REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Podatek akcyzowy 2020/2021 - zmiany w Systemie EMCS PL2

Podatek akcyzowy 2020/2021 - zmiany w Systemie EMCS PL2
Podatek akcyzowy 2020/2021 - zmiany w Systemie EMCS PL2
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Nowelizacja ta ma na celu przede wszystkim modyfikację funkcjonalności Systemu Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2. Uproszczeniu mają m.in. ulec zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD), z użyciem Systemu EMCS PL2. Ponadto wprowadzona zostanie centralna, elektroniczna rejestracja podatników akcyzy, w tym uproszczona centralna rejestracja, osób fizycznych oraz podmiotów zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

System EMCS PL 2

System Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL 2
to komputerowy system wykorzystywany do przemieszczania wyrobów akcyzowych (wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (bez zapłaconego podatku akcyzowego), w obrocie krajowym jak również wewnątrzwspólnotowym pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz przemieszczania ww. wyrobów na terytorium Wspólnoty Europejskiej w ramach eksportu i importu. Uczestnikami systemu są podmioty, organizacje międzynarodowe, przedstawicielstwa dyplomatyczne dokonujące przemieszczeń wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy wewnątrz Unii Europejskiej oraz przedstawiciele organów podatkowych nadzorujący ww. przemieszczenia zarówno w obrocie krajowym jaki i wewnątrzwspólnotowym.

Autopromocja

Zmiany w Systemie EMCS PL 2 w 2020 i 2021 roku

Omawiany projekt przewiduje następujące zmiany w ustawie o podatku akcyzowym:

a) uproszczenie zasad monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,

b) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2: dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, w tym nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych tych wyrobów, przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby, przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

c) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

d) uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 ,

e) wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podatników akcyzy, w tym uproszczonej centralnej rejestracji, osób fizycznych oraz podmiotów zużywających wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w tym jednostek pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych wojska, Straży Granicznej, Policji,

f) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym.

Ponadto zmiana ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) ma na celu przedłużenie do dnia 12 stycznia 2021 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych objętych monitorowaniem w Systemie EMCS PL2, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy.

Projekt przewiduje też zmiany w ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z póź. zm.), które mają głównie na celu zwolnienie z wniesienia opłaty skarbowej osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, których dotyczył będzie obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy. Przewiduje się również zmianę w zakresie przedmiotu opłaty skarbowej, poprzez określenie, że opłata skarbowa jest wnoszona nie jak dotychczas w związku z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym, ale w związku ze złożeniem zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Przewiduje się, że omawiana nowelizacja wejdzie w życie w czterech fazach:

1) z dniem 1 stycznia 2020 r.:
a) zmiana w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz - Prawo celne, która przewiduje przedłużenie do dnia 12 stycznia 2021 r. możliwości stosowania papierowego dokumentu dostawy równolegle z dokumentem elektronicznym (e-DD),
b) zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które przewidują:
- uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD,
- uregulowanie uproszczonych zasad dokonywania przeładunku wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2,
- umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym;

2) z dniem 1 kwietnia 2020 r.:
a) zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które przewidują wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podatników akcyzy,
b) zmiana w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

3) z dniem 1 października 2020 r. - zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, które przewidują monitorowanie z użyciem Systemu EMCS PL2 dostaw zwolnionego od akcyzy paliwa lotniczego;

4) z dniem 13 stycznia 2021 r. - pozostałe zmiany przewidziane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Dlaczego potrzebna jest zmiana przepisów - aktualny stan prawny

Ustawą z 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 1697) przewidziano stosowanie Systemu EMCS i elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD) do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (m.in. paliwa lotnicze, gaz płynny (LPG), paliwa żeglugowe, alkohol etylowy dla aptek, przemysłu spożywczego) oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby dla przemysłu chemicznego np. rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, zmywacze do farb i komponenty do ich produkcji).

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. nie przewidziano okresu przejściowego umożliwiającego po dniu 1 stycznia 2019 r. stosowanie dotychczasowego papierowego dokumentu dostawy do przemieszczeń na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ww. wyrobów akcyzowych.

W związku z sygnalizowanym przez przedsiębiorców brakiem możliwości dostosowania się przez nich z dniem 1 stycznia 2019 r., do obsługi przemieszczeń w Systemie EMCS PL2, ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne (Dz. U. poz. 2511) wprowadzono regulację przejściową umożliwiającą do dnia 31 grudnia 2019 r. stosowanie papierowego dokumentu dostawy.

Od początku 2019 roku kalendarzowego zorganizowano szereg spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi poszczególne branże. Analiza specyfiki dostaw dokonana w efekcie tych spotkań wykazała, że stosowanie obecnych regulacji prawnych i Systemu EMCS PL2, który jest dostosowany do tych regulacji - nie zapewnia w dostatecznym stopniu płynności przedmiotowych dostaw. Przykładowo, obecnie ani w przepisach ani w Systemie EMCS PL2 nie przewidziano regulacji dotyczących wydawania zwolnionych od akcyzy paliw lotniczych ze zbiorników zamontowanych na stałe na płycie lotniska, czy zasad dokonywania dostaw gazu LPG do zbiorników, z których zasilane są osiedlowe instalacje licznikowe. W lutym 2019 r. przedsiębiorcy z branży paliw lotniczych oraz przedsiębiorcy z branży gazu LPG poinformowali resort finansów, że na podstawie papierowego dokumentu realizowane również takie dostawy. Dodatkowo, obecne przepisy nie przewidują monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz przemieszczeń importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. To powoduje brak możliwości kompleksowego monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Analiza przeprowadzona z udziałem podmiotów dokonujących dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych wykazała, że podmioty te co do zasady, popierają objęcie monitorowaniem z użyciem Systemu EMCS PL2 realizowanych przez nie dostaw.

Wprowadzenie zmian w powyższym zakresie wymaga modernizacji i rozwoju poszczególnych funkcjonalności Systemu EMCS PL2, a w konsekwencji wymaga również dostosowania się przez podmioty dokonujące dostaw ww. wyrobów do zmodernizowanych funkcjonalności. Zakres zmian upraszczających wymaganych do zapewnienia ciągłości dostaw na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2 oraz zmian mających na celu objęcie monitorowaniem również zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych oraz przemieszczeń poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy importowanych i eksportowanych wyrobów akcyzowych - wymaga przedłużenia okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie tych dostaw, również na podstawie papierowego dokumentu dostawy. W przedłużonym okresie przejściowym przedsiębiorcy dostosują się do wprowadzonych zmian ustawowych i systemowych. Założono, że proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw zostanie zakończony do końca bieżącego roku. To pozwoli w 2020 r. na dostosowanie funkcjonalności Systemu EMCS PL2 do zmian ustawowych, a następnie na dostosowanie się przez przedsiębiorców do wprowadzonych zmian ustawowych i systemowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu akcyzy rejestracja podmiotów w zakresie akcyzy pozostaje we właściwości poszczególnych naczelników urzędów skarbowych i oparta jest na papierowych zgłoszeniach rejestracyjnych albo papierowych powiadomieniach o zamiarze prowadzenia działalności (pośredniczące podmioty gazowe oraz pośredniczące podmioty węglowe). Jednocześnie w Systemie SZPROT prowadzony jest rejestr podmiotów zarejestrowanych na potrzeby m.in. akcyzy, który zasilany jest w sposób pośredni z papierowych zgłoszeń rejestracyjnych przekazywanych do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu przez poszczególnych naczelników urzędów skarbowych. Poza bazą SZPROT pozostają listy pośredniczących podmiotów gazowych oraz pośredniczących podmiotów węglowych. Powoduje to liczne trudności, w szczególności z zagwarantowaniem aktualności centralnej bazy i jednocześnie stanowi utrudnienie w kontekście weryfikacji podmiotów uczestniczących w dostawach wyrobów akcyzowych realizowanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obowiązkowi rejestracji podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W praktyce kryterium prowadzenia działalności gospodarczej powoduje wątpliwości interpretacyjne w zakresie ciążenia tego obowiązku na podmiotach takich jak: szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, Policji, TOPR.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044, z późn. zm.) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, których ma dotyczyć obowiązek rejestracji na potrzeby akcyzy nie są zwolnione z wniesienia opłaty skarbowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA