reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur

Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które ma uprościć procedury związane ze zwolnieniem z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia ale z mocą wsteczną od dnia 14 marca 2020 r. Obowiązywanie nowych przepisów z mocą wsteczną jest w tym przypadku dopuszczalne, bo zmiany mają być korzystne dla podatników.

Zmiany te mają związek z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, która powoduje utrudnienia w realizacji niektórych obowiązków podatkowych, w tym zwolnień z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Stąd omawiany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2379).

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków
[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Niepotrzebne oświadczenie przy zakupie od 200-3000 kg węgla

Pierwsza zmiana polega na wyłączeniu obowiązku spełnienia warunku dotyczącego uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzania tych danych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu przekracza jednorazowo 200 kg, a nie przekracza jednorazowo 3000 kg

Aktualnie w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, warunkiem zwolnienia z akcyzy, zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż albo sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego oraz uzyskanie od tego finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pojawiające się coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia w zakresie przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, a co za tym idzie wprowadzane zmiany i ograniczenia po stronie dostawców wyrobów węglowych wiążące się przede wszystkim z wdrażaniem bezdotykowych dostaw przesyłek realizowanych m.in. w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej, problematyczna stała się możliwość spełnienia warunków, o których mowa powyżej, szczególnie w zakresie pozyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Z drugiej strony, panujące warunki atmosferyczne i związane z nimi zapotrzebowanie na wyroby węglowe, uzasadniają potrzebę zapewnienia ciągłości takich dostaw, zwłaszcza do gospodarstw domowych, które mogą już na chwilę obecną nie posiadać zapasów w związku z kończącym się sezonem grzewczym.

Wobec powyższego należało wprowadzić przepis, który w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobów węglowych w ilości przekraczającej jednorazowo 200 kg, a nieprzekraczającej 3000 kg jednorazowo, przewiduje czasowe wyłączenie obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku uzyskania  od  finalnego  nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W konsekwencji należało również wyłączyć czasowo obowiązek dołączania takiego oświadczenia do faktury lub listy, o której mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, a także obowiązek składania oświadczenia na fakturze. Należało również w takim przypadku czasowo wyłączyć obowiązek spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3g ustawy, tj. wyłączyć obowiązek okazywania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Regulacje w tym zakresie mają obowiązywać nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). Zniesiony czasowo obowiązek powinien zostać dopełniony w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zniesienie warunku okazywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) dla branży dokonującej obrotu LPG

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (tzw. AKC-PR) jest jednym z warunków stosowania zwolnienia z akcyzy w przypadku pozostałych węglowodorów gazowych (LPG) wykorzystywanych do celów opałowych. Panująca obecnie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu ograniczyła możliwość przemieszczania się osób, a co za tym idzie ich dotarcie do określonych miejsc, w tym urzędów. Nie pozostała również bez wpływu na dotychczasowe zasady i warunki funkcjonowania urzędów.

Mimo, iż istnieje nadal możliwość korespondencyjnego składania zgłoszenia rejestracyjnego, jak i uzyskania potwierdzenia jego złożenia (urzędy skarbowe z ograniczeniami kadrowymi i w zmienionej formie działania funkcjonują), to jednak z uwagi na utrudnienia w działaniu operatorów pocztowych wypełnienie obowiązków, tak po stronie podmiotów, jak i organów, jest bardzo utrudnione. Dlatego też proponuje się, aby podmioty te mogły przesyłać w takiej sytuacji oświadczenie o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy lub przekazywać skan pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia, wydanego przez uprawniony organ zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy, w przypadku jego uzyskania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms.

Regulacje w tym zakresie będą obowiązywały nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru LPG na dokumentach dostawy

Obowiązek potwierdzania na papierowym dokumencie dostawy odbioru wyrobów jest w obecnej sytuacji niemożliwy do wykonania zwłaszcza przez osoby objęte kwarantanną. Stąd podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które i tak podejmują inne czynności wymagane do jej prowadzenia, powinny mieć możliwość potwierdzania zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms. W takim przypadku podmiot odbierający zobowiązany byłby do przekazania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji, które byłby i tak zobowiązany podać na papierowym dokumencie.

Proponuje się przyjęcie takiego rozwiązania do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po tym czasie podmioty wysyłające zwolniony od akcyzy gaz LPG powinny dopełnić obowiązku uzyskania na dokumencie papierowym potwierdzenia dostawy zrealizowanej w procedurze zwolnienia, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku natomiast dostaw realizowanych do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (osoby fizyczne), które mogą mieć problem również ze zdalnym potwierdzaniem odbioru dostawy realizowanej w procedurze zwolnienia, proponuje się odstąpić od warunku pozyskiwania potwierdzeń na dokumencie dostawy, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający gaz LPG

W okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, dla zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym proponuje się również, z uwagi na istniejące ograniczenia w zakresie możliwości kontaktów interpersonalnych, zwłaszcza z osobami objętymi kwarantanną, wyłączenie obowiązku okazywania przez podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakres wprowadzanych zmian, z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniem kontaktów interpersonalnych już od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego, będzie stosowany od dnia 14 marca 2020 r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Projekt (z  17 kwietnia 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama