| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

ZAPAMIĘTAJ
Leasing międzynarodowy stanowiący dostawę towarów uwzględniany jest w informacji podsumowującej.
Leasing jako usługa
Leasing jako usługa zaliczany jest do tzw. usług niematerialnych, podlegających szczególnym zasadom ustalania miejsca ich świadczenia. W świetle art. 27 ust. 3 i 4 pkt 6 ustawy o VAT, miejscem świadczenia usług wynajmu, dzierżawy lub innych o podobnym charakterze, w tym leasingu, których przedmiotem są rzeczy ruchome, z wyjątkiem środków transportu, jeśli usługi te świadczone są na rzecz podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę, jest miejsce, gdzie nabywca usługi ma siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku takiego stałego miejsca – stały adres lub miejsce zamieszkania. W skrócie, miejscem świadczenia powyższych usług jest kraj siedziby lub miejsca zamieszkania usługobiorcy (korzystającego), czyli miejsce konsumpcji tych usług. A zatem, jeśli jako korzystający zawieramy umowę leasingu z podmiotem zagranicznym, miejscem opodatkowania usług leasingu jest Polska. Z naszej perspektywy zachodzi w takim wypadku import usług, w ramach którego jesteśmy obowiązani do naliczenia podatku należnego i jego rozliczenia w Polsce. Podatek ten będzie jednak jednocześnie (tj. w tym samym miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy) stanowić dla nas podatek naliczony podlegający odliczeniu od podatku należnego, chyba że zapłata należności leasingowych dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o VAT.
Obowiązek podatkowy powstanie z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Chociaż logika (i, być może, intencja ustawodawcy) nakazywałaby tu przyjąć, że obowiązek podatkowy powinien być uzależniony od dokonania płatności przez korzystającego, a nie od jej otrzymania przez zagranicznego finansującego, należy liczyć się z tym, że o momencie powstania obowiązku podatkowego decydować będzie w praktyce otrzymanie płatności przez finansującego. Podejście takie może się okazać bardzo kłopotliwe dla korzystającego w sytuacji, gdy dokonywać on będzie płatności na przełomie miesięcy. Z pragmatycznego punktu widzenia najlepiej jest w takim wypadku, aby strony leasingu przewidziały w umowie bezwzględny obowiązek leasingodawcy do informowania korzystającego o dacie otrzymania płatności leasingowych.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »