reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Sprawozdanie z działalności fundacji za 2019 rok trzeba złożyć do końca 2020 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2019 rok trzeba złożyć do końca 2020 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji za 2019 rok trzeba złożyć do końca 2020 roku. Ministerstwo Finansów przypomina, że fundacje mają coroczny obowiązek złożenia sprawozdania z działalności do końca roku kalendarzowego za rok poprzedni. Fundacje, dla których Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej jest ministrem właściwym w zakresie działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, składają sprawozdanie ze swojej działalności do Ministerstwa Finansów (w zakresie działu: rozwój regionalny - do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej). Jak złożyć sprawozdanie z działalności fundacji? Czy jest obowiązujący wzór sprawozdania z działalności fundacji?

Sprawozdanie z działalności fundacji - termin złożenia

Sprawozdanie z działalności fundacji obejmuje okres roku kalendarzowego. Składa się je do końca roku kalendarzowego za rok poprzedni (np. do 31 grudnia 2020 r. za rok 2019). Fundacje, które w danym okresie sprawozdawczym nie prowadziły działalności, również mają obowiązek złożyć to sprawozdanie.
Sprawozdanie podpisuje co najmniej dwóch członków zarządu, jeżeli statut fundacji nie stanowi inaczej.

Zwolnione z obowiązku składania sprawozdania są fundacje, które mają status organizacji pożytku publicznego i zamieściły na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Obywatelskiego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie merytoryczne z działalności oraz sprawozdanie finansowe. Wynika to z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Jak złożyć sprawozdanie z działalności fundacji?

Można to zrobić na 3 sposoby:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP: /bx1qpt265q/SkrytkaESP
  2. za pośrednictwem e-maila – na adres kancelaria@mf.gov.pl - w przypadku sprawozdania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłki kurierskiej lub złożyć osobiście na adres:

Biuro Ministra
Ministerstwo Finansów
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Wzór sprawozdania z działalności fundacji

Ministerstwo opublikowało Wzór sprawozdania z działalności fundacji, przygotowany pomocniczo (zatem nie jest to bezwzględnie obowiązujący wzór) w celu ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwienia ich przygotowania. Wzór ten został przygotowany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 36). Sprawozdanie powinno zawierać wszystkie informacje wskazane w § 2 i § 3 tego rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów przypomina też, że organy fundacji mają obowiązek monitorowania i bieżącej aktualizacji postanowień w statutach i odpowiednio wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie informacji o właściwym ministrze oraz zgłaszania zmiany innych danych. Wynika to z ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1500, z późn. zm.).

Obowiązki fundacji jako instytucji obowiązanych

Ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) nakłada na fundacje będące instytucjami obowiązanymi dodatkowe obowiązki. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy, instytucją obowiązaną jest fundacja ustanowiona na podstawie ustawy o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
Centralnym elementem polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/generalny-inspektor-informacji-finansowej.

Źródła:

Wykaz fundacji we właściwości Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji

Wzór sprawozdania z działalności fundacji

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Rychły-Stucke

Inspektor Ochrony Danych (IOD), Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji, mediator sądowy i pozasądowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama