REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur

Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur
Zwolnienie z akcyzy węgla i LPG do celów grzewczych - uproszczenie procedur

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, które ma uprościć procedury związane ze zwolnieniem z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia ale z mocą wsteczną od dnia 14 marca 2020 r. Obowiązywanie nowych przepisów z mocą wsteczną jest w tym przypadku dopuszczalne, bo zmiany mają być korzystne dla podatników.

Zmiany te mają związek z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, która powoduje utrudnienia w realizacji niektórych obowiązków podatkowych, w tym zwolnień z podatku akcyzowego węgla oraz LPG wykorzystywanych do ogrzewania gospodarstw domowych. Stąd omawiany projekt zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 12 grudnia 2018 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2379).

Autopromocja

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków
[RAPORT] KORONAWIRUS - podatki, prawo pracy, biznes

Niepotrzebne oświadczenie przy zakupie od 200-3000 kg węgla

Pierwsza zmiana polega na wyłączeniu obowiązku spełnienia warunku dotyczącego uzyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzania tych danych na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, gdy ilość wyrobów węglowych podlegających zwolnieniu przekracza jednorazowo 200 kg, a nie przekracza jednorazowo 3000 kg

Aktualnie w przypadku sprzedaży na terytorium kraju wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu z zastosowaniem zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, warunkiem zwolnienia z akcyzy, zgodnie z art. 31a ust. 3 pkt 1 ww. ustawy, jest wystawienie faktury dokumentującej sprzedaż albo sporządzenie listy finalnych nabywców węglowych uprawnionych do deputatu węglowego oraz uzyskanie od tego finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, pojawiające się coraz bardziej rygorystyczne obostrzenia w zakresie przemieszczania i kontaktów interpersonalnych, a co za tym idzie wprowadzane zmiany i ograniczenia po stronie dostawców wyrobów węglowych wiążące się przede wszystkim z wdrażaniem bezdotykowych dostaw przesyłek realizowanych m.in. w ramach Krajowej Przesyłki Paletowej, problematyczna stała się możliwość spełnienia warunków, o których mowa powyżej, szczególnie w zakresie pozyskania od finalnego nabywcy węglowego oświadczenia, że odebrane przez niego wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. Z drugiej strony, panujące warunki atmosferyczne i związane z nimi zapotrzebowanie na wyroby węglowe, uzasadniają potrzebę zapewnienia ciągłości takich dostaw, zwłaszcza do gospodarstw domowych, które mogą już na chwilę obecną nie posiadać zapasów w związku z kończącym się sezonem grzewczym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wobec powyższego należało wprowadzić przepis, który w przypadku sprzedaży na terytorium kraju przez pośredniczący podmiot węglowy finalnemu nabywcy węglowemu korzystającemu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym wyrobów węglowych w ilości przekraczającej jednorazowo 200 kg, a nieprzekraczającej 3000 kg jednorazowo, przewiduje czasowe wyłączenie obowiązku spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 ustawy, w zakresie, w jakim dotyczy on obowiązku uzyskania  od  finalnego  nabywcy węglowego oświadczenia, że nabywane wyroby węglowe są przeznaczone do celów uprawniających do zwolnienia od akcyzy. W konsekwencji należało również wyłączyć czasowo obowiązek dołączania takiego oświadczenia do faktury lub listy, o której mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy, a także obowiązek składania oświadczenia na fakturze. Należało również w takim przypadku czasowo wyłączyć obowiązek spełnienia warunku, o którym mowa w art. 31a ust. 3g ustawy, tj. wyłączyć obowiązek okazywania sprzedawcy dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez finalnego nabywcę węglowego będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

Regulacje w tym zakresie mają obowiązywać nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374). Zniesiony czasowo obowiązek powinien zostać dopełniony w termie 3 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zniesienie warunku okazywania potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (AKC-PR) dla branży dokonującej obrotu LPG

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego (tzw. AKC-PR) jest jednym z warunków stosowania zwolnienia z akcyzy w przypadku pozostałych węglowodorów gazowych (LPG) wykorzystywanych do celów opałowych. Panująca obecnie sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w znacznym stopniu ograniczyła możliwość przemieszczania się osób, a co za tym idzie ich dotarcie do określonych miejsc, w tym urzędów. Nie pozostała również bez wpływu na dotychczasowe zasady i warunki funkcjonowania urzędów.

Mimo, iż istnieje nadal możliwość korespondencyjnego składania zgłoszenia rejestracyjnego, jak i uzyskania potwierdzenia jego złożenia (urzędy skarbowe z ograniczeniami kadrowymi i w zmienionej formie działania funkcjonują), to jednak z uwagi na utrudnienia w działaniu operatorów pocztowych wypełnienie obowiązków, tak po stronie podmiotów, jak i organów, jest bardzo utrudnione. Dlatego też proponuje się, aby podmioty te mogły przesyłać w takiej sytuacji oświadczenie o złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy lub przekazywać skan pisemnego potwierdzenia przyjęcia takiego zgłoszenia, wydanego przez uprawniony organ zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy, w przypadku jego uzyskania, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms.

Regulacje w tym zakresie będą obowiązywały nie dłużej niż do dnia, w którym odwołany zostanie stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie warunku uzyskiwania potwierdzeń odbioru LPG na dokumentach dostawy

Obowiązek potwierdzania na papierowym dokumencie dostawy odbioru wyrobów jest w obecnej sytuacji niemożliwy do wykonania zwłaszcza przez osoby objęte kwarantanną. Stąd podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które i tak podejmują inne czynności wymagane do jej prowadzenia, powinny mieć możliwość potwierdzania zrealizowanych dostaw w procedurze zwolnienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, np. e-mail lub sms. W takim przypadku podmiot odbierający zobowiązany byłby do przekazania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji, które byłby i tak zobowiązany podać na papierowym dokumencie.

Proponuje się przyjęcie takiego rozwiązania do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po tym czasie podmioty wysyłające zwolniony od akcyzy gaz LPG powinny dopełnić obowiązku uzyskania na dokumencie papierowym potwierdzenia dostawy zrealizowanej w procedurze zwolnienia, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W przypadku natomiast dostaw realizowanych do osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej (osoby fizyczne), które mogą mieć problem również ze zdalnym potwierdzaniem odbioru dostawy realizowanej w procedurze zwolnienia, proponuje się odstąpić od warunku pozyskiwania potwierdzeń na dokumencie dostawy, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zniesienie obowiązku okazywania podmiotowi dostarczającemu gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez podmiot zużywający gaz LPG

W okresie obowiązywania stanu epidemii wywołanego wirusem SARS-CoV-2, dla zwolnienia od akcyzy ze względu na przeznaczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym proponuje się również, z uwagi na istniejące ograniczenia w zakresie możliwości kontaktów interpersonalnych, zwłaszcza z osobami objętymi kwarantanną, wyłączenie obowiązku okazywania przez podmiot zużywający będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej nabywającą gaz LPG dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, ze wskazaniem dopełnienia tego obowiązku w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zakres wprowadzanych zmian, z uwagi na obostrzenia wprowadzone w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczeniem kontaktów interpersonalnych już od momentu wprowadzenia stanu epidemicznego, będzie stosowany od dnia 14 marca 2020 r., tj. dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, do dnia ogłoszenia zakończenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Projekt (z  17 kwietnia 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Projekt: Kasowy PIT. Na czym polega

Ministerstwo Finansów przedstawiło pod koniec kwietnia 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o ryczałcie ewidencjonowanym. Ta nowelizacja ma wprowadzić od 1 stycznia 2025 roku przepisów określających zasady tzw. kasowego PIT. Ta forma rozliczeń polegać ma na tym, że przychód- podatkowy będzie powstawał w dacie zapłaty za fakturę. Ale nie każdy będzie mógł korzystać z kasowego PIT. Jedynie przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność oraz ci, których przychody z działalności gospodarczej w roku poprzednim nie przekraczały 250 tys. euro. Aktualnie trwają konsultacje i opiniowanie tego projektu.

Składka zdrowotna 2025 r. Nowe zasady obliczania należności na rzecz ZUS-u. Kto ile zapłaci?

Od 2025 roku zmienią się zasady rozliczania składki zdrowotnej przez przedsiębiorców. Zapowiedzieli to minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2024 r. Wtedy podano też najważniejsze założenia tych zmian. Co ma się zmienić od przyszłego roku?

Czy klimatyzację można odliczyć od podatku?

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Kiedy można anulować fakturę?

Anulowanie faktury VAT powinno być traktowane w sposób wyjątkowy i wykorzystywane tylko w przypadku zaistnienia takiej konieczności. Kiedy więc można anulować fakturę i jak to zrobić zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Jak przebiega finansowanie faktur?
Finansowanie faktur, zwane również faktoringiem, to istotny element strategii finansowej wielu przedsiębiorstw. Proces ten umożliwia bowiem firmom uzyskanie dostępu do środków pieniężnych, poprzez sprzedaż swoich nieuregulowanych faktur firmie faktoringowej. Choć działanie to może wydawać się skomplikowane, to faktoring jest w rzeczywistości bardzo prosty. Jak przebiega finansowanie faktur?
Wskaźnik ściągalności zaległych podatków rośnie, ale wciąż jest wiele do poprawy. Egzekucja należności innego rodzaju jest bardzo dużym problemem

W ubiegłym urzędy skarbowe wyegzekwowały ponad 40 proc. zaległości podatkowych. Budżet państwa odzyskał dzięki temu 6,6 mld zł – informuje dzisiaj "Dziennik Gazeta Prawna". Egzekucja należności innego rodzaju jest jednak bardzo dużym problemem.

Składka zdrowotna 2024. Rozliczenie za rok 2023. Wpływ na kwestie podatkowe

Już po raz drugi od momentu wprowadzenia rewolucyjnych przepisów Polskiego Ładu przedsiębiorcy mają obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dwudziesty dzień maja jest ostatnim dniem na dopełnienie tego obowiązku. Na szczęście tym razem Ustawodawca oszczędził płatnikom wstecznych zmian form opodatkowania oraz półrocznych okresów składkowych. 

Prezes URE: od lipca 2024 r. o ponad 40 proc. wzrosną opłaty za dystrybucję energii. O 30 zł miesięcznie więcej zapłaci przeciętne gospodarstwo domowe

Prezes URE Rafał Gawin szacuje, że w II połowie roku miesięczne rachunki za energię elektryczną, w tym za dystrybucję, wzrosną o ok. 30 zł dla przeciętnego gospodarstwa domowego o zużyciu do 2 MWh energii elektrycznej rocznie. Analizy URE pokazują, że średnia cena taryfowa sprzedaży prądu dla gospodarstw domowych w taryfie na II połowę 2024 i na rok 2025 może wynieść poniżej 600 zł za MWh

Jakie są rezerwy walutowe Polski? Aktualne dane NBP

Rezerwy walutowe Polski w końcu kwietnia 2024 roku wyniosły 206 097,4 mln USD tj. o 1,8% więcej niż przed miesiącem i równocześnie o 15,7% więcej niż przed rokiem. Takie dane podał Narodowy Bank Polski (NBP).

MF oferuje pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44

Ministerstwo Finansów informuje, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowała pomoc dla przedsiębiorców z Marywilskiej 44. Mogą oni wystąpić z wnioskiem m.in. o rozłożenie na raty podatku oraz odroczenie terminu jego zapłaty. MF uruchomił specjalną infolinię, gdzie poszkodowani przedsiębiorcy mogą pytać o rozliczenia podatkowe (PIT, VAT) oraz o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.

REKLAMA