Kategorie

Żeby wykonywać zawód trzeba odbyć staż

Praktykę dla doradców organizuje Ministerstwo Finansów. Stażysta i urząd są zawiadamiani o terminie rozpoczęcia stażu. Strach przed przeciekiem danych ogranicza dostęp do informacji.

Do redakcji Gazety Prawnej zgłaszanych jest coraz więcej pytań dotyczących możliwości odbywania praktyk w administracji skarbowej przez kandydatów na doradców podatkowych.

Szczegółowe uregulowania odbywania takich praktyk zawarte są w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz.U. nr 107, poz. 940 z późn. zm.).

Praktykę wyznaczy minister

Każdy, kto chciałby podjąć staż w urzędzie, izbie skarbowej lub w urzędzie kontroli skarbowej, powinien zacząć od złożenia wniosku w Ministerstwie Finansów.

– Wszystkie osoby zainteresowane stażem w urzędach skarbowych czy izbie skarbowej powinny w tym celu wystąpić ze stosownym wnioskiem do Ministerstwa Finansów, które skieruje kandydata ubiegającego się o staż do właściwego organu – podkreśliła Małgorzata Czartoryska z Izby Skarbowej we Wrocławiu.

Magdalena Kobos z Izby Skarbowej w Krakowie wyjaśniła nam, że kandydat i właściwa izba skarbowa są zawiadamiani pisemnie o terminie rozpoczęcia stażu i czasie jego trwania.

– Staż trwa w sumie 12 miesięcy (praktyka odbywana jest w wymiarze 8 godzin tygodniowo), z czego 4 miesiące w izbie skarbowej, 4 miesiące w urzędzie skarbowym, 4 miesiące w urzędzie kontroli skarbowej – podkreśliła Agnieszka Pawlak z Izby Skarbowej w Łodzi.

W warszawskiej Izbie Skarbowej dowiedzieliśmy się, że dyrektor izby, dyrektor urzędu kontroli skarbowej lub naczelnik urzędu wydaje osobie, która odbyła praktykę, zaświadczenie o odbyciu stażu.

Z informacji Szymona Ossowskiego z Izby Skarbowej w Poznaniu również wynika, że to minister wyznacza termin rozpoczęcia praktyki w organach podatkowych na wniosek kandydata, który musi go złożyć najpóźniej 75 dni po zdanym egzaminie, a izba lub urząd jedynie zapewniają prawidłowy przebieg praktyk, w tym wyznaczają pracownika sprawującego opiekę nad stażystą.

– Izba i urzędy nie mają wpływu na przyjęcia stażystów, choć są oni oczywiście zawsze mile widziani. Stażysta musi prowadzić dziennik praktyki zawodowej, w którym opisuje się wykonywane przez niego czynności. Praktyka odbywa się według ustalonego harmonogramu – dodał Szymon Ossowski.

Stażysta nie parzy kawy

Staż wielu osobom może kojarzyć się z lekką pracą, a niekiedy nawet z parzeniem kawy. Tak jednak nie jest w przypadku praktyk w organach podatkowych.

– Rozpoczęcie praktyki poprzedza zapoznanie się z przepisami i zasadami przestrzegania tajemnicy skarbowej, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych. Odbywają też szkolenie BHP w zakresie instruktażu ogólnego i stanowiskowego oraz ochrony osób i mienia. W miarę potrzeb zapewnia się możliwość odbycia praktyki w każdej komórce merytorycznej – wyjaśniała nam Monika Kopiecka z Izby Skarbowej w Gdańsku. Dodała także, że w województwie pomorskim zdarzały się sytuacje, że stażyści odpowiadali na oferty pracy w urzędach skarbowych i po odbytym stażu byli zatrudniani.

Agnieszka Pawlak podkreśliła, że stażyści nie pracują nad sprawami podatkowymi. Zapoznają się najczęściej z szeroko rozumianą procedurą podatkową, np. procedurą wydawania interpretacji, odwołań, zapoznają się z aktami podatkowymi, są zainteresowani ciekawymi rozstrzygnięciami, odwołaniami, często proszą o wgląd w sprawy, w których pełnomocnikiem jest właśnie doradca podatkowy.

Praktykant mile widziany...

Małgorzata Czartoryska przekonywała nas, że urzędy skarbowe województwa dolnośląskiego oraz Izba Skarbowa we Wrocławiu przychylnie odnoszą się do stażystów kierowanych do nich celem odbycia praktyki. Podobnie jest w innych województwach w kraju.

– Najczęściej stażyści mają możliwość zapoznać się w praktyce z pracą wszystkich komórek merytorycznych urzędu, choć z uwagi na objęcie wielu aspektów pracy jednostek obowiązkiem zachowania tajemnicy skarbowej, stażyści nie mają pełnego wglądu w sprawy prowadzone w komórkach – tłumaczyła nasza rozmówczyni.

Mimo przychylności związanej z przyjmowaniem praktykantów, do tej pory zainteresowanie odbyciem tego typu praktyki nie było duże. Przykładowo w Izbie Skarbowej w Szczecinie począwszy od 2002 roku praktykę zawodową odbywa każdego roku 2–3 kandydatów na doradców podatkowych, w województwie pomorskim 3–4 osoby rocznie, w Lublinie były to 4 osoby.

– Do tej pory do urzędów skarbowych województwa warmińsko-mazurskiego nie zgłaszały się (zgodnie z informacjami pozyskanymi od naczelników urzędów skarbowych) osoby zainteresowane stażem dla doradców podatkowych. Jeśli jednak będzie możliwość zatrudniania na staż doradców podatkowych, urzędy są otwarte na takie możliwości. Będą oni mile widziani – podkreślała Krystyna Arciszewska z Izby Skarbowej w Olsztynie.

...ale raczej niezadowolony

Małgorzata Brzoza z Izby Skarbowej w Szczecinie zwróciła uwagę, że kandydaci nie wiążą swojej przyszłości z pracą w urzędzie. Myślą raczej o założeniu własnej firmy lub pracy w już istniejących o dobrej renomie. Dlatego zapoznawanie ich z informacjami o podatnikach może okazać się kłopotliwe dla urzędu (praktyka odbywana jest w urzędzie właściwym miejscowo dla zamieszkania kandydata).

– Stąd też staramy się ograniczać prawa dostępu do informacji do niezbędnego minimum i w efekcie widzimy bardzo słabe zaangażowanie kandydatów bądź wręcz brak zainteresowania dalszą praktyką. W jednym przypadku osoba zrezygnowała nawet z praktyki. Ponadto sposób zorganizowania praktyki (tj. 8 godzin raz w tygodniu przez 4 miesiące) również nie pozwala na przydzielanie poważniejszych spraw praktykantom. Jednak w związku z dużą ilością spraw załatwianych w urzędzie zawsze chętnie widzimy i przyjmujemy dodatkowe ręce do pracy – dodała Małgorzata Brzoza.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Ewa Matyszewska
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Księgowość
  1 sty 2000
  13 cze 2021
  Zakres dat:

  Ulga klęskowa w podatku rolnym

  Ulga klęskowa w podatku rolnym jest preferencją podatkową, która przewidziana jest w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. Jak działa ulga klęskowa? Jakie są zasady przyznawania ulgi?

  Błąd w rozliczeniach nie jest oszustwem podatkowym

  Sankcje w VAT. Podatnik nie może być karany za błąd, który nie jest oszustwem lub uszczupleniem podatkowym - tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Usługi gastronomiczne na kasie fiskalnej online - interpretacje

  Kasy fiskalne online w branży gastronomicznej pojawiły się od 1 stycznia 2021 r. Obowiązek wymiany starych kas na nowe objął bowiem usługi związane z wyżywieniem świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne. Pojawiło się jednak szereg wątpliwości interpretacyjnych związanych z nowym obowiązkiem. Oto niektóre z nich.

  Polski Ład. Ile będą kosztowały zmiany podatkowe?

  Polskie Ład. Najważniejsze zmiany jeśli chodzi o kwestie ubytku PIT to jest ok. 22 mld zł dla całego sektora, dodatkowo przewidujemy ok. 4-4,5 mld zł kosztów z tego pakietu ulg dla małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

  Przeniesienie firmy za granicę a podatek w Polsce

  Przeniesienie działalności gospodarczej za granicę. Zapowiadane zmiany w ramach Polskiego Ładu, rosnące koszty prowadzenia firmy, niejasne przepisy i nadmierna biurokracja – to czynniki, przez które wielu przedsiębiorców rozważa przeniesienie działalność za granicę. Jednak samo zarejestrowanie firmy w innym kraju (nawet w UE) nie zwalnia automatycznie z płacenia podatków i składek ubezpieczeniowych w Polsce.

  Kiedy osoba fizyczna ma rezydencję podatkową w Polsce?

  Polska rezydencja podatkowa. Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe z 29 kwietnia 2021 r. dotyczące zasad ustalania rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku osoby fizycznej w Polsce. Zdaniem ekspertów PwC te objaśnienia mogą być postrzegane jako zapowiedź szczególnego zainteresowania władz podatkowych rezydencją osób fizycznych, które utraciły lub utracą rezydencję podatkową w Polsce.

  Czy opodatkowanie firm w Czechach jest niższe?

  Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce - stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono m.in. od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami.

  Kto musi mieć kasę fiskalną online od 1 lipca 2021 r.?

  Kasy fiskalne online. Od 1 lipca 2021 r. kolejna grupa podatników zobowiązana jest do obowiązkowego ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas fiskalnych online. Których podatników dotyczy ten obowiązek?

  Obowiązek podatkowy drugiego stopnia w akcyzie

  Podmiotowość podatników akcyzy z tytułu obowiązku podatkowego drugiego stopnia jest przedmiotem daleko idących kontrowersji, zresztą z wielu powodów – pisze profesor Witold Modzelewski.

  Pusta faktura wymaga udowodnienia

  Puste faktury. Urząd skarbowy oskarżył firmę o nabycie pustych faktur, mimo że zeznania świadków wyraźnie stwierdzały co innego. Sprawę rozstrzygnął sąd administracyjny.

  Skutki podatkowe wycofania samochodu ze spółki cywilnej

  Skutki podatkowe wniesienia i wycofania samochodu do spółki cywilnej - cz. II wycofanie samochodu ze spółki cywilnej.

  Zwrot VAT niektórym podmiotom - zmiany od 1 lipca 2021 r.

  Zwrot VAT. Ustawodawca przygotował projekt nowego rozporządzenia w zakresie zwrotu VAT niektórym podmiotom. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2021 r. Co się zmieni?

  Zarobki w Szwecji. Ile można zarobić zbierając jagody?

  Zarobki w Szwecji. Z danych Szwedzkiego Urzędu Statystycznego wynika, że średnia pensja w Szwecji wynosi 35,3 tys. koron brutto (ok. 15 tys. zł). Mediana wynosi 31,7 tys. koron brutto (ok. 14 tys. zł).

  Raportowanie niefinansowe ESG zyskuje na znaczeniu

  Raportowanie niefinansowe ESG (environmental, social i governance). Inwestorzy coraz częściej szukają informacji o wpływie spółek na środowisko i społeczeństwo. Polskie firmy rzadko jednak raportują takie kwestie. Dlaczego warto raportować? Co powinny zawierać raporty ESG?

  Globalna stawka CIT a realna działalność gospodarcza

  Globalna stawka CIT. Polska nie poprze planu wprowadzenia globalnego minimalnego poziomu podatku od przedsiębiorstw, o ile nie będzie klauzuli wyłączającej z niego istotną działalność gospodarczą prowadzoną w kraju - powiedział dziennikowi "Financial Times" minister finansów Tadeusz Kościński.

  ZUS w Polsce vs. ZUS w Anglii

  Ubiegły miesiąc okazał się niezwykle istotny dla polskiej gospodarki. Premier Morawiecki ogłosił główne założenia „Nowego Ładu”, czyli programu ekonomiczno-społecznego, którego założeniem ma być zniwelowanie strat, jakie w naszej gospodarce poczyniła pandemia koronawirusa. Jednakże nie dla wszystkich plan ten okazał się dobrym pomysłem; co więcej, wzbudził wśród pewnej części społeczeństwa spore obawy.

  Nowelizacja ustawy o AML – nowe obowiązki dla rynku walut wirtualnych

  Nowelizacja ustawy o AML. Wirtualne waluty to ekspresowo rozwijająca się branża z dziedziny nowoczesnych technologii. Jednak zarówno wydobycie, sprzedaż, wymiana i spekulacja walutami nie jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców jako inwestycja czy środek płatniczy. Walutę wirtualną często wykorzystuje się również do realizacji nieuczciwych celów i w ramach działań niezgodnych z prawem. W związku z tym pojawiają się kolejne regulacje prawne – zarówno krajowe, jak i międzynarodowe – dotyczące AML/CFT. 15 maja 2021 weszła w życie nowelizacja ustawy o AML. Co warto o niej wiedzieć?

  Blockchain w księgowości – przyszłość, która już zapukała do drzwi

  Blockchain w księgowości. Wiele wskazuje na to, że rachunkowość oparta o nowe technologie, w tym technologię blockchain to nieodległa przyszłość. Prowadzenie księgowości z wykorzystaniem rejestru rozproszonego i inteligentnych umów może pomóc przedsiębiorcom osiągać większe dochody szybciej i łatwiej. Jednocześnie, wprowadzanie nowych rozwiązań zawsze wiąże się z pewnymi wyzwaniami. Czy wątpliwości branży księgowej związane z blockchainem są uzasadnione?

  Ulga na ekspansję - kto skorzysta i na jakich zasadach?

  Ulga na ekspansję, która została zaproponowana w ramach Polskiego Ładu, ma objąć przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie podmioty, które podejmują ekspansją na rynki zagraniczne. Na jakich warunkach będzie można korzystać z ulgi na ekspansję? Kiedy ulga wejdzie w życie?

  Dodatkowe prace a opodatkowanie VAT kar umownych

  VAT od kar umownych - dodatkowe prace. W trakcie realizacji projektu budowlanego mogą wystąpić nowe okoliczności, takie jak np. problemy z gruntem czy wady dokumentacji projektowej. Może to spowodować konieczność podjęcia dodatkowych prac, a tym samym poniesienia dodatkowych kosztów przez wykonawcę, które powinny obciążać zamawiającego. Strony umowy budowlanej muszą ustalić, czy taka kara umowna podlega, czy nie podlega opodatkowaniu VAT.

  Jak postrzegamy księgowych? Sowa, mrówka czy leniwiec?

  Księgowi są nazywani zaufanymi doradcami i wysokiej klasy specjalistami. Chociaż te określenia brzmią poważnie, po pracy często rozwijają nietypowe zainteresowania, jak sporty ekstremalne, sztuki walki, żeglarstwo bądź śpiew w chórze. Sposób, w jaki ich odbieramy, pokazują też metafory. Księgowego można porównać do wielu zwierząt – mądrej sowy, walecznego tygrysa bądź pracowitej mrówki. Z okazji Dnia Księgowego postanowiliśmy przyjrzeć się wizerunkowi specjalistów od rachunkowości.

  Nowy podatek od elektroniki uderzy w twórców i konsumentów

  Opłata reprograficzna. Nowy podatek od elektroniki uderzy w kieszenie konsumentów i przedsiębiorców, nie pomoże twórcom - stwierdził Związek Cyfrowa Polska, wydając negatywną ocenę do projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego w ramach konsultacji społecznych resortu kultury.

  Podatkowa grupa kapitałowa – rozliczenie straty

  Podatkowa grupa kapitałowa. Spośród pięciu spółek tworzących grupę jedna przyniosła stratę, a cztery dochody. Spółka dominująca pomniejszyła o tę stratę podatek dochodowy wykazany i zaliczkowany przez cztery rentowne spółki, zachowując powstałą na plus różnicę zaliczek CIT, a następnie rozdysponowując ją pomiędzy siebie i spółkę przynoszącą straty. Była pewna, że to działanie będzie obojętne podatkowo, ale fiskus stwierdził, że jest to przysporzenie majątku tych spółek i musi zostać opodatkowane jak zwykły przychód. Spór między przedsiębiorcą a Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej rozstrzygnął sąd, stwierdzając, że: „Stanowisko KIS jest nie tylko nieprawidłowe, ale także nielogiczne i sprzeczne wewnętrznie. Jest również wyrazem nadmiernego fiskalizmu państwa”.

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku - jakie korzyści dla firm?

  Podatnik Bezgotówkowy od 2022 roku. Ministerstwo Finansów proponuje przedsiębiorcom program Podatnik Bezgotówkowy. To propozycja dla tych firm, które większość transakcji płatniczych przeprowadzają w systemie cashless. Uzyskanie takiego statusu „Klienta Premium” będzie możliwe od 2022 roku. Firma, która go uzyska, skorzysta z najszybszego zwrotu VAT w Europie. Pieniądze znajdą się na ich kontach w maksymalnie 15 dni.

  Jaka stawka ryczałtu dla usług gastronomicznych?

  Stawka ryczałtu - usługi gastronomiczne. Czy sprzedaż usług gastronomicznych (przygotowywanie gotowych posiłków na rzecz kontrahentów) można opodatkować na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ze stawką 3%?