzenie dwóch tabel amortyzacyjnych.
b) leasing środków trwałych w aspekcie krajowych oraz międzynarodowych standardów:
- regulacje zawarte w ustawie oraz KSR 5 po zmianach,
- MSR 17 jako standard definiujący leasing,
- podatek odroczony powstający w związku z ewidencją leasingu.

13:30-14:15 – lunch w Restauracji 99

14:15-15:30 – Roman Seredyński

4. Zmiany w przepisach 2014/2015 (PSR):
a) zmiany w ustawie o rachunkowości,
b) krajowy standard numer 8 – działalność deweloperska,
c) krajowy standard numer 9 – sprawozdanie z działalności.

5. Zmiany w przepisach 2014/2015 (MSR):
a) wprowadzenie MSSF 9 i zmiany w klasyfikacji instrumentów finansowych dla okresów od 01.01.2015 (możliwa wcześniejsza aplikacja),
b) zmiany MSR 1 oraz MSSF 1,
c) wymogi MSSF13,
d) nowa metodologia liczenia utraty wartości aktywów – expected loss model (DRAFT ZMIANY STANDARDU).

15:30-15:45 – przerwa kawowa

15:45-17:30 – Marcin Grzywacz

6. Sporządzanie sprawozdań finansowych – omówienie istotnych elementów (MSR):
a) omówienie standardów obejmujących sprawozdania finansowe oraz budowy standardów pod kątem identyfikacji obowiązków informacyjnych,
b) MSR – wymogi ujawniania wynikające z MSSF 7 (instrumenty finansowe), MSSF 13 oraz innych istotnych standardów,
c) omówienie zakresu i wymogów wynikających z MSR1,
d) analizy wrażliwości,
e) klasyfikacja instrumentów finansowych,
f) ujawniania hierarchii wartości godziwej i przesunięć pomiędzy poziomami hierarchii,
g) ujawnienia odnoszące się do (ryzyka kredytowego, ryzyka płynności, ryzyka rynkowego).
OMÓWIENIE + PRZYKŁADY

DZIEŃ II

Podatek od towarów i usług

9:30-10:00 – przerwa powitalna

10:00 – 11:30 – Radosław Żuk

1. Rozpoznanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku 2013/2014 oraz 2014/2015:
a) zmiany przepisów w zakresie obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r.,
b) przepisy przejściowe,
c) moment dokonania dostawy jako data powstania obowiązku podatkowego,
d) pojęcie wykonania usługi,
e) rozliczenie transakcji o charakterze ciągłym,
f) opodatkowanie najmu, dzierżawy, leasingu,
g) obowiązek podatkowy powstający według metody kasowej,
h) rozliczenie VAT z tytułu importu usług, 
i) opodatkowanie WDT oraz WNT,
j) moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku eksportu towarów,
k) opodatkowanie zaliczek otrzymywanych lub regulowanych w transakcjach krajowych oraz zagranicznych,
l) obowiązek podatkowy z tytułu refakturowania usług.

2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, z uwzględnieniem zmian w 2014 r.: 
a) faktury VAT, w tym również faktury elektroniczne,
b) prawidłowa treść faktury VAT,
c) dokumentowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej a wystawianie faktury VAT,
d) faktury uproszczone w branży hotelarskiej,
e) faktury pro forma,
f) noty księgowe, 
g) faktury korygujące,
h) noty korygujące,
i) terminy wystawienia faktury VAT.

11:30-11:45 – przerwa kawowa

11:45 – 13:45 – Radosław Żuk

3. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT:
a) zmiana zasad zwolnienia dostawy tzw. towarów używanych,
b) konieczność identyfikacji związku sprzedawanych ruchomości ze sprzedażą
c) zwolnioną z podatku VAT,
d) sposoby określenia związku pomiędzy sprzedawaną rzeczą a działalnością   zwolnioną z VAT,
e) zmiana przepisów w zakresie zwolnienia sprzedaży samochodów,
f) opodatkowanie sprzedaży gruntów,
g) zwolnienie z tytułu sprzedaży budynków oraz lokali.

4. Odliczanie podatku naliczonego:
a)ogólne zasady odliczeń,
b)terminy odliczeń podatku naliczonego,
c)wykonanie usługi, przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel a odliczenie podatku naliczonego,
d)błędy w fakturach a odliczenie VAT,
e)nieuczciwy sprzedawca a odliczenie VAT,
f)odliczanie VAT od samochodów.

5. Proporcja sprzedaży:
a) podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji sprzedaży,
b) rodzaje obrotów uwzględniane przy rozliczaniu proporcji,
c) obroty, których nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu proporcji,
d) zasady odliczenia VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
e) korekta roczna,
f) korekta 5 i 10-letnia w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
g) korekta z tytułu zmiany prawa do odliczenia VAT.

13:45-14:30 – lunch w Restauracji 99

14:30 – 16:30 – Marta Szafarowska

6. Ważne zmiany w VAT uchwalone oraz planowane na 2015 r.:
a) nowa procedura małego punktu obsługi w zakresie VAT obowiązująca w Polsce i w UE od 1 stycznia 2015 r.,
b) Inne ważne zmiany w VAT planowane przez MF na 2015 r.:
- zmiany w zakresie odliczania VAT od zakupów wykorzystywanych do celów mieszanych (działalności objętej VAT oraz działalności nieobjętej VAT),
- likwidacja niektórych zwolnień związanych z usługami finansowymi i ubezpieczeniowymi,
- zmiany dotyczące ulgi na złe długi oraz zasad dokonywania korekt w przypadku, gdy dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
- wprowadzenie limitów kwotowych w stosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia,
- wprowadzenie informacji podsumowujących dla trasakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia,
- rozszerzenie listy towarów objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia (telefony komórkowe, smartfony),
- zmiany w zakresie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną za zaległości podatkowe (rozszerzenie listy towarów m.in. o komputery przenośne, tablety, konsole do gier),
- zmiany dotyczące kaucji gwarancyjnej.

Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.30 Organizator zaprasza uczestników Konferencji do Teatru 6 piętro na spektakl „Bóg Mordu” >>> Opis spektaklu

DZIEŃ III

Podatek dochodowy od osób prawnych oraz fizycznych

8:30-9:00 – przerwa powitalna

09:00-10:30 – Marcin Zarzycki

1. Rok podatkowy oraz podstawowe obowiązki sprawozdawcze w CIT związane z zakończeniem roku:
a) rok podatkowy w CIT – zasada ogólna,
b) możliwości modyfikacji roku podatkowego,
c) zaliczki na podatek dochodowy,
d) deklaracja CIT-8, termin i miejsce składania oraz inne obowiązki informacyjne,
e) zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu.

2. Przełomowe zmiany przepisów w CIT – omówienie oraz termin wejścia w życie:
a) wprowadzenie przepisów dotyczących zasad i warunków opodatkowania dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych,
b) wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej,
c) jednoznaczne wskazanie sposobu określenia wartości przychodów i kosztów świadczeń w naturze,
d) zmiany przepisów w zakresie niedostatecznej kapitalizacji,
e) doprecyzowanie przepisów dotyczących cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej,
f) ujednolicenie przepisów PIT i CIT w zakresie dotyczącym płatników zryczałtowanego podatku od dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
g) doprecyzowanie przepisów ustawy PIT i CIT w zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku umorzenia udziałów (akcji) otrzymanych w wyniku wymiany udziałów (akcji),
h) wprowadzenie zwolnienia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu.

10:30-10:45 – przerwa kawowa

10:45-11:45 – Marcin Zarzycki

3. Rozliczanie przychodów na przełomie roku na gruncie CIT:
a) definicja przychodu na gruncie CIT,
b) memoriałowa i kasowa zasada rozpoznawania przychodów,
c) data powstania przychodu – zasady ogólne oraz omówienie najczęstszych problemów praktycznych na przełomie roku,
d) zaliczki i przedpłaty – kiedy powodują powstanie przychodu?
e) powstanie przychodu przy usługach ciągłych,
f) przychód z tytułu świadczeń nieodpłatnych – kiedy może wystąpić?
g) przychód z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy lub praw,
h) przychody powstające według zasady kasowej.

11:45-12:00 – przerwa kawowa

12:00-13:45 – Piotr Liss

4. Koszty uzyskania przychodów – zasady ogólne, rozliczanie kosztów w czasie:
a) pojęcie kosztu uzyskania przychodów,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
d) koszty bezpośrednie i pośrednie,
e) konieczność korygowania koszty uzyskania przychodów – korygować wstecz czy na bieżąco,
f) korygowanie kosztów w przypadku kosztów bezpośrednich i pośrednich.

5. Zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodów od 2013 r.:
a) zapłata, jako element niezbędny dla rozpoznania kosztu (koszty bezpośrednie i pośrednie oraz odpisy amortyzacyjne),
b) zasady dotyczące korygowania kosztów uzyskania przychodów (różne terminy płatności, rok podatkowy inny niż kalendarzowy, możliwości ograniczenia niekorzystnych skutków regulacji).

6. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia problematyczne – orzecznictwo i interpretacje:
a) odszkodowania i kary umowne jako koszt,
b) świadczenia na rzecz pracowników jako koszt uzyskania przychodów,
c) reklama oraz reprezentacja w kosztach uzyskania przychodów,
d) rozliczenie nieodpłatnych przekazań towarów i usług w ramach reklamy oraz reprezentacji na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych – kiedy należy złożyć PIT-8C?
e) premia pieniężna oraz rabat w rozliczeniu przychodów oraz kosztów z tytułu sprzedaży.

13:45-14:30 – lunch w Restauracji 99

14:30-16:00 – Grzegorz Niebudek

7. Spółka jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – obowiązki podatkowe i dokumentacyjne:
a) pobór zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
b) deklaracje, zeznania związane z rozliczeniem PIT,
c) obowiązek składania PIT – 8C oraz PIT – 8AR,
d) świadczenia na rzecz pracowników.

8. Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników w kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r.

9. Koszty eksploatacji samochodów osobowych (amortyzacja, ubezpieczenia, leasing itp.), samochody niestanowiące składnika majątku podatnika (najem, dzierżawa) – zakres „kilometrówki”, samochody służbowe wykorzystywane na cele prywatne oraz samochody prywatne pracowników wykorzystywane na cele służbowe – konsekwencje w CIT i PIT, wpływ nowych regulacji w VAT na rozliczenia w CIT.

10. Leasing operacyjny i finansowy z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

11. Rozliczenie amortyzacji:
a) pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
b) podstawowe zasady określenia wartości początkowej,
c) metody i stawki amortyzacji,
d) okres amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,
e) rozliczenie inwestycji w obcym środku trwałym,
f) straty w środkach trwałych ze szczególnym uwzględnieniem strat w inwestycjach w obcych środkach trwałych.

12. Podatek u źródła:
a) rezydenci i nierezydenci / dochody osiągane na terytorium RP,
b) należności podlegające obowiązkowi poboru podatku,
c) certyfikaty rezydencji – problemy praktyczne,
d) obowiązki dokumentacyjne oraz informacyjne (IFT2/2R, CIT – 10).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w trzech dniach konferencji wynosi: 
- jednej osoby 1990 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1890 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa dwóch dniach konferencji wynosi: 
- jednej osoby 1490 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1390 zł/os. + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranym dniu konferencji wynosi: 
- jednej osoby 790 zł + 23% VAT
- dwóch lub więcej osób z jednej firmy 740 zł/os. + 23% VAT

Organizator prosi o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia podając w tytule przelewu kod konferencji (SOP 14748).

Cena obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 
Dzień I: 10:00 – 17:30
Dzień II: 10:00 – 16:30
Na zakończenie drugiego dnia konferencji o godzinie 19.30 zapraszamy Państwa do Teatru 6 piętro na spektakl „Bóg Mordu” >>> Opis spektaklu
Dzień III: 9:00 – 16:00

Miejsce zajęć:
Budynek Atrium Tower,
sala konferencyjna Akademii Biznesu MDDP,
Al. Jana Pawła II 25, (3 piętro) Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Składka zdrowotna to zwykły podatek. Przedsiębiorcy czekają na ryczałtową składkę (realizację obietnicy wyborczej). Doczekają się?

Negatywne skutki „Polskiego Ładu” odczuwa wielu przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MŚP. Tzw. „Polski Ład” przedsiębiorcom kojarzy się głównie z tego, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, i wynosi 9% podstawy wymiaru składki – uważa dr n. pr. Marek Woch – b. Zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. 

Spółki odetchną z ulgą. Minister finansów szykuje ważne zmiany w podatku

Sprawa dotyczy podatku u źródła. Ministerstwo Finansów chce, aby obcokrajowiec, który zasiada w zarządzie polskiej spółki, nie musiał już musiał mieć polskiego numeru PESEL lub NIP do podpisania oświadczenia, które pozwoli spółce nie potrącać i nie płacić polskiemu fiskusowi podatku u źródła od należności wypłacanych za granicę. Pisze o tym "Dziennik Gazeta Prawna".

Wakacje od ZUS już w 2024 roku - kto i kiedy może skorzystać? Jak to zrobić?

Wielu przedsiębiorców na to czekało. Wakacje od ZUS już niedługo staną się faktem. 9 maja 2024 roku uchwalono nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza do polskiego prawa tzw. wakacje składkowe. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 listopada 2024 roku. Podpowiadamy, od kiedy można skorzystać z tego rozwiązania i jakie warunki należy spełnić.

Urlop wypoczynkowy 2024 (od A do Z). Wymiar, zasady, wynagrodzenie, zmiana pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika oraz zakładu pracy

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego i od czego zależy? Jak powinien być udzielany urlop wypoczynkowy? Co to jest urlop proporcjonalny? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy a jakie pracownika? Wyjaśnia specjalistka ds. kadr i płac.

REKLAMA

Samofakturowanie - kto powinien wystawić duplikat faktury?

W imieniu niektórych sprzedawców wystawiam faktury na zasadzie samofakturowania. Jak powinienem postąpić, jeżeli jeden ze sprzedawców zgłosił mi, że zgubił fakturę, którą dla niego wystawiłem. Czy mogę mu wystawić duplikat?

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest zakazane, jest naturalnym prawem każdego podatnika. Takie jest stanowisko NSA

Dążenie do płacenia jak najniższych podatków nie jest prawnie zakazane, a jest niejako naturalnym prawem każdego podatnika. Organy, a później sądy, mogą jedyni oceniać zgodność z prawem tych dążeń. Przypomniał sąd administracyjny, uchylając zaskarżoną przez przedsiębiorcę decyzję naczelnika urzędu celno-skarbowego.

Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu. Będą zmiany w przepisach

Polski Ład kojarzy się przedsiębiorcom głównie ze składką zdrowotną. Właściciele firm płacą zdecydowanie więcej niż przed reformą. "Składka zdrowotna odpowiada za likwidację niejednego mikroprzedsiębiorstwa. To największy grzech Polskiego Ładu" – uważa Damian Trepanowski, członek zarządu Business Tax Group. Rząd obiecuje zmianę problematycznych przepisów.

Cena LPG o 20% w górę na jesieni 2024 r. Po 20 grudnia pełne embargo na gaz z Rosji

Ilość LPG na polskim rynku w 2024 r. bardzo wzrosła, więc efektu wstrzymania dostaw tego paliwa z Rosji jeszcze nie widać - ocenił dla PAP dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego Bartosz Kwiatkowski. Jego zdaniem wzrost cen LPG, o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny jesienią.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości 2025: Czym jest całość techniczno-użytkowa budowli?

Centrum projektu zmian w podatku od nieruchomości, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2025 r., jest rozszerzenie definicji budowli o instalacje i urządzenia, które stanowią wraz z tym obiektem całość techniczno-użytkową. Czym ona jest, czyli – gdzie budowla ma mieć początek, a gdzie koniec? Dlaczego, to taki problem dla podatników?

Będą zmiany w podatku od nieruchomości. Ale przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji

Nowe przepisy dotyczące podatku od nieruchomości są bardzo niekorzystne dla firm. Propozycje zmian definicji budynku i budowli na potrzeby podatku od nieruchomości spowodują drastyczny wzrost opodatkowania majątku firm. Przedsiębiorcy wyrażają zdecydowany sprzeciw wobec tych propozycji.

REKLAMA