| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Jak ewidencjonować import towarów

Jak ewidencjonować import towarów

Import towarów jest to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego niewchodzącego w skład terytorium Wspólnoty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument celny SAD zawiera m.in.:

• wartość celną towaru,
• cło ustalone od wartości celnej,
• podatek akcyzowy (jeżeli przedmiotem importu są wyroby obciążone tym podatkiem),
• podatek od towarów i usług.

 PRZYKŁAD Firma otrzymała fakturę handlową od kontrahenta zagranicznego oraz dokument celny SAD z tytułu importowanego towaru o następujących danych:

1. Faktura handlowa dostawcy
– 20 000 euro,
2. Dokument celny SAD zawiera:
• wartość faktury – 20 000 euro,
• kurs waluty – 4,50 zł/euro,
• wartość po przeliczeniu na zł
– 90 000 zł,
• cło 7 proc. – 6300 zł
(90 000 zł x 7 proc.),
• VAT – 21 186 zł (96 300 zł x 22 proc.).

Zapisy księgowe będą następujące:

1. Dane z faktury otrzymanej od kontrahenta zagranicznego przeliczone na walutę polską, tj. po kursie zastosowanym w dokumencie celnym – 90 000 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Rozrachunki z kontrahentem zagranicznym)
2. Dane z dokumentu odprawy celnej SAD:
a) cło na uznanie urzędu celnego – 6300 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
b) podatek VAT naliczony, na uznanie urzędu celnego oraz jako podatek do rozliczenia – 21 186 zł
Strona Wn konta „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
3. Przyjęcie zakupionych z importu towarów – 96 300 zł
Strona Wn konta „Towary”/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”.

Zapłata zobowiązania wynikającego z dokonanej transakcji importowej następuje z reguły w innym terminie niż jego ustalenie na podstawie otrzymanej faktury.

Wówczas powoduje to powstawanie różnic kursowych, gdyż obowiązujący kurs w dacie regulacji zobowiązania najczęściej różni się od kursu przyjętego do ustalenia wysokości zobowiązania, a więc kursu z dnia dokonania importu. Różnice powstałe przy zapłacie zobowiązania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

Ponadto należy mieć na uwadze przepis art. 30 ust. 3 ustawy o rachunkowości, który stanowi, że w przypadku gdy aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

 PRZYKŁAD Firma nabyła od dostawcy zagranicznego towary udokumentowane fakturą handlową i dokumentem celnym SAD, które zawierały następujące dane:
• towary o wartości – 13 000 euro,
• kurs euro – 4,60 zł do ustalenia należności celnych,
• wartość po przeliczeniu na zł
– 59 800 zł,
• cło naliczone przez urząd celny 9 proc. – 5382 zł (59 800 zł x 9 proc.),
• podatek VAT naliczony w dokumencie SAD – 14 340 zł
(65 182 zł x 22 proc.),
• opłaty za dokonanie czynności celnych – 2500 zł.

Zobowiązanie wobec dostawcy wyniosło 59 800 zł (13 000 euro x 4,60 zł/euro). Wartość towarów w cenie nabycia wyniosła 65 182 zł (59 800 zł + 5382 zł).

Firma dokonała zapłaty ze środków na rachunku bieżącym. Kurs sprzedaży euro w banku obsługującym jednostkę w dniu zapłaty wynosił 4,50 zł. Równowartość 13 000 euro stanowiła więc kwotę – 58 500 zł (13 000 euro x 4,50 zł/euro).
Powstała zatem dodatnia różnica kursowa w wysokości 1300 zł (59 800 zł – 58 500 zł).

Zapisy w księgach rachunkowych będą przebiegały następująco:

1. Zarachowanie zobowiązań na podstawie dokumentów źródłowych:
a) Zobowiązanie wobec dostawcy zagranicznego – 59 800 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)
b) cło naliczone w dokumencie SAD – 5382 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
c) VAT naliczony przez urząd celny podlegający odliczeniu – 14 340 zł
Strona Wn konta „VAT naliczony i jego rozliczenie”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
d) opłata za czynności związane z odprawą celną – 2500 zł
Strona Wn konta „Rozliczenie zakupu”/Strona Ma konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
2.Przyjęcie towarów do magazynu w cenie nabycia (na podstawie „Pz”) – 65 182 zł
Strona Wn konta „Towary”/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”
3. Zarachowanie w ciężar kosztów opłaty manipulacyjnej
– 2500 zł
Strona Wn konta „Koszty według rodzajów” lub konta zespołu 5/Strona Ma konta „Rozliczenie zakupu”
4. Zapłata z rachunku bieżącego (na podstawie wyciągu bankowego):
a) zobowiązania wobec dostawcy – 58 500 zł
Strona Wn konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)
b) zobowiązania wobec urzędu celnego – 22 222 zł (5382 zł + 14 340 zł + 2500 zł)
Strona Wn konta „Rozrachunki publicznoprawne” (analitycznie: Rozrachunki z urzędem celnym)
c) spłacone zobowiązania łącznie – 80 722 zł (58 500 zł + 22 222 zł)
Strona Ma konta „Rachunek bieżący”
5. Zrealizowana różnica kursowa dodatnia – 1300 zł
Strona Wn konta „Rozrachunki z dostawcami” (analitycznie: Konto imienne kontrahenta zagranicznego)/Strona Ma konta „Przychody finansowe”.

 Barbara Kołodziej

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Lech

prawnik, aplikant rzecznikowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »