Kategorie

Zawód księgowego wymaga podwyższania kwalifikacji

Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezes warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezes warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Zawód księgowego jest to zawód, który wymaga cały czas podwyższania kwalifikacji. Tym bardziej, że postępująca cyfryzacja usług księgowych będzie miała coraz większy wpływ na pracę księgowych. Nie oznacza to wcale, jak niektórzy wieszczą, że w związku z cyfryzacją, pracy dla księgowych będzie mniej, ale na pewno praca księgowych będzie jakościowo inna. Niezbędne w związku z tym, poza księgowymi, staną się dodatkowe kwalifikacje.

O zawodzie księgowego i wyzwaniach stojących przed księgowymi rozmawialiśmy z Jerzym Konieckim, wiceprezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i prezesem warszawskiego Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce podczas konferencji z okazji Dnia Księgowego pt. „Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym”, która odbyła się 9 czerwca w Warszawie.

Adam Kuchta, Infor.pl: Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP) obchodzi dziś swoje święto, Dzień Księgowego. Czy z tej okazji chciałby Pan przekazać księgowym jakieś specjalne życzenia?

Jerzy Koniecki, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP i prezes warszawskiego oddziału SKwP: Życzeń to miałbym dużo dla księgowych, tym bardziej, że sam jestem księgowym, sam jestem biegłym rewidentem, w związku z tym dla całego środowiska księgowych z okazji Dnia Księgowego chciałbym przekazać jak najlepsze życzenia. Przede wszystkim dużo dobrej i przyjemnej pracy oraz jak najwięcej zrozumienia ze strony szefostwa i kontrahentów. Mówiąc o szefostwie, mam na myśli księgowych, którzy pracują w przedsiębiorstwach jako księgowi. W przypadku kontrahentów, myślę o księgowych pracujący w biurach rachunkowych, obsługujących firmy. Oczywiście nie pomijam w swoich życzeniach biegłych rewidentów, którzy muszą przeprowadzać badania sprawozdań finansowych, a zatem oceniać czy wcześniejsza praca księgowych została prawidłowo wykonana.

Najważniejsze życzenia, jakie można dzisiaj składać dla księgowych to: zdrowie, praca i dobre zarobki. Przy tym, żeby nadążali za postępem, za szalejącym postępem w zakresie zawodu księgowego, szczególnie by sprostali trudnościom związanym z cyfryzacją, z rozwojem systemów informatycznych, oprogramowaniem, by umieli wykorzystać doświadczenia starszych kolegów – szczególnie ci młodzi księgowi, aby umieli przekuć te doświadczenia w osobistą wiedzę, kwalifikacje i w efekcie stali się przydatni dla przedsiębiorców, a wręcz, powiem mocniej, nieodzowni dla przedsiębiorców. Życzę wszystkim księgowym, żeby stali się pierwszymi doradcami osób prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących szeroko rozumiany biznes.

Dzisiejsza uroczystość jest mocno powiązana z wiedzą merytoryczną, w zasadzie księgowi świętują szkoląc się, wysłuchując kolejnych wykładów z zakresu rachunkowości i podatków. Czy księgowi po prostu lubią się szkolić, i stąd wynika taki sposób świętowania, czy po prostu taki jest wymóg naszych czasów, że księgowi muszą się szkolić, m.in ze względu na skomplikowane i często zmieniające się przepisy?

Rozmawiamy o świętowaniu Dnia Księgowego przez środowisko warszawskie, przez warszawski odział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jest to oddział okręgowy, który wszystkie dotychczasowe święta księgowego (obecnie jest to siódme święto) starał się kwestować w formie zdobywania wiedzy. Mieliśmy różne koncepcje. W wielu miejscach w Polsce przy tej okazji organizowane są pikniki, spektakle teatralne, spotkania towarzyskie, jednak w naszym środowisku przeważyła chęć podwyższania kwalifikacji, podwyższania wiedzy… i z roku na rok chętnych do uczestniczenia w taki sposób w tym dniu nam przybywa. Zresztą jesteśmy oddziałem, który tak naprawdę chciałby stworzyć z księgowych zawód, stworzyć zawodowych księgowych.

Próbujemy szkolić księgowych na różnych szczeblach, mamy naszą ścieżkę certyfikacyjną, trzystopniową, na końcu której jest dyplomowany księgowy. Mam też ścieżkę szkoleniową dla certyfikowanego eksperta usług księgowych oraz ścieżkę dla specjalisty do spraw usług księgowych. Absolwenci naszych kursów, po tych trzech ścieżkach, po zdaniu egzaminu stają się zawodowymi księgowymi. Zawsze to podkreślam, że spełniamy normy zawodowe, w tym też międzynarodowe normy. Jakie są te normy? Określona wiedza, mierzalna poprzez system egzaminacyjny. Osoby kończące kursy są sygnatariuszami etyki zawodowej i jednocześnie poddają się obowiązkowi ustawicznego doskonalenia zawodowego. Dzisiejsza forma szkoleń, dzisiejsze nasze spotkanie połączone z konferencją jest formą cząstkowego zrealizowania ustawicznego doskonalenia księgowych przez zawodowych księgowych. Chcemy przez to ustawiczne doskonalenie i przestrzeganie zasad etyki zawodowej przybliżyć się do biznesu, by przedstawiciele biznesu doszli do wniosku, że jednak dobrze jest współpracować z osobami, które odpowiadają przed samorządem zawodowym księgowych, które podwyższają kwalifikacje i które posiadają poświadczenie określonej wiedzy.

Pełnokrwista postać księgowego, czyli wiedza, praktyka i etyka

Czyli certyfikacja zawodu księgowego prowadzona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (a wcześniej przez Ministerstwo Finansów) jest ważna dla księgowych, ale również jest dobrze postrzegana przez przedsiębiorców. Czy należy rozumieć, że dyplom eksperta księgowego czy dyplomowanego księgowego ma znaczenie przy wyborze księgowego, a przy tym jest gwarantem określonych kwalifikacji?

W środowisku warszawskim ma zdecydowanie wpływ na uzyskanie określonej pracy, czy też zdobycie klientów (w przypadku usługowego prowadzenia ksiąg). Gwarantem kwalifikacji to żadna edukacja nie jest pełnym, ale z pewnością edukacja przez nas prowadzona zmniejsza ryzyko zatrudnienia i nawiązania współpracy ze złym księgowym.

Wśród wielu środowisk hołduje zasada: skończyłem wyższą uczelnię, nauczyłem się raz rachunkowości, jestem księgowym, a jak czegoś nie wiem to mam wujka Google, który uzupełni moją wiedzę. Jesteśmy autentycznym przeciwnikiem takiego stanowiska. Zawód księgowego jest to zawód, który wymaga cały czas podwyższania kwalifikacji. I jeżeli mówimy o naszej organizacji zawodowej, nie mówię korporacji, bo nasza organizacja jest dobrowolna, to jest regres w postaci sądu koleżeńskiego, gdzie kontrahent może się do nas zwrócić o rozstrzygnięcie sporu i wręcz o ukaranie nierzetelnego księgowego. Jest to pewien handicap dla przedsiębiorcy, że może poprosić o rozstrzygnięcie sprawy spornej.

I rozumiem, że takie sprawy rozpatrywane przez sąd koleżeński mają miejsce?

Zdarzają się dość rzadko, ale myślę, że teraz, w momencie kiedy stworzymy zawód księgowego, tych spraw rozpatrywanych przez sąd koleżeński może być więcej. Nie da się ukryć, że tak naprawdę dopiero tworzymy ten zawód, bo na dzień dzisiejszy mamy zaledwie około półtora tysiąca zawodowych księgowych. Cóż to jest przy ośmiuset tysiącach księgowych w Polsce? Cóż to jest przy siedemdziesięciu tysiącach biur rachunkowych? Pan wspomniał o certyfikacji Ministra Finansów, przypomnijmy, że przy certyfikacji były dwa źródła uzyskania poświadczenia Ministra Finansów – albo uczelnia wyższa i dwieście godzin rachunkowości, albo zdanie egzaminu. Muszę powiedzieć, że zaobserwowaliśmy takie zjawisko, jeszcze przed deregulacją certyfikatu wydawanego przez Ministra Finansów, że jeśli pojawiało się ogłoszenie o zatrudnienie pracownika do rachunkowości, to było w nim niejednokrotnie zaznaczone, że poszukuje się pracownika z certyfikatem Ministra Finansów, ale po zdanym egzaminie. Takiego rodzaju ogłoszenia spotykało się w prasie. Dlatego też specjalnie przygotowaliśmy ścieżkę edukacyjną dla certyfikowanego eksperta usług księgowych, która tak naprawdę dedykowana jest dla osób, które posiadają certyfikat Ministra Finansów. Jest to krótka ścieżka, obejmująca trzydzieści dwie godziny szkolenia, na której uczymy organizacji i odpowiedzialności w zakresie chociażby danych osobowych, w zakresie podpisywania umów, czyli takich formalnych rzeczy, mniej natomiast zasad rachunkowości. Po odbyciu kursu przyznajemy certyfikat eksperta usług księgowych. Ponadto, osoba, która skończy szkolenie staje się członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a co za tym idzie sygnatariuszem etyki zawodowej księgowych, czyli odpowiada przed samorządem i podjęła się ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Na dzisiejszej konferencji był podnoszony temat narzędziowości pracy księgowego, czy też cyfryzacji wykonywania usług księgowych. Jakie są szanse i zagrożenia związane z tym trendem, wynikającym z szybkiego rozwoju nowych technologii?

Cyfryzacja usług księgowych jako taka w pełni nie nastąpi, ale oczywiście będzie miała olbrzymi wpływ na pracę księgowych. Nie oznacza to wcale, jak niektórzy wieszczą, że w związku z cyfryzacją pracy dla księgowych będzie mniej, ale praca księgowych będzie na pewno jakościowo inna. Będzie to praca na systemach, praca w tzw. chmurze, praca na danych przechowywanych na dużych serwerach. Niezbędne w związku z tym, poza księgowymi, staną się także inne kwalifikacje. Tutaj może uwidocznić się przewaga młodych ludzi, czyli kompilacja umiejętności związanych z dobrą znajomością systemów komputerowych, dobrą obsługą sprzętu informatycznego i do tego wiedzą merytoryczną. Na pewno starsi księgowi, czyli ci, którzy nie szli z duchem informatyzacji, sami sobie nie poradzą. Dużych jednak zagrożeń dla zawodu księgowego, z uwagi na te zmiany, ja bym się nie doszukiwał.

Czy można coś więcej powiedzieć na temat cyfryzacji? Mówi się o niej m.in. w kontekście zmian wywołanych przez Ministerstwo Finansów, czyli wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego, który będą musiały przygotowywać niemal wszystkie przedsiębiorstwa.

To nie jest cyfryzacja jako taka, Jednolity Plik Kontrolny to jest tylko jeden z elementów cyfryzacji. Patrzymy w szczególności na przepływ informacji finansowo-księgowych w krajach troszeczkę dalej w tym zakresie posuniętych. Jest to dla nas olbrzymie wyzwanie i chcemy w tym względzie rozpocząć dość mocną edukację ze strony Stowarzyszenia. Już nie tylko dla księgowych, ale także dla biznesu, bo to wymaga wzajemnego zrozumienia, wzajemnej współpracy. Na pewno w pierwszym etapie podwyższy to w sposób istotny koszty, gdyż jest to dostęp do informatyzacji w pełnym tego słowa znaczeniu. Natomiast nie podejrzewam, że spowoduje to zmniejszenie ilości pracy dla księgowych, ale jakościowo ta praca istotnie się zmieni. Myślę, że cyfryzacja doprowadzi do takiej sytuacji, że księgowy będzie postrzegany przez przedsiębiorcę jeszcze bardziej jako doradca, niż miało to miejsce do tej pory.

Polecamy: Jednolity Plik Kontrolny – praktyczny poradnik (książka)


W kwestii współpracy pomiędzy przedsiębiorcą a księgowym. Wiem, że Stowarzyszenie zamierzało uruchomić szkolenia z zakresu rachunkowości zarządczej.

Jeszcze takiego szkolenia z rachunkowości zarządczej nie uruchomiliśmy, ale chcemy je uruchomić. Z tym, że chcemy je dedykować nie tylko dla księgowych, ale również dla przedstawicieli zarządów, aby dzięki temu poprawić komunikację pomiędzy szeroko rozumianą rachunkowością a zarządzaniem w firmie. Większość księgowych musi wchodzić w obszar rachunkowości zarządczej, natomiast dyrektorzy finansowi czy zarządy nie za bardzo chcą wchodzić w rachunkowość. Wolą korzystać z gotowego materiału lub z podpowiedzi ze strony księgowego. Nie wiem, czy to nam wyjdzie, bo raczej nie jest to nasz segment rynku. Rachunkowość zarządcza dotyczy większych firm, korporacji. Naszym segmentem rynku jest natomiast te 97% mniejszych przedsiębiorstw, a nie tych kilka procent spółek dużych, giełdowych, międzynarodowych korporacji czy instytucji finansowych. Nie oznacza to, że nie powinniśmy szkolić kierownictw małych przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości zarządczej, bo to na pewno ułatwi lepsze zarządzanie, lepszą ochronę obrotu gospodarczego.

Czy można wskazać na jakie najczęściej problemy natykają się księgowi w swojej pracy zawodowej? Na co najczęściej się uskarżają?

Jeżyli mówimy o tzw. masówce, czyli małych i średnich przedsiębiorstwach, to problemem jest przede wszytki całkowity brak zrozumienia wymagań wynikających z ustawy o rachunkowości. Generalnie firmy w Polsce nastawione są na rozliczenie podatkowe, czyli żeby było jak najmniejsze zagrożenie ze strony fiskusa. Dwa, jesteśmy w wielu przypadkach takim niechcianym obowiązkiem – trzeba zrobić to sprawozdanie, bo każą, bo należy je złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorcy natomiast to nie jest potrzebne, bo ma swój zeszyt i uznaje, że wszystko lepiej wie niż księgowi. Nie jest to oczywiście prawdą, myślę, że to ma krótkie nogi. Wielu przedstawicieli biznesu przekonało się jak krótkie ma to nogi, gdy doszło do sprawy spornej z urzędem skarbowym. Nie wystarczy więc powiedzieć, że sprawy finansowe to nie moje sprawy, to sprawy głównej księgowej, ale trzeba na ten temat trochę wiedzieć.

Jakie są główne plusy wykonywania zawodu księgowego? Czy dla młodych ludzi jest to zawód z przyszłością?

Postrzegam księgowego, czy też pracownika rachunkowości jako osobę dobrze wykształconą, osobę potrafiącą przewidywać przyszłość przedsiębiorstwa, osobę potrafiącą organizować i oceniać jakość biznesu. Czyli absolutnie tak, jest to zawód w tym kontekście jak najbardziej z przyszłością.

Księgowy to za mało, potrzebny jest prawnik i doradca podatkowy

W jaki sposób Stowarzyszenie integruje środowisko księgowych? Czy tylko przez tego rodzaju konferencje jak ta dzisiejsza z okazji Dnia Księgowego?

Jeżeli mówimy o warszawskim Oddziale Okręgowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, bo tak naprawdę jest to dzisiaj nasze święto – cztery tysiące dwieście osób zrzeszonych w kilku kołach, klubach. Te osoby spotykają się w swoim gronie, wymieniają doświadczenia zawodowe. Organizujemy nieodpłatne konsultacje dla naszych członków, gdzie mogą przyjść na dyżury do określonych ekspertów. W ramach działalności statutowej – a m.in. dzisiejsza uroczystość to jest działalność statutowa – mamy odczyty, konferencje. Natomiast oprócz tego prowadzimy komercyjną działalność edukacyjną. Zawsze powtarzam, bo to jest mój ulubiony wskaźnik, że nasz warszawski odział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce realizuje 530 tys. osobogodzin szkoleń komercyjnych. To się przekłada na ponad dwa tysiące słuchaczy na kursach długich (powyżej 200 godzin) i od pięciu do sześciu tysięcy słuchaczy na kursach krótkich. To jest najlepszy obraz naszej działalności. Ponadto, staramy się także reprezentować księgowych, reprezentować ich interesy przed organami ustawodawczymi.

Jak będzie ewoluował rynek usług księgowych, czy zmiany m.in. związane z cyfryzacją będą wpływały na ten rynek? Co może się wydarzyć w najbliższych latach?

Myślę, że dużo się zmieni. Bardziej pójdziemy w outsourcing, ale taki outsourcing z prawdziwego zdarzenia, czyli w odpowiedzialne wyspecjalizowane biura rachunkowe. Konieczny będzie rozwój kwalifikacji osób pracujących w biurach rachunkowych, by poprawił się kontakt z zarządem. Ta współpraca musi być nieco bardziej wyrafinowana, bardziej służyć biznesowi.

Mówimy o dużych biurach rachunkowych, a co w takim razie z małymi biurami?

Przy takim rynku, przy takiej działalności gospodarczej jaka jest obecnie w Polsce należy sądzić, że każdy znajdzie dla siebie miejsce na rynku usług księgowych i to jeszcze przez wiele, wiele lat. Myślę, że to przede wszystkim wiedza i kwalifikacje będą decydowały o zdobywaniu klientów czy kontrahentów, tak jak dzisiaj mamy biura rachunkowe, które mają dwóch lub trzech klientów i funkcjonują na rynku, a z drugiej strony mamy duże biura rachunkowe, które mają kilkuset klientów.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Ryczałt w 2022 r. Co zmieni Polski Ład?

  Ryczałt 2022. W ramach Polskiego Ładu mają zostać ujednolicone zasady opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy. Ustawodawca planuje także zmiany w stawkach ryczałtu. Jakie nowości mogą się pojawić od przyszłego roku?

  Podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy

  Minimalny podatek od korporacji zapłacą prawie wszystkie firmy, w tym MŚP, spółki Skarbu Państwa, startupy, a nawet mikrofirmy. Nowy podatek doprowadzi do znaczącej podwyżki cen wielu towarów i spowoduje ucieczkę dużych firm do innych krajów UE - ocenia Konfederacja Lewiatan.

  System viaTOLL tylko do 30 września 2021 r.

  System viaTOLL będzie działać wyłącznie do 30 września br. Od 1 października zostanie wyłączony, a jedynym systemem umożliwiającym opłacanie przejazdów ciężkich po drogach płatnych będzie system e-TOLL – powiedziała Magdalena Rzeczkowska, Szefowa Krajowej Administracji Skarbowej.

  Zasady ustalania rezydencji podatkowej

  Rezydencja podatkowa. Jak wyglądają zasady ustalania rezydencji podatkowej na podstawie objaśnień Ministerstw Finansów z 29 kwietnia 2021 r.?

  Sprzedaż nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej a PIT

  Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, która nie była środkiem trwałym i nie podlegała ujęciu w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej. Taką interpretację przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) został zaprezentowany w uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego (podjętej w składzie siedmiu sędziów) z 17 lutego 2014 r. (sygn. akt II FPS 8/13). Tak samo uważają organy podatkowe, w tym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

  Minimalne wynagrodzenie otrzymuje 2,2 mln Polaków. Podwyżka już w 2022 r.

  Płaca minimalna w 2022 roku. Rząd podniósł minimalne wynagrodzenie oraz godzinową stawkę minimalną od 2022 roku. Najniższe wynagrodzenie dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wyniesie brutto 3010 złotych, a stawka godzinowa dla samozatrudnionych i zleceniobiorców – 19,70 złotych brutto. Obecnie w Polsce 2,2 miliona osób otrzymuje płace na poziomie minimalnego wynagrodzenia.

  Minimalny podatek dochodowy od wielkich korporacji, a obciążenie małych i średnich firm

  Minimalny podatek dochodowy. Na wzór rozwiązań stosowanych w USA czy Kanadzie, polski ustawodawca wprowadził w ramach pakietu zmian do ustaw podatkowych tzw. „Polski Ład” minimalny podatek dochodowy. Jako cel wprowadzenia nowego obciążenia Ministerstwo Finansów wskazało konieczność wsparcia gospodarki osłabionej w wyniku pandemii COVID – 19 oraz załatanie luki budżetowej powstałej w podatku dochodowym od osób prawnych.

  Korekta JPK_V7M - błędna nazwa dostawcy

  Korekta JPK_V7M. Podatnik otrzymał fakturę korygującą dotyczącą sprzedaży z czerwca 2021 r. Korekta jest na 0,00 zł i dotyczy wyłącznie zmiany danych sprzedawcy. Firma sprzedawcy się przekształciła, w związku z czym zmieniła się jego nazwa (NIP został ten sam). Czy podatnik powinien korygować JPK za czerwiec 2021 r.?

  Projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu

  Polski Ład a podatki. Sejm skierował do komisji projekt zmian w ustawach podatkowych w ramach Polskiego Ładu. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu nie uzyskał większości.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości od 19 września 2021 r.

  Komornicze e-licytacje nieruchomości. Od 19 września 2021 r. zaczęły obowiązywać przepisy dotyczące możliwości sprzedaży nieruchomości w drodze komorniczej licytacji elektronicznej. Resort sprawiedliwości ocenia, że zmiana pozwoli na likwidację zmów między licytantami oraz zapewni transparentność i bezpieczeństwo postępowań.

  Windykacja należności na własną rękę, czy przez firmę windykacyjną?

  Windykacja należności. Aż 73 proc. małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje, że firmy korzystające z profesjonalnej windykacji są postrzegane jako wiarygodne i odpowiedzialnie traktują zapłatę za swoją pracę – wynika z badania Kaczmarski Inkasso. Mimo to wiele z nich decyduje się na samodzielne dochodzenie należności od kontrahentów. Uważają, że tak będzie taniej i prościej. Jak jest naprawdę?

  Wzrosła liczba faktur przekazywanych do odzyskania

  Faktury przekazywane do odzyskania. O 1/3 zwiększyła się od sierpnia ub. r. do sierpnia 2021 r. liczba faktur przekazywanych przez przedsiębiorców do odzyskania, a średni okres przeterminowania faktur skrócił się w tym czasie od 222 do 180 dni - wynika z danych Kaczmarski Inkasso, partnera Krajowego Rejestru Długów.

  Rekompensaty dla firm w związku ze stanem wyjątkowym - Sejm uchwalił ustawę

  Stan wyjątkowy - rekompensaty dla firm. 17 września 2021 r. Sejm przyjął ustawę ws. rekompensaty dla podmiotów gospodarczych w związku ze stanem wyjątkowym. Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o rekompensatę na poziomie 65 proc. średniego miesięcznego przychodu z trzech letnich miesięcy - czerwca, lipca i sierpnia.

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią - uszczelnienie przepisów

  Zmiana umów podatkowych z Maltą i Holandią, która przewiduje wprowadzenie rozwiązań ograniczających agresywną optymalizację podatkową, zwiększy wpływy do polskiego budżetu - ocenia Dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów Przemysław Szymczyk.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) od 2022 r.

  Ulga na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). W ramach Polskiego Ładu ustawodawca planuje wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Ulga na CSR ma wejść w życie od 2022 roku.

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich - projekt ustawy

  Zwalczanie pożyczek lichwiarskich. Jest zgoda na prace nad tzw. ustawą antylichwiarską, której projekt uzyskał wpis do planu prac rządu. To daje resortowi "zielone światło" do kolejnych kroków legislacyjnych i działań, aby projekt ten mógł być jak najszybciej przyjęty - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

  Czasowa rejestracja samochodu a zwrot akcyzy

  Zwrot akcyzy od samochodu. Fiskus nie może odmówić zwrotu akcyzy przedsiębiorcy tylko dlatego, że ten przed sprzedażą samochodu dokonał jego czasowej rejestracji w Polsce - tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

  Informacje TPR - będą zmiany rozporządzeń

  Informacje TPR. Ministerstwo Finansów informuje, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia TPR w zakresie podatku PIT i CIT.

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodów

  Wydatki na ubranie, a koszty uzyskania przychodu. Istnieje wiele profesji w których wymagane jest korzystanie z określonego rodzaju garderoby. Mogą to być ubrania wskazane jako konieczne dla bezpieczeństwa pracowników – np. specjalny stój na budowie - zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, lub też ze względu na inne regulacje prawne – jak na przykład obowiązkowa toga dla adwokata podczas rozprawy na sali sądowej. Poza ścisłymi regulacjami wynikającymi z przepisów istnieją również reguły wyznaczane przez tradycje czy zwyczaje – chociażby konieczność dostosowania stroju do oficjalnych wystąpień publicznych, czy na wysokiej rangi spotkaniach biznesowych. W wielu sytuacjach zakup stroju staje się więc obowiązkiem pracodawcy lub przedsiębiorcy. Powstaje więc pytanie - jakie wydatki związane z garderobą stanowić mogą koszty uzyskania przychodu? Na jakich zasadach oceniać konieczność, prawidłowość oraz wysokość zakupu?

  Granice opodatkowania budynku w podatku od nieruchomości

  Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem do nieruchomości to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach”.

  Zmiany w opodatkowaniu gruntów kolejowych

  Opodatkowanie gruntów kolejowych. Podatkiem od nieruchomości zostaną objęte grunty, na których przedsiębiorstwa kolejowe prowadzą działalność komercyjną inną niż kolejową - tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

  Kantor wymiany walut - wymogi formalne

  Prowadzenie kantoru wymiany walut to jedna z tych form działalności, które w ostatnich latach cieszą się ogromną popularnością. Łatwy dostęp do podróżowania i powszechność emigracji z kraju np. w celach zarobkowych, to główne powody, dla których taki biznes jest szczególnie opłacalny. Kantor to punkt usługowy oferujący sprzedaż i zakup obcej waluty po określonych kursach. Wydawałoby się, że to dość prosta sprawa, jednak samo założenie takiej firmy nie jest łatwe. Jeżeli chcemy prowadzić kantor, musimy uzyskać zezwolenie i spełnić kilka istotnych warunków.

  Wirtualna kasa fiskalna nie będzie musiała drukować paragonów

  Wirtualne kasy fiskalne. Kasa fiskalna w postaci oprogramowania (czyli tzw. wirtualna kasa fiskalna) nie będzie musiała drukować paragonów, jeśli została umieszczona w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowanego w czwartek 16 września 2021 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

  Kwota wolna od podatku w 2022 roku

  Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

  Składy podatkowe - zmiany w akcyzie

  Składy podatkowe. Jeśli dany podmiot przejmie od innego skład podatkowy, to dotychczasowy posiadacz składu nie będzie musiał zapłacić akcyzy od produktów znajdujących się w nim - przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który trafi do dalszych prac w sejmowej komisji energii.