reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > VAT 2021 - przedłużone stosowanie PKWiU 2008 do niektórych towarów

VAT 2021 - przedłużone stosowanie PKWiU 2008 do niektórych towarów

Do końca marca 2021 r. ma zostać przedłużone stosowanie klasyfikacji PKWiU 2008 do celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT), w zakresie niektórych towarów (np. kosmetyków, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, części samochodowych i towarów objętych podzieloną płatnością (załącznik 15 do ustawy o VAT) oraz w zakresie towarów, wymienionych odnośnie wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług (w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT).

Przedłużone stosowanie PKWiU 2008 (do końca marca 2021 r.) dla potrzeb VAT

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) jest aktualnie przygotowywany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o czym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Rozporządzenie to ma na celu przedłużenie do 31 marca 2021 r. stosowania klasyfikacji statystycznej PKWiU 2008 do celów opodatkowania VAT, w zakresie:

1) art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), czyli podatników dokonujących:
a) dostawy następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
- preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
- komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
- urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
- maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
b) dostawy hurtowych i detalicznych części do:
- pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3),
- motocykli (PKWiU 45.4);

2) towarów z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (wykaz towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności - split payment)

Jak czytamy w założeniach projektu, przedłużenie to jest konieczne aby zakończyć proces legislacyjny w zakresie zmiany przepisów ustawy o VAT, w wyniku którego w tej ustawie zastosowanie znajdzie od 1 kwietnia 2021 r. PKWiU 2015. Ta zmiana wymag nadania nowego brzmienia § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), a nowelizacja ta powinna wejść w życie najpóźniej 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie resort finansów deklaruje utrzymanie terminu 1 stycznia 2021 r., jako daty wejścia w życie identyfikacji towarów i usług w oparciu o klasyfikację PKWiU 2015, dla potrzeb:
- podatku od towarów i usług, w zakresie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
- podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej.

Zmiana klasyfikacji statystycznych dla potrzeb VAT

Zgodnie z ustawą o VAT od dnia 1 lipca 2020 r. stosowany jest w zakresie podatku od towarów i usług nowy system identyfikowania towarów i usług, czyli:
− Nomenklatura Scalona (CN) w zakresie towarów,
− aktualna Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) w zakresie usług.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 556) przedłużono, dla celów opodatkowania VAT w przypadkach, o których mowa w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy o VAT, załączniku nr 15 do tej ustawy oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 8 tej ustawy, stosowanie do dnia 31 grudnia 2020 r. Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. poz. 1293, z późn. zm.).

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że przejście, przy identyfikacji towarów, na CN oznaczało konieczność odpowiedniego przełożenia zakresu m. in. załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, czyli załącznika wyznaczającego zakres obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Podstawą umożliwiającą wprowadzenie tego mechanizmu jest decyzja wykonawcza Rady (UE) 2019/310 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 226 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 51 z 22.02.2019, str. 19). Ten szczególny mechanizm może być stosowany do dostaw  towarów i świadczenia usług identyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) enumeratywnie wymienionych w załączniku do ww. decyzji.

Jednak (jak się okazało) dokładne przełożenie zakresu załącznika nr 15 do ustawy o VAT (w odniesieniu do towarów) z PKWiU na CN nie było możliwe, z uwagi na różną konstrukcję i założenia obu klasyfikacji. Z tego powodu w niektórych przypadkach doszło do zmiany zakresu przedmiotowego niektórych pozycji załącznika nr 15 do ustawy o VAT względem decyzji derogacyjnej. Zmiana sposobu identyfikacji towarów z symboli PKWiU 2008 na kody CN, w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,  została poprzedzona analizą i konsultacjami projektu, a także dialogiem z Komisją Europejską w tym zakresie. Przeprowadzenie stosownych analiz i konsultacji wymagało odpowiedniego czasu, zwłaszcza z uwagi na dość szczegółowe brzmienie załącznika nr 15 do ww. ustawy.

Przełożenia z PKWiU na CN wymagała również klasyfikacja towarów, wymienionych w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług (w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy). Ponieważ kategorie towarów, wymienionych w zakresie wyłączenia ze zwolnienia, dotyczyły podobnych kategorii grup towarowych, jak w powołanym załączniku nr 15 ww. ustawy, konieczne było zapewnienie spójności również i w tym zakresie.

28 października 2020 r. został przekazany do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk sejmowy nr 718), wprowadzający m.in. rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników VAT (tzw. pakiet Slim VAT). Zgodnie z art. 12 tego projektu zakładano, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (z pewnymi wyjątkami, które miały zacząć obowiązywać w terminie późniejszym). 27 listopada 2020 r. ta ustawa została uchwalona przez Sejm. Proces legislacyjny nie jest jeszcze zakończony - aktualnie ustawa jest procedowana w Senacie.

Z uwagi na spiętrzenie prac legislacyjnych w Parlamencie, wątpliwe jest, aby ta ustawa weszła w życie w planowanym terminie. Dlatego proponuje się, aby do 31 marca 2021 r. do celów opodatkowania VAT zakres załącznika nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz klasyfikacja towarów, wymienionych w przepisach tej ustawy, w zakresie wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług (w art. 113 ust. 13 pkt 1 lit. f i g ustawy) – były określane według PKWiU 2008.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)

Opracował Paweł Huczko

Polecamy: Nowy JPK_VAT z kodami GTU

Polecamy: Biuletyn VAT

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama