REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?

Rödl & Partner
Audyt, BPO, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, consulting
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
www.shutterstock.com

REKLAMA

REKLAMA

Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?

Biegły rewident - kto to?

Biegły rewident to zawód zaufania publicznego regulowany ustawowo i podlegający ochronie prawnej. Osoba wykonująca ten zawód posiada uprawnienia w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej i jest zobowiązana do przestrzegania zasad etyki zawodowej, a także określonych standardów wykonywania zawodu.
Główne wymagania dotyczące postępowania kwalifikacyjnego są regulowane przez ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także przez rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów.

Autopromocja

Czym zajmuje się biegły rewident?

Do głównych zadań biegłego rewidenta należy przeprowadzanie badań sprawozdań finansowych, w trakcie których biegły rewident poddaje analizie przedstawione dane finansowe, które stanowią podstawę do wydawania przez niego opinii na temat poprawności sporządzonego sprawozdania.

Dodatkowo biegły rewident może również świadczyć usługi obejmujące m.in.:

 1. przegląd sprawozdań finansowych,
 2. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,
 3. wykonywanie ekspertyz lub opinii ekonomiczno-finansowych,
 4. prowadzenie postępowań likwidacyjnych i upadłościowych,
 5. szkolenia z zakresu rachunkowości i podatków,
 6. inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta.

Tytuł biegłego rewidenta w połączeniu z odpowiednim doświadczeniem zawodowym uprawnia także do wnioskowania o wpis na listę biegłych sądowych z zakresu rachunkowości.

Katalog usług świadczonych przez biegłych rewidentów jest bardzo szeroki i nie ogranicza się wyłącznie do wspomnianych wyżej przykładów. Jako osoba posiadająca wszechstronną wiedzę z zakresu rachunkowości, finansów, prawa czy zarządzania, biegły rewident sprawdzi się również w roli specjalisty wysokiego szczebla, osoby pełniącej funkcje nadzorcze i zarządcze jak również jako doradca biznesowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kto może zostać biegłym rewidentem?

Zgodnie z przepisami ustawy kandydat na biegłego rewidenta musi spełnić szereg określonych warunków. Osoba chcąca ubiegać się o ten tytuł powinna zatem:

 • korzystać z pełni praw publicznych oraz mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • mieć nieposzlakowaną opinię i swoim dotychczasowym postępowaniem, w tym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, dawać rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu biegłego rewidenta,
 • nie być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • ukończyć studia wyższe (postępowanie kwalifikacyjne może już zacząć w trakcie studiów) i władać językiem polskim,
 • odbyć roczną praktykę w księgowości i 2-letnią aplikację lub 3-letnią aplikację,
 • zdać egzaminy z wiedzy teoretycznej i egzamin dyplomowy,
 • złożyć ślubowanie.

Jak zdobyć uprawnienia biegłego rewidenta?

Proces kwalifikacyjny na biegłego rewidenta składa się z kilku etapów.

Pierwszym z nich jest zgłoszenie o przystąpieniu do postępowania kwalifikacyjnego.

Następnie należy zdać 10 egzaminów pisemnych, których zakres tematyczny obejmuje takie obszary wiedzy, jak: rachunkowość finansowa i zarządcza, ekonomia i finanse, zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna, prawo gospodarcze, cywilne i podatkowe, rewizja finansowa, etyka i niezależność biegłego.

Kandydat musi również odbyć:

a) roczną praktykę w zakresie rachunkowości w państwie UE oraz co najmniej dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej (zarejestrowanej w państwie UE) pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w dowolnym państwie UE lub 

b) trzyletnią aplikację w firmie audytorskiej (zarejestrowanej w państwie UE) pod kierunkiem biegłego rewidenta zarejestrowanego w dowolnym państwie UE.

Kolejnym krokiem jest egzamin dyplomowy.

Autopromocja

Po zdaniu egzaminu dyplomowego należy złożyć ślubowanie przed Prezesem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, oraz złożyć wniosek i uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów.

W przypadku egzaminów z wiedzy istnieje możliwość uzyskania zaliczenia wybranych egzaminów lub wszystkich egzaminów jeżeli kandydat w tym zakresie zdał egzaminy uniwersyteckie lub równorzędne lub jeżeli kandydat ukończył studia wyższe w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne, których program kształcenia został zrealizowany zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną,

Istnieje również możliwość zdobycia uprawnień przewidziana dla osób, które posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, uzyskane w innym państwie UE lub w kraju trzecim.

Autopromocja

Kiedy biegły rewident może rozpocząć wykonywanie zawodu?

Możliwość rozpoczęcia wykonywania zawodu biegłego rewidenta powstaje po uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych rewidentów, który prowadzony jest przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów (PIBR), będącą samorządem zawodowym zrzeszającym wszystkich biegłych rewidentów w Polsce. Po uzyskaniu wpisu do rejestru biegłych, istnieje kilka form wykonywania zawodu. Decyzja dotycząca wyboru jednej z nich leży po stronie biegłego rewidenta i wymaga zgłoszenia do PIBR.

Biegły rewident może wykonywać zawód jako:

1) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny

rachunek,

2) wspólnik firmy audytorskiej,

3) osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy z firmą audytorską,

4) osoba fizyczna która zawarła umowę cywilnoprawną z firmą audytorską.

Dodatkowo, zgodnie z wymogami prawa, każdy biegły rewident, niezależnie od tego, czy wykonuje swój zawód czy nie, chcąc zachować tytuł, jest zobowiązany by stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Obowiązek obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, powstaje z pierwszym dniem roku następującego po roku, w którym biegły rewident został wpisany do rejestru i polega na odbywaniu szkoleń, których program kształcenia ma na celu podnoszenie poziomu i aktualizację wiedzy lub umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta, w szczególności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

Droga do zdobycia tytułu biegłego rewidenta jest długa i wymaga spełnienia szeregu wymogów. Sama praca wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga zdobycia wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin, a także dalszego doskonalenia zawodowego już po zdobyciu tytułu.

Jaki cechy powinien mieć kandydat na biegłego rewidenta?

Przede wszystkim powinien mieć zmysł analityczny. Powinna to być bardzo dokładna i dociekliwa osoba. Ale też i taka, która cechuje się dużą otwartością na ludzi. Dlaczego? To praca przede wszystkim u klienta, wymaga osobistego kontaktu z innymi osobami. Czasem trzeba nie tylko wykonać audyt, ale też wyjaśnić że daną czynność/procedurę klienci wykonują źle. A wiadomo, nikt nie lubi krytyki. Dlatego biegły rewident powinien też być po trochu… psychologiem: potrafić „sprzedać i uargumentować” wnioski. Dodatkowo osoba chcącą ubiegać się o tytuł biegłego rewidenta powinna cechować się ambicją i ciągłą chęcią rozwoju, a także zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności oraz rangi wykonywanego zawodu, bo biegły rewident to zawód poważny i poważany. I nic nie wskazuje na to, by mogło to ulec zmianie. Co prawda trudno dziś cokolwiek gwarantować, ale wydaje się że (na chwilę obecną) zawód biegłego rewidenta daje gwarancje zatrudnienia.  

Podsumowując, pomimo wszelkich trudności w drodze do zawodu, tytuł biegłego rewidenta pozwala na zdobycie interdyscyplinarnego doświadczenia, które niewątpliwie może pomóc na rynku pracy, jak również pozwala na osiągnięcie wysokiej satysfakcji z wykonywanego zawodu, uchodzącego za jeden z najbardziej elitarnych w świecie finansów. Czy warto zostać biegłym rewidentem? Moim zdaniem: Tak.

Ilu jest biegłych rewidentów i firm audytorskich w Polsce?

Zgodnie z raportem Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) za 2021 rok, na koniec 2021 roku na listach PANA było w Polsce:

- 1364 firm audytorskich,

- 5238 biegłych rewidentów,

- 2745 biegłych rewidentów deklarujących wykonywanie zawodu.

Beata Ostój-Korabik, Senior Associate, Roedl & Partner - Oddział w Krakowie

Ile zarabia biegły rewident?

Jak ustaliła redakcja portalu infor.pl, nie ma oficjalnych danych pokazujących (choćby przeciętny) poziom wynagrodzeń biegłych rewidentów. Zatem można się opierać jedynie o ankiety, które przeprowadzają różne podmioty, w tym firmy konsultingowe, czy np. portale publikujące ofert pracy.
Portal wynagrodzenia.pl prowadzony przez firmę Sedlak & Sedlak wskazuje, że mediana miesięcznego wynagrodzenia całkowitego na stanowisku biegłego rewidenta wynosi 5 620 zł brutto. Mediana - to wartość dzieląca wszystkie dane na dwa równe zbiory. Poniżej i powyżej mediany znajduje się dokładnie po 50% zgromadzonych w badaniu wyników. Jak wyjaśnia Sedlak & Sedlak, w przypadku badania wynagrodzeń znaczy to, że połowa badanych zarabia poniżej mediany a połowa powyżej.
Dane te pochodzą z Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak (aktualizacja styczeń 2022 r.) na próbie 67 biegłych rewidentów.
Z danych tych wynika, że połowa biegłych rewidentów otrzymuje miesięczne wynagrodzenie między 4 550 zł brutto do 9 580 zł brutto. Natomiast grupa 25% najlepiej opłacanych biegłych rewidentów może liczyć na miesięczne wynagrodzenie powyżej 9 580 zł brutto.

Portal praca.pl wskazuje natomiast, że miesięczne wynagrodzenie biegłego rewidenta kształtuje się w przedziale 10 000 zł - 20 000 zł.

Z ankiety przeprowadzonej przez portal pracuj.pl w 2018 roku wynikało, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze biegłego rewidenta (bez premii, dodatków i świadczeń pozapłacowych) wynosiło wtedy 8900 zł brutto.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Nowak
  2022-12-17 14:30:01
  Świetny wpis, myślę,że dla kogoś, kto zastanawia się nad tą ścieżką zawiera wiele przydatnych wskazówek. Ja na swoich egzaminach zaczynałem zawsze od zadań otwartych, od zapoznania się z poleceniami, jak coś sprawiało mi większą trudność, bo wymagało dłuższego przemyślenia, to wpadałem na to rozwiązując zadania zamknięte. Co prawda miałem też świetne przygotowanie, bo robiłem wcześniej kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów w Krajowej Izbie Księgowych, więc miałem za sobą kilka miesięcy treningu. Ogólnie polecam zainwestować w szkolenie, bo informacje przydają się nie tylko do egzaminów, ale i w późniejszej pracy. Trzymam kciuki za wszystkich, którzy spróbują swoich sił na tej ścieżce. ;)
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Karuzela VAT. Oszustwo podatkowe męża nie implikuje winy żony

Karuzela VAT. "Dostęp małżonki do wspólnego konta z mężem, historii przelewów i zgromadzonych na nim środków, nie oznacza, że można jej przypisać popełnienie przestępstwa oszustwa podatkowego, o które oskarżony jest jej mąż. Nie przesądzają o tym także kontakty męża z firmą, w której jest zatrudniona" – orzekł sąd okręgowy w Warszawie w opublikowanym w dniu 27 września 2023 r. wyroku z dnia 9 sierpnia 2023 r.

50 tys. USD za 1 bitcoina w styczniu 2024 roku? To możliwe, i to może nie być koniec wzrostów

Wielu analityków rynkowych prognozuje, że cena bitcoina może osiągnąć poziom 50 tys. dolarów do stycznia 2024 roku. Ale ma to być tylko początek dużych wzrostów. Obecny spadek kursu tej kryptowaluty nie zmienia przewidywań, że przed bitcoinem otwiera się nowy rozdział życia. Przełom ma nastąpić w styczniu przyszłego roku i wówczas cyfrowa waluta będzie jeszcze bardziej zyskiwała na wartości.

Tabela kursów średnich NBP z 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023

Tabela kursów średnich NBP waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 11 grudnia 2023 roku - nr 239/A/NBP/2023. Kurs euro to 4,3366 zł.

Zerowy VAT na żywność w 2024 roku - skutki dla budżetu

Obniżenie stawki VAT na żywność do 0 proc. do końca marca 2024 roku zmniejszy wpływy budżetowe o 2 mld 745 mln zł - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR) załączonych do rozporządzenia.

KSeF 2023/2024. Nadawanie uprawnień większej liczbie pracowników [Komunikat MF]. Samofakturowanie, biura rachunkowe, JST i jednostki wewnętrzne

Jak nadawać uprawnienia do KSeF większej liczbie pracowników? Uwierzytelnienie i autoryzacja w KSeF zapewnia podatnikowi pełen zakres uprawnień. Ministerstwo Finansów informuje, że poza podatnikiem w systemie może działać podmiot uprawniony przez tego podatnika, np. biuro rachunkowe lub konkretna osoba fizyczna. Korzyści jakie otrzymuje podatnik po uwierzytelnieniu to możliwość przeglądania, wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych. 

Kiedy 12,5% od najmu?

Ryczałt z tytułu najmu, od nadwyżki ponad 100 tys. zł przychodu, wynosi 12,5%. Jednak w przypadku osiągania przychodów z wynajmu przez małżonków obowiązuje limit łączny w wysokości 200 tys. zł, czyli dla każdego małżonka po 100 tys. zł. Limity te będą mały zastosowanie także w 2024 roku.

Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych do 200 tys. zł

Szybsze rozliczanie inwestycji i podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych. Nowelizacja ma umożliwić przedsiębiorcom szybsze rozliczenie poniesionych wydatków inwestycyjnych. W projekcie proponuje się również podwyższenie do 200 tys. zł limitu odpisów amortyzacyjnych.

E-faktury będą obowiązkowe w całej Unii Europejskiej. Czy KSeF przygotuje polskich przedsiębiorców?

E-faktury będą obowiązywały w całej Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2024 roku państwa członkowskie UE będą mogły nałożyć na podatników obowiązek wystawiania faktu elektronicznych bez konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej od KE. Od 2028 roku to rozwiązanie powinno być obligatoryjne w całej Unii Europejskiej, data nie jest jednak potwierdzona. System zaprezentowany przez Komisję Europejską określany jest jako VAT in Digital Age (ViDA). Ma on na celu dostosowanie obecnego systemu rozliczeń VAT do współczesnych wyzwań ery cyfrowej.

Projekt objaśnień podatku u źródła (WHT) wciąż wzbudza wątpliwości

Obecny projekt objaśnień jest już kolejnym projektem, który ma definiować zagadnienia podatku WHT i obejmuje przepisy obowiązujące od początku 2022 r. Pierwszy projekt ujrzał światło dzienne w czerwcu 2019 r., jednak nigdy nie wszedł w życie. Nowy projekt objaśnień WHT budzi jednak nowe wątpliwości w zakresie interpretowania i stosowania przepisów w zakresie WHT, co przy jednoczesnym wzroście kontroli wśród podatników w zakresie tego podatku rodzi dodatkowe obawy. 

Zerowy VAT na żywność w I kwartale 2024 r. Jest rozporządzenie!

Rozporządzenie w sprawie zerowego VAT na żywność w I kwartale 2024 r. zostało dzisiaj po południu opublikowane w Dzienniku Ustaw.

REKLAMA