REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zaliczki na PIT od pracowników za styczeń 2021 r. - przedłużenie terminu

Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników za styczeń 2021 r.; branże (kody PKD)
Przedłużenie terminu wpłaty zaliczek PIT od pracowników za styczeń 2021 r.; branże (kody PKD)
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zaliczki na PIT za styczeń 2021 r. - termin. Gotowy jest już projekt rozporządzenia ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej przedłużającego do 20 sierpnia 2021 r. termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r. Przedłużenie dotyczy zaliczek na podatek od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, a także podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych. Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR. Jakie branże obejmie przedłużenie terminu wpłaty zaliczek za styczeń 2021 r.?

Jakie branże obejmie przedłużenie terminu wpłaty zaliczek za styczeń 2021 r.?

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po raz kolejny zdecydował o wydaniu rozporządzenia przedłużającego przekazanie zaliczek na podatek dochodowy/zryczałtowanego podatku dochodowego PIT. Projekt rozporządzenia obejmuje płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Działanie ma na celu wsparcie płynności finansowej przedsiębiorców i przeciwdziałanie redukcji zatrudnienia.

Autopromocja

Rozporządzenie obejmuje m.in. branże:

 • gastronomiczną,
 • rozrywkową,
 • dbającą o zdrowie fizyczne,
 • sprzedaży detalicznej,
 • turystyczną.

Rozwiązanie to obejmie ok. 90 tys. przedsiębiorców.

Pełna lista działalności jest wskazana w § 2 projektu rozporządzenia:
§ 2. Przedłużenie terminów, o których mowa w § 1, dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z

Projekt rozporządzenia obejmuje zatem płatników, prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) 47.71.Z (sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach),

2) 47.72.Z (sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych w wyspecjalizowanych sklepach),

3) 47.81.Z (sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach),

4) 47.82.Z (sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach),

5) 47.89.Z (sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach),

6) 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany),

7) 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania),

8) 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania),

9) 55.30.Z (pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe),

10) 56.10.A (restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne),

Autopromocja

11) 56.10.B (ruchome placówki gastronomiczne),

12) 56.21.Z (przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)),

13) 56.29.Z (pozostała usługowa działalność gastronomiczna),

14) 56.30.Z (przygotowywanie i podawanie napojów),

15) 59.11.Z (działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),

16) 59.12.Z – (działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi),

17) 59.13.Z – (działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych),

18) 59.14.Z – (działalność związana z projekcją filmów),

19) 59.20.Z – (działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych),

20) 74.20.Z (działalność fotograficzna),

21) 77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego),

22) 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane),

23) 79.11.A (agenci turystyczni),

24) 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki),

25) 79.90.A (piloci i przewodnicy turystyczni),

26) 79.90.C (pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana),

27) 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów),

28) 85.51.Z (pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych),

29) 85.52.Z (pozaszkolne formy edukacji artystycznej),

30) 85.53.Z (pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu),

31) 85.59.A (nauka języków obcych),

32) 85.59.B (pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane),

33) 86.10.Z - (działalność szpitali),

34) 86.90.A (działalność fizjoterapeutyczna),

35) 86.90.D (działalność paramedyczna),

36) 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych),

37) 90.02.Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych),

38) 90.04.Z (działalność obiektów kulturalnych),

39) 91.02.Z (działalność muzeów),

40) 93.11.Z (działalność obiektów sportowych),

41) 93.13.Z (działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej),

42) 93.19.Z (pozostała działalność związana ze sportem),

43) 93.21.Z (działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki),

44) 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych),

45) 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana),

46) 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna),

47) 96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich),

48) 96.04.Z (działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Rozporządzenie przedłuży do 20 sierpnia 2021 r. termin przekazania zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku, pobranych przez płatnika w styczniu 2021 r.

Czego dotyczy przedłużenie zaliczek

Przedłużenie terminów dotyczy zaliczek na podatek pobranych przez płatników od przychodów:

- ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,

- od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników,

- od podatku zryczałtowanego pobranego przez płatników, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, a także z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużenie dotyczy deklaracji PIT-4R i PIT-8AR.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Zakres zaliczek, których termin wpłaty zostanie przedłużony jest wskazany w § 1 projektu rozporządzenia:

§ 1. Przedłuża się do dnia 20 sierpnia 2021 r. terminy przekazania zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w styczniu 2021 r., przewidziane w:
1) art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.3) ), zwanej dalej „ustawą”, w przypadku zaliczek na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 ustawy;
2) art. 42 ust. 1 ustawy – w przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy, od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego

Wcześniejsze przesunięcia terminów

W pierwszej fazie pandemii minister finansów przedłużył termin wpłaty podatku pobranego w marcu, kwietniu i maju 2020 r. odpowiednio do:

 • 20 sierpnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za marzec,
 • 20 października 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za kwiecień, oraz
 • 20 grudnia 2020 r. – w stosunku do podatku pobranego za maj.

Rozwiązanie to objęło 1,2 mln płatników podatku PIT.

Po raz drugi terminy zostały przedłużone do:

 • 20 maja 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w październiku 2020 r.,
 • 20 czerwca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w listopadzie 2020 r.,
 • 20 lipca 2021 r. – zaliczki i podatek pobrane przez płatników w grudniu 2020 r.

Rozwiązanie to objęło 85 tys. płatników PIT

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Koszty uzyskania przychodów 2024 - umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło

  Jakie koszty uzyskania przychodu (tzw. koszty podatkowe) w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) można uwzględniać (potrącać) na umowie o pracę, umowie zlecenia i umowie o dzieło?

  Pożyczałeś pieniądze? Urząd skarbowy zainteresuje się przychodem. Sprawdź, czy wiesz, jak to rozliczyć w zeznaniu podatkowym

  Fakt, że pożyczka jest udzielana między osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami, nie sprawia, że nie wiąże się ona z obowiązkami podatkowymi. Pożyczkodawca musi być uważny i pamiętać o rozliczeniu w zeznaniu rocznym przychodu.

  Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych 2024 (koniec lutego) – ranking najlepszych ofert banków [Tabela]

  Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec lutego 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W lutym 2024 r. kontynuowany jest trend spadku oprocentowania lokat bankowych i kont oszczędnościowych, rozpoczęty pod koniec 2022 roku. Widać wyraźnie, że banki przygotowują się do obniżek stóp procentowych NBP. Ale coraz większa grupa ekspertów nie przewiduje cięcia stóp w 2024 roku. Jak będzie w rzeczywistości?

  Kasowy PIT tylko dla małych firm - opublikowano założenia nowelizacji. Kiedy wejdzie w życie? Kto będzie mógł płacić taki podatek?

  W dniu 26 lutego 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały opublikowane założenia projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Projekt ten ma na celu wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT (jako fakultatywnego sposobu rozliczania podatku), przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

  MF wprowadzi globalny podatek minimalny. Których przedsiębiorców obejmie nowy podatek?

  MF planuje wprowadzić globalny podatek minimalny dla jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych - wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. System globalnego podatku minimalnego ma zostać oparty o trzy rodzaje podatku wyrównawczego.

  Obligacje skarbowe [marzec 2024 r.] - oprocentowanie i oferta obligacji oszczędnościowych (detalicznych)

  Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23 lutego 2024 r. poinformowało o oprocentowaniu i ofercie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa, które będą sprzedawane w marcu 2024 roku. Oprocentowanie tych obligacji nie zmieniło się w porównaniu do oferowanych w lutym br. Od 26 lutego br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

  Podatek od emisji CO2 w produkcji rolnej. Naukowcy obliczyli ile powinien wynosić

  W raporcie zamówionym przez rząd Danii eksperci zaproponowali wprowadzenie podatku od emisji CO2 w produkcji rolnej. Opłacie sprzeciwiają się rolnicy, a konsumenci obawiają się wzrostu cen mleka i mięsa.

  Składka na ubezpieczenie wypadkowe w 2024 roku - zmiany od 1 kwietnia. Obniżenie stopy procentowej składki dla 32 grup działalności

  Opublikowany 23 lutego 2024 r. projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków przewiduje zmianę  kategorii ryzyka dla 32 grup działalności, dzięki czemu nastąpi obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Tylko w przypadku jednej grupy działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i tym samym wzrost stopy procentowej składki wypadkowej. Zmiany będą obowiązywać od składek należnych za kwiecień 2024 r.

  Projekt ustawy o kryptoaktywach. Będzie nadzór nad rynkiem i ochrona inwestorów

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację prawa unijnego, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru nad tym rynkiem i ochrony inwestorów. Ustawa, z pewnymi wyjątkami, ma wejść w życie z dniem 30 czerwca 2024 roku.

  Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Nowe przepisy mają wprowadzić do polskiego porządku prawnego unijne przepisy, które nakładają na duże firmy obowiązek publikacji danych o zapłaconych podatkach.

  REKLAMA