reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Wybór formy opodatkowania w 2012 r.

Wybór formy opodatkowania w 2012 r.

20 stycznia 2012 r. upływa termin wyboru przez podatników opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową.


Do dnia 20 stycznia 2012 r. należy złożyć również oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania jedną z wymienionych form, jeżeli podatnik decyduje się na zmianę formy opodatkowania.

W tabeli porównujemy formy opodatkowania podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Forma opodatkowania

Podmioty uprawnione do korzystania z tej formy opodatkowania

Data zgłoszenia do urzędu skarbowego wyboru lub rezygnacji z tej formy opodatkowania

Stawka podatku

Formularz

1

2

3

4

5

Skala podatkowa

Podmioty, które nie wybrały opodatkowania podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych albo kartą podatkową.

20 stycznia 2012 r. - dotyczy podatników, którzy w 2011 r. opodatkowywali dochody z działalności gospodarczej w inny sposób, a od 1 stycznia 2012 r. zamierzają przejść na opodatkowanie według skali podatkowej.

18% i 32%

Brak urzędowego wzoru oświadczenia o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania i wyborze opodatkowania według skali podatkowej.

Podatek liniowy

Podatnicy uzyskujący dochody z działalności gospodarczej, pod warunkiem że nie uzyskują przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym - w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

20 stycznia 2012 r. - dotyczy podatników, którzy w 2011 r. opodatkowywali dochody z działalności gospodarczej w inny sposób, a od 1 stycznia 2012 r. zamierzają przejść na podatek liniowy.

Podatnicy, którzy rozpoczną działalność gospodarczą w trakcie 2012 r., powinni złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

19%

Brak urzędowego wzoru oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym oraz oświadczenia o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania i wyborze opodatkowania podatkiem liniowym.

Ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych

Podatnicy, którzy:

1) w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro, lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,

2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Oznacza to, że w przypadku podatników wymienionych w pkt 1 z opodatkowania ryczałtem mogą skorzystać ci, których przychody w 2011 r. nie przekroczyły 661 680 zł (równowartość 150 000 euro).

20 stycznia 2012 r. - dotyczy podatników, którzy w 2011 r. opodatkowywali dochody z działalności gospodarczej w inny sposób, a od 1 stycznia 2012 r. zamierzają przejść na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na formularzu CEiDG-1 na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na formularzu CEiDG-1 - pisemne oświadczenie składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

3%; 5,5%; 8,5%; 17%; 20% (w zależności od rodzaju działalności)

Brak urzędowego wzoru oświadczenia o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz oświadczenia o rezygnacji z dotychczasowej formy opodatkowania i wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

 

 

1

2

3

4

5

Karta podatkowa

Podmioty, które:

1) we wniosku, o opodatkowanie kartą podatkową zgłoszą prowadzenie działalności wymienionej w jednej z 12 części tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do uzpd,

2) przy prowadzeniu działalności nie korzystają z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne,

3) nie prowadzą, poza jednym z rodzajów działalności wymienionej w tabeli, innej pozarolniczej działalności gospodarczej,

4) małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie,

5) nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym,

6) pozarolnicza działalność gospodarcza zgłoszona we wniosku o opodatkowanie kartą podatkową nie jest prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

20 stycznia 2012 r. - dotyczy podatników wybierających opodatkowanie kartą podatkową na 2012 r. Podatnicy, którzy rozpoczną działalność w trakcie 2012 r., wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej powinni złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub zamieścić we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanym na formularzu CEiDG-1.

Miesięczna stawka podatku w większości przypadków uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności oraz liczby mieszkańców w miejscowości, w której działalność jest wykonywana

PIT-16

Podatnicy - rozpoczynając działalność gospodarczą i rejestrując ją na formularzu CEiDG-1 składają oświadczenie o wyborze formy opodatkowania w tym formularzu, zakreślając odpowiednio, czy wybierają zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany czy kartę podatkową (przy wyborze karty podatkowej podatnicy dodatkowo składają formularz PIT-16). Jeżeli podatnik w kolejnym roku podatkowym kontynuuje tę samą formę opodatkowania, nie musi składać oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania. Podatnik powinien złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania wówczas, gdy od kolejnego roku zamierza ją zmienić.

Wzory oświadczeń przydatnych przy dokonywaniu wyboru formy opodatkowania są dostępne na www.mk.infor.pl w zakładce Aktywne druki.


Podstawa prawna:

• art. 9a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 234, poz. 1391

• art. 9 i art. 29 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz.U. Nr 144, poz. 930; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764

Katarzyna Wojciechowska

ekspert w zakresie podatków dochodowych

źródło: Monitor Księgowego

reklama

Czytaj także

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami103.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Moduł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama