| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Opodatkowanie leasingu

Opodatkowanie leasingu

Leasing jest obecnie najbardziej powszechną i najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności inwestycyjnej firm. Umożliwia nam korzystanie, za odpowiednim wynagrodzeniem i w określonym czasie, z dóbr inwestycyjnych bez konieczności ich zakupu. Zasadniczo strony umowy mają swobodę w określeniu zasad i warunków leasingu. Pamiętajmy jednak, że określając i zgadzając się na warunki leasingu, powinniśmy mieć na uwadze wiele różnego rodzaju i natury kwestii. Oprócz aspektów ekonomicznych, czysto finansowych oraz bilansowych, powinniśmy być świadomi jakże odmiennych, zależnych od przyjętych warunków umownych, zasad opodatkowania leasingu, pamiętając jednocześnie o konsekwencjach podatkowych po jego zakończeniu. W efekcie przed zawarciem umowy powinniśmy odpowiedzieć sobie na wszelkie pytania rzutujące na kwestie podatkowe, w tym, przede wszystkim, na pytania - kto będzie amortyzował przedmiot leasingu oraz czy po zakończeniu umowy nastąpi przeniesienie własności tego przedmiotu na leasingobiorcę.

„Poradnik” omawia uwarunkowania podatkowe leasingu i jego następstwa, uwzględniając warunki leasingu i jego przedmiot, identyfikuje obszary i kwestie wzbudzające wątpliwości interpretacyjne, jak również wskazuje szereg potencjalnych zagrożeń i ryzyk podatkowych, mających swe źródło w zawieranych transakcjach, oraz prezentuje sposoby uniknięcia bądź przynajmniej zminimalizowania tychże zagrożeń. Wreszcie opracowanie pomaga w wyborze optymalnej dla Państwa, w aspekcie obciążeń podatkowych i przyjętej strategii podatkowej, kategorii leasingu.
Pojęcie leasingu w prawie podatkowym
W potocznym znaczeniu leasing oznacza oddanie określonego dobra do odpłatnego korzystania na określony czas. Z punktu widzenia uregulowań prawnych, zwłaszcza w prawie podatkowym i cywilnym, znaczenie tego pojęcia określone jest bardziej szczegółowo. W świetle art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135; dalej u.p.d.o.f.) oraz art. 17a pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135; dalej u.p.d.o.p.), przez umowę leasingu rozumie się umowę nazwaną w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.; ost. zm. Dz.U. z 2004 r. nr 172, poz. 1804), a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie (korzystającemu) do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie podlegające amortyzacji środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz grunty. Jak zatem widać, powyższa definicja leasingu bazuje na definicji tego pojęcia zawartej w kodeksie cywilnym, zgodnie z którą finansujący, w zakresie swego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w umowie oraz oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.
Fakt, że podatkowa definicja leasingu opiera się na definicji kodeksowej, nie oznacza jednak, że się z nią pokrywa. Zakres przedmiotowy leasingu w ujęciu podatkowym jest bowiem szerszy niż w ujęciu kodeksowym. Z definicji leasingu przedstawionej w ustawach o podatku dochodowym wynika, że umowami leasingu mogą być również inne umowy niż umowy zdefiniowane w kodeksie cywilnym, byleby na ich mocy finansujący oddawał korzystającemu w odpłatne użytkowanie podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne albo grunty.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »