| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak prawidłowo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prawidłowo prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Podatnicy prowadzący pkpir mają obowiązek dokonywania zapisów w księdze w języku polskim i w walucie polskiej, na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów księgowych.


Podstawą zapisów w pkpir są dowody księgowe, którymi są:

1) faktury VAT, w szczególności faktury VAT marża, faktury VAT RR, faktury VAT MP, dokumenty celne, rachunki oraz faktury korygujące i noty korygujące, lub

2) inne dowody, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej, zawierające co najmniej:

• wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej,

• datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,

• przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,

• podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie (§ 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie pkpir).

Innymi dowodami stwierdzającymi fakt dokonania operacji gospodarczej, stanowiącymi dowody księgowe, są:

• dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,

• noty księgowe sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej, wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi,

• dowody przesunięć,

• dowody opłat pocztowych i bankowych,

• inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat,

• dokumenty zawierające dane, o których była wyżej mowa.

W celu udokumentowania niektórych wydatków podatnicy mogą tworzyć dowody wewnętrzne. Powinny być one zawsze zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków.

Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Jego treść musi być pełna i zrozumiała. Dopuszczalne jest stosowanie skrótów ogólnie przyjętych. Jeżeli w dowodzie podane jest wartościowe określenie operacji gospodarczej tylko w walucie obcej, podatnik obowiązany jest przeliczyć walutę obcą na złote po obowiązującym w dniu dokonania operacji kursie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynik przeliczenia należy zamieścić w wolnych polach dowodu lub w załączniku do dowodu sporządzonego w walucie obcej (§ 12 ust. 4 rozporządzenia w sprawie pkpir).

Rozliczenie przychodów

Zapisy w pkpir dotyczące przychodów ze sprzedaży wyrobów, towarów handlowych i usług powinny być dokonywane na podstawie wystawionych faktur, a w przypadku sprzedaży nieudokumentowanej fakturami - na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego. W dowodzie tym podatnik w jednej kwocie wykazuje wartość przychodów za dany dzień. Dowód dzienny wystawiany jest, jeżeli nie jest prowadzona ewidencja sprzedaży lub ewidencja z zastosowaniem kas rejestrujących. Zapisów przychodu na podstawie dowodu wewnętrznego dokonuje się jeden raz dziennie po zakończeniu dnia, nie później niż przed rozpoczęciem działalności w dniu następnym (§ 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia w sprawie pkpir).

PRZYKŁAD

Jan Nowak prowadzi zakład szklarski. Nie jest podatnikiem VAT. Nie jest zobowiązany do ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej. W zakładzie nie prowadzi również ewidencji sprzedaży, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie pkpir. Nieudokumentowany utarg dzienny zapisuje w pkpir na podstawie dowodu wewnętrznego.

Większość podatników ma prawo dokonywać zapisów w porządku chronologicznym, nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym terminie prawo dokonywania rozliczeń mają podatnicy, którzy:

• w miejscu wykonywania działalności prowadzą ewidencję sprzedaży,

• prowadzą ewidencję obrotów za pomocą kasy rejestrującej,

• dokonują sprzedaży wyłącznie na podstawie wystawianych faktur,

• mają podpisaną umowę z biurem rachunkowym (§ 30 rozporządzenia w sprawie pkpir).

 

Więcej na ten temat przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Dowody księgowe - podstawa zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów


• § 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20 i 30 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1691

Grzegorz Ziółkowski - doradca podatkowy

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK