Kategorie

Raportowanie schematów podatkowych z zachowaniem tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Adam Kuchta
Redaktor portalu Infor.pl
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych / fot. Adam Kuchta
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych / fot. Adam Kuchta
Przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych są już przyjęte w niektórych krajach, na przykład Wielka Brytania i Portugalia mają jak najdalej idące rozwiązania. My natomiast chcielibyśmy, żeby tajemnica zawodowa, która jest atrybutem i istotą zawodu doradcy podatkowego, ale także radcy prawnego i adwokata, została jednak zachowana – podkreśla prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Adam. Kuchta, Infor.pl: W połowie listopada zakończyły się szerokie konsultacje w sprawie zmian w prawie, przedstawionych przez Ministerstwo Finansów, których celem będzie wprowadzenie do polskiego porządku prawnego obowiązku raportowania schematów podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR). Na czym polega ten pomysł?

prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic: Jest to pomysł OECD, który został podjęty przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Wynika to z przyjętych przez OECD piętnastu kierunkowych zaleceń dotyczących erozji podstawy opodatkowania w podatkach dochodowych (tzw. BEPS – Base Erosion Profit Shifting). Otóż OECD zauważyło, że opodatkowanie dochodu następuje nie tam, gdzie on jest wypracowany, ale przerzucane jest do innych krajów, które nie mają związanych z tym żadnych kosztów, nie są tam zatrudniani pracownicy itd., natomiast spijają śmietankę, pobierając tak naprawdę nienależny podatek.

OECD i Komisja Europejska zaobserwowały tzw. szkodliwą konkurencję podatkową, która występuje nawet pomiędzy państwami, które należą do Unii Europejskiej. Takim skrajnym przykładem było już „Luxembourg Leaks”, kiedy to okazało się, że Luksemburg zastosował agresywną politykę podatkową, mającą na celu osiągnięcie jak największych dochodów – nienależnych dochodów z tytułu podatków dochodowych. Natomiast Irlandia zaproponowała niedawno jedną tysięczną procenta, jeśli chodzi o stawkę w podatku dochodowym. Mając czyste ręce, bo nic na swoim terenie… Weźmy jednak pod uwagę, że jeśli zachęca się największe korporacje międzynarodowe, takie jak Apple, Google itd., to jedna tysięczna procenta to i tak jest bardzo dużo.

W związku z powyższym Komisja Europejska przygotowała dyrektywę, która jest jeszcze w trakcie opracowywania – chociaż w części można powiedzieć, że została już przyjęta – zmieniającą wcześniejszą Dyrektywę Rady (UE) 2016/1164, która ma na celu wprowadzenie obowiązku raportowania schematów podatkowych. Dyrektywa ta dotyczy oczywiście przede wszystkim transakcji spółek transgranicznych. Nasze Ministerstwo Finansów chce pójść jednak trochę dalej i wprowadzić obowiązek raportowania dla wszystkich transakcji, które mają sztuczny charakter. Trwają obecnie prace nad nową ustawą, ale zanim ona ujrzy światło dzienne, Ministerstwo Finansów podjęło bardzo szerokie konsultacje – 20 października na swojej stronie internetowej zmieściło ankietę apelując do prawników, ale także przedsiębiorców. Do prawników, czyli radców prawnych, adwokatów i oczywiście doradców podatkowych (bo do nas przede wszystkim jest to kierowane), żeby raportowali takie sytuacje, kiedy – być może – tworzona konstrukcja podatkowa ma sztuczny charakter i w konsekwencji będzie rodziła zastosowanie przepisów klauzuli o unikaniu opodatkowania. Klauzuli, która od 15 lipca 2016 r. jest już w naszej Ordynacji podatkowej.

Może trochę źle się stało, że te zamierzenia Ministerstwa Finansów bez mojej wiedzy i zgody zostały rozpowszechnione. Taką pierwszą informację na ten temat skierował do mnie wiceminister finansów Pan Paweł Gruza, informując o zamierzeniach Ministerstwa Finansów, ale szerokich zamierzeniach, dotyczących m.in. zmiany w naszej ustawie o doradztwie podatkowym, sygnalizując przy tym prace nad BEPS-em. A dokładnie nad BEPS-em 12, gdyż jest to ten właśnie dokument dotyczący raportowania.

List Ministra Finansów dotyczący tych spraw, w którym pojawił się także wątek na temat ewentualnego ograniczenia tajemnicy zawodowej doradców podatkowych, zanim stał się przedmiotem wewnętrznej dyskusji, został upubliczniony bez mojego komentarza i naświetlenia szerszego tła.

Rozumiem, że Krajową Radę Doradców Podatkowych interesuje kwestia jak nowy obowiązek związany z raportowaniem schematów podatkowych wpłynie na tajemnicę zawodową doradców podatkowych. Czy spowoduje to jej ograniczenie?

W ramach szerokich konsultacji Ministerstwo Finansów zaproponowało trzy rozwiązania, po pierwsze, kiedy to ten, kto planuje (i nawet jeszcze nie wdraża), czyli doradca podatkowy, radca prawny, adwokat ma obowiązek zgłoszenia informacji o schematach podatkowych z uwzględnieniem pełnych danych o podmiocie, który ewentualnie będzie schemat wdrażał w praktyce. Drugie rozwiązanie jest już trochę ograniczone, zakłada bowiem, że wykreślane są dane, które pozwalałyby zidentyfikować podmiot uczestniczący, czyli podawany byłby ogólny zarys schematu. Natomiast trzecie rozwiązanie – za którym się opowiadamy, i takie oficjalne stanowisko zajęła Krajowa Rada Doradców Podatkowych – zakłada, że doradca podatkowy ma obowiązek pouczyć swojego klienta, iż proponowane rozwiązania mogą stanowić naruszenie przepisów i być podstawą do wdrożenia postępowania w sprawie zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. Następnie, po pouczeniu, doradca podatkowy powinien odebrać od klienta stosowne zaświadczenie, potwierdzające, że klient został pouczony o zagrożeniach i ewentualnych konsekwencjach, i to klient powinien raportować do Ministerstwa.

Czy niektóre kraje Unii Europejskiej wdrożyły już rozwiązania dotyczące raportowania schematów podatkowych? Na ile jest to sprawdzone w praktyce?

Przepisy dotyczące obowiązku raportowania schematów podatkowych są już przyjęte w niektórych krajach, na przykład Wielka Brytania i Portugalia mają jak najdalej idące rozwiązania. Podkreślić jednak należy, że w Wielkiej Brytanii nie istnieją regulacje dotyczące zawodu doradcy podatkowego, a tajemnica dotyczy prawników, a nie doradców. Doradca niebędący prawnikiem nie korzysta z ochrony i ma obowiązek raportowania. My natomiast chcielibyśmy, żeby tajemnica zawodowa, która jest atrybutem i istotą zawodu doradcy podatkowego, ale także radcy prawnego i adwokata, została jednak zachowana. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że stosunek zobowiązania podatkowego jest stosunkiem trójstronnym, bo występuje klient, doradca podatkowy i Skarb Państwa czy jednostka samorządu terytorialnego. W związku z powyższym pojawia się wątpliwość: czy organy państwa są tą osobą trzecią, której nie wolno ujawniać informacji związanych z klientem. Ale myślę, że jeśli te pomysły zostaną wyważone, to nic złego się nie stanie.

Apelowałam do Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz wszystkich doradców podatkowych, zachęcając ich, żeby wzięli szeroki udział w tych konsultacjach, sama też indywidualnie wypełniłam udostępnioną ankietę i przesłałam do Ministerstwa Finansów, nie bacząc na to, że Rada też wystosowała oficjalne stanowisko, które z moim jest oczywiście zbieżne. Chociaż zgłosiłam też pewne wątpliwości, biorąc pod uwagę treść pytań, które zostały przygotowane.

Konsultacje zakończyły się 15 listopada i teraz Ministerstwo Finansów chce zapoznać się z odpowiedziami i zawartymi w nich stanowiskami, które zostały przedłożone oraz zamierza, bo takie mamy informacje m.in. od Pana Dyrektora Systemu Podatkowego MF Filipa Świtały, że po zapoznaniu się zostanie opublikowany projekt regulacji prawnych dotyczący obowiązku raportowania. I projekt ten także będzie jeszcze szeroko konsultowany.

Czemu mają służyć schematy, które trafią do Ministerstwa Finansów?

Będą służyć zwalczaniu unikania opodatkowania, ograniczeniu erozji podstawy podatkowej i będą pewnym sygnałem… Proszę zauważyć – co oceniam bardzo pozytywnie – od maja br. Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o publikowaniu na stronie internetowej tzw. ostrzeżeń i informacji o optymalizacjach podatkowych. Mają one za zadanie wskazywać przedsiębiorcom, ale także doradcom podatkowym, że Ministerstwo Finansów ma świadomość, że pewne działania są podejmowane i są oceniane negatywnie. Jeśli więc podatnik zdecyduje się takie działania podjąć, to musi również uwzględnić ryzyko, że będą wynikały z tego tytułu określone konsekwencje.

Czyli już obecnie, jeszcze przed wdrożeniem obowiązku raportowania, Ministerstwo Finansów taką wiedzę posiada?

Posiada, po części pewnie dlatego, że Ministerstwo Finansów zatrudniło na eksponowanych stanowiskach także doradców podatkowych, którzy znają różnego rodzaju schematy. W związku z powyższym, proszę zauważyć, że te ostrzeżenia są przygotowywane w sposób profesjonalny – stany faktyczne czy hipotetyczne opisywane są z dużą szczegółowością i z ogromną umiejętnością. A zatem nawet gdy ktoś nie korzysta z pomocy doradców podatkowych, prawników, to już wie, że tak postępować nie powinien. Myślę, że to jest krok w bardzo dobrą stronę, zwłaszcza, że widzimy te ubytki w dochodach z tytułu podatków dochodowych, które są tak naprawdę porównywalne z ubytkami w podatku VAT, a o tym wcześniej się nie mówiło. Przede wszystkim mówiono o karuzelach, „kołach olimpijskich” w zakresie VAT-u, natomiast podatek dochodowy leżał jak gdyby odłogiem i nagle, po „Luxembourg Leaks” zrobiła się z tego ogromna sprawa i ogromne zainteresowanie: jak przeciwstawić się takim działaniom. Działaniom – powiedziałabym – naszych przyjaciół z Unii Europejskiej, którzy wobec nas stosują szkodliwą konkurencję podatkową.

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018


A więc Ministerstwo Finansów idzie jeszcze dalej, bo przecież posiada już wiedzę o schematach z licznych interpretacji podatkowych czy też opinii zabezpieczających, gdzie należy podać szczegółowy stan faktyczny. Chodzi więc przede wszystkim o obowiązek wprowadzenia nowych wytycznych Komisji Europejskiej?

Obowiązek wprowadzenia regulacji dotyczących raportowania struktur podatkowych dotyczył będzie wszystkich krajów Unii Europejskiej od 1 stycznia 2019 r. Dlatego też w innych krajach również trwają prace i są one istotnie zróżnicowane, jedni idą bardzo daleko, inni stosują praktykę zachowawczą – zwłaszcza ci, którzy czerpali z tego korzyści nie są za tym, żeby wprowadzać restrykcyjne rozwiązania.

Jakie skutki może wywołać wprowadzenie obowiązku raportowania dla doradców podatkowych i całego systemu podatkowego?

Większości doradców podatkowych obowiązek raportowania nie będzie w ogóle dotyczył, dlatego że obsługują oni małe firmy, bardzo często oprócz doradztwa podatkowego zajmując się także prowadzeniem ewidencji podatkowych. W związku z tym w małych firmach korzyści na podatkach też będą małe, a więc nie ma potrzeby podejmowania ryzyka i narażania się na konsekwencje, jeśli niewiele można zyskać. Jakieś, przykładowo, 500 złotych zaoszczędzone na podatkach, to nie jest sukces warty podjęcia ryzyka, bo kara może być znacznie surowsza. Dla przykładu w Wielkiej Brytanii za brak zgłoszenia grozi kara nawet do miliona funtów brytyjskich.

Jak bardzo optymalizacja podatkowa zagraża interesom państwa?

Oczywiście zagrożeniem jest agresywna optymalizacja podatkowa, bo trzeba rozróżnić dwie rzeczy, czyli odróżnić normalną optymalizację, polegającą na wykorzystaniu obowiązujących przepisów, ewentualnych luk w prawie i oczywiście przywilejów jakie ustawodawca zapewnia podatnikom, od agresywnej optymalizacji, która ma na celu wyłącznie skutek w postaci „zarobienia” na podatku.

W związku z powyższym agresywne optymalizacje na pewno zagrażają budżetowi państwa, ale także budżetom jednostek samorządu terytorialnego. Wprawdzie jak na razie Radzie ds. Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której jestem członkiem, Minister Finansów nie przekazał jeszcze żadnych spraw do zaopiniowania, natomiast wiem, że są dwa wnioski jednostek samorządu terytorialnego w zakresie optymalizacji w podatku od nieruchomości, w których chodzi o znaczne kwoty „oszczędności” na podatkach. Niektóre jednostki samorządu terytorialnego żyją dzięki podatkowi od nieruchomości, zwłaszcza, jeśli w grę wchodzą duże obiekty będące budowlami, gdzie przyjmujemy opodatkowanie od wartości lub wykorzystywane są duże powierzchnie zajmowane na działalność gospodarczą, objęte wysoką stawką, nawet powyżej 22 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Jeśli jednostkom samorządu terytorialnego nakłada się nowe zadania, a zabiera się niektóre dochody, to zaczynają w tych podatkach, które im zostały przypisane, stosować maksymalne granice stawek. Wówczas podatnicy sięgają po możliwości optymalizacji, i chcą z tego coś dla siebie „urwać”. Dlatego docierają do nas sygnały, że w podatkach lokalnych też ta agresywna optymalizacja podatkowa jest podejmowana.

Dziękuję uprzejmie za rozmowę.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Księgowość
  1 sty 2000
  23 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

  Rejestracja w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Ministerstwo Finansów przypomina o możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS). Jak to zrobić?

  Umorzenie subwencji PFR - ujęcie w księgach rachunkowych

  Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że umorzenie subwencji finansowej (z Tarczy Finansowej PFR), które nastąpiło w 2021 roku powinno zostać ujęte w księgach rachunkowych roku, w którym nastąpiło to umorzenie. Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

  Ceny benzyny w 2021 roku będą nadal rosły. Kiedy 6 zł za litr?

  Ceny benzyny. Zdaniem analityków e-petrol, sytuacja cenowa na rynku paliw w Polsce cały czas nie daje kierowcom podstaw do optymizmu. Według nich, spadek cen paliw w rafineriach w tym tygodniu nie zwiastuje dalszych obniżek i jednocześnie jest zbyt mały, by pokazał się w cenach paliw na stacjach.

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć prawidłowo?

  Nadgodziny kierowców - jak obliczyć? Państwowa Inspekcja Pracy wyjątkowo polubiła się z branżą transportową i tematem nadgodzin. Dlaczego? Dlatego, że praca „za kółkiem” i nadgodziny są tak samo nierozłączne jak bajkowy Bolek i Lolek czy też filmowy Flip i Flap. Dlatego nie ma się co dziwić inspektorom, którzy pierwsze co biorą pod lupę, w przypadku firmy transportowej, to rozliczenia godzinowe.

  Dochody z pracy za granicą – gdzie trzeba płacić podatek dochodowy (PIT)?

  Dochody z pracy za granicą a podatek. Miejsce zamieszkania osoby fizycznej wpływa na ustalenie czy podlega ona nieograniczonemu, czy ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Trzeba podkreślić, że jeśli podatnik będzie miał stałe miejsce zamieszkania za granicą, to w Polsce będzie płacił podatek tylko od dochodów (przychodów) uzyskanych w danym roku podatkowym w Polsce.

  Płaca minimalna w 2022 roku wyniesie 3 tys. zł

  Płaca minimalna w 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa) ma wynosić 3 tys. zł, a minimalna stawka godzinowa ma być na poziomie 19,60 zł - zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów.

  VAT e-commerce - rewolucja w handlu elektronicznym

  VAT e-commerce. Na pewno każdemu z nas zdarza się zamówić coś przez Internet. Z punktu widzenia konsumenta nie jest to nic trudnego – dodajemy produkt do koszyka, płacimy za niego i po jakimś czasie zamówienie dostarcza kurier we wskazane miejsce. Sprawa wygląda jednak zgoła inaczej z punktu widzenia przedsiębiorcy zajmującego się e-handlem. Zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia rozliczenie tego rodzaju sprzedaży może być dość problematyczne. Dodatkowo do końca czerwca unijni sprzedawcy internetowi mogli być w nieco gorszej sytuacji niż ich konkurencja z USA czy Chin, która nie zawsze dbała o odprowadzenie podatku VAT. Między innymi z tych powodów 1 lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej weszły w życie przepisy podatkowe wprowadzające szereg zmian dotyczących handlu elektronicznego i importu tzw. małych przesyłek do Unii Europejskiej.

  Paczki spoza UE - zasady i koszty obsługi zgłoszeń celno-podatkowych od 1 lipca 2021 r.

  Paczki spoza UE - cło i podatki. Od 1 lipca 2021 r. na terenie całej Unii Europejskiej (także w Polsce) weszły w życie nowe przepisy (tzw. pakiet VAT e-commerce) dotyczące składania zgłoszeń celnych oraz poboru podatku VAT przez operatorów pocztowych. Od tego dnia każdy odbiorca towarów pochodzących spoza Unii Europejskiej (np. z Chin) jest zobowiązany do zapłaty należności celno-podatkowych. Obsługą tego procesu, z pewnymi wyjątkami, zajmuje się Poczta Polska, która przejęła obsługę celną przesyłek spoza UE, stając się podmiotem dokonującym zgłoszeń celnych działającym na rzecz odbiorcy przesyłki, czyli tzw. przedstawicielem pośrednim. Oznacza to, że pocztowcy mogą dokonać zgłoszenia celnego za klienta sprowadzającego towary ze sklepów internetowych np. w Azji.

  Rejestracja w e-TOLL - konieczna przed 30 września

  Rejestracja w e-TOLL. Do 30 września 2021 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym funkcjonują dwa systemy – e-TOLL i viaTOLL. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa zachęcają przewoźników do szybkiej zmiany viaTOLL na e-TOLL i nie zostawiania tego na ostatni moment. Oprócz ulgi na zakup urządzeń OBU/ZSL, MF i KAS przygotowały pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników.

  Telewizor w kosztach podatkowych firmy

  Telewizor w kosztach firmy. Wydatek na zakup telewizora (używanego jako duży ekran komputerowy do wideokonferencji i sądowych rozpraw on-line) może zaliczyć do kosztów podatkowych przedsiębiorca (prawnik), który częściowo świadczy swoje usługi zdalnie ze swojego mieszkania. Jeżeli cena zakupu nie przekracza 10 tys. zł, to wydatek ten jest kosztem uzyskania przychodów w miesiącu oddania telewizora do używania. Natomiast nie może być kosztem telewizor, jeżeli nie będzie wykorzystywany dla celów prowadzonej działalności gospodarczej i służyć będzie celom osobistym podatnika.

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK?

  Kiedy przedsiębiorca nie musi tworzyć PPK? Z dniem 1 stycznia 2021 r. przepisy Ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych – dalej ustawa o PPK, objęły ostatnią grupę pracodawców. Tym samym wszystkie podmioty, które zatrudniają choćby jedną osobę są zobowiązane wdrożyć PPK w swoim zakładzie pracy. Warto przy tym pamiętać, że definicja osoby zatrudnionej na gruncie wspomnianej ustawy obejmuje nie tylko pracowników (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę), ale m.in. także osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia (lub innej o świadczenie usług), jeżeli z tego tytułu podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Niski próg ilościowy – wystarczy zatrudnianie jednej osoby – w połączeniu z szeroką definicją osoby zatrudnionej, ma urzeczywistniać jedną z nadrzędnych cech programu, tj. powszechność PPK. Powstaje pytanie, czy nie ma wyjątków od tak ustanowionej zasady?

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii - rodzaje podatków, stawki, główne zasady

  System podatkowy w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania znana jest w świecie jako jurysdykcja przyjazna dla biznesu. Czy na ten wizerunek wpływa tamtejszy system podatkowy? Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące podatków w Zjednoczonym Królestwie, które pozwolą rozstrzygnąć, czy to właśnie one są najważniejszym czynnikiem przyciągającym tam przedsiębiorców z wielu krajów, w tym z Polski.

  Czy odprawy z tytułu zwolnień grupowych są opodatkowane PIT?

  Odprawy z tytułu zwolnień grupowych a PIT. Zwolnienie z pracy jest trudnym momentem dla pracownika. Emocjonalnie może nie mieć tutaj znaczenia, czy następuje ono z przyczyn prawa pracy, cywilnych, czy innych. W zakresie konsekwencji podatkowych, może to mieć jednak znaczenie zasadnicze. Podstawa wypłaty odprawy oraz jej ocena i charakter odszkodowawczy lub zadośćuczynienia, mogą bowiem wpływać wprost na obowiązki podatkowe, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

  Rezygnacja ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży nieruchomości w akcie notarialnym

  Podatnik korzystający ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości, która jest sprzedawana 2 lata po pierwszym zasiedleniu, może zastosować zwolnienie lub z niego zrezygnować. Obecnie zawiadomienie o rezygnacji ze zwolnienia należy złożyć do urzędu przed dokonaniem dostawy. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostanie wprowadzona zmiana, która umożliwi rezygnację ze zwolnienia poprzez oświadczenie w akcie notarialnym. Jest to reakcja na dość wyraźny sygnał płynący z orzecznictwa sądów administracyjnych, które już obecnie uznają takie oświadczenia za skuteczne.

  Faktura korygująca "in minus" dokumentująca zwrot towarów - rozliczenie VAT kupującego

  Jak rozliczyć fakturę korygującą "in minus", jeśli uzgodnienia i zwrot towaru nastąpiły w maju 2021 r. (reklamacja), natomiast w czerwcu 2021 r. podatnik otrzymał fakturę korygującą (faktura wystawiona 2 czerwca 2021 r.)? Kontrahent wyjaśnił, iż nie ma możliwości poprawienia tego błędu. Czy fakturę korygującą należy ująć w rozliczeniu VAT za czerwiec 2021 r.?

  Nowe, kwartalne deklaracje akcyzowe - kto będzie je składał za III kwartał 2021 roku?

  Kwartalne deklaracje akcyzowe. Od rozliczenia za III kwartał 2021 r. podatnicy dokonujący obrotu niektórymi wyrobami zwolnionymi z akcyzy lub opodatkowanymi stawką zerową albo zużywający te wyroby będą składać w formie elektronicznej nowe deklaracje kwartalne AKC-KZ. Natomiast wewnątrzwspólnotowe nabycie wyrobów opodatkowanych stawką zerową trzeba wykazać w deklaracji AKC-UAKZ. Są to nowe obowiązki.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji - co się zmieniło od 1 lipca 2021 r.

  JPK_VAT, GTU, oznaczenia transakcji. Od 1 lipca 2021 r. zmieniły się zasady prowadzenia ewidencji VAT, oznaczania sprzedaży kodami GTU oraz stosowania oznaczeń niektórych transakcji. Oznacza to, że już w rozliczeniu za lipiec 2021 r. podatnik musi przygotować plik JPK_VAT zgodnie z nowymi zasadami.

  VAT od usług finansowych - planowane zmiany od 2022 roku

  VAT od usług finansowych. Na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano skierowany do prekonsultacji projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (w tym ustawy o VAT), stanowiący część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi po wyroku TSUE – jak to zrobić?

  Korekta VAT w ramach ulgi na złe długi. Nieuregulowanie przez kontrahenta należności wynikającej z faktury w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności uprawnia wierzyciela do skorygowania podstawy opodatkowania oraz kwoty VAT należnego. Dłużnik jest wówczas obowiązany do odpowiedniej korekty podatku naliczonego odliczonego na podstawie nieopłaconej faktury. Wyrok TSUE zakwestionował polskie przepisy, co oznacza, że nie musimy stosować warunków ustawowych. Od 1 października 2021 r. w ramach pakietu SLIM VAT 2 zostaną wprowadzone zmiany w tym zakresie.

  Usługi budowlane a kasa fiskalna

  Usługi budowlane a kasa fiskalna. Prowadzę firmę budowlaną. Świadczę usługi dla osób prywatnych i firm. Czy muszę stosować kasę fiskalną, jeżeli całą sprzedaż dokumentuję fakturami?

  Jak znaleźć rachunek bankowy? Centralna informacja o rachunkach

  Jak uzyskać informację o rachunkach bankowych (także o rachunkach w SKOK-ach) osób zmarłych (np. spadkodawców), „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy? Można w tym celu skorzystać z Centralnej informacji o rachunkach. Jak to zrobić?

  Paragony fiskalne - dlaczego warto je brać?

  Paragony fiskalne. Pod hasłem „Weź paragon” rusza coroczna, ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom znaczenie brania i wydawania paragonu fiskalnego. Kampania będzie prowadzona do końca sierpnia 2021 roku. Ministerstwo Finansów tłumaczy m.in. jak wygląda prawidłowy paragon i jak rozpoznać błędny.

  Czy warto inwestować w obligacje w 2021 roku?

  Opłacalność obligacji w 2021 roku. Boom na obligacje niezmiennie przybiera na sile - wynika z danych Ministerstwa Finansów. Popyt jest dziś o połowę wyższy niż przed rokiem, a już rok temu Polacy wydali na detaliczne papiery najwięcej w historii. Popularność obligacji wynika stąd, że dają 2-3 razy więcej odsetek niż depozyt.

  Przeniesienie własności mieszkania spółdzielczego w zamian za dożywotnią opiekę i pomoc finansową a PCC

  Umowa dożywocia dot. mieszkania spółdzielczego a PCC. Czy umowa podobna do umowy dożywocia, polegająca na przeniesieniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na inną osobę, w zamian za zobowiązanie się do dożywotniej opieki i pomocy finansowej, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

  Legalny hazard w internecie. Lista legalnych bukmacherów i stron z grami hazardowymi

  Legalny hazard w internecie. Ministerstwo Finansów przypomina, że udział w zagranicznej grze hazardowej (art. 107 § 2 kodeksu karnego skarbowego) lub w grze hazardowej urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych lub warunkom koncesji lub zezwolenia (art. 109 kodeksu karnego skarbowego), podlega karze grzywny do 120 stawek dziennych - czyli kara grzywny może wynieść od 933,33 złotych do 4.479.984,00 złotych, zgodnie z art. 23 § 1 i 3 kodeksu karnego skarbowego. Przedstawiamy wykaz legalnych domen internetowych z grami hazardowymi.