| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Odprawy pieniężne są opodatkowane

Odprawy pieniężne są opodatkowane

Pracodawca wypłacający odprawy pieniężne pracownikom powinien pobrać od nich zaliczkę na podatek, a następnie wpłacić ją na konto urzędu skarbowego. Organy podatkowe są bowiem w tej sprawie zgodne: odprawy pieniężne otrzymywane przez pracowników podlegają PIT.


Odchodzące z pracy osoby otrzymują odprawy. Niekiedy pracodawca wypłaca pieniądze pracownikowi dopiero na podstawie wyroku sądowego. Jak wynika z pytań kierowanych do redakcji, często powstają wątpliwości, czy takie odprawy podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych i czy powinno się od nich potrącać zaliczki na PIT.

Wiele problemów powstaje na tle interpretowania przepisów zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm., nazywana ustawą o PIT). Z regulacji tych wynika, że zwolnione z podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
• określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
• odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
• odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym.

Powstaje więc pytanie, czy w związku z tym wszystkie odprawy pieniężne otrzymywane przez pracowników objęte są zwolnieniem?

Zdaniem organów podatkowych, z treści tego przepisu nie wynika, że zrównano odszkodowania z odprawami. W związku z tym np. odprawa emerytalna jako uprawnienie wynikające ze stosunku służbowego – w związku z przejściem na emeryturę – jest przychodem ze stosunku służbowego podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (wyjaśnienia Izby Skarbowej w Rzeszowie Ośrodek Zamiejscowy w Krośnie, nr IS.IX/1-4117/50/05, z 4 sierpnia 2005 r.).

Warto przy tej okazji przypomnieć treść art. 12 ust. 1 ustawy o PIT. Według tego przepisu, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy czy spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty – i to bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności chodzi o wynagrodzenia zasadnicze, za godziny nadliczbowe, różne dodatki, nagrody, ekwiwalenty, wszelkie inne kwoty itp.

Zdaniem organów podatkowych, odprawa pieniężna stanowi dla celów podatkowych przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ustawy o PIT (wyjaśnienia Urzędu Skarbowego w Łukowie, nr PD 415/18/2005, z 29 czerwca 2005 r.). Według organów podatkowych, zakres świadczeń uznawanych za przychody ze stosunku pracy, o których mowa w ustawie, nie ma charakteru zamkniętego. Przyjmuje się jednocześnie, że o kwalifikacji określonego rodzaju przychodów nie przesądza fakt pozostawania osoby otrzymującej dane przysporzenie w stosunku pracy. Istotne jest, aby stosunek pracy stanowił prawną podstawę wypłaty tych należności. Prawo do otrzymania odprawy pieniężnej regulują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Jest to więc pojęcie związane z prawem pracy.

W praktyce bywa tak, że pracodawca wypłaca odprawę dopiero po zasądzeniu jej wyrokiem sądu. Także w takiej sytuacji zakład pracy, jako płatnik, zobowiązany jest na podstawie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do obliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy. Musi też pobrać zaliczkę na podatek według regulacji art. 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Krzysztof Tomaszewski

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »