Kategorie

Czy korygować VAT od wniesionego do spółki aportu

Barbara Pyzel
Rozliczenie zakupu towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych VAT zazwyczaj nie budzi wątpliwości podatników. Problem pojawia się natomiast, gdy zakupione składniki majątku chcą wnieść aportem do spółki.

Kwestia korygowania VAT od wniesionego aportu od dawna budziła wątpliwości podatników. Nawet organy podatkowe miały jeszcze niedawno różne zdanie na ten temat. W celu ujednolicenia stosowania prawa podatkowego minister finansów w interpretacji z 27 marca 2007 r. (nr PT5- 033-13/EK/2006/AP-7828/7789) stwierdził, iż podatnik ma obowiązek dokonać korekty odliczonego VAT z faktury zakupu, ponieważ ostateczne przeznaczenie (aport) składnika majątku jest zwolnione z VAT.

W praktyce zdarza się zazwyczaj tak, że podatnik dokonuje zakupu środka trwałego, wartości niematerialnej i prawnej, wyposażenia, towarów lub materiałów w celu wykonywania czynności opodatkowanych. Po pewnym czasie decyduje, że składniki majątku wniesie jako wkład niepieniężny do innej spółki. Stosownie do wytycznych ministra finansów podatnik powinien dokonać korekty podatku naliczonego w przypadku wniesienia:

l towarów - zawsze,

l wyposażenia - nigdy,

l środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 15 tys. zł - nigdy,

l środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł - tylko jeśli wnosi je między pierwszym a piątym rokiem użytkowania,

l nieruchomości - tylko jeśli wnosi je między pierwszym a dziesiątym rokiem użytkowania.


Powołana interpretacja ministra finansów została opublikowana po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 21 lutego 2007 r. (sygn. akt I SA Łd 1948/06), który opowiedział się za obowiązkiem korekty podatku naliczonego w przypadku aportu.

Jednak podatnicy oraz doradcy podatkowi starają się polemizować ze stanowiskiem ministra finansów, powołując się na regulacje Dyrektywy 2006/112/WE (zwanej VI Dyrektywą o VAT), orzecznictwo ETS, np. wyrok C-37/95 i wyrok C-97/90 oraz orzecznictwo krajowe, np. wyrok NSA z 7 czerwca 2004 r. (sygn. akt FSK 87/04).


Liczy się moment zakupu


Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie C-97/90 prawo do odliczenia powstaje w momencie powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku podlegającego odliczeniu. W konsekwencji, jedynie rola, w jakiej osoba działa w danym momencie, może determinować istnienie prawa do odliczania. Ograniczenie tej zasady powinno być traktowane jako wyjątek i nie może podlegać wykładni rozszerzającej. A zatem, jeśli podatnik mógł w chwili nabycia składnika majątku odliczyć VAT, to późniejsze wniesienie składnika jako aportu nie pozbawia go prawa odliczenia.

Również z wyroku ETS C-37/95 oraz wyroku NSA (sygn. akt FSK 87/04) wynika, że prawo do odliczenia podatku naliczonego należy badać w momencie dokonania zakupu, a późniejsze zdarzenia nie powinny tego zmieniać.

Organy podatkowe, polemizując z argumentami wskazanymi w przytoczonych orzeczeniach, wskazują, że są to tylko orzeczenia wydane w indywidualnych sprawach, a wyrok NSA został wydany, gdy obowiązywały przepisy dawnej ustawy od towarów i usług z dnia 8 stycznia 1993 r.


Czynności opodatkowane


Moim zdaniem szczególnie interesujące w sprawie VAT od aportu jest stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, wyrażone w wyroku z 7 grudnia 2006 r. (sygn. akt I SA/Ol 528/06). Sąd nie zgodził się z koniecznością dokonywania korekty podatku naliczonego przez podatnika, który wykorzystuje zakupiony składnik majątku (dla potrzeb dalszej części opracowania przez składnik majątku należy rozumieć środek trwały lub wartość niematerialną i prawną o wartości początkowej powyżej 15 tys. zł) tylko do czynności opodatkowanych, a następnie wnosi go jako wkład niepieniężny. Warto przy tym zwrócić uwagę, że uzasadnienie stanowiska sądu opiera się tylko na przepisach obecnie obowiązującej ustawy o VAT.

W przytoczonym wyroku sąd wskazał, że przepisy art. 91 ust. 2-6 ustawy o VAT zobowiązują do dokonania korekty podatku naliczonego z tytułu sprzedaży zwolnionej od VAT tylko wtedy, jeśli składnik majątku był używany w działalności gospodarczej podatnika do czynności opodatkowanych VAT oraz czynności pozostałych.

Podkreślił przy tym, że art. 91 ust. 7 ustawy o VAT nakazuje odpowiednie stosowanie przepisów art. 91 ust. 1-5, ale nie art. 91 ust. 6 tej ustawy. Oznacza to, że art. 91 ust. 7 mający zastosowanie w sytuacji, w której podatnik miał prawo do odliczenia całej kwoty podatku naliczonego od wykorzystywanego składnika majątku i dokonał takiego obniżenia, a następnie się to prawo zmieniło - dotyczy sytuacji, w której podatnik, prowadząc działalność opodatkowaną i zwolnioną (lub nieopodatkowaną), zakupione składniki majątku początkowo wykorzystywał wyłącznie do działalności opodatkowanej, następnie zaczął wykorzystywać do działalności zwolnionej (lub nieopodatkowanej). Z art. 91 ust. 6 i 7 ustawy o VAT wynika, iż sprzedaży składnika majątku, a w szczególności wniesienia go tytułem aportu do spółki handlowej lub cywilnej, która to czynność jest zwolniona od podatku, nie można uznać za rozpoczęcie wykorzystania tego składnika w działalności podatnika do sprzedaży opodatkowanej. Artykuł 91 ust. 7 bez powiązania z art. 91 ust. 6 ustawy o VAT dotyczy używania środka trwałego (wartości niematerialnej i prawnej), a nie jego sprzedaży (darowizny, wniesienia jako aport itp.).

Z kolei art. 91 ust. 4 ustawy o VAT stanowi, że w przypadku gdy w okresie korekty nastąpi sprzedaż składnika majątku, uważa się, że jest on nadal używany na potrzeby czynności podlegających opodatkowaniu u tego podatnika, aż do końca okresu korekty. Z powyższego jednoznacznie wynika, że sprzedaż składników majątku, które były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych, nie rodzi obowiązku dokonania korekty podatku naliczonego odliczonego przy ich nabyciu, niezależnie od tego, czy ta sprzedaż jest opodatkowana czy też zwolniona od podatku. Ponadto należy podkreślić, że sprzedaż środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej nie wpływa na strukturę sprzedaży, o czym mówi art. 90 ust. 5 ustawy o VAT.

Reasumując: z wyroku WSA w Olsztynie wynika, że ustawodawca wyróżnił dwie grupy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wniesienie aportem nie jest związane z korektą podatku naliczonego:

l te, których wartość początkowa nie przekracza 15 tys. zł, oraz

l te, które przez cały okres użytkowania były związane tylko z działalnością opodatkowaną podatnika.


PRZYKŁAD KIEDY SPÓŁKA NIE DOKONA KOREKTY NALICZONEGO VAT


Spółka A zakupiła w lipcu 2005 r. maszynę za kwotę 61 tys. zł (brutto). Cała działalność spółki jest opodatkowana VAT, wobec tego w deklaracji VAT-7 za lipiec 2005 r. odliczono podatek naliczony VAT w pełnej wysokości 11 tys. zł. W czerwcu 2007 r. maszyna została wniesiona aportem w zamian za udziały spółki B. Czynność jest zwolniona od VAT. Spółka A nie dokonuje korekty podatku naliczonego.


PRZYKŁAD KIEDY KONIECZNA JEST KOREKTA VAT


Spółka A zakupiła w lipcu 2005 r. maszynę za kwotę 61 tys. zł (brutto). Proporcja działalności opodatkowanej wynosiła 100 proc., 100 proc., 90 proc. odpowiednio w latach 2004-2006. Wobec tego w deklaracji VAT-7 za lipiec 2005 r. odliczono podatek naliczony VAT w pełnej wysokości 11 tys. zł. W deklaracji za styczeń 2007 r. dokonano korekty pomniejszającej podatek naliczony w wysokości 220 zł = 1/5 x [11 tys. zł x (100 proc. - 90 proc.)]. W czerwcu 2007 r. maszyna została wniesiona aportem w zamian za udziały spółki B. Czynność jest zwolniona od VAT. Spółka A dokonuje korekty podatku naliczonego w poz. 48 deklaracji VAT-7 za czerwiec 2007 r. w wysokości 6,6 tys. zł = 3/5 x [11 tys. zł x (100 proc. - 0 proc.)].


Barbara Pyzel

gp@infor.pl

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych
Tylko teraz
89,00 zł
99,00
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  5 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak prawidłowo stosować uproszczenia w procedurze TIR w Unii Europejskiej?

  Przy wysyłce towarów każda ze stron kontraktu handlowego powinna wziąć na siebie odpowiedzialność co do poszczególnych etapów transportu towaru. Poczynając od instytucji nadawcy na liście przewozowym, poprzez stawienie się kierowcy w urzędzie otwarcia i zamknięcia procedury, aż po urząd celny przekroczenia granicy. Wszystkie elementy muszą być spójne i zachowywać ciągłość zdarzeń. W przeciwnym wypadku należy spodziewać się sankcji karnych o niedopełnienie obowiązków prawnych.

  Ulga rehabilitacyjna - jakie zmiany od 2022 r.?

  Ulga rehabilitacyjna znalazła się w programie zmian podatkowych zawartych w Polskim Ładzie. Ustawodawca planuje m.in. rozszerzenie katalogu wydatków uprawniających do tej preferencji podatkowej. Jakie dokładnie zmiany mają się pojawić od 2022 r.?

  Zwrot VAT przy oskarżeniu o udział w transakcji karuzelowej

  Wstrzymanie zwrotu VAT. Czy przedsiębiorca prowadzący działalność w tzw. branży wrażliwej, a więc w obszarze szczególnie narażonym na oszustwa związane z podatkiem od towarów i usług, oskarżony o takie oszustwo w ramach transakcji karuzelowych, objęty kontrolą i postępowaniem podatkowym, ma w trakcie jego trwania szansę na odzyskanie VAT?

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur od 1 października

  E-faktura i Krajowy System e-Faktur (KSeF) to kolejne etapy wdrażania e-usług ułatwiających rozliczenia między firmami. KSeF ma zbierać wszystkie e-faktury wystawiane przez przedsiębiorców. Co ciekawe, jego celem jest możliwość analizowania i doglądania zgodności faktur VAT wystawionych przez przedsiębiorców swoim kontrahentom. Można wobec tego powiedzieć, że rząd chce mieć nad wszystkim większą kontrolę i zapobiec stosowaniu nieuczciwych praktyk względem urzędu skarbowego. Przejrzystość dokumentacji ma pomóc w wyłapywaniu przestępstw podatkowych i wszelkiego typu nadużyć z tym związanych. Zaletą wprowadzenia KSeF jest automatyzacja procesu związanego z przeprowadzaniem kontroli podatkowych – skrócenie ich czasu i mniejsze zaangażowanie w to przedsiębiorców.

  Nowe obowiązki biur rachunkowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy

  Biura rachunkowe. Od 31 lipca 2021 roku obowiązuje rozszerzony katalog podmiotów oraz instytucji zobowiązanych przepisami w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy, oraz modyfikacja niektórych obowiązków podmiotów wcześniej do tego zobowiązanych. Obowiązek został rozszerzony między innymi na małe biura rachunkowe nieprowadzące usługowo ksiąg rachunkowych.

  Prosta Spółka Akcyjna a startup

  Prosta Spółka Akcyjna a startup. Po wejściu w życie do polskiego porządku prawnego Prostej Spółki Akcyjnej („PSA”) wiele nowych przedsiębiorstw do rozwoju których niezbędne jest finansowanie zewnętrzne zastanawia się nad wyborem PSA jako formy prowadzenia działalności. Dla niektórych z nich może być to rzeczywiście dobry wybór. Poniżej przedstawione zostaną wybrane korzyści dla startupów jakie daje prowadzenie działalności w formie PSA.

  Polski Ład. Rewolucja w podatku dochodowym

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Rząd przedstawił projekt zmian w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych i niektórych innych ustaw. W przypadku Polskiego Ładu sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach. Wśród zaproponowanych zmian znajdują się bowiem sztandarowe projekty podniesienia kwoty wolnej od podatku i drugiego progu, które należy ocenić pozytywnie. Jest też jednak wiele przepisów, które będą skutkowały dotkliwą podwyżką świadczeń publiczno-prawnych. Z kolei dla klasy średniej, która według projektu zaczyna się od poziomu dochodów nieco ponad 68 tys. zł, rząd zapowiedział ulgę.

  Program motywacyjny opcji menedżerskich jako finansowy katalizator w okresie pandemii

  Koszty oraz specyfika programu motywacyjnego opcji na akcje i warrantów subskrypcyjnych - wycena opcji menedżerskich zgodnie z MSSF 2.

  Ulga na zabytki w PIT i ryczałcie od 2022 roku

  Ulga na zabytki. Od 2022 r. ma zostać wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu - w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości - pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim. Ulga na zabytki jest przewidziana w projekcie (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT), przygotowanego w ramach tzw. Polskiego Ładu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Podatek dochodowy: co można wliczyć w firmowe koszty?

  Wrzucić w koszty, czy nie wrzucić? Oto jest pytanie, które zadaje sobie każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą. Odpowiedź ma niebagatelne znaczenie, bo decyduje o wysokości podatku dochodowego. Poza tym nieprawidłowe zakwalifikowanie wydatku może narazić przedsiębiorcę na kłopoty z urzędem skarbowym.

  Polski Ład. Nowe ulgi podatkowe

  Ulgi podatkowe Polskiego Ładu. Wsparcie od fiskusa dostaną sponsorzy przekazujący pieniądze na sport, kulturę i naukę, a także kupujący zabytki. Preferencje mają sprzyjać również rozwojowi firm i ekspansji na nowe rynki.

  Wspólne rozliczenie PIT - zmiany od 2022 roku

  Wspólne rozliczenie PIT. Przygotowany w ramach tzw. Polskiego Ładu projekt (z 26 lipca br.) nowelizacji wielu ustaw podatkowych (w tym ustawy o PIT) przewiduje m.in. istotne zmiany w zakresie wspólnego rozliczenia podatku dochodowego przez małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., tak jak większość innych zmian w PIT.

  Czynności opodatkowane PCC a zwolnienie z VAT

  Opodatkowanie PCC a VAT. Jakie są skutki zwolnienia z podatku VAT jednej ze stron czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Dział podatkowy w firmie - 6 globalnych trendów

  Dział podatkowy w firmie. Działy podatkowe mogą odegrać strategiczną rolę w procesie transformacji biznesowej. Zdaniem połowy liderów działów podatkowych pandemia zwiększyła produktywność pracowników. Na podstawie rozmów z liderami działów podatkowych, eksperci Deloitte wyróżnili sześć trendów, które będą definiować pracę specjalistów podatkowych i finansowych.

  Nowe Prawo własności przemysłowej - szykują się duże zmiany

  Prawo własności przemysłowej. Zmiany w zakresie zgłaszania wzorów użytkowych, ochrony wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i wynalazków przewiduje projekt (UD263) nowego Prawa własności przemysłowej, który został opublikowany w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Projekt ten jest przygotowywany w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii i ma zostać przyjęty przez rząd w IV kwartale 2021 roku.

  Polski Ład - co się zmieni w podatkach?

  Polski Ład - zmiany w podatkach. Przedstawiamy raport nt. podatkowych zmian w Polskim Ładzie, przygotowany przez prof. Adama Mariańskiego, przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Profesor Adam Mariański analizuje w nim projekt zmian przepisów podatkowych i wskazuje które z proponowanych przez Ministerstwo Finansów rozwiązań są korzystne dla podatników, a które doprowadzą do zwiększenia obciążeń podatkowych i pogłębienia się nierówności.

  Abolicja podatkowa dla firm wracających z zagranicy

  W ramach Nowego Ładu rząd zapowiada wprowadzenie amnestii fiskalnej dla przedsiębiorców wracających do Polski z zagranicy. Od lipca do końca roku 2022 będzie można zgłosić osiągnięty w przeszłości dochód, który nie został opodatkowany. Rząd zapewnia przedsiębiorców, że gdy wrócą do Polski z majątkiem i dochodami, nie będą ścigani za unikanie opodatkowania.

  Opodatkowanie VAT usługi najmu świadczonej na rzecz unijnego kontrahenta

  VAT od najmu. O ile w przypadku świadczenia usług najmu nieruchomości na rzecz podatnika mającego siedzibę na terenie Polski ulega wątpliwości, że usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce, o tyle takie wątpliwości pojawiają się często w przypadku świadczenia ww. usług na rzecz podmiotów mających siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium UE.

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Krajowa Administracja Skarbowa od początku epidemii COVID-19 wydała już około 90 tys. decyzji o przyznaniu ulg na łączną kwotę ok. 8,1 mld zł.

  Co wchodzi w skład ksiąg rachunkowych?

  Księgi rachunkowe. Z jakich elementów składają się księgi rachunkowe? Jak prowadzić konta księgi głównej oraz konta ksiąg pomocniczych? Co powinno zawierać zestawienie obrotów i sald?

  Zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego -zmiany od 2022 roku

  Zwrot akcyzy od paliwa rolnikom 2022. Rada Ministrów przyjęła 30 lipca projekt nowelizacji ustawy o zwrocie akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego. Nowe przepisy zwiększą m.in. limit oleju napędowego, zużywanego na 1 ha upraw rolnych.

  Wzrost otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

  Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Gospodarka z nadziejami, ale firmy wciąż mają problemy. Rynek restrukturyzacyjny odnotował bezprecedensowy wskaźnik otwartych postępowań na poziomie 460 w kwartale.

  Zasady opodatkowania nieruchomości komercyjnych

  Podatek od nieruchomości komercyjnych. Kto podlega opodatkowaniu? Co stanowi podstawę opodatkowania? Kiedy przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości komercyjnych?

  Jak rząd powinien wspierać biznes - rekomendacje AICPA® i CIMA®

  Jak rząd powinien wspierać biznes. Association of International Certified Professional Accountants, reprezentujące AICPA & CIMA, wzywa polski rząd do podjęcia dalszych kroków w zakresie wspierania odbudowy gospodarczej w Polsce poprzez wdrażanie programów dla sektora MŚP w obszarze cyfryzacji i nowych technologii, wzmacnianie kluczowych zasobów Polski, takich jak wysoko wykwalifikowana pula talentów oraz wspieranie przedsiębiorstw w ich dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Sugestie oraz rekomendacje dotyczące dalszego wsparcia przez polski rząd biznesu i rozwoju przemysłu zostały opracowane czerpiąc z szerokiego doświad¬czenia i dogłębnej, specjalistycznej wiedzy członków Instytutu Rachunkowości Zarządczej CIMA w Polsce.

  Zasady rozliczania kryptowalut w PIT

  Kryptowaluty a PIT. W ostatnich latach inwestycje w kryptowaluty rozwijają się bardzo dynamicznie. Już nie tylko bitcoin, ale dziesiątki innych walut wirtualnych pojawiają się na portalach inwestycyjnych. Warto przyjrzeć się jak wyglądają podstawowe zasady podatkowego rozliczenia dochodu z obrotu krytpowalutami.