Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy system certyfikacji zawodu księgowego

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie
Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie
Trwają prace na szczeblu ministerialnym, które wprowadzą zintegrowany system kwalifikacji w zakresie zawodu księgowego. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego systemu certyfikacji - powiedział Jerzy Koniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 26 kwietnia obchodził jubileusz 60-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Podczas obchodów rozmawialiśmy z Jerzym Konieckim, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezesem Warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Adam Kuchta, Infor.pl: Warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którym kieruje Pan już od kilkunastu lat, koncentruje swoją działalność na organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń. Podkreślają Państwo wzrastające zainteresowanie szkoleniami wśród osób początkujących w zawodzie księgowego oraz już pracujących w tym zawodzie. Z czego to wynika?

Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie: Uczymy praktyki zawodu, staramy się otworzyć jego arkana od strony wykonywania profesji księgowego. Rzeczywiście obserwujemy wzrost słuchaczy naszych szkoleń, są to głównie absolwenci wyższych uczelni, którzy uzupełniając wiedzę akademicką, chcą nabrać nieco praktyki.

Z drugiej strony, zmieniające się przepisy prawa podatkowego, jak i z zakresu rachunkowości — myślę tutaj m.in. o ustawie o rachunkowości, Jednolitym Pliku Kontrolnym, o zmianach w podatku VAT oraz dochodowych — zmuszają księgowych do podwyższania kwalifikacji. A najlepszym miejscem do pozyskania, w miarę aktualnej wiedzy, jest właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ponieważ staramy się wychodzić naprzeciw bieżącemu zapotrzebowaniu na szkolenia, dostosowując ich programy oraz sposób prowadzenia zajęć do potrzeb słuchaczy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Być może to, co powiem nie będzie zbyt popularne, ale im bardziej wymagający jest egzamin, tym więcej słuchaczy przychodzi do nas podwyższać kwalifikacje, ale chyba dzięki temu między innymi, biznes zaczyna nas postrzegać lepiej i zaczyna dobrze oceniać wydawane przez nas certyfikaty.

Wśród naszych słuchaczy jest wielu kandydatów na doradców podatkowych, którzy zdobywają pierwszą wiedzę z zakresu doradztwa podatkowego (tego przed przystąpieniem do egzaminu). Po zdanym egzaminie często przychodzą do nas poszerzać wiedzę. Wielu doradców podatkowych to pracownicy lub właściciele biur rachunkowych. W związku z tym są oni naszymi członkami i korzystają z naszej oferty szkoleniowej.

Zapowiadają Państwo wprowadzenie certyfikacji zawodu księgowego do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są prace z tym związane?

Trwają już obecnie prace, które zmierzają do wprowadzenia kwalifikacji w obrębie zawodów księgowych do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy z Instytutem Badań Edukacyjnych nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego czteroszczeblowego systemu certyfikacji.

Pracujemy bardzo intensywnie nad trzema szczeblami certyfikacji, czyli podstawy rachunkowości, samodzielny księgowy i główny księgowy. Nad dwoma certyfikatami dotyczącymi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nad trzema certyfikatami dotyczącymi kadr i płac, nad którymi prace są najbardziej zaawansowane.

Kto będzie nadawał te nowe certyfikaty?

Nadawane one będą przez instytucje certyfikujące.

Obecnie pracujemy nad określeniem kwalifikacji zawodowych, które będzie posiadał absolwent. Natomiast chcemy także zostać jednostką certyfikującą, czyli tą, która będzie prowadziła proces walidacji i certyfikacji.

Zgodnie z założeniami zintegrowanego systemu kwalifikacji, będzie nad nami jeszcze podmiot uprawniony do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej, która będzie kontrolowała działalność w zakresie przyznawania certyfikatów. Na dzień dzisiejszy taka jednostka dla naszej branży nie została jeszcze wyznaczona.

Czy należy rozumieć, że jest to odpowiedź Stowarzyszenia na deregulację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, która miała miejsce w roku 2014?

Odpowiedź na deregulację miała miejsce z naszej strony troszkę wcześniej, już w 2014 r. stworzyliśmy certyfikaty, tj. certyfikowanego eksperta usług księgowych, a potem specjalisty do spraw usługowego prowadzenia ksiąg. Tytuł ten powstał, aby ułatwić przedstawicielom biznesu dobór firm (osób) do prowadzenia ksiąg. Stanowi on poświadczenie, że dana osoba przeszła cykl szkoleń zakończonych egzaminem poświadczającym posiadanie wiedzy uprawniającej do usługowego prowadzenia ksiąg.

Nie ma ujemnych skutków deregulacji

Dlaczego mamy dwa rodzaje certyfikatów? Jeden rodzaj przeznaczony jest dla rozszerzenia wiedzy osób, które wcześniej uzyskały certyfikat Ministra Finansów i przede wszystkim do nich kierowana jest specjalizacja, kończąca się uzyskaniem certyfikatu eksperta usług księgowych. I mamy drugą ścieżkę, czyli specjalista do spraw usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, która przygotowuje do wykonywania pracy w biurach rachunkowych.

Jestem przekonany, że w perspektywie kilku najbliższych lat certyfikaty te będą docenione przez biznes, zwłaszcza biznes, który korzysta z oferty biur rachunkowych.

Chodzi zatem o stworzenie marki dla księgowych, certyfikatów, które byłyby dobrze rozpoznawalne przez przedsiębiorców? Tak, by przedsiębiorca wiedział, jaka wartość kryje się za tymi certyfikatami?

Certyfikowany ekspert usług księgowych czy certyfikowany specjalista do spraw usługowego prowadzenia ksiąg to są osoby, które muszą przestrzegać zasad etyki zawodowej, bo są z automatu jej sygnatariuszami, a więc podlegają jurysdykcji naszych sądów dyscyplinarnych. Muszą więc podwyższać kwalifikacje w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego, obejmującego określoną liczbę godzin, koniecznych do uznania kwalifikacji w formie uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach czy konferencjach.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM


Nasze działania w tym obszarze są zgodne z rozwiązaniami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ponieważ zawodowy księgowy, jak dzisiaj przyjmujemy, to ten, który spełnia wymagania stawiane przez tę organizację. Mamy ustawę dla biegłych rewidentów, którzy są zawodowymi księgowymi, natomiast dla innych księgowych nie ma takiej ustawy, trzeba ich zatem określić. A ponieważ nie mamy unormowania krajowego, korzystamy z unormowania międzynarodowego. Nie mamy obecnie przepisów krajowych, co oznacza, że księgowym może być w zasadzie każda osoba, która ma rękę, a w niej długopis i do tego liczydło albo kalkulator.

Czy księgowi, o których się mówi, że są coraz częściej doradcami przedsiębiorcy, stanowią konkurencję dla doradców podatkowych?

Myślę, że ktoś zdemonizował ten problem, bo konkurencyjność dotyczy tak naprawdę niewielkiej liczby doradców podatkowych, którzy pracują dla dużych korporacji, dla dużych firm i rzeczywiście tam pewna konkurencja występuje, ale dotyczy ona bardzo małej grupy księgowych, bo tylko biegłych rewidentów. Kilka procent dużych firm audytorskich świadczy podobne usługi, tworząc spółki, które są w ramach grupy, wykonując podobne usługi. Tylko na tym poziomie może pojawić się konkurencja.

Pan Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wspomniał podczas obchodów jubileuszu, że powstanie nowy profil w Państwa działalności szkoleniowej, czyli „doradca zawodowy”. Proszę powiedzieć coś więcej o tym nowym pomyśle.

Nie, działalność, o której wspomniał Prezes nie jest nowym profilem w ramach naszej działalności, od wielu lat bowiem staramy się rozwijać ten obszar działalności statutowej. Staramy się ukierunkować rozwój kariery zawodowej szczególnie młodych ludzi. W okresie przemian gospodarczych wspomagaliśmy wiele osób w obszarze zmiany kwalifikacji, stworzyliśmy punkty konsultacji dla naszych członków (myślę tu zarówno o indywidualnych konsultacjach merytorycznych przydatnych w pracy zawodowej, jak i osobistym rozwoju). Obecnie staramy się położyć większy nacisk na rozwój umiejętności miękkich.

Uważam, że Prezes wspominając o nowym profilu działalności, myślał o formalnym usankcjonowaniu tych działań w formie aktu organizacyjnego.

Pełnokrwista postać księgowego, czyli wiedza, praktyka i etyka

Bardzo dużo mówi się o postępującej cyfryzacji pracy księgowego. Jest to wyzwanie stojące przed księgowymi?

Globalizacja, cyfryzacja oraz informatyzacja stawiają przed naszym środowiskiem nowe wyzwania. Myślę, że polski księgowy bez większych problemów odnajduje się w nowej rzeczywistości i sprosta nowym wyzwaniom.

Czy Stowarzyszenie ma odpowiedź na to wyzwanie? Czy Państwa szkolenia to uwzględniają?

Zdecydowanie tak. Na wszystkich konferencjach, szkoleniach staramy się uświadamiać nie tylko księgowych, ale i pracodawców o nowych wyzwaniach, o nowej roli księgowego w życiu gospodarczym, w życiu firmy. W naszych programach edukacyjnych coraz większy nacisk kładziemy na elementy rachunkowości zarządczej, umiejętności analizy ekonomicznej i wykorzystywanie jej do bieżącego zarządzania i prognozowania. We wszelkich tego typu działaniach staramy się uwzględniać preferencje pracodawców, naszych członków i słuchaczy.

Przed postępującą cyfryzacją i informatyzacją się nie cofniemy. Będą e-faktury, e-WZ, e-magazyn, ale mimo to zawsze ktoś będzie musiał sprawdzić, czy wszystko prawidłowo funkcjonuje. Przecież to księgowy w ramach regulacji prawnych wspomaga kierownika jednostki gospodarczej w określeniu zasady wyceny, zasady amortyzacji majątku, zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, itd. To wszystko określa człowiek, maszyna tego nie zrobi. Są obszary, w których pracy ludzkiej, umysłu ludzkiego na maszynę zamienić się nie da. Na pewno nie da się tego zrobić w obszarze rachunkowości.

Jak ocenia Pan rachunkowość w wydaniu polskim na tle innych państw?

Jeżeli chodzi o naszą rachunkowość, to nie mamy się czego wstydzić, mamy znanych jej twórców. Rachunkowość w Polsce była zawsze na stosunkowo wysokim poziomie, przynajmniej od strony formalno-prawnej. A jak jest w praktyce, to już zależy od poszczególnych osób wykonujących ten zawód. Ale ten poziom mimo wszystko należy oceniać bardzo dobrze. Jeżeli popatrzymy na bliskie nam rynki, jak rynek niemiecki czy francuski, to naprawdę nie odbiegamy od nich, jeżeli chodzi o jakość rachunkowości.

Stąd też współpracują Państwo z przedsiębiorcami przy tworzeniu programów szkoleń.

Kładziemy duży nacisk na rozszerzenie współpracy z przedstawicielami biznesu — w strukturach stowarzyszenia funkcjonuje Rada Pracodawców (reprezentacja przedstawicieli pracodawców), która służy nam konsultacjami szczególnie w zakresie dostosowania  programów szkoleniowych do preferencji biznesu, sposobu uświadamiania pracodawcom, czego powinni oczekiwać od nowoczesnego księgowego, inicjowania wspólnych przedsięwzięć z instytucjami zrzeszającymi pracodawców oraz wielu innych obszarach działalności.

Pojawia się w tym miejscu fundamentalne pytanie: czy tani księgowy to dobry księgowy? Niektórzy z ekspertów obecnych podczas debaty z okazji jubileuszu przyznali, że „tani księgowy to często najdroższy księgowy”.

Zazwyczaj tani księgowy to księgowy nieposiadający stosownych kwalifikacji, to księgowy niepodwyższający kwalifikacji, a w przypadku biur rachunkowych to firmy niedbające o stałe doskonalenie wiedzy pracowników. Praktyka pokazuje, że po kontrolach organów skarbowych czy ZUS, za taniego księgowego zwykle przedsiębiorca musi zapłacić wysoką cenę, często niefrasobliwość doprowadza do dużych kłopotów finansowych, a nawet do upadku firmy. Niejednokrotnie, jako wykonujący zawód biegłego rewidenta, miałem z takimi sytuacjami do czynienia.


Jakie zagrożenie dla księgowych stanowią centra usług finansowych?

Należy wyjaśnić, że centra usług księgowych — na razie — oferują przede wszystkim proste masowe usługi, czyli np. rejestrowanie określonych dokumentów, wprowadzanie danych dokumentów. Usługi tego typu tak naprawdę może wykonywać osoba przyuczona. Ważna jest tutaj znajomość języków, bo dokumenty są w różnych językach.

Natomiast biura rachunkowe są to firmy zatrudniające kilka osób, obsługujące kompleksowo małe i średnie przedsiębiorstwa, włącznie z przyjęciem dokumentów, ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, z rozliczeniem składek ZUS, z rozliczeniem podatków, czyli usługa całkowicie kompleksowa, gdzie nie ma już tak dużej specjalizacji.

Idziemy w tym kierunku, żeby pracownik biura rachunkowego był doradcą biznesu. Z tym, że musi być zapotrzebowanie na doradztwo. Tak, jak na nasze określone szkolenia jest zapotrzebowanie, tak przedstawiciel biznesu musi wiedzieć, co chce uzyskać od biura rachunkowego czy od firmy oferującej tego rodzaju usługi.

Czy to oznacza, że rozwój rynku biur rachunkowych nie jest zagrożony?

Nie. Istnieje jednak pewne zagrożenie. Zostaną te biura rachunkowe, które dostosują się do nowej rzeczywistości, które poza dotychczas wykonywanymi czynnościami staną się prawdziwymi doradcami biznesu.

Działalność szkoleniowa jest dla Państwa kluczowa, a proszę powiedzieć, jak wygląda działalność środowiskowa Stowarzyszenia?

Jeżeli chodzi o Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizujemy nieodpłatne konferencje dla naszych członków, na których poruszana jest tematyka określana przez zarządy naszych kół, czyli organy bliższe naszym członkom. Organizujemy konferencje z okazji Dnia Księgowego oraz spotkania jubileuszowe, tak jak to dzisiejsze spotkanie z okazji 60-lecia działalności. Działają kluby, które zazwyczaj spotykają się raz w miesiącu, często zapraszają na takie spotkania prelegentów, dzielą się swoimi doświadczeniami, problemami. Najwięcej takich spotkań odbywa się w obszarze biur rachunkowych. Jako jedyny Oddział mamy w swojej strukturze Koło Instytutów, które zrzesza większość instytutów badawczych.

Jeżeli chodzi o naszych emerytowanych członków, w tym roku organizujemy dla nich dwie wycieczki, które dofinansowuje Stowarzyszenie. Z seniorami spotykamy się przynajmniej dwa razy w roku, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Są to przeurocze dni, bo zawsze w takim spotkaniu uczestniczy spora grupa seniorów, którzy nas kochają, uwielbiają i uważają nas za jedyną instytucję w Polsce, która o nich zawsze pamięta. Wychodzimy naprzeciw naszym członkom i staramy się dla nich robić jak najwięcej.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ryzyko podatkowe można ubezpieczyć. W jakim zakresie?

  Liczne zmiany przepisów i niejednolite interpretacje i orzeczenia w sprawach podatkowych to codzienność polskich podatników, firm i księgowych. Nie wszyscy wiedzą, że można ubezpieczyć się od ryzyka podatkowego. Ubezpieczyciele oferują w tym zakresie kompleksową ochronę ubezpieczeniową, np. ochronę skarbową dla osób fizycznych odpowiedzialnych za finanse (dot. ryzyka kar z kks), czy ochronę podatkową uruchamianą w ramach sporów podatników z organami podatkowymi. 

  Czy wynagrodzenie za funkcje kierownicze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany?

  Wynagrodzenie za funkcje kierownicze i nadzorcze w pracach B+R stanowi koszt kwalifikowany.

  Wdrożenie nowej metryki programu Płatnik 7 czerwca 2023 r.

  ZUS poinformował o wdrożeniu nowej metryki programu Płatnik, które ma mieć miejsce 7 czerwca 2023 r. w godzinach wieczornych.

  Dywidenda rzeczowa - skutki podatkowe w CIT po stronie spółki wypłacającej dywidendę

  Jakie skutki podatkowe w podatku dochodowym wywołuje dywidenda rzeczowa po stronie spółki wypłacającej dywidendę?

  Slim VAT 3 - Kawa z INFORLEX 13 czerwca 2023 r.

  Kawa z INFORLEX to cykl bezpłatnych spotkań online. Spotkania odbywają się w formule „na żywo” w wybrane wtorki o godzinie 9.00. Przy porannej kawie poruszamy najbardziej aktualne tematy, które stanowią także zasób kompleksowej bazy wiedzy INFORLEX. Rozmawiamy o podatkach, księgowości, rachunkowości, kadrach, płacach oraz HR. 13 czerwca br. tematem spotkania będzie Slim VAT 3.

  Fiskus chce wiedzieć kto sprzedaje towary i usługi w internecie a nie płaci podatków. Wdrożenie dyrektywy DAC7 od 1 września 2023 r.

  Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która zobowiąże operatorów platform cyfrowych do raportowania organom podatkowym o aktywnych sprzedawcach, m.in. tych, którzy dokonali co najmniej 30 transakcji w roku lub sprzedali towary za więcej niż 2 tys. euro. Raportowane będą też dane osób, które za pośrednictwem platformy wynajmą np. swoje mieszkanie - informuje dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów Marcin Lachowicz. 

  Stopy procentowe NBP bez zmian w czerwcu 2023 r.

  Rada Polityki Pieniężnej w czasie posiedzenia w dniach 5-6 czerwca 2023 r. nie podjęła decyzji o zmianie wysokości żadnej stopy procentowej NBP. Stopa referencyjna wynosi nadal 6,75 proc.

  Czy zwrot nadpłaty składki zdrowotnej jest przychodem?

  Przedsiębiorcy czekają na zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej. Powstaje jednak pytanie, czy środki, które oddaje ZUS, powinny zostać uznane za przychód przedsiębiorstwa. Wszystko zależy od wybranej metody rozliczania podatku.

  Czy drobny producent wina ma obowiązek stosowania e-SAD?

  W komunikacie z 5 czerwca 2023 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że służby Komisji Europejskiej potwierdziły, że brak jest podstaw do zwolnienia drobnych producentów wina z wymogów określonych w art. 33-43 dyrektywy 2020/262, w tym z obowiązku stosowania e-SAD przy przemieszczaniu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyprodukowanego przez nich wina oraz posiadania numeru akcyzowego uprawnionego/certyfikowanego wysyłającego.

  Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego 2023

  To dziś już dziś! Międzynarodowy Dzień Księgowego. Dziękujemy za Waszą ciężką pracę i zaangażowanie i za to, że zawsze można na Was liczyć. Zapraszamy do galerii pełnej humoru. 

  Księgowość nie jest nudna! Żarty prosto z biur rachunkowych

  Nie ustajemy w świętowaniu Międzynarodowego Dnia Księgowego. Następna porcja humoru jest już gotowa. Zapraszamy!
   

  Kaucja za butelki plastikowe, szklane i puszki od 2025 roku. Ile wyniesie?

  6 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła i skierowała do Sejmu projekt ustawy o wprowadzeniu systemu kaucyjnego. System kaucyjny ma objąć od 2025 roku, np. butelki z tworzyw sztucznych jednorazowego użytku do 3 l, szklane wielokrotnego użytku do 1,5 l i puszki metalowe do 1 l.

  Usługi dla stałego miejsca prowadzenia działalności pod lupą NSA

  Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę kasacyjną spółki, która toczyła spór z organem podatkowym w zakresie miejsca rozliczania VAT od usług wsparcia (orzeczenie z 14 lutego 2023 r., sygnatura I FSK 1794/19).

  Liczy się humor, czyli księgowy też człowiek!

  U nas Międzynarodowy Dzień Księgowego trwa cały tydzień! Kolejny zestaw żartów prosto od księgowych już na Was czeka!

  Nowelizacja SLIM VAT 3 to także zmiany w PIT, wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn i odroczenie obowiązku wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT

  W dniu 1 czerwca 2023 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana potocznie SLIM VAT 3). Ta nowelizacja zawiera nie tylko zmiany w podatku VAT ale także kilka zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i wyższe kwoty wolne w podatku od spadków i darowizn. Przesunięto o rok obowiązek wysyłania JPK_PIT i JPK_CIT.

  Księgowość to fundament rozwoju firmy

  Zarówno w małych firmach, jak i w międzynarodowych przedsiębiorstwach, dział księgowości odgrywa kluczową rolę w zakresie zarządzania finansami i zapewnianiu przejrzystości informacji finansowych. Obchodzony 9 czerwca Dzień Księgowego to doskonała okazja, aby uznać i docenić wkład grupy, która zapewnia solidne podstawy do podejmowania decyzji biznesowych w firmach.

  800 plus za styczeń 2024 r. może być wypłacone w lutym

  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który ma na celu podwyższenie świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) do kwoty 800 zł miesięcznie od 2024 roku.

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa". Historyjka napisana przez ChatGPT

  "Ewa, nasza tęczowa księgowa" - tak nazwaliśmy historyjkę o księgowej, którą napisał ChatGPT-4. Ciekawi jesteśmy jak Wam się spodoba i przede wszystkim, czy wywoła uśmiech na Waszych twarzach… a w których miejscach - to już sprawka sztucznej inteligencji!

  Przelewy bankowe w Boże Ciało 2023 i długi weekend 8-11 czerwca

  Jak działają międzybankowe systemy rozliczeniowe Elixir, Euro Elixir i Express Elixir w czasie Bożego Ciała (8 czerwca 2023 r.) i całego długiego weekendu 8-11 czerwca? Kiedy dojdzie do odbiorcy przelew bankowy wysłany w Boże Ciało?

  Księgowość na wesoło. Żarty z okazji Międzynarodowego Dnia Księgowego

  Międzynarodowy Dzień Księgowego już w najbliższy piątek - 9 czerwca. My zaczynamy świętowanie już od dziś i mamy dla Was, drodzy Księgowi i Księgowe, kolejną porcję dowcipów prosto z biur rachunkowych. Bo liczy się humor!

  WIRON stosowany do prefinansowania PROW 2014-2020 od 1 września 2023 r.

  Nowy wskaźnik referencyjny WIRON, który ma zastąpić dotychczasowy WIBOR, będzie stosowany przy prefinansowaniu działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tak przewiduje zakłada projekt rozporządzenia opublikowany 24 maja 2023 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Od początku 2023 roku spadają wskaźniki WIBOR i WIRON. Co dalej?

  Trzymiesięczny WIRON spadł od początku 2023 roku z 6,18 proc. do 5,83 proc. W tym samym czasie WIBOR 3M stopniał o 10 pkt bazowych (do 6,9 proc.). Jeśli sytuacja się nie zmieni, inwestorzy po zaplanowanej na 1 stycznia 2025 r. tranzycji, będą zarabiali mniej.

  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów.