Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kompetencje i kwalifikacje księgowych

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Kompetencje i kwalifikacje księgowych /fot.Shutterstock
Kompetencje i kwalifikacje księgowych /fot.Shutterstock
fot.Shutterstock
Jakie kompetencje są potrzebne do pracy we współczesnej księgowości? Jak zdobywać odpowiednie kwalifikacje zawodowe (jakie są tutaj możliwości)? Jak ważne jest ustawiczne dokształcanie w tej profesji, a co się z tym wiąże, uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu podatków, rachunkowości oraz dziedzin pokrewnych? Na te pytania, choć oczywiście w ograniczonym zakresie, spróbujemy sobie odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Umiejętności współczesnego księgowego

Niemal każdy kto miałby streścić czym dla niego jest praca w księgowości, w charakterze księgowej/księgowego, wymieniłby na pewno takie słowa jak: odpowiedzialna, wymagająca, dokładna, analityczna, zadaniowa, usystematyzowana, obliczeniowa itd. Jakich jeszcze mógłby użyć określeń, może także – praca oparta na stale aktualizowanej wiedzy z dziedziny rachunkowości i podatków, w której bardzo istotna jest terminowość dokonywania księgowań, rozliczeń, raportów, bilansów, sprawozdań.

Jak widzimy księgowość nie jedno ma imię, nie jedno określenie składa się na pełny profil tego zawodu, czyli kompetencje i kwalifikacje, które w tej profesji są konieczne, by odnieść zawodowy sukces.

Co szczególnie istotne, współczesny księgowy musi posiadać również umiejętności w zakresie obsługi programów czy też całych skomplikowanych systemów finansowo-księgowych. Praca w księgowości przeszła bowiem (i nadal jeszcze przechodzi) przez okres cyfryzacji czy też digitalizacji, jak chcą niektórzy. Co to oznacza? Otóż, księgowość funkcjonuje obecnie w przestrzeni cyfrowej, wszystkie dane księgowe są wprowadzane, przetwarzane i generowane komputerowo, często w chmurze obliczeniowej (cloud computing), a obieg dokumentów odbywa się elektronicznie. Praca z zebranymi w ten sposób danymi, umiejętna ich analiza i właściwe wykorzystanie dają ogromne możliwości dla biznesu, zarządów firm i coraz częściej determinują procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach.

Poza powyższym, zdaniem prof. Aldony Kameli-Sowińskiej, wyrażonym w wywiadzie udzielonym dla Infor.pl, mamy obecnie do czynienia z postępującą intelektualizacją zawodu księgowego: „współczesny księgowy musi bowiem znać prawo spółek, żeby wiedzieć, jak choćby dany instrument zaksięgować – czy jako akcje, czy jako obligacje. Musi znać prawo administracyjne, bo musi wiedzieć, jak koncesje, licencje, pozwolenia wpływają na składniki majątku. Musi znać prawo cywilne i precyzyjnie umieć przeczytać umowę leasingową czy inną. Musi znać systemy komputerowe. I na końcu musi znać i umieć księgowość”.

Kariera w zawodzie księgowego

Dla osób, które decydują się na karierę w zawodzie księgowego istotne jest to, jak może, jak powinna ona przebiegać, aby na końcu tego procesu móc sobie powiedzieć – tak, to jest właśnie to, co chciałem osiągnąć i czuję pełną satysfakcję.

Możliwości jest co najmniej kilka. Księgowość w biurze rachunkowym (tzw. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych), księgowość w sektorze publicznym czy księgowość w przedsiębiorstwie (od mikroprzedsiębiorstwa po korporację międzynarodową). Jedno jest jednak pewne, karierę (mniejszą lub większą) w tym zawodzie można zdobywać, gdy dba się o kwalifikacje zawodowe w sposób niemal ciągły, do czego jeszcze wrócimy poniżej.

Księgowy w biurze rachunkowym

Próg wejścia do branży jest bardzo niski, otóż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych może prowadzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Oczywiście same chęci to za mało, na prowadzeniu ksiąg rachunkowych trzeba się po prostu znać, inaczej żaden klient nie powierzy nam prowadzenia swoich ksiąg. A błędnie prowadzone księgi mogą oznaczać sankcje wynikające z odpowiedzialności za nierzetelne lub nieprawidłowe prowadzeni ksiąg.

Jest to więc księgowość jako własna działalność, choć oczywiście, oprócz jednoosobowych biur rachunkowych, są mniejsze i większe biura które zatrudniają rzesze księgowych (w tym także biegłych rewidentów, doradców podatkowych), zajmując się outsourcingiem finansowo-księgowym na szeroką skalę.

Księgowy w sektorze publicznym

Sektor publiczny rządzi się swoimi prawami. Odsyła nas do regulacji zawartych w ustawie o finansach publicznych, które w art. 54 dokładnie wskazują kto może zostać głównym księgowym w „budżetówce”, czyli zrobić tam karierę zawodową.

Tu, oprócz mile widzianego doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych i szeregu wymogów formalno-prawnych, konieczne jest spełnienie jednego z warunków, a mianowicie, głównym księgowym w sferze budżetowej może zostać np. osoba, która ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie lub ukończyła średnią, policealną, pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości lub jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów lub też posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowy w firmie

I wreszcie księgowość w firmie, czyli klasycznie – przedsiębiorca, który musi mieć swojego „niezbędnego” księgowego, częstokroć do zadań specjalnych. Tu także oczywiście wygląda to różnie w zależności od skali przedsiębiorstwa, duże firmy będą miały rozbudowane i zhierarchizowane działy księgowe, w mniejszych, wystarcza zazwyczaj jedna osoba, która czuwa nad całością rozliczeń.

Nie trudno więc zgadnąć jak kariera księgowego może przebiegać w małej firmie. Duże firmy będą jednak miały tutaj więcej do zaoferowania, czyli stanowiska samodzielnego księgowego, głównego księgowego oraz dyrektora finansowego.

Studia, szkolenia, certyfikaty

Jakie kwalifikacje powinien mieć księgowy? Na to pytanie można udzielić wielu odpowiedzi i każda będzie co najmniej w części poprawna, ponieważ do pracy w księgowości, tj. do wykonywania jej na podstawowym poziomie, nie są wymagane wyższe studia, często wystarczy ukończyć jedynie szkołę średnią, najlepiej oczywiście o profilu ekonomicznym.

Nie ma to jednak jak jednolite studia magisterskie z zakresu rachunkowości, ekonomii, podatków czy zarządzania finansami firmy. Po tych kierunkach, jak również po studiach podyplomowych o takich profilach, szanse na dobrą pracę oraz karierę w rachunkowości istotnie wzrastają.

Obok systemu nauki średniej i wyższej, rynek oferuje całą gamę szkoleń z zakresu rachunkowości, prowadzonych przez instytucje oraz przedsiębiorstwa prywatne. Są to m.in. kursy z podstaw rachunkowości, kursy dla osób, które chcą prowadzić księgi usługowo, kursy na samodzielnego czy głównego księgowego. Obok tego znajdziemy także bardzo liczne szkolenia, zazwyczaj jedno- lub dwudniowe z bieżących problemów księgowych czy podatkowych.

Od księgowego, poprzez specjalistę ds. rachunkowości i głównego księgowego, do dyplomowanego księgowego

Osobnym rozdziałem jest działalność szkoleniowa prowadzona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, instytucję powstałą w roku 1907, która od początku swojego istnienia zajmuje się edukacją księgowych.

Obecnie oferuje bardzo liczne kursy w wielu największych miastach w Polsce. Cóż powiedzieć, każdy kandydat na księgowego prędzej czy później zetknie się z tą instytucją, czy to w pracy, czy to poszukując dobrych szkoleń lub konferencji.

Mówiąc w skrócie, system edukacyjny SKwP umożliwia zdobywanie kolejnych poziomów kwalifikacji zawodowych – obecnie jest to system certyfikacji zawodu księgowego, który funkcjonuje począwszy od 2009 r.

Regulacje wewnętrzne Stowarzyszenia, tj. specjalna uchwała Zarządu Głównego SKwP w sprawie certyfikacji zawodu księgowego, przewiduje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie pozytywnym wynikiem egzaminu kwalifikacyjnego stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i wydania dokumentu na tytuł: stopień I   – księgowy, stopień II  – specjalista ds. rachunkowości, stopień III – główny księgowy oraz stopień IV (najwyższy) – dyplomowany księgowy.

Potwierdzenie kwalifikacji w zawodzie księgowego na poziomach I, II i III kształcenia, następuje na podstawie pozytywnych wyników egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Stowarzyszenie. Natomiast dyplomowany księgowy, który stanowi najwyższy szczebel kwalifikacji zawodowych, wymaga przejścia trzech pierwszych szczebli oraz kilkuletniej praktyki zawodowej w dziedzinie rachunkowości, a następnie wypełniania obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego.

SKwP jest najstarszą i największą polską organizacją skupiająca przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością, dlatego też wydawane przez nią certyfikaty mają swoją renomę i znacznie ułatwiają karierę zawodową w tym zawodzie. Wcześniej certyfikacją księgowych (uprawniającą do usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych) zajmowało się także Ministerstwo Finansów, ale po deregulacji tego zawodu, co miało miejsce w roku 2014, certyfikaty MF nie są już wydawane, choć te już wydane są oczywiście nadal ważne.

Ciągłe doskonalenie zawodowe księgowego

Z pewnością nie bez przyczyny najbardziej poważana instytucja zrzeszająca księgowych w Polsce wprowadziła obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego, mimo przecież zdanych egzaminów i otrzymanych certyfikatów poświadczających uzyskaną wiedzą. W księgowość wpisane są bowiem zmiany oraz ciągłe uczenie się i wdrażanie tych zmian w codziennej pracy. Nie mówiąc już o samym rozbudowanym i wielce skomplikowanym systemie podatkowym.

Współczesny świat, a z nim prawo, zmienia się przecież w tempie, które wymusza ciągłe bycie na bieżąco. Jeżeli więc księgowy nie jest na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w rachunkowości czy podatkach, wówczas kariera zawodowa może ulec zachwianiu. Stąd też raz zdobyte kwalifikacje zawodowe trzeba potwierdzać ciągłym dokształcaniem. Szczególnie wyraźnie widzimy to teraz, w dobie pandemii koronawirusa, gdy księgowe i księgowi nie wiedzą, co czeka ich jutro, jakie nowe ustawy, rozporządzenia wejdą w życie i będzie trzeba natychmiast się do nich dostosować.

Artykuł powstał w ramach Letniej Akademii Księgowości we współpracy z mBankiem i OSCBR

nieznane

nieznane

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 568)

-   ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2020 r., poz. 695),

- uchwała nr 732/111/2009  Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r.  w sprawie certyfikacji zawodu księgowego.

PODATKI 2023
PODATKI 2023

Praktyczny komplet wiedzy dla księgowych i biur rachunkowych dotyczący wszystkich zmian w podatkach w 2023 r. Na pakiet składa się jedenaście publikacji prezentujących kompleksową informację prawną na temat podatków w 2023 r. oraz rozliczenia PIT za 2022 r. Dodatkowym atutem wersji PREMIUM jest webinarium VAT 202.

Z wersją PREMIUM oszczędzasz 100 zł!
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od nieruchomości
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają:
  działki budowlane
  domy jednorodzinne
  garaże
  lasy
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Modernizacja KAS w latach 2023-2025 ma kosztować 3 mld zł
  KAS. 3 mld zł ma kosztować realizacja programu modernizacji Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w latach 2023-2025 - wynika z informacji o projekcie uchwały w tej sprawie, zamieszczonej w piątek na stronie KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
  TSUE przyznał rację Polsce w kwestii akcyzy
  Polski warunek stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy imporcie zwolnionego od akcyzy alkoholu używanego do produkcji leków jest zgodny z unijnym prawem. Trybunał Sprawiedliwości UE oddalił skargę Komisji przeciwko Polsce, kończąc długoletni spór z KE.
  KSeF. Rewolucja w fakturach już niebawem [kompendium]
  Krajowy System e-Faktur ma zapewnić bezpieczeństwo i ułatwić rozliczenia. Zmiana jest rewolucyjna, przedsiębiorcy muszą się przygotować.
  Opłata deszczowa – kto płaci podatek od deszczu?
  Opłata deszczowa to w praktyce nowy podatek. Powstał 1 stycznia 2018 roku w wyniku znowelizowania ustawy Prawo wodne. Obecnie planowane są zmiany, które mają obowiązywać od 2023 roku.
  Ile kontroli rachunków bankowych obywateli po zmianie prawa podatkowego?
  Zmienione przepisy dotyczące kontroli kont bankowych obywateli obowiązują Od 1 lipca 2022 r. W związku z pojawiającymi się informacjami o zintensyfikowaniu takich kontroli po wejściu w życie nowelizacji, RPO pyta Ministra Finansów - ile kontroli przeprowadzono w nowym trybie.
  Dropshipping a VAT
  Dropshipping to model logistyczny sprzedaży przez Internet, który nie wymaga, aby sprzedawca dysponował magazynem i fizycznie był w posiadaniu sprzedawanych produktów. Model ten opiera się na ścisłej współpracy sprzedawcy z hurtowniami. Polega na zbieraniu zamówień i przekazywaniu ich do hurtowni (lub dostawcy).
  Fundacja rodzinna, a zmiany w podatkach
  Przedstawiony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii i skierowany już do Sejmu projekt (z 28 października 2022 r.) ustawy wprowadzającej do polskiego porządku prawnego instytucję fundacji rodzinnej niesie za sobą duże zmiany w obrębie wielu już funkcjonujących przepisów. Także przepisów podatkowych. Chodzi w szczególności o podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych i ordynację podatkową.
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne - stawka 0% VAT do końca 2022 roku
  Nawozowe produkty mikrobiologiczne będą objęte zerową stawką VAT do 31 grudnia 2022 r., podobnie jak nawozy i inne substancje wykorzystywane do polepszania gleby – wynika z opublikowanego 24 listopada 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektu rozporządzenia MF.
  Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o. - treść, formalności, opodatkowanie
  Przenoszenie udziałów w spółce z o.o. – jakie dokumenty należy przygotować i w jaki sposób przeprowadzić całą procedurę, aby mogła przebiec szybko i sprawnie? Jak jest opodatkowana sprzedaż udziałów w spółce z o.o.?
  Minimalny CIT w nowej wersji – co warto wiedzieć?
  Co zmienia w przepisach dot. minimalnego podatku CIT nowelizacja zwana Polski Ład 3.0?
  JPK_V7 - zmiany od rozliczenia za styczeń 2023 r. (projekt)
  Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług od 2023 r. Zmiany mają charakter upraszczający oraz doprecyzowujący zasady prowadzenia ewidencji VAT. W opublikowanym rozporządzeniu MF zaproponowało zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.
  Zaliczki na PIT a kwota zmniejszająca podatek
  Księgowi zastanawiają się, czy nadal przy obliczaniu zaliczek na PIT muszą potrącać kwotę zmniejszającą podatek, jeżeli wiedzą, że podatnik już w październiku przekroczył roczny limit tej kwoty wynoszący 3600 zł.
  SPROSTOWANIE do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”
  SPROSTOWANIE Polskiej Izby Spedycji i Logistyki do artykułu pt. „Ekspert celny ostrzega: uważaj na faktury od spedytora!”.
  Składka zdrowotna ryczałtowców w 2022 roku. Rozliczenie roczne – termin, nadpłata, dopłata
  Przedsiębiorcy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych muszą sporządzić za 2022 rok rozliczenie roczne składki zdrowotnej i przesłać do ZUS do 2 maja 2023 r. Z tego rozliczenia może wynikać nadpłata albo niedopłata składki.
  Zaświadczenia wydawane w e-Urzędzie Skarbowym - dokumenty elektroniczne równe papierowym
  Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa informują, że W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) można otrzymać zaświadczenia o dochodach, a także o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie jest wystawiane jako dokument elektroniczny (plik) i doręczane na konto podatnika w e-US. Zaświadczenia elektroniczne powinny być traktowane na równi z dokumentami papierowymi. Użytkownicy e-Urzędu Skarbowego mogą odbierać zaświadczenia na swoim koncie w serwisie. Warunkiem jest wyrażenie zgody na doręczenie elektroniczne.
  Kredyty w złotówkach. Czy można pozbyć się WIBOR-u z umowy kredytowej?
  Nabici w WIBOR, czyli dlaczego raty kredytów złotowych rosną i czy można z tym walczyć w sądzie?
  Zimno w pracy – kiedy pracownik może odmówić wypełniania obowiązków i jak temu zapobiec?
  Wciąż pojawiają się informacje o możliwych kłopotach energetycznych w kraju w związku z perturbacjami z dostawą gazu i węgla do odbiorców prywatnych i przedsiębiorstw świadczących usługi energetyczne. Taki stan rzeczy jest wynikiem wojny w Ukrainie oraz wciąż rosnącej inflacji, co spowodowało częściowe załamanie się łańcuchów dostaw. Uzasadnione wobec tego są obawy pracodawców o to, w jaki sposób zabezpieczą ciągłość pracy i pracowników w nadchodzących zimowych miesiącach.
  Płaca minimalna w 2023 roku w Polsce wzrośnie dwa razy. Czy zwiększy się bezrobocie?
  Ze względu na galopującą inflację pracodawcy w przyszłym roku dwukrotnie podniosą wynagrodzenie minimalne: w styczniu i w lipcu. Po tej drugiej podwyżce jego wysokość netto będzie na poziomie dwukrotnie wyższym niż jeszcze w 2015 roku. Większość ekonomistów uważa, że podnoszenie płacy minimalnej nie prowadzi do wzrostu bezrobocia, jednak przyszły rok będzie trudniejszy na rynku pracy z powodu ogólnego spowolnienia gospodarczego. Kwestia płacy minimalnej w ciągu dwóch lat zostanie uregulowana na poziomie unijnym, ale w przypadku Polski nie powinno się to wiązać z dużymi zmianami.
  Ponad 2/3 spółek nie zamierza przechodzić na tzw. estoński CIT. Dlaczego?
  Ponad 89 proc. szefów spółek zna pojęcie tzw. estońskiego CIT-u, blisko 67 proc. respondentów nie rozważa jego wprowadzenia w kierowanej przez siebie spółki – wynika z badania przekazanego PAP. Przedsiębiorcy obawiają się dodatkowych kontroli skarbowych
  Wystawienie pustej faktury w prawie karnym skarbowym
  Puste faktury wystawiane są w dalszym ciągu pomimo wielu narzędzi kontrolnych w posiadaniu organów podatkowych.
  KSeF a systemy e-fakturowania na świecie – podobieństwa, różnice, korzyści i zagrożenia
  Podstawowe korzyści płynące z e-fakturowania, czy elektronicznej wymiany danych (EDI, Electronic Data Interchange) w ogóle, to redukcja kosztów oraz czasu potrzebnego na procesowanie dokumentów papierowych. To właśnie z tego powodu, a także w celu zmniejszenia luki w podatkach VAT, rządy wielu państw na całym świecie decydują się na wdrożanie wymogu e-invoicingu. Jak wygląda to w praktyce, szczególnie w porównaniu z Krajowym Systemem e-Fakturowania w naszym kraju?
  Faktura zaliczkowa – jak i kiedy wystawić
  Kto i w jakich sytuacjach powinien wystawić fakturę zaliczkową? Co powinna zawierać faktura zaliczkowa?
  Logowanie do e-sklepu PGG tylko przez profil zaufany, eDowód lub bank - od 24 listopada 2022 r.
  Od najbliższego czwartku 24 listopada 2022 r. rejestracja i logowanie do sklepu internetowego Polskiej Grupy Górniczej (PGG) będą możliwe tylko za pomocą systemu identyfikacji elektronicznej login.gov.pl, czyli z potwierdzeniem tożsamości przez profil zaufany, eDowód czy konto bankowe - podała spółka.
  Program Współdziałania – dobrowolna współpraca podatnika z fiskusem
  Program Współdziałania jest potrzebny przedsiębiorcom i KAS. Podatnik opracowuje i wdraża mechanizmy samokontroli, dzięki czemu urzędnicy wykonują mniej kontroli. W zamian zyskuje on pewność swojej pozycji podatkowej. Jednak proces zmierzający do zawarcia umowy między nim i Szefem KAS jest zbyt długotrwały i skomplikowany.
  Praca zdalna ceniona przez większość pracowników
  Choć pracownicy wracają do pracy stacjonarnej, to praca zdalna zyskała na popularności. Jest bardzo ceniona przez większość pracowników, zaś wśród pracodawców można spotkać zarówno zwolenników, jak i przeciwników tej formy świadczenia pracy. Tak wynika z badania ankietowego przeprowadzonego w październiku 2022 r. przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.