Kategorie

Bezpieczny start w biznesie tylko z doradcą podatkowym

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Samorząd zawodowy doradców podatkowych
Ewa Szypowicz, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Już wiele tysięcy osób rozpoczynających działalność gospodarczą skorzystało z darmowych konsultacji z doradcami podatkowymi, którzy biorą udział w akcji "Start Biznes". Kandydaci na przedsiębiorców dowiadują się m.in. jak rozpocząć działalność gospodarczą i jaką wybrać formę opodatkowania. Regionalne Oddziały Krajowej Izby Doradców Podatkowych nawiązują stałą współpracę z samorządami miast i gmin. Do Akcji Start Biznes przystąpiło już ponad 500 kancelarii doradztwa podatkowego.

„Do zainicjowanej przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Akcji „Start Biznes” przystąpiło już wiele oddziałów KIDP. Niektórym udało się nawiązać stałą współpracę z samorządami miast i gmin. Akcja się intensywnie rozwija i przynosi wiele korzyści początkującym przedsiębiorcom” – stwierdziła Ewa Szypowicz, wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

„Już ponad 500 kancelarii doradztwa podatkowego, z czego aż 78 stanowią kancelarie z województwa wielkopolskiego, zdecydowało się na udział w akcji „Start Biznes” – dodała Ewa Szypowicz, pomysłodawczyni tej akcji.

Reklama

„Doradcy podatkowi przynależący do naszego Oddziału chętnie biorą udział w organizowanym przez nas cyklu bezpłatnych dyżurów doradców podatkowych w Urzędach Miasta oraz w Urzędach Gminy, a także w innych instytucjach w Wielkopolsce. Dyżury związane z Akcją „Start Biznes” polegają na udzielaniu bezpłatnych porad podatkowo-prawnych podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą” – poinformował Marek Hoffman, Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych1.

„W 2017 roku w ramach promocji zawodu przekazaliśmy do Urzędów potykacze reklamowe oraz materiały promujące Akcję „Start Biznes”. Chcąc dotrzeć do jak największego grona osób rozpoczynających działalność gospodarczą materiały promocyjne przekazaliśmy także poniższym Uczelniom Wyższym: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa” – stwierdził Marek Hoffman.

Reklama

Doradca podatkowy Zofia Walendowska udzielająca porad w ramach Akcji „Start Biznes” w Urzędzie Miasta w Ostrowie Wielkopolskim i w Urzędzie Gminy w Przygodzicach podkreśliła, że porady są niezbędne, ponieważ początkujący przedsiębiorcy nie mają wiedzy prawnopodatkowej, często mylą nawet zasady opodatkowania VAT z podatkiem dochodowym, a trzeba wiedzieć, że to są dwa odrębne systemy.

„Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą potrzebują wsparcia prawnego i my doradcy podatkowi wpisujemy się w te potrzeby” - stwierdziła Zofia Walendowska. „Rozmawiamy, objaśniamy, kierujemy przyszłego przedsiębiorcę do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, pomagając przy wypełnianiu wszystkich dokumentów. Przedsiębiorcy otrzymują od nas plik dokumentów wygenerowany elektronicznie. Warto podkreślić, że jest teraz taka możliwość, aby od razu zarejestrować się dla potrzeb VAT i ZUS. Można już od razu wygenerować dokumenty: VATR i ZFA oraz ZUA” – stwierdziła Zofia Walendowska. „A najważniejsza sprawa to pomoc w wyborze korzystnej formy opodatkowania, bo to ma ogromny wpływ na wysokość płaconego podatku dochodowego” – dodała Zofia Walendowska. Przyszły przedsiębiorca musi tylko udać się do Urzędu Miasta lub Gminy i złożyć własnoręczny podpis.

„Po porady przychodzą osoby o różnym stopniu świadomości podatkowej. Czasem nie odróżniają podstawowych kwestii. Zdarzają się np. osoby powracające z zagranicy z zamiarem otworzenia działalności gospodarczej i zupełnie nie są one zorientowane w polskich przepisach podatkowych” – stwierdziła Urszula Radniecka, doradca podatkowy, Rzecznik Dyscyplinarny KIDP. „Przykładowy problem z ostatniej konsultacji to czy przychody z najmu mają być opodatkowane ryczałtem czy w ramach działalności gospodarczej. Osoba pytająca chce dom wynająć osobie prowadzącej działalność gospodarczą na mieszkania dla pracowników. W trakcie rozmowy okazuje się, że to tylko część domu. Uznałam, że nie ma to wymiaru wielokrotności i zaleciłam ryczałt, korzystniejszą formę” – podkreśliła Urszula Radniecka.  „Ważne są zatem szczegóły stanu faktycznego, które czasem wychodzą dopiero w dłuższej rozmowie z doradcą podatkowym. Porada nie może być pochopna” – dodała Urszula Radniecka.

Łódzki Oddział KIDP

Intensywnie w Akcji „Start Biznes” uczestniczy Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Do programu zgłosiło się 27 doradców podatkowych z łódzkiego regionu. W ramach tej akcji podjęto współpracę w oparciu o zawarte umowy z Urzędem Miasta Zgierza i Urzędem Miasta Bełchatowa.

W UM w Zgierzu od 2015 roku w wyznaczone dni dyżurują doradcy podatkowi udzielając porad przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Natomiast w Urzędzie Miasta Bełchatowa w określone dni odbywają się dyżury doradców podatkowych jak i uczestniczą też w większych spotkaniach, w których oprócz doradców podatkowych pomocy przedsiębiorcom udzielają również przedstawiciele ZUS, Biura Pracy i innych organizacji.

„O akcji „Start Biznes” i współpracy z doradcami podatkowymi w ramach podpisanego porozumienia, mogę wypowiedzieć się tylko w samych superlatywach. Nasi rodzimi przedsiębiorcy bardzo sobie chwalą tę współpracę” – stwierdził Mariusz  Miśkiewicz, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierz. „Nawet taka zwykła rozmowa daje dużo przedsiębiorcom, którzy nie nadążają za przepisami. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej akcji i docelowo planujemy tę współpracę rozszerzać. Organizujemy różne imprezy związane z rozwojem przedsiębiorczości i chcielibyśmy żeby doradcy podatkowi mogli być obecni i służyli swoją wiedzą właśnie podczas takich imprez. Przykładowo organizujemy śniadania biznesowe dla przedsiębiorców i chcemy aby doradcy podatkowi brali w nich udział, żeby przedsiębiorcy mogli spotkać się z doradcą podatkowym i porozmawiać. Taka rozmowa daje przedsiębiorcy poczucie bezpieczeństwa” – podkreślił Mariusz Miśkiewicz.

Już od ponad pół roku, na mocy podpisanego 26 lipca 2018 roku przez Prezydenta Miasta Bełchatowa Mariolę Czechowską porozumienia, przedsiębiorcy z terenu Bełchatowa mogą bezpłatnie korzystać z usług doradcy podatkowego. To kolejne z podejmowanych przez samorząd działań zmierzających do wspierania lokalnego biznesu. Dzięki współpracy z Łódzkim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby dopiero myślące o założeniu własnej działalności gospodarczej, mogą nieodpłatnie uzyskać porady z zakresu prawa podatkowego.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, przedsiębiorczy bełchatowianie mogą raz w miesiącu korzystać z pomocy przy rozpoczęciu działalności, a także liczyć na wsparcie polegające na udzieleniu profesjonalnej i kompleksowej informacji podatkowej. W konsekwencji tych cyklicznych i całkowicie bezpłatnych działań nabierają oni niezbędnych dla prowadzenia firmy umiejętności, odpowiedzialnego zarządzania finansami oraz zyskują wiedzę z różnych dostępnych form opodatkowania.

Dodatkowo obie strony porozumienia współdziałają przy okazji organizacji wybranych projektów i inicjatyw na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Bełchatowie.

Dobrymi przykładami takich działań są, z całą pewnością, organizowane dla przedstawicieli lokalnego biznesu spotkania i eventy o charakterze gospodarczym. Jednym z nich było zorganizowane w październiku 2018 roku przez Miasto Bełchatów, we współpracy   z Ministerstwem Cyfryzacji, spotkanie pn. „RODO w Biznesie”, podczas którego w ramach specjalnie utworzonej strefy informacyjnej, uczestnicy spotkania mogli skorzystać    z indywidualnego doradztwa podatkowego.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów

„Kolejnym tego typu działaniem będzie niewątpliwie spotkanie informacyjne, organizowane przez Miasto Bełchatów we współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, dotyczące możliwości pozyskania oraz skorzystania z Funduszy Europejskich. Odbędzie się w dniu 7 marca. Do udziału w nim zaproszeni zostali doradcy podatkowi z łódzkiego oddziału KIDP, którzy będę realizować w ten sposób zapisy porozumienia” – poinformował Pan Marcin Nowak - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Bełchatowa.

Lubuski, Małopolski i Opolski Oddział KIDP

Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przystąpił do akcji „Star Biznes” w 2016 roku. W styczniu 2017 roku do wszystkich Urzędów Miast i Urzędów Gmin województwa lubuskiego przesłano pisma informujące o ww. akcji wraz z plakatami. Do udziału w akcji zgłoszonych jest obecnie 23 doradców podatkowych z województwa lubuskiego.

W Małopolskim Oddziale KIDP w akcji „Start Biznes” bierze udział 34 doradców podatkowych.

 „W Regionie Opolskim do akcji „Start Biznes” przystąpiło 19 kancelarii doradców podatkowych” – poinformowała Elżbieta Konopka, Przewodnicząca Zarządu Opolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Instytucje, z którymi współpracuje Oddział zawiera załącznik do depeszy.

___________________________

1 Przykładowe instytucje, z którymi współpracuje Krajowa Izba Doradców Podatkowych:

Wielkopolski Oddział KIDP współpracuje z poniższymi Instytucjami:

 • Urząd Miasta i Gminy Stęszew
 • Urząd Miasta Poznania
 • Urząd Miasta w Ostrowie Wielkopolskim
 • Gminne Centrum Informacji w Mosinie
 • Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Rychwale
 • Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
 • Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie
 • Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Opolski Oddział KIDP współpracuje z poniższymi instytucjami:

 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego
 • Opolska Izba Gospodarcza
 • Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
 • Urząd Miasta w Kędzierzynie - Koźlu
 • Urząd Miejski w Prudniku
 • Urząd Miejski w Kluczborku
 • Urząd Miejski w Brzegu


Śląski Oddział KIDP

Na szeroką skalę prowadzi i rozwija akcję „Start Biznes” Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Informacje o akcji można znaleźć we wszystkich Urzędach Skarbowych, we wszystkich Powiatowych Urzędach Pracy oraz w wielu Urzędach Miast na terenie województwa śląskiego.

 „W wielu Urzędach Miast na terenie województwa śląskiego prowadzone są dyżury doradców podatkowych dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.  Regularnie napływają do Śląskiego Oddziału KIDP zgłoszenia doradców podatkowych chcących przyłączyć się do prowadzonej akcji „Start Biznes” – poinformował Piotr Maciejewski Wiceprzewodniczący Zarządu Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, który jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie tej akcji w Śląskim Regionie.

„Miasto Zabrze w 2016 roku podpisało porozumienie ze Śląskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych, na mocy którego do siedziby Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości (ZCRP) delegowani są doradcy podatkowi udzielający bezpłatnych porad podatkowych dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą, m.in. w zakresie: wyboru formy opodatkowania, wyboru rodzaju prowadzonej księgowości, podatku dochodowego, podatku VAT, kas fiskalnych. ZCRP gromadzi przedstawicieli instytucji uczestniczących w procesie zakładania działalności gospodarczej oraz stwarza możliwość dopełnienia w jednym miejscu formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zintegrowanie w jednym miejscu instytucji związanych z rejestracją działalności gospodarczej zmniejsza do minimum czas poświęcany przez przedsiębiorców na wizyty w poszczególnych instytucjach. Celem działań wydziału jest wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących założenie działalności gospodarczej poprzez oferowanie szerokiego wachlarza usług i umożliwienie włączania się firm i instytucji w stworzenie środowiska sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej w Zabrzu” – poinformowała Katarzyna Kucia – Naczelnik Wydziału Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w Urzędzie Miejskim w Zabrzu.

„Podsumowując długoletnią współpracę należy podkreślić profesjonalizm, rzetelność oraz zaangażowanie delegowanych doradców podatkowych. Petenci korzystający z bezpłatnych porad podatkowych bardzo pozytywnie oceniają kompleksowość świadczonych usług doradczych, postrzegając KIDP poprzez delegowanych doradców podatkowych jak partnera godnego zaufania” – stwierdziła Katarzyna Kucia.

„Bardzo dziękuję za owocną współpracę i możliwość podniesienia poziomu usług jakie wspólnie z KIDP oferujemy w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości” – dodała Katarzyna Kucia – Naczelnik Wydziału Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z kolei z informacji uzyskanych z Referatu Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice wynika, że dyżury doradców podatkowych organizowane są w ostatni czwartek każdego miesiąca w godz. 9-12. Jest też możliwość, że jeśli przedsiębiorca nie może w tym czasie przyjechać do urzędu to dostanie kontakt do doradcy i sam może się do niego zgłosić.

 Urząd Miasta Katowice promuje akcję w różnorodny sposób, także na portalach społecznościowych, więc informacja o akcji „Start Biznes” dociera co coraz większej liczby mieszkańców Śląska.

Warmińsko-Mazurski

Warmińsko – Mazurski Oddział KIDP także przyłączył się do akcji Start Biznes. „Jest to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest wspieranie przedsiębiorców w procesie podejmowania istotnych decyzji z punktu widzenia skutków podatkowych. Akcja skierowana przede wszystkim do przedstawicieli małego biznesu. W ramach akcji udzielana jest nieodpłatna pomoc początkującym przedsiębiorcom w założeniu firmy, wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, wskazaniu konsekwencji podatkowych zawieranych umów i wielu innych zagadnieniach, które pojawiają się przy zakładaniu firmy, a jest ich wiele” – zauważył Tomasz Kaczyński, Przewodniczący Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Od maja 2015 roku trwa cykl dyżurów doradców podatkowych w ramach współpracy Urzędu Miasta Olsztyna z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W punkcie zlokalizowanym tuż obok tzw. jednego okienka olsztyńskiego Ratusza, doradcy podatkowi udzielają bezpłatnych porad podatkowych dla przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej. Zainteresowane osoby mogą korzystać z porad w każdą środę w godzinach 10.00 – 14.00.

Zachodniopomorski Oddział KIDP

Zachodniopomorski Oddział KIDP przystąpił do akcji Start Biznes w 2016 roku. Akces do tej akcji zgłosiło do tej pory 29 doradców z 11 gmin: Szczecin, Kołobrzeg, Darłowo, Świdwin, Koszalin, Wałcz, Kamień Pomorski, Łobez, Wolin, Nowogard i Myślibórz.

Podsumowując warto podkreślić, że Akcja „Sart Biznes”" polega na świadczeniu usług doradztwa podatkowego przez doradców podatkowych dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Jej celem jest wspieranie przedsiębiorców oraz promocja zawodu doradcy podatkowego. Usługa doradztwa podatkowego, świadczona w ramach programu „Start Biznes" obejmuje jednorazową, nieodpłatną poradę podatkową dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą, dotyczącą wyboru formy opodatkowania. 

Szczegóły dotyczące akcji „Start Biznes”, Regulamin a także lista doradców podatkowych, którzy przystąpili do akcji dostępne są na stronie internetowej www.startbiznesdp.pl

Doradcy podatkowi mają unikatową, kompleksową wiedzę z zakresu nie tylko prawa podatkowego, ale też ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i szeregu innych zagadnień, łączącą wiele dziedzin, która bez wątpienia ma wpływ na decyzje na dobry start w biznesie.

Warto zacząć działalność gospodarczą bezpiecznie, z doradcą podatkowym!

Wiesława Moczydłowska, Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Doradców Podatkowych

mapka Start Biznes
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie Pani Izabela Kaczmarek, doradca podatkowy
Urząd Miasta Poznania Pani Alicja Kornosz, doradca podatkowy
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości Pani Wiesława Maciejewska, doradca podatkowy
Plakat Twój doradca, Mazowiecki Oddział KIDP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  25 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych - zapłata podatku od 1 lipca 2022 r.

  Akcyza od przerejestrowanych samochodów osobowych. Od 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694), które wprowadzają opodatkowanie zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

  Zryczałtowana składka zdrowotna przywilejem dla wybranych

  Składka zdrowotna. Według doniesień „Dziennika Gazety Prawnej” podatnicy, którzy rozliczają się według zasad ryczałtu ewidencjonowanego, będą płacić zryczałtowaną składkę zdrowotną. Rodzi się pytanie, dlaczego miałoby to dotyczyć wyłącznie tej grupy podatników? W mojej ocenie jest to dyskryminujące. Ceną rozliczania podatku w innej formie niż ryczałt byłaby bowiem wyższa składka zdrowotna.

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia VIN-R

  VAT e-commerce. Wzór zgłoszenia (VIN-R) informującego w zakresie nieunijnej procedury szczególnej rozliczania VAT.

  Wspólny kredyt z rodzicami. Spłata rat kredytu to nie darowizna

  Wspólny kredyt z rodzicami a podatek. Spłata rat kredytu (zaciągniętego solidarnie przez pełnoletnią córkę wraz z rodzicami) przez samych rodziców - nie powoduje po stronie córki powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Nie musi ona płacić podatku i składać zgłoszenia SD-Z2. Bowiem spłata rat jedynie przez rodziców w takiej sytuacji nie jest darowizną. Nawet jeżeli w zakupionym na kredyt mieszkaniu mieszka sama córka i jest ona jedyną właścicielką tego mieszkania. Dotyczy to oczywiście także innych "składów" solidarnych kredytobiorców - spokrewnionych, spowinowaconych, czy spoza kręgu rodzinnego.

  Opłata paliwowa - co warto wiedzieć?

  Opłata paliwowa. Jakie są stawki opłaty paliwowej obowiązujące w 2021 r.? Kto podlega opłacie paliwowej? Kiedy powstaje obowiązek zapłaty? Gdzie wpłacać opłatę? Jak złożyć informację w sprawie opłaty paliwowej?

  Oleje smarowe a opłata paliwowa

  Opłata paliwowa. Handel olejami smarowymi w Polsce ewoluuje w kierunku zwiększenia biurokracji oraz obciążeń podatkowych związanych z obrotem tymi towarami. Czy oleje smarowe podlegają opłacie paliwowej?

  System e-TOLL ruszył 24 czerwca

  e-TOLL. 24 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uruchomiły nowy system poboru opłat za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz za przejazd po płatnych odcinkach autostrad Konin-Stryków (A2) i Wrocław-Sośnica (A4) zarówno dla pojazdów ciężkich jak i lekkich. Otwarte zostały pierwsze Miejsca Obsługi Klienta. Można już instalować na telefonach bezpłatną aplikację mobilną e-TOLL PL do wnoszenia opłat. Na miejscach poboru opłat autostrad A2 i A4 wyznaczone zostały pasy przejazdowe dedykowane dla użytkowników systemów e-TOLL i viaTOLL. Przewidziano okres przejściowy, w którym działać będą dwa systemy e-TOLL i viaTOLL.

  30 tys. zł kwoty wolnej od podatku dla rozliczających się liniowo

  Polski Ład - przedsiębiorcy chcą zmian, m.in. kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł dla przedsiębiorców rozliczających się liniowo. O wprowadzenie podatkowych zmian do Polskiego Ładu wystąpił do premiera Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

  Zwrot VAT zapłaconego w Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

  Zwrot VAT. Wielka Brytania będzie nadal przyznawać zwroty podatku VAT przedsiębiorcom z UE. Taką informację potwierdziła brytyjska administracja podatkowa - poinformowało 23 czerwca 2021 r. polskie Ministerstwo Finansów.

  Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  Krajowa Izba Doradców Podatkowych i Ministerstwo Finansów zapraszają do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach. Dwuetapowy konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, a ze względu na pandemię w tym roku zostanie przeprowadzony w formule online.

  Praktyka w stosowaniu przepisów o MDR

  Regulacje dotyczące schematów podatkowych (MDR) obowiązują w polskim porządku prawnym od 1 stycznia 2019 roku, a więc już ponad dwa lata. Co więcej, biorąc pod uwagę retrospektywny obowiązek zgłaszania schematów podatkowych, można powiedzieć, że zaraportowane do tej pory schematy podatkowe dotyczą uzgodnień, w zakresie których to pierwsza czynność miała miejsce nawet trzy lata temu (schematy transgraniczne).

  Korepetycje, kursy i inne usługi prywatnego nauczania - zwolnienie z VAT

  Prywatne nauczanie a VAT. Usługi prywatnego nauczania świadczone przez nauczycieli są zwolnione z VAT. Konieczne jest jednak posiadanie przez nauczyciela kierunkowego wykształcenia, a także świadczenie usług nauczania na podstawie umowy zawartej z uczniem (lub opiekunem prawnym ucznia). Jednak zwolnienie to nie ma zastosowania do usług świadczonych przez nauczycieli w ramach zajęć organizowanych przez podmiot trzeci.

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI - od kiedy?

  Zwolnienie podatkowe na inwestycję w PSI. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. I SA/Op 22/21) potwierdził, że prawo do skorzystania ze zwolnienia podatkowego w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) istnieje od momentu poniesienia pierwszych kosztów kwalifikowanych. Takie rozstrzygnięcie kwestionuje dotychczas powszechne wśród organów skarbowych.

  Wzór deklaracji uproszczonej AKC-US od 1 lipca 2021 r.

  Akcyza od samochodów osobowych. Ustawodawca określił nowy wzór deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US). Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.

  Globalne podatki i minimalna stawka CIT [Raport PIE]

  Globalne podatki. Transfer zysków do rajów podatkowych powoduje, że globalne wpływy z podatku CIT są corocznie zmniejszane o ok 240 mld USD. Najbogatsi ludzie świata przelewają 7,6 bln USD na zagraniczne konta, by uniknąć organów podatkowych. Polski Instytut Ekonomiczny w raporcie „Global taxes in the post-COVID-19 era” wskazuje, że wprowadzenie globalnego podatku majątkowego zapewniłoby 289 mld USD rocznie, globalnego podatku klimatycznego – 279 mld USD rocznie, a globalnej minimalnej stawki CIT – 127 mld USD rocznie. Zebrane w ten sposób środki wystarczyłyby na zaszczepienie przeciw COVID-19 każdej dorosłej osoby na świecie 4 razy w ciągu roku.

  VAT e-commerce. Procedura szczególna dla przesyłek do 150 euro

  VAT e-commerce. Resort finansów objaśnia uproszczoną procedurę w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (tzw. „USZ”). Zmiany już od 1 lipca 2021 r.

  Fundusze inwestycyjne - zmiana przepisów

  Fundusze inwestycyjne. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Projekt ten dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej, dotyczących funduszy inwestycyjnych oraz zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Zgodnie z projektem większość zmian ma wejść w życie 2 sierpnia 2021 r.

  Należyta staranność w cenach transferowych w świetle objaśnień Ministerstwa Finansów

  Należyta staranność w cenach transferowych. Pojęcie należytej staranności nie jest sprecyzowane w przepisach. Ustawodawca nie wskazuje konkretnych działań, które powinny zostać powzięte, ani informacji, które należy weryfikować. Pewne wskazówki w zakresie domniemania oraz należytej staranności, o których mowa w art. 11o ust. 1b ustawy o CIT wynikają z objaśnień podatkowych MF.

  Pakiet Slim VAT 2 z poprawkami

  Slim VAT 2. Sejmowa komisja finansów publicznych przyjęła w dniu 22 czerwca, wraz z poprawkami, nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, której celem jest uproszczenie rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT 2.

  Refakturowanie podatku od nieruchomości na dzierżawcę lub najemcę

  Refakturowanie podatku od nieruchomości. Podatek od nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega odrębnemu „refakturowaniu”. Jednak jeżeli strony umowy dzierżawy lub najmu postanowią, że wynajmujący „przerzuca” koszt podatku od nieruchomości na dzierżawcę (najemcę), wówczas koszt ten stanowi element ceny usługi dzierżawy (najmu). Innymi słowy wartość podatku od nieruchomości stanowi część zapłaty (czynszu) za usługę dzierżawy lub najmu. Dlatego też w takiej sytuacji wydzierżawiający (lub najemce) powinien wystawić fakturę, w której podstawa opodatkowania, to łączna cena (wartość) usługi dzierżawy obejmująca m.in. wartość podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT. Koszty podatku od nieruchomości nie mogą bowiem stanowić samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest dzierżawa nieruchomości, zatem co do zasady nie powinny być wykazywane na fakturze w odrębnej pozycji.

  Transparentność wynagrodzeń w UE - jak się przygotować?

  Transparentność wynagrodzeń w UE. Projekt przygotowany przez Komisję Europejską zakłada rewolucyjne zmiany w zakresie transparentności wynagrodzeń. Jakie rozwiązania zakłada i jakie konsekwencje może za sobą nieść? Jak przygotować organizację do ujawnienia płac?

  Jaki wzrost PKB w 2021 roku?

  PKB w 2021 roku. Wzrost gospodarczy (tj. wzrost Produktu Krajowego Brutto - PKB) Polski w 2021 r. może zbliżyć się do 5 proc., ale resort finansów pozostaje konserwatywny w swoich prognozach - powiedział 22 czerwca PAP Biznes minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Podkreślił, że w budżecie są zabezpieczone środki na wypadek kolejnej fali pandemii. Dodał, że wykonanie budżetu po czerwcu może być zbliżone do tego po maju, kiedy to w odnotowano nadwyżkę w wysokości 9,4 mld zł.

  Elektroniczny TAX FREE od początku 2022 roku

  Ustawa o VAT daje możliwość zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. Procedura TAX FREE pozwala turystom odwiedzającym Polskę na uniknięcie podwójnego opodatkowania. Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa szykują zmiany dla przedsiębiorców działających w systemie zwrotu VAT podróżnym od początku 2022 roku, polegającą na odejściu od papierowej wersji procedury i zastąpienie jej elektronicznym systemem ewidencji.

  Przedsiębiorca jako honorowych dawca krwi - co przysługuje?

  Honorowy dawca krwi, który jest pracownikiem, po oddaniu krwi może otrzymać dwa dni wolnego. Co jednak w sytuacji gdy honorowym dawcą krwi jest przedsiębiorca? Czy z tego tytułu przysługują mu jakieś preferencje?

  Zmęczenie cyfrowe w czasie pandemii

  Zmęczenie cyfrowe. 41% ankietowanych niepokoi się wpływem Internetu na dobre samopoczucie bardziej niż przed pandemią – wynika z badania EY. Jak postrzegamy obecnie korzystanie z kanałów cyfrowych?