REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na PIT od pracowników za styczeń 2021 r. - przedłużenie terminu

Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników za styczeń 2021 r.; branże (kody PKD)
Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników za styczeń 2021 r.; branże (kody PKD)
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zaliczki na PIT za styczeń 2021 r. - termin. Gotowy jest już projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej przedłużającego do 20 sierpnia 2021 r. termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r. Przedłużenie dotyczy zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Jakie branże obejmie przedłużenie terminu wpłaty zaliczek za styczeń 2021 r.?

Jakie branże obejmie przedłużenie terminu wpłaty zaliczek za styczeń 2021 r.?

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT. Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

REKLAMA

Autopromocja

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:

 • gastronomiczną,
 • rozrywkową,
 • dbającą o zdrowie fizyczne,
 • sprzedaży detalicznej,
 • turystyczną.

Rozwiązanie to obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Pełna lista działalności jest wskazana w § 2 projektu rozporządzenia:
§ 2. Przedłużenie terminów, o których mowa w § 1, dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Projekt rozporządzenia obejmuje zatem płatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),

2) 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach),

3) 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),

4) 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),

5) 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),

6) 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

7) 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

8) 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania),

9) 55.30.Z (pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe),

10) 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),

11) 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),

12) 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)),

13) 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),

14) 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),

15) 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),

16) 59.12.Z – (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi),

17) 59.13.Z – (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),

18) 59.14.Z – (działalność związana z projekcją filmów),

19) 59.20.Z – (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych),

20) 74.20.Z (działalność fotograficzna),

21) 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),

22) 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),

23) 79.11.A (agenci turystyczni),

24) 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki),

25) 79.90.A (piloci i przewodnicy turystyczni),

26) 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),

27) 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

28) 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),

29) 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),

30) 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),

31) 85.59.A (nauka języków obcych),

32) 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

33) 86.10.Z - (działalność szpitali),

34) 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),

35) 86.90.D (działalność paramedyczna),

36) 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

37) 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

38) 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych),

39) 91.02.Z (działalność muzeów),

40) 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),

41) 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),

42) 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),

43) 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),

44) 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),

45) 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),

46) 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

47) 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich),

48) 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

- ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

- od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,

- od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zakres zaliczek, których termin wpłaty zostanie przedłużony jest wskazany w § 1 projektu rozporządzenia:

§ 1. Przedłuża się do dnia 20 sierpnia 2021 r. terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r., przewidziane w:
1) art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.3) ), zwanej dalej „ustawą”, w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy;
2) art. 42 ust. 1 ustawy – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Wcześniejsze przesunięcia terminów

W pierwszej fazie pandemii minister finansów przedłużył termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. odpowiednio do:

 • 20 sierpnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za marzec,
 • 20 października 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za kwiecień, oraz
 • 20 grudnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za maj.

Rozwiązanie to objęło 1,2 mln płatników podatku PIT.

Po raz drugi terminy zostały przedłużone do:

 • 20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
 • 20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
 • 20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

Rozwiązanie to objęło 85 tys. płatników PIT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Podatek PIT - część 2
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
29 kwietnia 2023 r. (sobota)
Następne
Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Mały ZUS Plus przegrywa w sądzie. To jest bardzo ważny wyrok dla przedsiębiorców

Mały ZUS Plus - jak długo powinna trwać przerwa, po upływie której przedsiębiorca może ponownie skorzystać z niższych składek? Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał pierwszy wyrok w tej sprawie, który jest korzystny dla przedsiębiorców.

Czy przygotowania do KSeF poszły na marne? Co dalej z wdrożeniami w firmach?

Firmy, które przygotowały się na pierwotny termin wejścia w życie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur, poniosły już związane z tym koszty. Pojawiają się więc pytania, czy powinny zaplanować w budżetach nowe wydatki, aby dostosować procesy i systemy do kolejnych zmian w KSeF. Czy dotychczasowe wdrożenia poszły na marne?

Nowości w KSeF: faktury papierowe czasowo poza KSeF, faktury konsumenckie, złożone załączniki. Konsultacje Ministerstwa Finansów

W dniu 18 lipca 2024 r. w Ministerstwie Finansów przy ul. Świętokrzyskiej 12 odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące Krajowego Systemu e-Faktur zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową. Przedstawiciele MF podsumowali dotychczasowe prekonsultacje zmian w zakresie obowiązkowego KSeF. Eksperci Ministerstwa Finansów zaprezentowali też propozycje rozwiązań biznesowych tj. wymianę środowiska KSeF na docelowe, wdrożenie załączników i aktualizację struktury e-faktury,  a także planowane rozwiązania i nowe funkcjonalności KSeF.

Nowe dane o wynagrodzeniach Polaków. GUS odsłania karty

GUS opublikował dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2024 r. Przeciętna płaca wyniosła 8144,83 zł. Wzrost okazał się niższy od prognozowanego przez ekspertów. Mamy też nowe statystyki dotyczące zatrudnienia.

REKLAMA

Podatek od nieruchomości od obiektów sportowych. Będą zmiany od 2025 roku. Czy podatek obejmie place zabaw?

W ramach analiz opublikowanego projektu zmian w podatku od nieruchomości, chwilę uwagi należy poświęcić obiektom sportowym. Jako że standardowo ich wartość nie należy do niskich, ewentualne ruchy w tym zakresie, mogą generować istotne skutki podatkowe. Aczkolwiek, akurat w tym obszarze, MF zaproponował też trochę korzyści. Niekorzyści też.

Większe sumy gwarancyjne w OC posiadaczy pojazdów i rolników. Jednolity formularz zaświadczeń o przebiegu ubezpieczenia. Rząd przyjął projekt nowelizacji

W dniu 16 lipca 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dostosować polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących ubezpieczenia OC za szkody, które powstały w związku z ruchem pojazdów mechanicznych. Projekt ten przewiduje m.in. zwiększenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych a także rolników. Czy w związku z tymi zmianami wzrosną ceny polis OC?

Drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Najwięcej na płyn do e-papierosów, aż o 75 proc.

Rząd chce wprowadzić drastyczne podwyżki akcyzy na wyroby tytoniowe. Ich skala ma być kilkukrotnie większa, niż zakładała mapa akcyzowa. Już w 20225 r. akcyza na wyroby tytoniowe ma wzrosnąć: o 25 proc. na papierosy, o 38 proc. na tytoń do palenia oraz o 50 proc. na wkłady do podgrzewaczy tytoniu. Będzie podwyżka również płynów do e-papierosów, na które w 2025 r. akcyza wzrośnie aż o 75 proc.

Zakup sprzętu IT? Czasem lepiej wynająć. Na czym polega DaaS?

Na czym polega model biznesowy Device as a Service (DaaS)? Komu i kiedy się opłaca? Co sprawia, że jest to rosnący trend nie tylko w polskich firmach?

REKLAMA

Twój biznes działa dobrze ale pieniądze gdzieś wyciekają. Ekspert podpowiada gdzie szukać przyczyn i źródeł wycieków

Takie pytanie często zadają sobie przedsiębiorcy, którzy osiągając spore przychody, realizując duże i zyskowne projekty nagle stwierdzają brak gotówki na koncie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie są pieniądze? Na te i inne pytania odpowiada dr nauk ekonomicznych Elżbieta Sobów – specjalistka ds. finansów z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem.

Korekta podatku naliczonego: kiedy trzeba rozliczyć fakturę korygującą

Jak należy rozliczyć faktury korygujące? Podatnik będący nabywcą zgłosił reklamację oraz otrzymał mailową odpowiedź, w której sprzedawca uznał reklamację i wskazał kwotę korekty. Wiadomości mailowe są z marca 2024 r., a korekta wpłynęła w kwietniu 2024 r. Podatnik odliczył VAT naliczony z faktury pierwotnej w marcu 2024 r. Czy korektę należy rozliczyć w marcu 2024? 

REKLAMA