Kategorie

Polscy doradcy podatkowi wezmą udział w międzynarodowej debacie o podatkach i doradztwie podatkowym

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Polscy doradcy podatkowi wezmą udział w międzynarodowej debacie o podatkach i doradztwie podatkowym /Fot. Fotolia
Polscy doradcy podatkowi wezmą udział w międzynarodowej debacie o podatkach i doradztwie podatkowym /Fot. Fotolia
Fotolia
Europejska dyskusja na temat podatków oraz roli doradców podatkowych, z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Doradców Podatkowych, będzie przedmiotem agendy dwudniowych obrad Walnego Zgromadzenia Confédération Fiscale Européenne (CFE), odbywającego się w dniach 27-28 września br. w Londynie.

CFE zajmie stanowisko w wielu istotnych kwestiach, ale przede wszystkim w sprawie o niezwykłym znaczeniu nie tylko dla samych doradców podatkowych, ale także dla podatników - w sprawie obowiązku raportowania schematów podatkowych i zwolnienia z niego ze względu na zachowanie tajemnicy zawodowej.

Dyskusja o podatkach, raportowaniu struktur podatkowych i zawodzie doradcy

Krajową Radę Doradców Podatkowych podczas Walnego Zgromadzenia CFE reprezentować będą: prof. dr hab. Adam Mariański Przewodniczący KRDP, Anna Misiak Wiceprzewodnicząca KRDP oraz członek Komisji Współpracy Międzynarodowej i dr Mariusz Cieśla Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Pierwszego dnia odbędą się posiedzenia Komitetów CFE Tax Adisers Europe - fiskalnego oraz do spraw zawodowych, a drugiego dnia Walne Zgromadzenie.

- „Polska Izba stanowi świetny przykład sympatycznej a jednocześnie konstruktywnej współpracy i może stanowić przykład dla innych organizacji członkowskich” - stwierdził Piergiorgio Valente Prezes CFE Tax Advisers Europe.

- „Podczas posiedzeń Komitetów przedstawiciele poszczególnych organizacji będą mieli okazję do wymiany informacji na temat krajowego ustawodawstwa dotyczącego podatków oraz doradztwa podatkowego. Na posiedzenie Komitetów każdy z członków CFE Tax Advisers Europe przygotowuje narodowy raport zmian,  przedstawiający istotne zmiany w podatkach, które weszły w danym roku lub wejdą w roku następnym” – poinformował prof. Adam Mariański, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Anna Misiak oraz dr Mariusz Cieśla wezmą udział w spotkaniach poszczególnych Komitetów CFE -  Anna Misiak w spotkaniu Komitetu ds. zawodowych i Komitetu ds. fiskalnych, Podatki bezpośrednie, dr Mariusz Cieśla w posiedzeniu Komitetu ds. fiskalnych, Podatki pośrednie.

 - „Na posiedzeniu Komitetu do spraw zawodowych omawiany będzie przede wszystkim temat  niezwykle ważny z punktu widzenia projektowanych właśnie w Polsce przepisów podatkowych, dotyczący obowiązku raportowania schematów podatkowych (EU Mandatory Disclosure Rules – MDR) i modelowego ich wdrażania w innych europejskich państwach, jak również ochrona praw podatników i stosowanie dobrej praktyki w kontakcie podatnik - organ podatkowy  – podkreśliła Anna Misiak, wiceprzewodnicząca KRDP.

Z kolei, w trakcie posiedzenia Fiscal Committee, Anna Misiak Wiceprzewodnicząca KRDP i dr Mariusz Cieśla, Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP przedstawią  istotne zmiany w polskim prawie podatkowym wdrożone w 2018 r., jak i projektowane na 2019 rok. Poruszone zostaną takie tematy jak wprowadzenie exit tax, nowe zasady poboru i zwrotu podatku u źródła, nowelizacji regulacji dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), opodatkowanie leasingu, opodatkowanie gospodarki cyfrowej i usługi podatkowe w tym zakresie.

-  „Podczas obrad komitetów CFE zajmie stanowisko m.in. w sprawie karty praw podatnika w kontekście dobrego zarządzania systemem podatkowym, w sprawie propozycji EU dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa unijnego oraz w sprawie opodatkowania gospodarki cyfrowej” – poinformowała Anna Misiak, wiceprzewodnicząca KRDP.

„Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest członkiem założycielem CFE Tax Advisers Europe, która stała się w tej chwili liczącą się organizacją zrzeszającą narodowe organizacje doradców podatkowych z całej Europy” – dodał dr Mariusz Cieśla.

Jednym z ważniejszych wydarzeń Walnego Zgromadzenia CFE będzie wybór nowych władz. Wybory do władz CFE odbywają się co 2 lata. Warto przypomnieć, że poprzednie miały miejsce  podczas Walnego Zgromadzenia CFE, które odbyło się w Warszawie w 2016 r.

Obrady Walnego Zgromadzenia CFE będą okazją do debaty na temat  podatków wdrażanych w Europie oraz wsparcia jakie przedsiębiorcy i podatnicy, działając na rynkach zagranicznych, mogą uzyskać od swoich doradców podatkowych.

 Współorganizatorem Walnego Zgromadzenia CFE jest   organizacja Chartered Institute of Taxation (CIOT).

Strona CFE Tax Advisers Europe https://taxadviserseurope.org/

Informacja o Walnym Zgromadzeniu na stronie CFE https://taxadviserseurope.org/event/cfe-general-assembly-london-2018/

Współpraca międzynarodowa Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Rada Doradców Podatkowych ma w swojej strukturze Komisję Współpracy Międzynarodowej KRDP, której zadaniem jest nawiązywanie, utrzymywanie i rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi, w tym zrzeszającymi doradców podatkowych, organizacjami doradców podatkowych innych państw, z Komisją Europejską oraz innymi organami Wspólnot Europejskich we wszystkich dziedzinach, które są przedmiotem zainteresowania doradców podatkowych.
- "Komisja Współpracy Międzynarodowej zgodnie z uchwałą programową V Zjazdu Doradców Podatkowych zajmuje się szeroko pojętymi działaniami mającymi na celu rozwój kontaktów z organizacjami doradców podatkowych za granicami Polski. Działania KWM realizowane są poprzez udział jej członków w spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami innych organizacji narodowych. Okazją do takich spotkań są wszelkiego rodzaju konferencje międzynarodowe, jubileusze organizacji partnerskich oraz wspólne posiedzenia władz tych organizacji z władzami KIDP” – poinformował dr Mariusz Cieśla, Przewodniczący tej Komisji.

Komisja Współpracy Międzynarodowej ściśle współpracuje z CFE Tax Advisers Europe.

- „Członkostwo w CFE oznacza bycie częścią aktywnej społeczności zawodowej w całej Europie, która pragnie wpływać na ewolucję międzynarodowego systemu podatkowego.

Misją CFE jest ochrona doradców podatkowych i obrona ich interesów. Fundamentalna zasada organizacji zakłada, że naszym interesom najlepiej służy jasny i skuteczny system podatkowy. Na tym celu skupiamy działania organizacji, wyrażając przekonanie, że współpraca międzynarodowa jest właściwą drogą do celu. CFE to organizacja zrzeszająca krajowe stowarzyszenia zawodowe z państw europejskich. Organizacje będące członkami CFE dzielą powyższe wartości i angażują się w ich wspólną realizację” – stwierdził Piergiorgio Valente, Prezes CFE Tax Advisers Europe.

Polecamy: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – nowe procedury


„Pod koniec 2017 r. CFE zrzeszała 30 organizacji członkowskich z 24 państw europejskich oraz Uzbekistan mający status organizacji zaproszonej. Za pośrednictwem organizacji członkowskich CFE obecnie reprezentuje 200 tys. indywidualnych profesjonalistów podatkowych. Poszerzenie organizacji, tak by obejmowała co najmniej jedną organizację zawodową z każdego państwa Europy, jest jednym z naszych priorytetów” – poinformował Prezes CFE.

W tym roku przedstawiciele Komisji uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu CFE, które odbyło się 20 kwietnia w Brukseli, dorocznej konferencji z cyklu CFE Tax Forum, która w tym roku poświęcona była tematowi uczciwego opodatkowania gospodarki cyfrowej. Przedstawiciele Komisji wezmą także udział Walnym Zgromadzeniu CFE w Londynie. Natomiast w dniu 23 listopada przedstawiciele Komisji będą uczestniczyć w konferencji CFE z cyklu „Proffessional Affairs Conference”, której tematem przewodnim będzie „Jak wdrożyć nowe obowiązkowe zasady ujawniania schematów podatkowych obowiązujące w UE i OECD”. Dodatkowo, mając na uwadze cyfryzację gospodarki,  CFE powołało nowy Komitet - Tax Technology Committee W jego pracach uczestniczyć będzie dwóch przedstawicieli Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP.

Trzeba podkreślić, że współpraca samorządu polskich doradców podatkowych z samorządami z innych krajów jest bardzo aktywna.

Na bieżąco z doradcami podatkowymi z krajów sąsiadujących współpracują nasze regionalne Oddziały, takie jak: Śląski, Lubuski czy Wielkopolski, organizując wiele wspólnych inicjatyw.

Konferencja „Podatki bez granic”

Flagowym już wydarzeniem Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest „VIII Międzynarodowa Konferencja Podatki bez granic,” która w tym roku odbędzie się w dniach 12-13 października 2018 r. we Wrocławiu. Jej hasłem będzie temat „Oszustwa podatkowe - fakty i mity”. Współorganizatorem konferencji jest Czeska Izba Doradców Podatkowych. W konferencji udział wezmą przedstawiciele Komisji Współpracy Międzynarodowej KRDP. Konferencja będzie okazją do omówienia planowanych zmian w podatkach w Polsce i Czechach od 2019 r. istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców i podatników obydwu krajów oraz wymiany informacji i doświadczeń zarówno z przedstawicielami władz Czeskiej Izby Doradców Podatkowych, jak i doradcami podatkowymi z Czech.

„Temat konferencji nawiązuje do aktualnego problemu związanego z działaniami państw i organów podatkowych podejmowanymi w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym (np. w VAT czy podatkach dochodowych). Oszustwa podatkowe niewątpliwie są zjawiskiem negatywnym i w niekorzystny sposób wpływają na sytuację zwykłych podatników, stwarzając ryzyka podatkowe wcześniej nieznane” – poinformował dr Jacek Zieliński, Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP.

„Jednocześnie część działań państw stanowi rozszerzanie kompetencji aparatu fiskalnego i rozszerzanie obszarów podlegających opodatkowaniu realizowanymi pod pretekstem walki z oszustwami podatkowymi. Wprowadzanie klauzul nadużycia prawa podatkowego, wprowadzanie nowych obowiązków informacyjnych, czy próby ograniczania tajemnicy zawodowej, mocno oddziaływają na sytuację prawno-podatkową zwykłych podatników” – dodał dr Jacek Zieliński.

„ Doradcy podatkowi, stojąc na straży prawidłowości relacji podatnik-państwo coraz częściej spotykają się z problemem, że granice pomiędzy tym co jest dozwolone i legalne, a tym co nielegalne zaciera się i relatywizuje. Czynności legalne, ale nieakceptowane przez aparat fiskalny bywają traktowane na równi z oszustwami. Celem konferencji jest próba zdefiniowania tych granic” – podsumował dr Jacek Zieliński.

Oprac. Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
SLIM VAT 2. Zmiany od 7 września i 1 października 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych już w październiku w Targach Kielce

  Spotkanie, to coś czego brakowało nam wszystkim w ostatnim czasie. A jeśli połączyć to z merytorycznymi wystąpieniami, warsztatami ze specjalistami, a także bankietem? To równanie oznacza tylko jedno – II Międzynarodowy Kongres Biur Rachunkowych! Patronem medialnym wydarzenia jest Infor.

  Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki komandytowej

  Spółka komandytowa. Organy podatkowe nie kwestionują zakupu usług doradczych od komplementariusza, o ile spełnione będą warunki uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

  Efekty zwalczania luki VAT

  Zwalczanie luki VAT przyczynia się do tego, że rząd może o 80 mld zł zwiększyć prognozę dochodów na rok 2021 – powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski podczas konferencji „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

  Orzecznictwo TSUE chroni oszustwa podatkowe w VAT

  Skuteczne działania legislacyjne państw członkowskich mające na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych okazują się być (w świetle orzecznictwa TSUE) sprzeczne z prawem wspólnotowym – pisze profesor Witold Modzelewski. Najlepszym tego przykładem jest wyrok z 9 września 2021 r., który na podstawie jakiś mętnych wywodów uzasadnia pogląd, że wprowadzenie w Polsce w 2016 roku granicznej płatności podatnika z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w celu eliminacji oszustw na rynku paliwowym, jest sprzeczny z prawem unijnym.

  Ulga dla klasy średniej - jakie są założenia Polskiego Ładu?

  Ulga dla klasy średniej to jedno z rozwiązań podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Kto będzie miał prawo do ulgi? Jak wygląda algorytm dla ulgi przygotowany przez ustawodawcę?

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października

  Opłaty drogowe - zmiany od 1 października. Pozostało już tylko 8 dni do wygaszenia viaTOLL, który to system będzie działał tylko do 30 września 2021 r. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa apelują, by nie zwlekać i zmienić system na e-TOLL. Z nowym systemem można zapłacić zarówno za przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA. Od 1 października 2021 r. wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu w Miejscach Poboru Opłat na autostradach A2 (Konin- Stryków) oraz A4 (Wrocław-Sośnica). Od tego dnia nie będą działać viaBOX i viaAUTO. Dotychczasowi użytkownicy tych urządzeń powinni korzystać z aplikacji mobilnej e-TOLL PL lub urządzeń pokładowych kompatybilnych z e-TOLL.

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola aktuariusza przy wycenie rezerw pracowniczych wg UoR, MSR 19 i KSR 6

  Aktuariusz, wycena aktuarialna i raport aktuarialny - rola i obowiązki aktuariusza przy wycenie aktuarialnej rezerw na świadczenia pracownicze wg Ustawy o rachunkowości, MSR 19, KSR 6 i KSA 1 (wycena aktuarialna rezerw na odprawy emerytalne, rentowe, nagrody jubileuszowe itp.).

  Zakup obywatelstwa z paszportem - nowy kierunek optymalizacji podatkowej

  Optymalizacja podatkowa. W internecie pojawiły się oferty w rodzaju: Kup paszport - obywatelstwo. Uzyskaj rezydencję podatkową. Eksperci radzą, by dobrze przemyśleć odpowiedź.

  Polski Ład. Ułatwienia związane z rozliczaniem składki zdrowotnej

  Polski Ład jest w tej chwili w Sejmie, jest po pierwszym czytaniu, za chwilę zaczną się prace komisyjne. Jakich zmian możemy się jeszcze spodziewać w trakcie tych prac? W studio DGP rozmawiamy z wiceministrem finansów Janem Sarnowskim.

  Wiążące polecenie dotyczące prowadzenia spraw w grupie spółek

  Wiążące polecenie w grupie spółek. Spółka dominująca uczestnicząca w grupie spółek będzie mogła wydawać spółce zależnej wiążące polecenia – nie zawsze jednak spółka zależna będzie nimi związana. Skutki wiążącego polecenia w grupie spółek i okoliczności odmowy jego wykonania wyjaśnia Bartosz Lewandowski – aplikant radcowski z Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych.

  Będą wyjaśnienia podatkowe do Polskiego Ładu

  Polski Ład. Chcemy opublikować wyjaśnienia podatkowe, dotyczące rozwiązań wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu dla przedsiębiorców, które będą wiążące dla administracji – powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski podczas EKG w Katowicach

  Ekologia coraz ważniejsza w strategiach firm

  Ekologia w strategiach firm. Prawie 57% firm na świecie uważa, że pandemia przyspieszyła realizację celów środowiskowych w firmie. Instytucje finansowe i rosnące oczekiwania społeczne są głównym katalizatorem zmian – wynika z najnowszego raportu ING i EY Biznes dla klimatu. Raport o zmianie priorytetów.

  Gadżety reklamowe a koszty uzyskania przychodów

  Gadżety reklamowe a koszty. Wydatki poniesione na nabycie drobnych gadżetów z logo podatnika, które są rozdawane dobrowolnie i nieodpłatnie, stanowią wydatki reklamowe. Tego rodzaju wydatki, jako spełniające kryteria z art. 15 ust 1 ustawy o CIT, mogą być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów. Tak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2021 r.

  Kiedy można odliczyć VAT od zakupu artykułów spożywczych?

  Odliczenie VAT od artykułów spożywczych. Podatnicy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą nabywają różnego rodzaju artykuły spożywcze wpływające na komfort organizowania spotkań, motywację pracowników czy postrzeganie przedsiębiorcy na rynku. Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od tych artykułów?

  Crowdsourcing jako model wsparcia i rozwoju biznesu

  Crowdsourcing można określić jako tzw. mądrość ludu czy wiedzę tłumu. Wbrew pozorom i anglojęzycznej nazwie, zjawisko to miało swoje odzwierciedlenie w życiu społecznym już w XVIII wieku. Wtedy to brytyjski rząd ogłosił konkurs dla obywateli na opracowanie najlepszego sposobu określania dokładnej pozycji statku na morzu. Ustalono nagrodę w wys. 20 tys. funtów, a proporcjonalnie otrzymywał ją każdy, kto miał choćby minimalny udział w rozwiązanie problemu. To jedna z pierwszych sytuacji, w których pojawiła się idea crowdsourcingu. Jak wykorzystać ją we współczesnym biznesie?

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna

  Sprzedaż firmowego laptopa osobie prywatnej a kasa fiskalna. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zarejestrowana jako czynny podatnik VAT, zamierza sprzedać firmowy laptop. Czy jeżeli laptop zostanie sprzedany osobie prywatnej, konieczne będzie nabycie przez osobę fizyczną kasy fiskalnej? Dodam, że obecnie osoba ta nie ma kasy fiskalnej.

  Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

  Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

  Zakup pieca gazowego w ramach ulgi rehabilitacyjnej

  Ulga rehabilitacyjna. Czy zakup grzewczego pieca gazowego, zapewniającego ciepło w mieszkaniu oraz ciepłą, bieżącą wodę stanowi wydatek ułatwiający wykonywanie czynności życiowych, w związku z niepełnosprawnością związaną z narządami ruchu? Czy kwota tego zakupu podlega odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zmiany w VAT - SLIM VAT 2

  Zmiany w VAT. 1 października 2021 r. wchodzi w życie zdecydowana większość przepisów ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe wprowadzającej tzw. pakiet SLIM VAT 2, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw 6 września 2021 r. Część zmian weszła w życie już 7 września br. Co się zmienia w rozliczeniach VAT?

  Polski Ład. Propozycje zmian w VAT

  Polski Ład, wśród licznych zmian przepisów prawa podatkowego, zawiera także nowe propozycje w zakresie ustawy o VAT, które mogą zacząć obowiązywać już od 2022 r. Oto najważniejsze zmiany w VAT w ramach Polskiego Ładu.

  Kościński o Polskim Ładzie: Zostawiamy więcej pieniędzy dla tych co zarabiają mniej

  Polski Ład. Chodzi tu o elementarną sprawiedliwość. Nie może być tak, że pracodawca który zarabia 30 tys. płaci mniejsze podatni niż pracownik co zarabia 3 tys. - mówi w wywiadzie minister finansów Tadeusz Kościński.

  Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy

  Polski Ład a klin podatkowy. Polski Ład ma zresetować regresywny klin podatkowy i podtrzymać wzrost gospodarczy; myślę, że to, co proponujemy, zda egzamin – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.