Kategorie

Od 2014 r. spółki komandytowe będą objęte podatkiem CIT

Według założeń Ministerstwa Finansów w 2014 r. zostanie wprowadzony podatek od osób prawnych obejmujący spółki komandytowe i komandytowo akcyjne. Do tej pory wszystkie spółki osobowe były zwolnione z płacenia podatku CIT, a podatek dochodowy płacono na poziomie wspólników. Według rządu planowane zmiany mają zapewnić większą sprawiedliwość podatkową w prowadzeniu działalności gospodarczej, jednak znaczna część specjalistów jest odmiennego zdania.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o CIT, PIT i niektórych innych ustaw zakłada, między innymi, objęcie od 2014 r. podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych (SK) i komandytowo-akcyjnych (SKA). Według Bussines Center Club zmiany zawarte w projekcie nowelizacji będą niekorzystne dla polskiej gospodarki i nie przyniosą też oczekiwanych korzyści skarbowi państwa. Proponowane zmiany wpływają też na ogólny klimat gospodarczy i negatywnie wpływają na ocenę atrakcyjności Polski z perspektywy inwestorów zagranicznych. Przedsiębiorcy oczekują stabilności systemu prawno-podatkowego oraz rozwiązań stymulujących rozwój gospodarki, wspierających aktywność inwestycyjną firm, aby zapewnić wzrost gospodarczy i miejsca pracy, szczególnie w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego.

 

Obecnie spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo - akcyjna)  nie są podatnikami podatku dochodowego. Opodatkowanie podatkiem dochodowym następuję na poziomie wspólników.

 

Założenia projektu

 

Projekt zakłada objęcie SK i SKA przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) co oznacza, z perspektywy przepisów prawa podatkowego, zrównanie wspólników (komandytariuszy) ze wspólnikami spółek kapitałowych. Tym samym dochody wspólników z tych spółek byłby opodatkowane podwójnie, bowiem wspólnicy zapłacą 19% podatku raz od dochodu spółki, i drugi raz - 19% od wypłaconych zysków wspólnikom.

 

Wprowadzenie opodatkowania SK i SKA podatkiem CIT, oraz opodatkowania wspólników SK i SKA w sposób tożsamy z udziałowcami i akcjonariuszami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej (podobnie jak w przypadku spółek komandytowych i ich wspólników) prowadzi do zróżnicowania opodatkowania wspólników spółek osobowych oraz ich ciężarów podatkowych, a tym samym do naruszenie zasady równości wobec prawa. Wspólnicy spółki jawnej i partnerskiej podlegać będą jednokrotnemu opodatkowaniu (ze względu na transparentność podatkową tych spółek opodatkowanie wystąpi jedynie na poziomie wspólników). Tymczasem wspólnicy SK i SKA niebędący komplementariuszami podlegać będą, co do zasady, podwójnemu opodatkowaniu. W rezultacie wprowadzenie opodatkowania SK i SKA spowoduje zróżnicowanie obciążenia podatkowego wspólników spółek osobowych jedynie ze względu na rodzaj spółki, w ramach której prowadzona jest ich działalność. W związku z regulacjami Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisów Ordynacji Podatkowej o odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe, zróżnicowanie takie nie znajduje żadnego uzasadnienia i nie wynika z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z tym regulacja ta wprowadza nierówność wspólników spółek osobowych wobec prawa, która stanowi naruszenie art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.

 

W 2014 roku 1 proc. CIT na badania naukowe

 

Brak preferencyjnego opodatkowania na terenie Unii

 

Ponadto, zostałaby naruszona zasada równości wobec prawa albowiem  SK i SKA  nie będą uprawnione do korzystania w innych krajach UE z uprawnień wynikających z prawa wspólnotowego, które przysługiwać będą spółce akcyjnej i spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotyczy to zwolnienia w innych krajach UE dla SKA i SK z opodatkowania dywidend, odsetek czy należności licencyjnych oraz transakcji restrukturyzacyjnych na podstawie, odpowiednio: Dyrektywy Rady 2009/133/WE, Dyrektywy Rady 2003/49/WE, Dyrektywy Rady 2011/96/UE.

 

Zgodnie z obecną treścią dyrektyw w tym zakresie, podmioty w każdym kraju uprawnione do korzystania z tych preferencji są enumeratywnie wymienione. Na liście tej w chwili obecnej nie ma SK i SKA. Tym samym inne państwa mogą nie przyznać SK i SKA wskazanych preferencji podatkowych. Sytuacja taka prowadzi do naruszenia zasady równości wobec prawa. Uniknięcie tej sytuacji możliwe byłoby wyłącznie w przypadku poprzedzenia zmian dotyczących opodatkowania SK i SKA przeprowadzeniem negocjacji z Komisją Europejską, a także poprzez odpowiednie przepisy przejściowe skorelowane z wejściem w życie zmienionej treści dyrektyw.

 

 

Naruszenie praw nabytych

 

Projekt w omawianym kształcie narusza zasadę ochrony praw nabytych albowiem  zmiana zasad opodatkowania SK i SKA prowadzi do sytuacji, w której ustawodawca zmienia zasady opodatkowania danych inwestycji, po tym jak podatnik działając w zaufaniu do obecnych regulacji, podjął określone decyzje gospodarcze. Podatnik znajdzie się zatem w sytuacji, w której uwarunkowania prawne jakie brał pod uwagę dokonując inwestycji, zmieniają się przed jej zakończeniem. Ponadto, okres vacatio legis, w związku z wagą proponowanej zmiany, jest w naszej ocenie zdecydowanie zbyt krótki. W szczególności nie pozwala on grupom operującym obecnie z wykorzystaniem SK i SKA do przystosowania swojej struktury do nowych okoliczności prawnych i biznesowych. Proponowane zmiany nie spełniają też wymogu ograniczenia do minimum negatywnych skutków dla adresatów norm.

 

Dochody kontrolowanych spółek zagranicznych będą opodatkowane

 

Pod pozorem walki z niesprawiedliwością podatkową rząd próbuje wprowadzić podwójne opodatkowanie wspólników spółek komandytowych czyli tych spółek, które, co do zasady, nie mają nic wspólnego z piętnowanymi przez resort działaniami optymalizacji podatkowej, gdy tymczasem faktycznym celem zmian jest zapewnienie dodatkowych wpływów do budżetu (wg szacunków ok. 320 mln zł rocznie). Wprowadzenie szczególnej regulacji dla komplementariuszy, polegającej na proporcjonalnym odliczeniu podatku zapłaconego przez spółkę nie wpływa w istotny sposób na ocenę skali zwiększenia obciążeń podatkowych.

 

Obecnie spółka komandytowa stanowi jedną z istotnych form prowadzenia działalności dla małych i średnich przedsiębiorców. Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest podział pomiędzy wspólników odpowiadających wobec wierzycieli bez ograniczeń (komplementariusze) oraz wspólników odpowiedzialnych do wysokości sumy komandytowej (komandytariusze). W przypadku udziałowców lub akcjonariuszy mamy do czynienia ze wspólnikami, którzy są inwestorami kapitałowymi, co do zasady nie uczestniczącymi w prowadzeniu spraw spółki. Praktyka gospodarcza pokazuje zaś, iż pozycja komandytariuszy w spółce nie jest pochodną wniesionego wkładu, ale zaangażowania w prowadzenie działalności w ramach spółki komandytowej.  Uwzględniając bardzo dużą elastyczność przepisów w zakresie określania relacji między wspólnikami, np. pełną swobodę ustalenia wielkości udziałów w zysku niezależnie od wielkości wkładów, spółka  daje przedsiębiorcom liczne korzyści biznesowe których nie zapewniają inne rodzaje spółek.

 

Negatywne skutki zmian

 

W ocenie BCC zmiany te będą niekorzystne dla polskiej gospodarki i nie przyniosą też oczekiwanych korzyści skarbowi państwa. Wprowadzone dodatkowe opodatkowanie przedsiębiorców w miejsce większych dochodów budżetu spowoduje  zmniejszenie środków na inwestycje, a tym samym mniejsze wpływy z podatku VAT. Ponadto, skutkiem zwiększenia obciążeń podatkowych może być eliminacja SK z obrotu gospodarczego. Przedsiębiorcy będą likwidować lub przekształcać spółki. Inni będą szukać możliwości utworzenia tarcz podatkowych by oszczędzać na podatku lub szukać innych rozwiązań by uniknąć zwiększonych obciążeń podatkowych.

 

Proponowane zmiany wpływają też na ogólny klimat gospodarczy i negatywnie wpływają na ocenę atrakcyjności Polski z perspektywy inwestorów zagranicznych.

Działalność gospodarcza wymaga planowania krótko i długookresowego. Niepewność co do zasad i wysokości opodatkowania, trybu wprowadzania zmian w tym zakresie wpływa niekorzystnie na prowadzenie firm. Przedsiębiorcy oczekują stabilności systemu prawno-podatkowego oraz rozwiązań stymulujących rozwój gospodarki, wspierających aktywność inwestycyjną firm, aby zapewnić wzrost gospodarczy i miejsca pracy, szczególnie w obecnej sytuacji spowolnienia gospodarczego.

Obawy przedsiębiorców budzą także trudne do przewidzenia skutki prawno-podatkowe wprowadzenia nowych przepisów, niepokój o to czy wszystko zostanie odpowiednio uregulowane i jakie finalnie byłby ewentualne przepisy przejściowe.

 

Mimo niepodważalnej autonomii prawa podatkowego należy mieć na względzie że przepisy podatkowe nie działają w próżni, oderwaniu od innych gałęzi prawa, a objęcie podatkiem od osób prawnych spółki osobowej jest, co do zasady, możliwe jednak winno być wprowadzane jako element przemyślanych i systemowych zmian.

 

Ponadto, jak BCC wielokrotnie podnosił, konieczne jest opracowanie całościowej koncepcji reformy podatków dochodowych, a w szczególności wprowadzenie ustawy o podatku dochodowym od przedsiębiorstw, to znaczy rozdzielenie przepisów związanych z podatkiem od dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej od podatku od dochodów osobistych.

 

Zapraszamy na forum o podatku CIT

Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?

  E-faktury - zagrożenia i ryzyka

  E-faktury. Już w październiku 2021 r. w Polsce zostaną wprowadzone e-faktury – zapowiada polski rząd. Na razie będą dobrowolną formą rozliczenia, jednak za dwa lata (od 2023 roku) system podatkowy zostanie całkowicie zdigitalizowany. Eksperci wskazują, że oprócz oczywistych korzyści, takich jak uszczelnienie systemu podatkowego czy uproszczenie rozliczeń między kontrahentami, e-faktury wiążą się też z pewnymi ryzykami. To przede wszystkim obawa przed inwigilacją i działaniami hakerów.