Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych
W dniach 12-14 stycznia odbył się V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, na którym doradcy podatkowi z całej Polski wybrali przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych (KRDP) na kolejną kadencję. Został nim prof. Adam Mariański, z którym mieliśmy przyjemność przeprowadzić rozmowę na temat zawodu doradcy podatkowego oraz zadań jakie wyznacza sobie nowy samorząd doradców na najbliższe lata.

Adam Kuchta, Infor.pl: Podczas V Zjazdu Doradców Podatkowych przyjęta został uchwała programowa, która określa zadania samorządu zawodowego na lata 2018-2021. Szczególne miejsce zajmuje w niej zagadnienie dotyczące ochrony tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. Doradcy nie kryją zaniepokojenia planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi wprowadzenia obowiązku ujawniania schematów optymalizacyjnych. Dlaczego ten atrybut zawodu doradcy podatkowego jest tak ważny?

Prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych: Tajemnica zawodowa jest jednym z najistotniejszych elementów każdego z zawodów zaufania publicznego – doradców podatkowych, radców prawnych czy adwokatów. Każde, nawet najmniejsze uchylenie tej tajemnicy stanowi nieakceptowalny, niedopuszczalny, niezgodny z Konstytucją RP wyłom w ochronie tajemnicy zawodowej. Klient rozmawiający ze swoim doradcą, pełnomocnikiem musi mieć stuprocentowe przekonanie, że nie ma żadnych wyjątków ujawnienia takiej tajemnicy. Co więcej, w ramach ogólnoświatowego programu BEPS (Base Erosion Profit Shifting) tajemnica może być uchylona. Jednak w żadnym z krajów Unii Europejskiej dla osób wykonujących zawód zaufania publicznego tajemnica zawodowa nie została uchylona.

Stanowisko organizacji międzynarodowych reprezentujących doradców podatkowych w tej sprawie jest jednoznaczne, obowiązek uchylenia tajemnicy zawodowej nie może być nałożony nie tylko na doradców podatkowych, ale także na inne podmioty, tj. biegłych rewidentów, radców prawnych czy adwokatów. Mamy też w tym zakresie jednomyślnie przyjęte stanowisko na V Zjeździe Doradców Podatkowych, że nie ma możliwości ograniczenia tajemnicy zawodowej dorady podatkowego.

Inna kwestia jest taka, że obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych – do czego przymierza się Ministerstwo Finansów – może zostać nałożony na podatników. Tutaj nasze stanowisko jest takie, że, jeżeli Minister Finansów będzie chciał nałożyć obowiązek raportowania, to jego decyzja, ale nie w tym stanie prawnym i sposobie funkcjonowania administracji, jaki jest w tej chwili, tzn. przepisy o funkcjonowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania są nieprecyzyjne, niejasne, nie określają granic gdzie kończy się zwykłe doradztwo, planowanie podatkowe, a gdzie zaczyna się agresywna optymalizacja. O czym świadczą chociażby odmowy wydania interpretacji podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową w zakresie przepisów normalnie funkcjonujących na świecie – dotyczących m.in. przekształcenia spółki, sukcesji biznesu – które w Polsce traktowane są jako możliwe schematy optymalizacyjne.

Będziemy chcieli zorganizować w krótkim czasie, na pewno jeszcze przed wakacjami, konferencję dotyczącą dopuszczalnych granic planowania podatkowego. I oczywiście V Zjazd wyraźnie podkreślił, że jesteśmy przeciwko unikaniu opodatkowania i żaden doradca w tym zakresie nie chce pomagać, ale musimy mieć pewność, gdzie kończy się planowanie podatkowe, a gdzie zaczyna się unikanie opodatkowania. Na konferencji chcemy porozmawiać zarówno z przedsiębiorcami, jak również z przedstawicielami Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej, żeby tę kwestię granic określić.

Czy jest to też kwestia przestrzegania etyki zawodowej przez doradców podatkowych, czyli wychodzenie poza sferę zwykłego doradztwa w obszar agresywnej optymalizacji podatkowej?

Jak najbardziej, tylko podstawowe pytanie, kiedy mamy do czynienia już z agresywną optymalizacją.

Chciałem zwrócić uwagę, że angielska administracja skarbowa, na wzór której polskie ministerstwo finansów bardzo często się powołuje (zarówno na wzór klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania, jaki i sposobu jej działania), publikuje także pozytywne informacje – nie ostrzeżenia, tylko informacje – co nie jest optymalizacją podatkową. Na przykład, nie jest optymalizacją wybór formy prawnej. Natomiast w Polsce Szef KAS odmówił wydania interpretacji przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową, bo stwierdził, że to zmniejsza zobowiązania podatkowe. Skoro tak, to w Polsce już nic nie można zrobić, bo wszystko będzie zagrożone zastosowaniem klauzuli.

Chcielibyśmy zatem na ten temat podyskutować, zachęcić Ministerstwo Finansów do wydawania pozytywnych interpretacji w tym zakresie i dopiero gdy będzie określona granica – mniej więcej oczywiście, bo nigdy nie da się jej określić w stu procentach – Minister Finansów, naszym zdaniem oczywiście, może nałożyć obowiązek raportowania schematów optymalizacyjnych, ale na podatników.

Z drugiej strony wydaje się, że Ministerstwo Finansów posiada już obecnie dużą wiedzą na temat schematów optymalizacyjnych, weźmy np. opinie zabezpieczające czy interpretacje podatkowe, gdzie podawane są szczegółowe stany faktyczne.

Jest kilkanaście spraw dotyczących opinii zabezpieczających oraz kilkaset odmów wydania interpretacji podatkowych, co jest curiosum, bo na etapie wydawania interpretacji nie można ocenić, czy to służy unikaniu opodatkowania, czy nie, a wydana interpretacja nie chroni, jeżeli zastosowany schemat został wykorzystany do agresywnej optymalizacji podatkowej. Nie ma więc potrzeby odmowy wydawania interpretacji podatkowej. A zdarza się odmowa wydania interpretacji np. przy przekazaniu przedsiębiorstwa przez ojca dziecku.

A zatem walka z unikaniem opodatkowania zamiast z międzynarodowymi firmami, co zapowiadał Minister Finansów, przeszła na poziom hamowania rozwoju polskich firm. Chcielibyśmy zachęcić do dyskusji w tym zakresie, żeby odblokować przedsiębiorczość w Polsce, zwiększyć swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy należy zakładać, że porozumienie z Ministerstwem Finansów w tym zakresie jest możliwe?

Oczywiście, jako samorząd jesteśmy gotowi do rozmów, do współpracy na ten temat w każdym czasie.

Jednym z zadań, które wyznacza sobie samorząd doradców podatkowych na kolejne lata jest wzmocnienie zawodu doradcy podatkowego oraz umocnienie jego wizerunku jako zawodu zaufania publicznego. Proszę powiedzieć w jaki sposób samorząd zamierza osiągnąć te cele? Czy to jest kwestia zmian w ustawie o doradztwie podatkowym?

Mamy co najmniej trzy obszary. Pierwszy, to promocja tego, co doradcy podatkowi już wykonują. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, pierwszy, tj. doradcy podatkowi jako pełnomocnicy w postępowaniach kontrolnych i sądowo-administracyjnych. Same sprawozdania i wypowiedzi sędziów sądów administracyjnych wskazują, że najskuteczniejsi, najlepiej przygotowani pełnomocnicy w sprawach podatkowych to właśnie doradcy podatkowi. Co oznacza, że w zakresie poziomu prowadzenia sporów podatkowych doradcy wyprzedzili radców prawnych i adwokatów. Drugi aspekt, który warto podkreślić, jest to jedyny zawód, który gwarantuje należyte wykonywanie obowiązków podatkowych, np. w zakresie prowadzenia ewidencji podatkowych. Wobec deregulacji tego rynku przedsiębiorca nie ma bowiem możliwości sprawdzenia kto świadczy te usługi, na jakim poziomie i czy jest rzetelny. Tylko doradcy podatkowi mają odpowiedzialność zawodową, etyczną, finansową i ubezpieczenie. Dodatkowo, muszą się stale dokształcać. To jest ten pierwszy poziom promocji zawodu, który chcielibyśmy pokazać… Doradcy podatkowi osiągnęli już bardzo dużo, tylko nie wszyscy o tym wiedzą.

Drugi obszar, to faktyczne wykonywanie lub rozpoczęcie wykonywania pewnych czynności zawodowych bez zmiany ustawy o doradztwie podatkowym, np. doradcy podatkowi wydają się najlepiej przygotowaną grupą do pełnienia funkcji zarządcy sukcesyjnego zgodnie z nowym projektem ustawy w tej sprawie, przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju. Zwracam uwagę, że nowa ustawa nie limituje kto ma być takim zarządcą, a zatem każdy może nim być. Wydaje się jednak, że doradcy podatkowi są najlepiej do tego zadania przygotowani. Zorganizowaliśmy już specjalne warsztaty z tego zakresu dla doradców podatkowych, przygotowujące do pełnienia tego rodzaju funkcji.

Trzeci obszar, to zmiany w ustawie o doradztwie podatkowym, zakładające rozszerzenie uprawnień typu np. występowanie w sprawach karnoskarbowych. Mało podatników (oskarżonych) zdaje sobie sprawę, że reprezentacja przez adwokata, czy też radcę prawnego bez udziału doradcy podatkowego nie gwarantuje należytej obrony, dlatego że oprócz elementu proceduralnego występuje element materialny, czyli prawo podatkowe, a do tego najlepiej przygotowani są doradcy podatkowi.

Do tego zmiany dotyczące ochrony praw podatników, ale także zmiany dotyczące pewnego gwarantowania prawidłowości rozliczeń, co ma znaczenie zarówno dla podatników, jak i organów państwa, czyli np. wprowadzenie instrumentów, które spowodują, że w przypadku gdy doradca podatkowy przeprowadzi audyt potwierdzający prawidłowość rozliczeń, to podatnik staje się rzetelnym podatnikiem.

Samorząd doradców chciałby zatem, żeby doradcy podatkowi mogli przeprowadzać tzw. audyty podatkowe. Na czym polegałoby to rozwiązanie? Czy można się spodziewać, że zostanie wprowadzone?

Myślę, że zostanie wprowadzone. Zamierzamy powołać komisję do spraw przygotowania zmian w ustawie o doradztwie podatkowym i przedstawić własny projekt tych zmian, zarówno w ustawie o doradztwie podatkowym, jak i innych ustawach o charakterze materialnym. Taki element najprawdopodobniej się pojawi.

Mówimy o zmianach w ustawie o doradztwie podatkowym, podobnie wypowiadał się dyrektor departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów, Filip Świtała, zapowiadając podczas otwarcia V Zjazdu, że resort finansów chce znowelizować ustawę o doradztwie podatkowym, w celu wzmocnienia pozycji doradców podatkowych. Czy należy rozumieć, że istnieje już porozumienie co do pewnych kierunkowych założeń zmian?

Porozumienia jeszcze jako takiego nie ma, natomiast jest zgoda, co do proponowanego przez nas kierunku zmian.

Jak daleko idące będą to zmiany? Co jeszcze planuje samorząd doradców podatkowych?

Panujemy także doprecyzowanie postanowień ustroju wewnętrznego samorządu. Zmiany polegające na wzmocnieniu orzecznictwa dyscyplinarnego, np. wprowadzenie nowego katalogu kar pieniężnych, którego u nas nie ma, a są u radców prawnych czy adwokatów, po to, żeby zagwarantować jeszcze wyższy poziom świadczenia usług. Planowane są również zmiany co do zakresu wykonywanych czynności, m.in. reprezentacji w sprawach karnoskarbowych z zakresu ubezpieczeń społecznych czy rejestracji podmiotów gospodarczych, po to, żeby podatnik mógł w jednym miejscu dostać bardziej kompleksową usługę.

Zastanawiamy się również nad zmianami, o których warto rozmawiać, gdzie chodzi o szczególne uprawnienia dla podatników z tytułu korzystania z usług doradcy podatkowego, który podlega samorządowej oraz ustawowej kontroli. Pamiętajmy bowiem o tym, że jeżeli doradca podatkowy potwierdzi prawidłowość rozliczeń i okaże się, że tak nie jest, to potem ponosi odpowiedzialność zawodową (zgodnie z zasadami etyki) albo odpowiedzialność odszkodowawczą, czego nie ma w przypadku innych podmiotów zajmujących się księgowością.

INFORAKADEMIA poleca: Wybrane zmiany w PIT i CIT


Dotykamy tutaj sfery usługowego prowadzeni ksiąg rachunkowych. Minęło już kilka lat od deregulacji. Czy usługowe prowadzenie ksiąg powinno być zastrzeżone m.in. dla doradców podatkowych, tak jak to miało miejsce przed deregulacją?

Z naszego punktu widzenia nie ma potrzeby powrotu, skoro doradca podatkowy jest tak naprawdę jedynym zawodem gwarantującym prawidłowość rozliczeń podatkowych, także prowadząc księgowość. Pamiętajmy, że doradca podatkowy to nie jest księgowy. Księgowość polega na ewidencjonowaniu zdarzeń, natomiast doradca podatkowy, który nawet jak prowadzi księgi, to je ewidencjonuje, analizuje, przetwarza i doradza; a księgowy nie może doradzać, co wynika wprost z ustawy o doradztwie podatkowym. Księgowy nie może zaproponować korzystniejszego, zgodnego z prawem rozwiązania podatkowego.

Choć w praktyce zapewne niejednokrotnie księgowym zdarza się doradzać przedsiębiorcy w zakresie podatkowym.

Ale to jest przestępstwo. I o tym musimy pamiętać. Generalnie rzecz biorąc doradcy podatkowi nie widzą potrzeby powrotu do regulacji czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Być może nadzór Ministerstwa Finansów w jakimś zakresie jest potrzebny, uważamy jednak, że sam rynek coraz bardziej to reguluje, a ci, którzy nie mają doświadczenia w wyborze odpowiednich podmiotów, mogą po prostu pójść do doradcy podatkowego. Nie szukać trzeciego, czwartego księgowego, tylko pójść do doradcy podatkowego. Jest to prostsze rozwiązanie.

Można zatem powiedzieć, że doradca to jedna osoba, która łączy w sobie prawnika, doradcę podatkowego i księgowego.

Zakres i formy wykonywania zawodu doradcy są różne, zwracam tylko uwagę, że nawet jeżeli doradca podatkowy prowadzi księgi (chodź oczywiście nie wszyscy prowadzą księgi), to w ramach doradztwa podatkowego zajmuje się szerszym spektrum spraw klienta. Doradca podatkowy, który nie doradzi klientowi jak wprowadzić pewne rozwiązania, de facto narusza zasady wykonywania zawodu. Doradca nie jest od ewidencjonowania, zwłaszcza, że ewidencjonowanie wkrótce przestanie być zadaniem człowieka a stanie się zadaniem automatów, ponieważ zaczyna funkcjonować księgowość autonomiczna, na razie jeszcze dość uproszczona, ale już eliminująca podstawowe czynności księgowe, jak sprawdzanie rozrachunków czy ewidencjonowanie faktur. W ciągu kilku lat udział kosztów osobowych w procesach księgowych spadnie o 60-70%.

Czy to źle wróży dla księgowych?

Dla księgowych zajmujących się ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych tak, ale nie dla księgowych, którzy są od analizowania, przetwarzania danych księgowych. Księgowy, który jest analitykiem finansowym, który doradza jak przedsiębiorstwo ma funkcjonować, on oczywiście na rynku przetrwa, natomiast osoby zajmujące się jedynie ewidencjonowaniem zdarzeń, które nie patrzą na szersze spektrum finansowe i podatkowe, niestety na rynku nie będą miały czego szukać. To nie są moje stwierdzenia, tylko takie są prognozy wynikające z raportów, analiz dokonywanych na świecie.

Chciałbym wrócić do tematu, który w poprzedniej czteroletniej kadencji Izby był wielokrotnie poruszany, a mianowicie togi dla doradców podatkowych występujących przed sądami administracyjnymi. Czy Pan, jako nowy przewodniczący KRDP będzie zabiegał, żeby takie togi zostały wprowadzone?

Tak, oczywiście będę zabiegał, żeby togi zostały wprowadzone. Proszę sobie wyobrazić sytuację kiedy to najskuteczniejsi pełnomocnicy w sprawach podatkowych nie mogą przed sądami administracyjnymi występować w todze. Z moich rozmów z sędziami wynika, że nawet dla nich jest to sytuacja dość dziwna. Nie jest to może najważniejsze zadanie dla samorządu, ale powinno to być naturalną konsekwencją pozycji doradców podatkowych.

Proszę zauważyć, że na początku do doradców podatkowych jako pełnomocników podchodzono z pewną dozą nieufności, m.in. wprowadzając zapis w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, że sąd poucza o środkach… itd., jakby występował przed sądem nieprofesjonalista. To zostało już usunięte na wniosek sądów administracyjnych, dlatego że sami sędziowie widzą, że to nie jest potrzebne. Doradcy podatkowi doskonale występują przed sądami administracyjnymi i popełniają mniej błędów niż inni pełnomocnicy. Na łamach Biuletynu KIDP „Doradca podatkowy” pisze o tym często prof. Jan Paweł Tarno – na przykładach innych zawodów, o błędach, które są popełniane. Doradcy podatkowi popełniają mniej błędów, są też najskuteczniejsi, jeżeli chodzi o ilość uchylanych decyzji administracyjnych. W związku z tym, to dziwne, że nie mogą występować w togach.

Wyjaśnię też, że toga jest strojem prawniczym, ale w wielu trybunałach, sądach orzekają osoby niemające wykształcenia prawniczego, a np. wykształcenie ekonomiczne czy gospodarcze. Więc to nie jest tak, że stroju tego nie może nosić osoba nieposiadająca wykształcenia prawniczego. Wiele spraw jest takich, przy których przydaje się osoba z innym wykształceniem i doświadczeniem, żeby zaprezentować przed sądem kwestie gospodarcze. Weźmy np. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania, przecież tam spór nie będzie dotyczył wyłącznie prawa, ale przede wszystkim zdarzeń gospodarczych: czy jest to naturalna czynność czy sztuczna, na czym polegają korzyści stron itp. Dalej, ceny transferowe, tam wiele zagadnień dotyczy nie prawa, ale tego jakie są korzyści ekonomiczne czy gospodarcze. Dobrze zatem, że niektórzy doradcy podatkowi nie są prawnikami, bo są to w stanie wyjaśnić. Nie możemy więc dzielić doradców na tych, którzy mają wykształcenie prawnicze i na tych, którzy go nie mają, i dla jednych togi, dla drugich – nie.

Wprowadzenie togi dla doradcy podatkowego powinno być czymś naturalnym. Zajmiemy się tym przy okazji zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, dlatego że docenieniem wkładu doradców podatkowych w budowę systemu podatkowego, jak również w ochronę praw podatników, powinna być właśnie toga w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Czy można określić perspektywę czasową kiedy togi zostaną wprowadzone?

Przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy, myślę, że w ciągu roku, półtora.

Czy samorząd rozważa wprowadzenie aplikacji doradcy podatkowego z praktykami w sądach, np. na wzór aplikacji radcowskiej?

Rozważamy wprowadzenie aplikacji dla doradców, ale nie na wzór aplikacji radcowskiej ani adwokackiej. Mniej teorii, więcej praktyki, mniej wykładów, więcej zajęć praktycznych. Obecne praktyki sześciomiesięczne są za krótkie, powinny trwać rok lub dwa. Powinny to być zajęcia w kancelariach, sądach administracyjnych, ewentualnie w urzędach, tak, żeby można było poznać jak od drugiej strony wszytko funkcjonuje. Z naciskiem na praktykę pod nadzorem patrona w kancelarii.

Chcę jednak podkreślić, że samorząd w planowanej aplikacji nie widzi żadnego dodatkowego źródła dochodów, nie chce pobierać opłat z tego tytułu. Chodzi o to, żeby wzmocnić doświadczenie, pozycję przyszłego doradcy podatkowego, który wchodząc na rynek będzie miał już duże doświadczenie co do różnych procesów. Nie będzie musiał już uczyć się występowania przed sądami administracyjnymi będąc nowym doradcą podatkowym, bo dzisiaj tak naprawdę może trafić do sądu dopiero wtedy, gdy pójdzie ze swoim patronem, więc jeżeli nie ma takiej okazji, to jest „rzucany na głęboką wodę”, tzn. idzie do sądu i dopiero się uczy. A to nie tak powinno wyglądać.

W programie działania samorządu na kolejne lata przewidziano także m.in. opiniowanie aktów prawnych dotyczących prawa podatkowego oraz innych przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Czy to oznacza, że Rada Naukowa Izby będzie brała jeszcze bardziej aktywny udział w procesie legislacyjnym, niż miało to miejsce dotychczas?

Tak, mamy taką nadzieję. Nie tylko Rada Naukowa, ale cała Izba będzie bardziej aktywnie uczestniczyć w procesach legislacyjnych, nie tylko opiniując akty prawne, ale również inicjując własne zmiany oraz sygnalizując nieprawidłowości w praktyce funkcjonowania administracji skarbowej, czyli potrzebę zmian przepisów albo zmian praktyki. Bo przepis może być dobry, a praktyka jego stosowania może być zła.

Czy planowane jest wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej samorządu doradców podatkowych?

Izby adwokackie funkcjonują jako oddzielne osoby prawne. Chcielibyśmy wprowadzić podobną strukturę, żeby zapewnić większa samodzielność w regionach co do wykonywania podstawowych obowiązków. Dlaczego chcemy to zrobić? Liczymy na to, że w krótkiej perspektywie czasu liczba doradców podatkowych powinna zacząć znacząco rosnąć, w związku z tym zarządzanie pewnymi sprawami z centrali warszawskiej, jak wpisy, ślubowania, szkolenia czy inne działania może być dość problematyczne czasowo i organizacyjnie. Całe orzecznictwo dyscyplinarne powinno funkcjonować na miejscu. Oczywiście ta zmiana wymaga nowej struktury terytorialnej, ponieważ niektóre z regionów (jako małe regiony) nie byłyby w stanie funkcjonować ze względów finansowych, więc prawdopodobnie powstanie kilka większych regionów, które będą przejmowały te obowiązki. Przygotowanie projektu zmian w tym zakresie będzie zadaniem komisji do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym, która wkrótce zostanie powołana, w miesiącu lutym tego roku.


Czy zakładana jest dalsza informatyzacja Izby?

Jak najbardziej, chcemy unowocześnić obecne systemy, wprowadzić także systemy informatyczne dostępu do doradców podatkowych, wyszukiwania doradców podatkowych. Zamierzamy wprowadzić wymianę doświadczeń i wiedzy w formie elektronicznej, czyli np. przejście na webinaria, tak, żeby nie trzeba było jechać na każde szkolenie. Pojawi się dużo nowych rozwiązań, czym zajmie się powołana do tego komisja, która szczegółowo te zmiany będzie przygotowywała. Niewątpliwie, dzisiaj bez cyfryzacji, szybkiego dostępu do wiedzy nie jesteśmy w stanie dobrze funkcjonować. Odpowiednie zmiany musimy wprowadzić.

Jakie są plany wobec Biuletynu KIDP „Doradca Podatkowy”? Czy będzie miało miejsce wzmocnienie rangi czasopisma poprzez wpisanie go na listę czasopism naukowych, tak by doradcy mogli otrzymywać punkty za publikacje?

To stanie się już wkrótce. Powołamy radę naukową, zmienimy zasady wydawania, powołamy recenzentów, w związku z tym nie będzie problemu, żeby ten cel osiągnąć. Biuletyn będzie służył bardziej zdobywaniu wiedzy oraz informacji, co się zmienia.

Od dłuższego czasu prawo podatkowe zmienia się bardzo intensywnie. Jak wpływa to na doradztwo podatkowe? Czy w związku z tym zapotrzebowanie na doradców podatkowych wzrasta?

Wygląda to tak, z jednej strony mamy konieczność uczenia się o wiele więcej niż kiedyś. Zauważmy, że prawo podatkowe w porównaniu np. do prawa cywilnego, to dopiero jest wymagająca dziedzina, bo Kodeks cywilny, od momentu powstania w 1964 roku, zmienił się mniej razy, tj. mniej było nowelizacji niż w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która obowiązuje od 1991 roku. W związku z czym, jak spojrzymy sobie na ilość zmian, to można powiedzieć, że najbardziej wymagającym zawodem prawniczym jest zawód doradcy podatkowego. Prawo podatkowe zamiast stawać się bardziej przejrzyste, łatwiejsze w zastosowaniu, staje się coraz bardziej skomplikowane, coraz szybciej następują zmiany. Niektóre zmiany są źle przygotowane, bo gdzieś komuś zabraknie przecinka, a jak zabraknie przecinka to później mamy absurd, jak np. że wkład pieniężny do spółki to jest dla mnie przychód, czyli jak wniosę pieniądze do spółki to muszę zapłacić podatek. Generalnie rzecz biorąc stan prawa podatkowego w Polsce zamiast się polepszać, pogarsza się. I wbrew pozorom nie jest to tendencja światowa. Aczkolwiek każda reforma prawa podatkowego może spowodować jego skomplikowanie. Pamiętam prezentację kolegi z Wielkiej Brytanii, który pokazywał, że przed reformą i uproszczeniem prawa podatkowego były cztery tomy przepisów, natomiast po reformie było ponad dwadzieścia tomów przepisów. Więc trzeba uważać, co się robi. Dobrym przykładem pracy jest praca nad nową Ordynacją podatkową, ponieważ przygotowywała ją komisja złożona ze specjalistów z różnych profesji. Kolejnym krokiem powinno być powołanie komisji do przygotowania całkowicie nowych ustaw o podatkach dochodowych, jedna powinna dotyczyć przychodów z działalności gospodarczych, druga – z pozostałych źródeł. Nowa Ordynacja podatkowa teoretycznie tylko wydaje się, że nie jest uproszczona, bo zawiera z pięć raz więcej przepisów niż obecna, ale to dlatego właśnie, żeby nie trzeba było interpretować i szukać rozwiązań. Uproszczenie wcale nie oznacza, że będzie mniej przepisów, tylko że będą bardziej klarowne, łatwiejsze w odczytaniu.

Zmiany w prawie podatkowym oczywiście przynoszą więcej pracy dla doradców podatkowych, ale proszę zauważyć, że my nie inicjowaliśmy tych zmian, nawet bym powiedział, że nasze opinie co do pewnych zmian upraszczających nie zostały uwzględnione. My naprawdę chcemy, żeby przepisy były bardziej przejrzyste, żeby doradca miał pewność tego, co proponuje swojemu klientowi.

Doradca podatkowy jest na pierwszej linii frontu… Zazdroszczę sędziom sądów administracyjnych, zwłaszcza Naczelnego Sądu Administracyjnego, bo do nich sprawa trafi po czterech, sześciu latach obowiązywania przepisu, jak już wszyscy napisali na ten temat, a do doradcy trafia po miesiącu. 1 stycznia wchodzi przepis i jest telefon od klienta „jak ja mam amortyzować”. I on ma to w ciągu pięciu minut rozstrzygnąć. A za sześć lat okaże się, że to nie było to. Proszę pamiętać o odpowiedzialności, ryzyku, stresie itd. Tak naprawdę Ministerstwo Finansów powinno być wdzięczne, że istnieje zawód doradcy podatkowego, bo bez niego to podatnicy by się już kompletnie pogubili.

Rolą doradcy podatkowego jest więc bycie takim łącznikiem pomiędzy organami skarbowymi a przedsiębiorcą, niweluje powstające tutaj napięcia?

Dokładnie tak. Proszę sobie wyobrazić te tabuny przedsiębiorców, którzy czekają w urzędzie, żeby uzyskać informację jak coś zrobić, to przecież byłby dramat. Doradca podatkowy jest buforem pomiędzy podatnikiem a organem, stara się znaleźć prawidłową odpowiedź na pytanie, bo nie jest sztuką powiedzieć klientowi, że ma zapłacić więcej – to nie jest doradztwo podatkowe, to jest asekuracja. Doradca podatkowy jest po to, żeby powiedzieć klientowi ile ma zapłacić podatku, ani więcej, ani mniej, tylko tyle ile wynika z przepisów. A co wynika z przepisów? Może być tak, że trzech prawników się spotka i każdy powie co innego. Tylko że to jest na co dzień, my tego nie widzimy, to odbywa się w zaciszu gabinetów, biur, gdzie rozstrzyga są tysiące problemów.

Podejmowanie decyzji jest dzisiaj łatwiejsze, bo mamy dostęp do wiedzy, ale wiedza ta jest skomplikowana. Jak zajrzymy do interpretacji, to właściwie na każde zadane pytanie znajdziemy wiele rozbieżnych stanowisk, mało tego, różne wyroki sądów, różne stany faktyczne. W związku z tym znalezienie odpowiedzi na pytanie jest możliwe tylko przez doradców podatkowych, którzy nieustannie się kształcą, przygotowują do zmian – to jest w ogóle jedno z najistotniejszych zadań samorządu doradców podatkowych, które jest podejmowane.

Generalnie rzecz biorąc bez doradców podatkowych poziom zaufania do systemu spadłby drastycznie. On i tak nie jest wysoki, co powinno ulec zmianie, dlatego że zaufanie do systemu podatkowego jest pierwszym krokiem akceptowalności prawa podatkowego, czyli akceptowalności zapłaty podatku. Proszę pamiętać, że podatek jest ofiarą – ktoś mi coś zabiera. Bo to nie jest tak, że podatek jest podstawą, podstawą jest mój majątek, moja wolność, a podatek jest ograniczeniem tej wolności. Jeżeli więc ma ograniczać wolność, to ja muszę wiedzieć dlaczego i z jakich przepisów to wynika i dlaczego ja płacę tyle, a ktoś inny tyle, i czy to jest sprawiedliwie. Doradca podatkowy musi to wyjaśniać, żeby akceptowalność systemu rosła. Jeżeli by nie było akceptowalności, to byłoby mniej więcej tak, jak z abonamentem telewizyjnym.

Jak, jako nowy przewodniczący KRDP, zachęcałby Pan do zawodu doradcy podatkowego? Jakie są perspektywy dla tego zawodu w najbliższych latach?

Perspektywy dla zawodu doradcy podatkowego są wyśmienite, dlatego że mamy niedosyt doradców podatkowych w stosunku do potrzeb rynkowych, w przeciwieństwie do radców prawnych i adwokatów, których mamy, wydaje się, już przesyt na rynku.

Po pierwsze, podatki to jest coś, co każdego dotyka na co dzień, w różny oczywiście sposób.

Po drugie, myślę, że jest już świadomość wśród przedsiębiorców, że doradztwo prawne bez doradcy podatkowego jest niewykonalne. Każda czynność, każde zdarzenie gospodarcze skutkuje zobowiązaniem podatkowym. W związku z tym, jeżeli są kancelarie prawne, które nie mają doradców podatkowych, to jest to średni pomysł, żeby korzystać z ich usług.

Po trzecie, zmiana księgowości z ewidencyjnej na analityczną. Tutaj również są potrzebni doradcy podatkowi, którzy zwiększają swoje kompetencje, umiejętności w zakresie analiz finansowych, doradztwa gospodarczego.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Ordynacja podatkowa - część 1
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść:
  płatnika
  podatnika
  urzędu skarbowego
  budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca obywateli Ukrainy w Polsce a opodatkowanie PIT. Co trzeba wiedzieć po pół roku pobytu w Polsce
  Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę miliony (dosłownie) obywateli Ukrainy mniej lub bardziej tymczasowo przeniosło się do Polski, aby szukać schronienia przed wojną. W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej.
  Slim VAT 3 - znaczące zmiany w VAT
  Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Na czym będą polegać proponowane zmiany?
  Remanent likwidacyjny dla celów VAT - jak ustalić wartość towarów
  Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej. Na fakturach ze składnikami majątku obecne są również koszty przesyłki. Czy poniesiony koszt przesyłki/transportu należy doliczyć do wartości składnika majątku i rozliczyć od tej kwoty VAT?
  Wypłata czternastej emerytury - jaki termin?
  Pierwsze wypłaty czternastej emerytury rozpoczną się już 25 sierpnia; Nie jest konieczne składanie żadnego wniosku w tym zakresie - poinformowało w czwartek na stronach rządowych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Dodatki do ogrzewania i taryfy z rekompensatą - opublikowano założenia ustawy
  W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów opublikowano 11 sierpnia 2022 r. założenia projektu ustawy "o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw". Ustawa ta ma wprowadzić m.in. jednorazowe dodatki finansowe dla ogrzewających swoje domy paliwem innym niż węgiel. Ustawa ta ma także ograniczyć podwyżki cen ciepła poprzez wprowadzenie taryf z rekompensatą.
  Sprzedaż napojów w restauracji - jakie stawki VAT
  Czy jest możliwość zastosowania stawki 0% VAT do napojów w restauracji? Sprzedaż dotyczy np. soku pomarańczowego, który kupowany jest w hurtowni ze stawką 0%. A co z herbatą z suszu owocowego, smoothie, shake'ami?
  Jak zostać biegłym rewidentem? Czy warto?
  Biegły rewident to osoba będąca ekspertem w dziedzinie finansów, w szczególności w zakresie rachunkowości i audytu finansowego. Z uwagi na zdobyte kompetencje i doświadczenie, a także wszechstronną wiedzę umiejętności biegłego rewidenta są niezwykle pożądane w biznesie. Wysoki prestiż zawodu wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością, a proces zdobywania uprawnień wymaga czasu i poświecenia. Czy rekompensują to zarobki?
  Nadpłata kredytu hipotecznego - czy to się opłaca
  W pierwszym półroczu 2022 roku Polacy nadpłacili prawie 25 miliardów złotych na złotowe kredyty mieszkaniowe. To najpewniej najwyższy wynik w historii. Dzięki nadpłacie kredytu kredytobiorca będzie musiał oddać bankowi mniej odsetek. Ale odpowiedź na pytanie, czy warto nadpłacać kredyt nie jest łatwa. Trzeba porównać oprocentowanie lokat i kredytów w perspektywie kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu lat - czyli w takim okresie w którym będziemy jeszcze (po nadpłacie) spłacać kredyt hipoteczny. Zatem dopiero po latach można dokładnie obliczyć, czy warto było nadpłacać kredyt.
  Sprzedaż miejsc pod reklamę (udostępnianie powierzchni reklamowych) - kod GTU
  Wydawnictwo sprzedaje miejsce pod reklamę zarówno w czasopismach papierowych, jak i w ich wersjach internetowych. Dodatkowo udostępniamy miejsce na reklamę na naszych budynkach. Czy sprzedaż takich miejsc pod reklamę należy oznaczać kodem GTU_12 jak usługi reklamowe?
  Wielu podatników płaci za wysoki podatek od nieruchomości, choć nie musi
  Podatek od nieruchomości jest nagminne zawyżany. Wynika to z rozbieżności interpretacyjnych co do kwalifikacji danego obiektu jako gruntu, budynku czy budowli, a w przypadku przedsiębiorców istotne jest też, czy nieruchomość służy prowadzeniu działalności gospodarczej. Należne podatnikom nadpłaty sięgają niekiedy nawet kilkuset tysięcy złotych, można je jednak odzyskać.
  Aplikacja e-Paragony Ministerstwa Finansów - do czego służy. Donosy na sprzedawców i planowanie domowego budżetu
  Podatnicy mogą już pobrać na telefon aplikację e-Paragony przygotowaną przez Ministerstwo Finansów. Ale – jak mówią eksperci – to program bardziej do planowania domowego budżetu i zgłaszania nieprawidłowości paragonowych fiskusowi. Podobnie zresztą reklamuje ją sam resort finansów. „To bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości” - czytamy na stronie podatki.gov.pl.
  Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych w czasie dużej inflacji - korzyści dla firm i państwa
  Firmy, które przed miesiącami czy latami wygrały przetargi, dziś muszą dokładać do interesu, bo wielu zamawiających nie chce podwyższyć im wynagrodzenia. To efekt chociażby rosnącej inflacji (w lipcu wyniosła 15,5 proc.) czy cen materiałów budowlanych. Teraz przedsiębiorcy dostali w końcu silny argument do ręki. Prokuratoria Generalna RP w opublikowanych właśnie wytycznych przekonuje, że waloryzacja tych kontraktów jest nie tylko dopuszczalna, ale często wręcz niezbędna. Także z perspektywy samych zamawiających czy też – szerzej – interesu publicznego. Prokuratoria Generalna RP zachęca do zmian w kontraktach o zamówienia publiczne, przekonując, że ostateczne koszty upadłości przedsiębiorców może ponieść sama administracja publiczna.
  Finansowanie społecznościowe (crowdfunding) - nowe przepisy od 29 lipca 2022 r.
  Co zmienia w polskim finansowaniu społecznościowym (crowdfundingu) wejście w życie ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych (...)? Co to jest crowdfunding udziałowy? Wyjaśniają eksperci CRIDO.
  VAT 2023: Faktura w walucie obcej - kurs przeliczeniowy dla faktury korygującej
  Od stycznia 2023 roku w ustawie o VAT zostaną uregulowane zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dotąd kwestia ta nie była objęta regulacją ustawy o VAT, co powodowało wątpliwości podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji. Przyjęte w projekcie nowelizacji ustawy o VAT (pakiet SLIM VAT 3) rozwiązanie stanowić ma uproszczenie dotychczasowej praktyki przyjmowanej w zakresie kursu przeliczenia waluty obcej w fakturach korygujących.
  Mały podatnik VAT 2023 - nowy limit 2 mln euro
  Od 1 stycznia 2023 r. zwiększy się (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) limit rocznego obrotu, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika VAT. Zmiana taka wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT zwanej potocznie (SLIM VAT 3), która ma wejść w życie od początku 2023 roku. Projekt ten aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Kim jest mały podatnik VAT? Jakie korzyści daje status małego podatnika VAT? Co to jest metoda kasowa w VAT?
  Odliczenie VAT z faktur sprzed rejestracji
  Podatnik można odliczyć VAT z faktur sprzed rejestracji działalności. Jakie warunki należy spełnić, by odzyskać VAT?
  SLIM VAT 3 od 2023 roku - najważniejsze zmiany
  Co do zasady (z pewnymi wyjątkami) od 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie pakiet zmian w ustawie o VAT określany przez Ministerstwo Finansów "SLIM VAT 3" (Simple Local And Modern VAT). Gotowy jest już projekt nowelizacji ustawy o VAT i kilku innych ustaw wprowadzającej te zmiany. Projekt ten jest aktualnie w fazie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Jakie zmiany w VAT przewiduje ten projekt?
  Podatek od składki zdrowotnej - wyjaśnienia Ministra Finansów
  Podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) wg skali podatkowej nie mają od 1 stycznia 2022 r. prawa do odliczenia zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne - w przeciwieństwie do składek na ubezpieczenia społeczne. Czy oznacza to podwójne opodatkowanie tego samego dochodu i "podatek od podatku"? Minister Finansów odpowiedział 4 sierpnia 2022 r. Rzecznikowi Praw Obywatelskich na te wątpliwości.
  Outsourcing kadrowo-płacowy – korzyści dla pracodawców, pracowników i działów HR
  Ostatnie miesiące ubiegłego roku oraz początek 2022 r. stanowiły ogromne wyzwanie m.in. dla księgowych oraz działów kadrowo-płacowych. Zmiany i niejasność wprowadzanych aktów prawnych wprowadziły chaos, który bezpośrednio dotknął też pracowników w postaci nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń czy opóźnienia w ich wypłacie. Brak dostępności na rynku specjalistów od kadr i płac zmusił przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań usprawniających obsługę tych procesów.
  Digitalizacja w firmie - jakie korzyści. E-kancelaria
  Digitalizacja w przedsiębiorstwach nie jest procesem nowym. Transformacja cyfrowa w firmach dotyczy coraz większej ilości dokumentów i obejmuje obszary związane z bieżącą pracą. Trend ten uwypuklił się szczególnie w ostatnich dwóch latach, a wpływ na ten stan miała m.in. pandemia. Czy dziś digitalizacja jest nadal na topie? Czy przedsiębiorcy doceniają korzyści płynące z tej zmiany ? Czy są gotowi inicjować kolejne etapy transformacji cyfrowej, by jeszcze mocniej usprawniać pracę swoich firm?
  Rozliczenie używania prywatnych samochodów do celów służbowych - auta elektryczne, hybrydowe i napędzane wodorem
  Wprowadzenie możliwości zwrotu pracownikom kosztów używania do celów służbowych samochodów prywatnych z napędem elektrycznym, hybrydowym i wodorowym, przewiduje projekt ustawy, który został opublikowany 8 sierpnia 2022 r. w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nowe przepisy mają być przyjęte przez rząd w trzecim kwartale 2022 roku.
  Dochody i wydatki budżetowe 2022/2023. Czy rządowi wystarczy pieniędzy na dodatki drożyźniane?
  Dodatki drożyźniane, które otrzymają obywatele w związku ze wzrostem cen ogrzewania (sam dodatek węglowy – a to dopiero początek – kosztować będzie prawie 12 mld zł.), wymagają radykalnego zwiększenia dochodów budżetu państwa. Rosnące niezadowolenie a przede wszystkim strach przed brakiem ogrzewania i najzwyklejszą biedą wraz z perspektywą podwójnych wyborów (Sejm i Senat oraz samorządu terytorialnego) uzasadniać będzie wypłatę obywatelom dodatkowych świadczeń, których jedynym źródłem jest kasa państwowa. Trzeba ją dodatkowo zasilić, bo inflacyjna premia fiskalna na pewno nie wystarczy – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
  Spółka rodzinna – problemy związane z przekształceniem
  Przekształcenie jako jedna z transakcji restrukturyzacji spółki, zasadniczo nie wpływa na jej funkcjonowanie, zmieniając jedynie formę prawną prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje jednak, że cała procedura może być zdecydowanie bardziej skomplikowana i znacząco wykraczać poza przygotowanie umowy przyszłej spółki, a sam plan przekształcenia uwzględniać szereg innych czynności, nie tylko z zakresu prawa. Dobrze widać to na przykładzie przekształcenia spółki rodzinnej, gdzie dodatkowym wyzwaniem może być udział małoletnich dzieci. Jakie wyzwania stoją przed prawnikami?
  PIT-36, PIT-36L, PIT-39 (i załączniki) za 2022 rok - nowe wzory formularzy podatkowych
  Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory formularzy rocznego zeznania podatkowego PIT-36 (wersja 30), PIT-36S (wersja 30), PIT-36L (wersja 19), PIT-36LS (wersja 19), PIT-39 (wersja 12) i załączników PIT/B (wersja 20), PIT/BR (wersja 6), PIT/IP (wersja 4), PIT/M (wersja 9), PIT/O (wersja 27) oraz PIT/Z (wersja11), które mają dotyczyć rozliczenia dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. oraz do odliczeń od dochodu (przychodu) i od podatku dokonanych w zeznaniu składanym za 2022 r. Konsultacje podatkowe tych wzorów rozpoczęły się 4 sierpnia 2022 r. i potrwają do 16 sierpnia 2022 r. Po zakończeniu tych konsultacji podatkowych, wzory formularzy, zostaną udostępnione do stosowania (opublikowane) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. 45b ustawy o PIT, w brzmieniu obwiązującym od 1 stycznia 2022 r. Formularze te nie będą ogłoszone w drodze rozporządzenia Ministra Finansów publikowanego w Dzienniku Ustaw.
  Dodatek na ogrzewanie - wniosek do 30 listopada 2022 roku
  Rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Ustawa ta ma m.in. zapewnić wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku pieniężnego dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła wspomoże te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo skroplonym gazem LPG względnie olejem opałowym.