| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > TEMAT DNIA > Jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fiskalnej

Jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fiskalnej

Podatnicy muszą spełnić określone warunki, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Jakie to warunki i jak prawidłowo rozliczyć zakup kasy fiskalnej?


Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są zobowiązani w określonych terminach prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik składa w formie pisemnej do właściwego dla podatku od towarów i usług naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

W terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy rejestrującej podatnik w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy dokonuje jej zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, składając zawiadomienie o miejscu instalacji kasy według ustalonego wzoru.

Po otrzymaniu decyzji naczelnika urzędu skarbowego o nadaniu kasie numeru ewidencyjnego podatnik nanosi ten numer w sposób trwały na obudowie urządzenia. Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Odliczenia mogą dokonać podatnicy, którzy łącznie spełnią następujące warunki:

- złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania oraz miejscu (adresie) ich używania,

- posiadają dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,

- rozpoczną ewidencjonowanie w obowiązujących ich terminach przy użyciu kas rejestrujących,

- w terminie siedmiu dni od dnia fiskalizacji kasy dokonają jej zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Podatnicy VAT mogą dokonać odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących w składanej deklaracji dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy (miesiąc/ kwartał), w którym rozpoczęli ewidencjonowanie lub za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie.

W przypadku gdy w deklaracji kwota podatku należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczonego, podatnicy mogą dokonać odliczenia do wysokości kwoty różnicy między podatkiem należnym a naliczonym.

W przypadku gdy w deklaracji kwota podatku naliczonego jest większa lub równa kwocie podatku należnego, podatnicy mogą odliczyć:

- 25 proc. kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli składają deklaracje miesięcznie,

- 50 proc. kwoty przysługującej do odliczenia przed jego pierwszym dokonaniem - jeżeli składają deklaracje kwartalne.

Podatnicy zwolnieni podmiotowo lub przedmiotowo od VAT w celu otrzymania zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących składają do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wniosek, do którego należy dołączyć:

- dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu świadczącego usługi serwisowe, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;

- oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy wraz z dowodem zapłaty,

- informację o numerze rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu,

- informację o numerze licencji, numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki oraz fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru (w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi).

Po zakończeniu pracy w trybie fiskalnym podatnicy składają do naczelnika urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie wraz wnioskiem o dokonanie odczytu zawartości pamięci fiskalnej kasy.

EKSPERT WYJAŚNIA

Jacek Pyssa

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Najwcześniej w rozliczeniu podatku za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie za pomocą kas, podatnik ma prawo odliczyć kwotę netto wynikającą z zapłaconej faktury VAT dokumentującej zakup kasy od kwoty podatku należnego wynikającej z deklaracji VAT-7 (VAT-7K). Podatnik najpierw pomniejsza kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z deklaracji i jeśli różnica jest większa od zera, dokonuje omawianego odliczenia. Jeśli u podatnika nie występuje podatek należny do zapłaty za dany okres rozliczeniowy, prawo do skorzystania z ulgi przysługuje za kolejne okresy rozliczeniowe, w których pojawi się kwota podatku należnego, od której można dokonać odliczenia.

Wydatek na zakup kasy rejestrującej stanowi co do zasady w całości koszt uzyskania przychodów w podatkach dochodowych. Jeżeli wartość kasy fiskalnej nie przekracza 3,5 tys. zł, podatnik może nie zaliczać tego składnika majątku do środków trwałych, a wydatki na nabycie kasy rejestrującej zaliczyć w ciężar kosztów podatkowych w miesiącu oddania jej do używania. Możliwe jest też uznanie kasy rejestrującej o wartości do 3,5 tys. zł jako środka trwałego. W tym przypadku podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-m ustawy o CIT albo art. 22h-m ustawy o PIT albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego, albo w miesiącu następnym (tzw. jednorazowa amortyzacja).

Jeżeli cena zakupu kasy rejestrującej przekracza 3,5 tys. zł, wydatki na jej nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne, dokonywane na zasadach określonych w art. 16h-m ustawy o CIT albo art. 22h-m ustawy o PIT.

Zwrot części wydatków związanych z zakupem kasy rejestrującej poprzez odliczenie nie ma wpływu na rozliczenie podatku dochodowego. Kwota odliczenia ani nie powoduje powstania przychodu do opodatkowania, ani nie zobowiązuje podatnika do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (korekty odpisów amortyzacyjnych).

Opracowała EWA MATYSZEWSKA

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

- Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

- Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Split payment - podzielona płatność79.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK