| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > VAT w praktyce

VAT w praktyce

Obowiązujące od 1 maja 2004 r. regulacje ustawy o podatku od towarów i usług przyniosły w praktyce wiele problemów związanych ze stosowaniem nowych przepisów. Nie zawsze przepisy, które zostały stworzone na podstawie unijnej VI Dyrektywy, dostosowane są do polskich realiów. Wyraźnie też widać różnicę pomiędzy rozwiązaniami dotychczas stosowanymi w Polsce a tymi z Unii Europejskiej. Wprowadzenie nowych zasad opodatkowania usług niematerialnych oraz kwestia sposobu traktowania towarów przekazanych na potrzeby reprezentacji i reklamy budzi liczne wątpliwości, które ujawniają się dopiero w praktyce.Wiele niejasności wzbudza opodatkowanie usług transportowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Nowe uregulowania dotyczą usług elektronicznych; wątpliwości - chociażby te natury czysto rachunkowej - pojawiły się w kwestii dokonywania korekt podatku naliczonego. Wiele kontrowersji związanych jest z opodatkowaniem towarów używanych, w tym samochodów. Niejasna jest sprawa opodatkowania premii pieniężnych - tutaj także przedstawiciele doktryny podatkowej mają różne zdania.Zagadnieniem, które dotyczy większości podatników, jest z pewnością kwestia braku konieczności zamieszczania podpisów na fakturach. Mimo to okazuje się, że z pewnych pozapodatkowych względów warto jednak mieć takie podpisy.To tylko część kontrowersji, które pojawiły się w krótkim okresie obowiązywania nowej ustawy o VAT. Ich wyjaśnienie zostało przedstawione w tym opracowaniu. W "Poradniku" znajdą Państwo odpowiedzi również na wiele innych, istotnych pytań związanych ze stosowaniem ustawy o VAT w praktyce.

Przy takiej transakcji sprzedaży samochodów używanych, w której opodatkowana jest marża, podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, zgodnie z art. 120 ust. 19 ustawy o VAT. W związku z tym przy obliczaniu proporcji trzeba je ująć w mianowniku, który obejmuje wszystkie transakcje niedające prawa do odliczenia podatku naliczonego.
Opisana szczególna procedura opodatkowania marży przy sprzedaży towarów używanych dotyczy też dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków. Przepisy bardziej szczegółowo odnoszą się do ich opodatkowania. Nałożone są również dodatkowe obowiązki na podatnika, np. złożenie zawiadomienia do naczelnika urzędu skarbowego o opodatkowaniu marży przy sprzedaży wcześniej importowanych dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich czy antyków, dzieł sztuki nabytych od twórców lub spadkobierców twórców.
Umowa komisu
Umowa komisu jest uregulowana w art. 765–773 k.c. Zgodnie z art. 765 k.c., przez umowę komisu przyjmujący zlecenie (komisant) zobowiązuje się za wynagrodzeniem (prowizja) w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do kupna lub sprzedaży rzeczy ruchomych na rachunek dającego zlecenie (komitenta), lecz w imieniu własnym. Opodatkowanie umowy komisu uregulowane jest w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o VAT.
Zgodnie z tymi przepisami, za dostawę towarów uznaje się również:
•  wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej (komis sprzedaży),
•  wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta (komis zakupu).
Według ustawy o VAT wydanie towarów na podstawie umowy komisu traktowane jest jak dwie dostawy towarów: pomiędzy komitentem a komisantem i komisantem a osobą trzecią. Wcześniej komis traktowany był jako dwie transakcje: umowa komisu sprzedaży oraz usługa komisu. Dotyczy to zarówno komisu sprzedaży, jak i zakupu.
Jeżeli komitentem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, dostawa komisantowi nie będzie opodatkowana, gdyż nie dokonał jej podatnik. Komitent nie wystawia żadnej faktury. Obowiązek wystawienia faktury ma dopiero przy ostatecznej sprzedaży.
Komitent, wstawiając rzeczy w komis, nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem, zwolniona od VAT jest dostawa towarów używanych, pod warunkiem że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Komisant nie może skorzystać z tego zwolnienia, bowiem towarem używanym jest towar, którego okres używania przez podatnika wynosi co najmniej pół roku. Komisant nie używa jednak towaru, który będzie sprzedawał. Nie ma też znaczenia, że przed sprzedażą osobie trzeciej towar był wstawiony u komisanta przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.