| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak wykazać w księgach błąd z poprzednich okresów

Jak wykazać w księgach błąd z poprzednich okresów

W wyniku wewnętrznej kontroli ksiąg rachunkowych stwierdzono, że koszty usług obcych roku 2006 zostały zawyżone o kwotę 20 000 zł. Jednostka uznała popełniony błąd za błąd podstawowy. Jak ująć w księgach rachunkowych roku 2007 zapisy dotyczące korekty tego błędu? Sprawozdanie finansowe za 2007 r. jednostki nie zostało jeszcze zatwierdzone.


RADA

Jeżeli sprawozdanie finansowe za 2007 r. nie zostało jeszcze zatwierdzone, skutki błędu z lat ubiegłych (tj. z 2006 r.) należy wykazać w księgach za ten rok. Po zatwierdzeniu sprawozdania można je wykazać już tylko jako błąd podstawowy w księgach za 2008 r.

UZASADNIENIE

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu podstawowego, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Należy zwrócić uwagę, że za błąd podstawowy jednostka powinna uznać błąd, w wyniku którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok 2006 za spełniające wymóg przedstawienia jasnego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. W ustawie o rachunkowości nie podano definicji błędu podstawowego, dlatego można posiłkować się definicją podaną w MSR nr 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”. Standard nie definiuje jednak błędu podstawowego, ale mówi o błędzie poprzednich okresów. W myśl MSR nr 8:

(...)za błędy poprzednich okresów uważa się pominięcie lub nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych jednostki, które miały miejsce w poprzednim bądź też kilku wcześniejszych okresach. Są one wynikiem nieuwzględnienia lub błędnego uwzględnienia wiarygodnych informacji:

które były dostępne w momencie zatwierdzania do publikacji sprawozdań finansowych sporządzonych za te okresy;

co do których można by zasadnie oczekiwać, że zostaną otrzymane i uwzględnione w procesie przygotowywania i sporządzania tych sprawozdań finansowych.

Tego typu błędy wynikają z pomyłek arytmetycznych, z niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości, niedopatrzeń, mylnej interpretacji zdarzeń bądź defraudacji.

UWAGA

Od 1 stycznia 2009 r. również z ustawy o rachunkowości wykreślono pojęcie błędu podstawowego.

 

Przykład 1

W roku 2006 koszty usług zostały zaksięgowane na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę. W wyniku kontroli ksiąg rachunkowych jednostka wystąpiła do kontrahenta o wystawienie korekty faktury VAT, a fakturę korygująca w kwocie netto 10 000 zł otrzymała w roku 2007. Jednostka jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Ewidencja księgowa

1. Zapisy księgowe w roku 2007

Zawyżenie kosztów usług obcych za 2006 r. uznane za błąd podstawowy:

Wn „Należności z tytułu dostaw” 10 000

Ma „Rozliczenie wyniku finansowego” 10 000

- w analityce „Błąd podstawowy z lat ubiegłych”

2. Korekta podatku dochodowego za rok 2006: 10 000 zł × 19% = 1900 zł

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego” 1 900

- w analityce „Błąd podstawowy z lat ubiegłych”

Ma „Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych” 1 900

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W księgach rachunkowych roku 2008 należy ująć korektę naliczonego VAT oraz odsetki budżetowe dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


INFORLEX Biznes509.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »