Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Nowy system certyfikacji zawodu księgowego

Adam Kuchta
Redaktor naczelny portalu Infor.pl
Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie
Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie
Trwają prace na szczeblu ministerialnym, które wprowadzą zintegrowany system kwalifikacji w zakresie zawodu księgowego. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego systemu certyfikacji - powiedział Jerzy Koniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl.

Polecamy:  Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 26 kwietnia obchodził jubileusz 60-lecia swojej działalności. Uroczystość odbyła się w Teatrze Kwadrat w Warszawie. Podczas obchodów rozmawialiśmy z Jerzym Konieckim, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezesem Warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Adam Kuchta, Infor.pl: Warszawski Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którym kieruje Pan już od kilkunastu lat, koncentruje swoją działalność na organizowaniu i przeprowadzaniu szkoleń. Podkreślają Państwo wzrastające zainteresowanie szkoleniami wśród osób początkujących w zawodzie księgowego oraz już pracujących w tym zawodzie. Z czego to wynika?

Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes Oddziału Okręgowego SKwP w Warszawie: Uczymy praktyki zawodu, staramy się otworzyć jego arkana od strony wykonywania profesji księgowego. Rzeczywiście obserwujemy wzrost słuchaczy naszych szkoleń, są to głównie absolwenci wyższych uczelni, którzy uzupełniając wiedzę akademicką, chcą nabrać nieco praktyki.

Z drugiej strony, zmieniające się przepisy prawa podatkowego, jak i z zakresu rachunkowości — myślę tutaj m.in. o ustawie o rachunkowości, Jednolitym Pliku Kontrolnym, o zmianach w podatku VAT oraz dochodowych — zmuszają księgowych do podwyższania kwalifikacji. A najlepszym miejscem do pozyskania, w miarę aktualnej wiedzy, jest właśnie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ponieważ staramy się wychodzić naprzeciw bieżącemu zapotrzebowaniu na szkolenia, dostosowując ich programy oraz sposób prowadzenia zajęć do potrzeb słuchaczy.

Być może to, co powiem nie będzie zbyt popularne, ale im bardziej wymagający jest egzamin, tym więcej słuchaczy przychodzi do nas podwyższać kwalifikacje, ale chyba dzięki temu między innymi, biznes zaczyna nas postrzegać lepiej i zaczyna dobrze oceniać wydawane przez nas certyfikaty.

Wśród naszych słuchaczy jest wielu kandydatów na doradców podatkowych, którzy zdobywają pierwszą wiedzę z zakresu doradztwa podatkowego (tego przed przystąpieniem do egzaminu). Po zdanym egzaminie często przychodzą do nas poszerzać wiedzę. Wielu doradców podatkowych to pracownicy lub właściciele biur rachunkowych. W związku z tym są oni naszymi członkami i korzystają z naszej oferty szkoleniowej.

Zapowiadają Państwo wprowadzenie certyfikacji zawodu księgowego do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Proszę powiedzieć, na jakim etapie są prace z tym związane?

Trwają już obecnie prace, które zmierzają do wprowadzenia kwalifikacji w obrębie zawodów księgowych do zintegrowanego systemu kwalifikacji. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy z Instytutem Badań Edukacyjnych nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego czteroszczeblowego systemu certyfikacji.

Pracujemy bardzo intensywnie nad trzema szczeblami certyfikacji, czyli podstawy rachunkowości, samodzielny księgowy i główny księgowy. Nad dwoma certyfikatami dotyczącymi usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także nad trzema certyfikatami dotyczącymi kadr i płac, nad którymi prace są najbardziej zaawansowane.

Kto będzie nadawał te nowe certyfikaty?

Nadawane one będą przez instytucje certyfikujące.

Obecnie pracujemy nad określeniem kwalifikacji zawodowych, które będzie posiadał absolwent. Natomiast chcemy także zostać jednostką certyfikującą, czyli tą, która będzie prowadziła proces walidacji i certyfikacji.

Zgodnie z założeniami zintegrowanego systemu kwalifikacji, będzie nad nami jeszcze podmiot uprawniony do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej, która będzie kontrolowała działalność w zakresie przyznawania certyfikatów. Na dzień dzisiejszy taka jednostka dla naszej branży nie została jeszcze wyznaczona.

Czy należy rozumieć, że jest to odpowiedź Stowarzyszenia na deregulację usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, która miała miejsce w roku 2014?

Odpowiedź na deregulację miała miejsce z naszej strony troszkę wcześniej, już w 2014 r. stworzyliśmy certyfikaty, tj. certyfikowanego eksperta usług księgowych, a potem specjalisty do spraw usługowego prowadzenia ksiąg. Tytuł ten powstał, aby ułatwić przedstawicielom biznesu dobór firm (osób) do prowadzenia ksiąg. Stanowi on poświadczenie, że dana osoba przeszła cykl szkoleń zakończonych egzaminem poświadczającym posiadanie wiedzy uprawniającej do usługowego prowadzenia ksiąg.

Nie ma ujemnych skutków deregulacji

Dlaczego mamy dwa rodzaje certyfikatów? Jeden rodzaj przeznaczony jest dla rozszerzenia wiedzy osób, które wcześniej uzyskały certyfikat Ministra Finansów i przede wszystkim do nich kierowana jest specjalizacja, kończąca się uzyskaniem certyfikatu eksperta usług księgowych. I mamy drugą ścieżkę, czyli specjalista do spraw usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych, która przygotowuje do wykonywania pracy w biurach rachunkowych.

Jestem przekonany, że w perspektywie kilku najbliższych lat certyfikaty te będą docenione przez biznes, zwłaszcza biznes, który korzysta z oferty biur rachunkowych.

Chodzi zatem o stworzenie marki dla księgowych, certyfikatów, które byłyby dobrze rozpoznawalne przez przedsiębiorców? Tak, by przedsiębiorca wiedział, jaka wartość kryje się za tymi certyfikatami?

Certyfikowany ekspert usług księgowych czy certyfikowany specjalista do spraw usługowego prowadzenia ksiąg to są osoby, które muszą przestrzegać zasad etyki zawodowej, bo są z automatu jej sygnatariuszami, a więc podlegają jurysdykcji naszych sądów dyscyplinarnych. Muszą więc podwyższać kwalifikacje w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego, obejmującego określoną liczbę godzin, koniecznych do uznania kwalifikacji w formie uczestnictwa w szkoleniach, spotkaniach czy konferencjach.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM


Nasze działania w tym obszarze są zgodne z rozwiązaniami Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC), ponieważ zawodowy księgowy, jak dzisiaj przyjmujemy, to ten, który spełnia wymagania stawiane przez tę organizację. Mamy ustawę dla biegłych rewidentów, którzy są zawodowymi księgowymi, natomiast dla innych księgowych nie ma takiej ustawy, trzeba ich zatem określić. A ponieważ nie mamy unormowania krajowego, korzystamy z unormowania międzynarodowego. Nie mamy obecnie przepisów krajowych, co oznacza, że księgowym może być w zasadzie każda osoba, która ma rękę, a w niej długopis i do tego liczydło albo kalkulator.

Czy księgowi, o których się mówi, że są coraz częściej doradcami przedsiębiorcy, stanowią konkurencję dla doradców podatkowych?

Myślę, że ktoś zdemonizował ten problem, bo konkurencyjność dotyczy tak naprawdę niewielkiej liczby doradców podatkowych, którzy pracują dla dużych korporacji, dla dużych firm i rzeczywiście tam pewna konkurencja występuje, ale dotyczy ona bardzo małej grupy księgowych, bo tylko biegłych rewidentów. Kilka procent dużych firm audytorskich świadczy podobne usługi, tworząc spółki, które są w ramach grupy, wykonując podobne usługi. Tylko na tym poziomie może pojawić się konkurencja.

Pan Franciszek Wala, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, wspomniał podczas obchodów jubileuszu, że powstanie nowy profil w Państwa działalności szkoleniowej, czyli „doradca zawodowy”. Proszę powiedzieć coś więcej o tym nowym pomyśle.

Nie, działalność, o której wspomniał Prezes nie jest nowym profilem w ramach naszej działalności, od wielu lat bowiem staramy się rozwijać ten obszar działalności statutowej. Staramy się ukierunkować rozwój kariery zawodowej szczególnie młodych ludzi. W okresie przemian gospodarczych wspomagaliśmy wiele osób w obszarze zmiany kwalifikacji, stworzyliśmy punkty konsultacji dla naszych członków (myślę tu zarówno o indywidualnych konsultacjach merytorycznych przydatnych w pracy zawodowej, jak i osobistym rozwoju). Obecnie staramy się położyć większy nacisk na rozwój umiejętności miękkich.

Uważam, że Prezes wspominając o nowym profilu działalności, myślał o formalnym usankcjonowaniu tych działań w formie aktu organizacyjnego.

Pełnokrwista postać księgowego, czyli wiedza, praktyka i etyka

Bardzo dużo mówi się o postępującej cyfryzacji pracy księgowego. Jest to wyzwanie stojące przed księgowymi?

Globalizacja, cyfryzacja oraz informatyzacja stawiają przed naszym środowiskiem nowe wyzwania. Myślę, że polski księgowy bez większych problemów odnajduje się w nowej rzeczywistości i sprosta nowym wyzwaniom.

Czy Stowarzyszenie ma odpowiedź na to wyzwanie? Czy Państwa szkolenia to uwzględniają?

Zdecydowanie tak. Na wszystkich konferencjach, szkoleniach staramy się uświadamiać nie tylko księgowych, ale i pracodawców o nowych wyzwaniach, o nowej roli księgowego w życiu gospodarczym, w życiu firmy. W naszych programach edukacyjnych coraz większy nacisk kładziemy na elementy rachunkowości zarządczej, umiejętności analizy ekonomicznej i wykorzystywanie jej do bieżącego zarządzania i prognozowania. We wszelkich tego typu działaniach staramy się uwzględniać preferencje pracodawców, naszych członków i słuchaczy.

Przed postępującą cyfryzacją i informatyzacją się nie cofniemy. Będą e-faktury, e-WZ, e-magazyn, ale mimo to zawsze ktoś będzie musiał sprawdzić, czy wszystko prawidłowo funkcjonuje. Przecież to księgowy w ramach regulacji prawnych wspomaga kierownika jednostki gospodarczej w określeniu zasady wyceny, zasady amortyzacji majątku, zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, itd. To wszystko określa człowiek, maszyna tego nie zrobi. Są obszary, w których pracy ludzkiej, umysłu ludzkiego na maszynę zamienić się nie da. Na pewno nie da się tego zrobić w obszarze rachunkowości.

Jak ocenia Pan rachunkowość w wydaniu polskim na tle innych państw?

Jeżeli chodzi o naszą rachunkowość, to nie mamy się czego wstydzić, mamy znanych jej twórców. Rachunkowość w Polsce była zawsze na stosunkowo wysokim poziomie, przynajmniej od strony formalno-prawnej. A jak jest w praktyce, to już zależy od poszczególnych osób wykonujących ten zawód. Ale ten poziom mimo wszystko należy oceniać bardzo dobrze. Jeżeli popatrzymy na bliskie nam rynki, jak rynek niemiecki czy francuski, to naprawdę nie odbiegamy od nich, jeżeli chodzi o jakość rachunkowości.

Stąd też współpracują Państwo z przedsiębiorcami przy tworzeniu programów szkoleń.

Kładziemy duży nacisk na rozszerzenie współpracy z przedstawicielami biznesu — w strukturach stowarzyszenia funkcjonuje Rada Pracodawców (reprezentacja przedstawicieli pracodawców), która służy nam konsultacjami szczególnie w zakresie dostosowania  programów szkoleniowych do preferencji biznesu, sposobu uświadamiania pracodawcom, czego powinni oczekiwać od nowoczesnego księgowego, inicjowania wspólnych przedsięwzięć z instytucjami zrzeszającymi pracodawców oraz wielu innych obszarach działalności.

Pojawia się w tym miejscu fundamentalne pytanie: czy tani księgowy to dobry księgowy? Niektórzy z ekspertów obecnych podczas debaty z okazji jubileuszu przyznali, że „tani księgowy to często najdroższy księgowy”.

Zazwyczaj tani księgowy to księgowy nieposiadający stosownych kwalifikacji, to księgowy niepodwyższający kwalifikacji, a w przypadku biur rachunkowych to firmy niedbające o stałe doskonalenie wiedzy pracowników. Praktyka pokazuje, że po kontrolach organów skarbowych czy ZUS, za taniego księgowego zwykle przedsiębiorca musi zapłacić wysoką cenę, często niefrasobliwość doprowadza do dużych kłopotów finansowych, a nawet do upadku firmy. Niejednokrotnie, jako wykonujący zawód biegłego rewidenta, miałem z takimi sytuacjami do czynienia.


Jakie zagrożenie dla księgowych stanowią centra usług finansowych?

Należy wyjaśnić, że centra usług księgowych — na razie — oferują przede wszystkim proste masowe usługi, czyli np. rejestrowanie określonych dokumentów, wprowadzanie danych dokumentów. Usługi tego typu tak naprawdę może wykonywać osoba przyuczona. Ważna jest tutaj znajomość języków, bo dokumenty są w różnych językach.

Natomiast biura rachunkowe są to firmy zatrudniające kilka osób, obsługujące kompleksowo małe i średnie przedsiębiorstwa, włącznie z przyjęciem dokumentów, ze sporządzeniem sprawozdania finansowego, z rozliczeniem składek ZUS, z rozliczeniem podatków, czyli usługa całkowicie kompleksowa, gdzie nie ma już tak dużej specjalizacji.

Idziemy w tym kierunku, żeby pracownik biura rachunkowego był doradcą biznesu. Z tym, że musi być zapotrzebowanie na doradztwo. Tak, jak na nasze określone szkolenia jest zapotrzebowanie, tak przedstawiciel biznesu musi wiedzieć, co chce uzyskać od biura rachunkowego czy od firmy oferującej tego rodzaju usługi.

Czy to oznacza, że rozwój rynku biur rachunkowych nie jest zagrożony?

Nie. Istnieje jednak pewne zagrożenie. Zostaną te biura rachunkowe, które dostosują się do nowej rzeczywistości, które poza dotychczas wykonywanymi czynnościami staną się prawdziwymi doradcami biznesu.

Działalność szkoleniowa jest dla Państwa kluczowa, a proszę powiedzieć, jak wygląda działalność środowiskowa Stowarzyszenia?

Jeżeli chodzi o Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, organizujemy nieodpłatne konferencje dla naszych członków, na których poruszana jest tematyka określana przez zarządy naszych kół, czyli organy bliższe naszym członkom. Organizujemy konferencje z okazji Dnia Księgowego oraz spotkania jubileuszowe, tak jak to dzisiejsze spotkanie z okazji 60-lecia działalności. Działają kluby, które zazwyczaj spotykają się raz w miesiącu, często zapraszają na takie spotkania prelegentów, dzielą się swoimi doświadczeniami, problemami. Najwięcej takich spotkań odbywa się w obszarze biur rachunkowych. Jako jedyny Oddział mamy w swojej strukturze Koło Instytutów, które zrzesza większość instytutów badawczych.

Jeżeli chodzi o naszych emerytowanych członków, w tym roku organizujemy dla nich dwie wycieczki, które dofinansowuje Stowarzyszenie. Z seniorami spotykamy się przynajmniej dwa razy w roku, przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Są to przeurocze dni, bo zawsze w takim spotkaniu uczestniczy spora grupa seniorów, którzy nas kochają, uwielbiają i uważają nas za jedyną instytucję w Polsce, która o nich zawsze pamięta. Wychodzimy naprzeciw naszym członkom i staramy się dla nich robić jak najwięcej.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Wideoszkolenie: Rozliczenie CIT za 2021
Wideoszkolenie: Rozliczenie CIT za 2021
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek od spadków i darowizn
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Podatkowi od spadków i darowizn nie podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:
  spadku
  darowizny
  odpłatnego zniesienia współwłasności
  zasiedzenia
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PPK w 2023 roku - autozapis pracowników 1 kwietnia
  W 2023 roku polskich pracowników czeka pierwszy autozapis do PPK, przy czym osoby między 55. a 70. rokiem życia zostaną włączone do programu tylko wówczas, gdy złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.
  Należyta staranność w podatku u źródła (WHT) – czym jest i jak jej dochować?
  Problemy zaczynają się już na etapie określenia, czym w ogóle jest należyta staranność w podatku u źródła. Próżno też szukać obiektywnego wzorca zachowania, na którym może oprzeć się płatnik. Organy podatkowe mają w zasadzie dowolność w ustalaniu standardów, które płatnik WHT powinien spełnić, i mogą one być nieproporcjonalnie wysokie. W rezultacie bardzo łatwo zarzucić płatnikowi, że podjęte przez niego działania były niewystarczające, a to z kolei może prowadzić do sporów. Płatnicy są w trudnej sytuacji także z tego powodu, że mają często mniejszą od skarbówki możliwość weryfikacji wymaganych informacji, zwłaszcza na temat podmiotów niepowiązanych. Wszystko to powoduje, że omawiane zagadnienie ciągle budzi bardzo wiele wątpliwości.
  Honorowanie darczyńcy a VAT
  Dobrowolne umieszczenie informacji o podmiotach udzielających finansowego wsparcia (tzw. honorowanie darczyńcy), nieposiadające znamion reklamy stanowi czynność neutralną na gruncie ustawy o VAT.
  Marczuk: PPK to najatrakcyjniejsza forma oszczędzania długoterminowego w Polsce
  Pracownicze Plany Kapitałowe to przede wszystkim bardzo opłacalna możliwość odkładania pieniędzy. Z perspektywy indywidualnej nie ma w tej chwili na rynku tak atrakcyjnej formy oszczędzania, jak PPK – zapewniał Bartosz Marczuk, wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, który był gościem piątkowego webinaru „PPK i PPE – czyli więcej o Twojej emeryturze, ważnym wsparciu od Twojego pracodawcy”, z cyklu Teleekspress Inwestycyjny PAP.
  Koniec jednorazowej (covidowej) amortyzacji – odpisy tylko do końca maja
  16 maja 2022 r. został odwołany stan epidemii. Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 można dokonać do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – czyli do końca maja.
  Fotowoltaika a podatek akcyzowy. Uwaga na ewidencję akcyzową przy instalacjach fotowoltaicznych
  Każdy podmiot gospodarczy, który produkuje energię z wykorzystaniem fotowoltaiki, podlega określonym obowiązkom akcyzowym. W zależności od mocy instalacji i tego, do jakich celów wykorzystywana jest energia – zakres tych obowiązków jest różny. W niektórych sytuacjach wręcz niejednoznaczny – wskazują eksperci podatkowi z CRIDO w raporcie "Obowiązki akcyzowe związane z produkcją energii elektrycznej w panelach fotowoltaicznych", który powstał na bazie doświadczeń z rozmów z przedsiębiorcami i przedstawicielami gmin, często nieświadomymi tychże obowiązków.
  Prezes NBP: prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach
  Prawdopodobnie będziemy kontynuować podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach, aż osiągniemy pewność, że inflacja trwale się obniży; działamy przy tym rozważnie, by nie wyrządzić nadmiernych szkód społecznych i gospodarczych - podkreślił prezes NBP Adam Glapiński w przesłaniu na Forum w Davos.
  Faktura bez VAT. Czym się wyróżnia?
  Wystawianie faktur VAT to rutynowa czynność dnia codziennego przedsiębiorcy. Podatek VAT jest integralną częścią ceny towaru widocznej w sklepie jednak nie stanowi zysku sprzedawcy. Kwota VAT jest wpłacana na konto urzędu skarbowego. Jednak niektórzy przedsiębiorcy są zwolnieni z VAT. Jak wyglądają obowiązki dokumentacyjne w podatku VAT u takich przedsiębiorców?
  Obligacje skarbowe 2022. Nowe detaliczne obligacje rządowe. Czym są obligacje antyinflacyjne?
  Nowe obligacje detaliczne to propozycja rządu na przynajmniej częściową ochronę oszczędności Polaków przed inflacją. Czym dokładnie są obligacje antyinflacyjne, na czym będą polegać i w jaki sposób mogą wpłynąć na ofertę polskiego sektora bankowego?
  Podatek dochodowy (PIT) samotnych rodziców w 2022 roku. Nowelizacja ustawy o PIT korzystniejsza niż przepisy sprzed Polskiego Ładu
  Wprowadzane obecną nowelizacją ustawy o PIT przepisy o rozliczaniu podatku przez samotnych rodziców wraz z dziećmi są korzystniejsze dla nich niż te sprzed Polskiego Ładu – powiedział PAP ekonomista prof. Marek Kośny. Wskazał na podwyższenie wysokości kwoty wolnej od podatku.
  Solidarity windfall tax na wsparcie Ukrainy?
  To właściwy czas, aby zacząć głośno mówić o "solidarity windfall tax" w krajach czerpiących ponadprzeciętne zyski ze sprzedaży surowców energetycznych na wsparcie Ukrainy – oceniła w stanowisku przekazanym PAP minister finansów Magdalena Rzeczkowska.
  Krajowy System e-Faktur a praca księgowych - co się zmieni
  W ciągu najbliższych tygodni Rada UE, na wniosek polskiego rządu, ma wydać decyzję wykonawczą w sprawie wprowadzenia w Polsce Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Na razie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale na wiosnę 2023 ma się stać obowiązkowe. Czy nowy typ dokumentów – faktura ustrukturyzowana – będzie wyzwaniem dla księgowych? Jak wpłynie na ich pracę?
  Wspólne rozliczenia podatkowe samotnych rodziców z dziećmi przywrócone
  Procedowana ustawa o podatku PIT od osób fizycznych przywraca możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców z dziećmi – powiedziała 20 maja 2022 r. wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.
  Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca
  Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.
  Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podatnika VAT - kontrolowana spółka zagraniczna
  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: “TSUE”) 7 kwietnia 2022 r. zajął się kolejny raz problemem stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (en: “fixed establishment”, dalej: “FE”) przy okazji sprawy C-333/20 zainicjowanej przez rumuński sąd apelacyjny wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
  Kredyt przedsiębiorcy we franku szwajcarskim. Przedsiębiorca-frankowicz też może wygrać w sądzie
  Do tej pory to głównie konsumenci walczyli w sądach z bankami o uwolnienie się od kredytów w CHF i odzyskanie pieniędzy. Działo się tak dlatego, że szeroko komentowane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyły przede wszystkim spraw konsumenckich i wydawane były na podstawie przepisów, które dotyczyły relacji konsument – przedsiębiorca. Wydawać by się mogło, że frankowy przedsiębiorca nie może kwestionować ważności swojej umowy, jednak jest zupełnie inaczej co potwierdza decyzja Sądu Najwyższego!
  Grupy VAT możliwe od 1 stycznia 2023 r.
  Grupy VAT będzie można zawiązywać od 1 stycznia 2023 roku, a nie – jak to miało być pierwotnie – od 1 lipca 2022 roku. Nowelizacja Polskiego Ładu po poprawkach senackich ponownie trafia do Sejmu. Czym są grupy VAT i jakie korzyści lub ryzyka niosą dla przedsiębiorców?
  Zakupy w zagranicznych sklepach internetowych – podatki, cło, reklamacje. Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Jak bezpiecznie kupować w zagranicznym sklepie internetowym? Prowizje, grzywny, a nawet długi – zakupy w zagranicznych sklepach internetowych mogą być droższe niż myślisz! Kiedy zakupy za granicą mogą się skończyć grzywną od Urzędu Celno-Skarbowego? Uwaga na przewalutowanie i prowizje – przez nie cena może wzrosnąć! Jak wybrać uczciwego sprzedawcę na eBay lub Aliexpress?
  Darowizny na rzecz uchodźców zwolnione z VAT
  Zmianie uległy przepisy dotyczące stosowania obniżonych stawek podatku od towarów i usług. Obowiązuje zerowa stawka VAT od darowizn na rzecz uchodźców. Osoby udzielające pomocy uchodźcom z Ukrainy mogą korzystać z zerowego VAT dla nieodpłatnych dostaw towarów i świadczenia usług. Zwolnienie z VAT w tym zakresie ma obowiązywać do 30 czerwca br.
  VAT od umów długoterminowych - jak rozliczać
  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długoterminowych, gdy obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, największy problem stwarza ustalenie momentu wykonania usługi. Spory wywołuje odpowiedź na pytanie, które usługi możemy uznać za wykonane z końcem okresów rozliczeniowych, gdy są ustalane. Natomiast gdy nie mamy określonych okresów rozliczeniowych, powstaje pytanie, czy umowa długoterminowa jest wykonana z dniem jej zawarcia czy zakończenia. Obecnie organy zajmują niekorzystne dla podatników stanowisko.
  Semeniuk: trwają rozmowy z sektorem bankowym na temat kredytów o stałym oprocentowaniu
  Rozmawiamy z sektorem bankowym o możliwości wprowadzenia stałego oprocentowania kredytów. Chcemy wyjść z takim pakietem, nasz resort jest za to odpowiedzialny – powiedziała w czwartek wiceminister rozwoju Olga Semeniuk
  Waloryzacja składek na kontach ubezpieczonych w ZUS o ponad 9 proc. w czerwcu 2022 r.
  W czerwcu 2022 r. stan kont osób ubezpieczonych w ZUS, gdzie gromadzone są informacje o składkach na ubezpieczenie emerytalne, wzrośnie o 9,33 proc. Przełoży się to bezpośrednio na wysokość przyszłej emerytury – poinformowała PAP prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. zł, dopiszemy prawie 42 tys. zł – wskazała przykładowo prezes ZUS.
  Co zmieniło się w podatku u źródła (WHT) od 1 stycznia 2022 r.? Mechanizm „Pay and Refund”
  Ostatnia duża nowelizacja przepisów o podatku u źródła została uchwalona w październiku ubiegłego roku, a jej przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Mimo w znacznej mierze słusznej krytyki, z jaką spotkał się sztandarowy projekt rządu pod hasłem „Polski Ład”, zmiany w zakresie WHT w większości należy ocenić pozytywnie. W 2022 roku wraca konstrukcja „Pay and Refund” (zawieszona w 2019 roku na 3 lata), ale w zmienionej formie.
  Webinarium 26 maja: Dywidenda za 2021 rok a podatek u źródła. Jak się przygotować do wypłaty?
  Serdecznie zapraszamy 26 maja 2022 r. o godz. 10:00 na webinarium dotyczące najlepszych praktyk przy wypłacie dywidend. Wiele spółek obecnie zamyka sprawozdania finansowe i planuje wypłaty dywidend do udziałowców. Z naszych obserwacji wynika, że kwestia podatku u źródła od dywidend to zagadnienie, które nadal budzi sporo wątpliwości wśród płatników. Infor.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.
  Zaliczki na podatek dochodowy (PIT) – zmiany od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  Zmienią się przepisy dotyczące zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w tym m.in. kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki, czy zasady stosowania przez płatników kwoty wolnej od podatku. Zmiany te przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład 2.0), który został 12 maja 2022 r. uchwalony przez Sejm i trafił do prac legislacyjnych w Senacie. Część tych zmian wejdzie w życie 1 lipca 2022 r. a część dopiero od 1 stycznia 2023 r. Jak liczyć zaliczki na PIT od 1 lipca 2022 r.? Co zmieni się od 2023 roku?