REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składanie deklaracji akcyzowych w 2022 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Składanie deklaracji akcyzowych w 2022 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
Składanie deklaracji akcyzowych w 2022 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień odnośnie składania deklaracji akcyzowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez PUESC z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 2022 roku rozporządzeniem z 17 grudnia 2021 r.

Obowiązek składania deklaracji akcyzowych przez PUESC

Od 1 lipca 2021 r. wprowadzono obowiązek składania deklaracji w akcyzie przez podatników prowadzących działalność gospodarczą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) (www.puesc.gov.pl).

Autopromocja

Obowiązek ten wprowadzono ustawą z dnia 30 marca  2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694) do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143). Od 1 stycznia 2022 r. pewne zmiany w tym zakresie wprowadziło rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436)

Ważne!
Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą nadal składać deklaracje w postaci papierowej (np. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).

Obowiązek składania miesięcznych deklaracji akcyzowych

Obowiązek składania miesięcznych akcyzowych deklaracji podatkowych obowiązuje np. w przypadku:

a) produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym,

Dalszy ciąg materiału pod wideo

b) zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c) opodatkowania:

 • wyrobów węglowych,
 • energii elektrycznej,
 • suszu tytoniowego,
 • wyrobów gazowych.

 

Rodzaje deklaracji

Wzory niżej wskazanych deklaracji określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2436), ale do rozliczeń za marzec 2022 r. mają zastosowanie wzory deklaracji określone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2231, ze zm.) : 

a) AKC-4/AKC-4zo - dot. podatku akcyzowego m.in. od wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, paliw silnikowych, (w załączniku AKC-4/E do deklaracji AKC-4, w którym wykazywana jest pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (np. samochodu osobowego wyprodukowanego na terytorium kraju) - od rozliczenia za kwiecień 2022 r. kwota zwolnienia wykazywana jest w rozbiciu na następujące tytuły zwolnień:

 • na podstawie art. 109a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
 • na podstawie art. 163a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
 • pozostałe zwolnienia),

b) AKC-WW - podatku akcyzowego od wyrobów węglowych,

c) AKC-WG - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych),

d) AKC-EN - dot. nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej,

e) AKC-ST/AKC-STn - dot. podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Następujące deklaracje mogą być opatrywane podpisem zaufanym (na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - Dz. U. poz. 554):

 • AKC-4/4zo, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG i AKC-EN (od rozliczenia za kwiecień 2022 r.)
 • AKC-PA (od deklaracji składanych dla przedpłacenia produkcji, która wystąpi w marcu 2022 r.)

Termin składania deklaracji

Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy skutkujące powstaniem zobowiązania podatkowego.

Wyroby węglowe (dłuższy termin) – do 25. dnia drugiego miesiąca od kwartału/miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Energia elektryczna i wyroby gazowe - termin powiązany z upływem terminu płatności lub z zużyciem/użyciem tych wyrobów.

W załącznikach szczegółowych do deklaracji AKC-4/AKC-4zo, w deklaracji AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG, AKC-EN stosowanych od rozliczeń za kwiecień 2022 r. (wg wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - Dz. U. poz. 554) w części właściwej dla wykazania ilości wyrobów akcyzowych, została dodana kolumna „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)”, która ma na celu umożliwienie wskazania, czy wyroby wykazane w danym wierszu deklaracji (z uwzględnieniem kodu CN, stawki podatkowej) korzystają ze zwolnienia od akcyzy, czy też nie). Umożliwi to pozyskanie precyzyjnej informacji nie tylko o kwocie zwolnienia od akcyzy ogółem, ale także w rozbiciu na poszczególne ilości wyrobów.

 

Ważne!
Podatnicy, którzy składają deklaracje za okresy miesięczne, w których wykazują  zarówno wyroby akcyzowe opodatkowane stawką pozytywną, stawką zerową lub wyroby zwolnione  od akcyzy nie składają  deklaracji za okresy kwartalne (art. 24e ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym).

W przypadku podatnika, który składa deklaracje za okresy miesięczne, może wyjątkowo wystąpić obowiązek wykazania wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy lub stawką zerową w deklaracji podatkowej składanej za okres kwartalny (AKC-KZ). Będzie to sytuacja gdy - w ramach danego kwartału – będzie miesiąc, w którym podatnik nie będzie miał do zadeklarowania wyrobów opodatkowanych stawką pozytywną. W  takiej sytuacji złoży w danym kwartale zarówno deklarację za jeden lub dwa okresy miesięczne oraz deklarację za okres kwartalny. Deklaracja za okres kwartalny  obejmie tylko wyroby zwolnione od akcyzy lub opodatkowane stawką zerową, których nie było można wykazać w deklaracji za okres miesięczny, gdyż nie została ona złożona (nie było w takim miesiącu(ach) do zadeklarowania wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką pozytywną).

Przykład 1*
Podmiot prowadzący skład podatkowy posiada w składzie podatkowym alkohol etylowy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Wyprowadza z tego składu podatkowego alkohol etylowy oraz dostarcza z tego składu podatkowego do podmiotów uprawnionych alkohol etylowy zwolniony od akcyzy lub zużywa alkohol etylowy zwolniony od akcyzy we własnym składzie podatkowym. W deklaracji AKC-4/A (podatek akcyzowy od alkoholu etylowego) w części F. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” podmiot wykazuje cały alkohol etylowy. Przy czym   wykazuje ilości alkoholu etylowego w poszczególnych wierszach z uwzględnieniem kodu CN, stawki podatku oraz dodatkowo  w nowej kolumnie „Zwolnienia od podatku akcyzowego (zaznaczyć właściwy kwadrat)” wskazuje czy wyrób korzysta ze zwolnienia od akcyzy. Obliczony w ten sposób podatek akcyzowy w części C. formularza AKC-4/A „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 10) obniża o kwotę akcyzy, jaka byłaby należna do zapłaty, gdyby nie miało zastosowania zwolnienie od akcyzy (poz. 11 ,,Zwolnienia”). W rezultacie, kwota podatku do zapłaty nie obejmie alkoholu zwolnionego, ale pozyskana zostaje informacja o ilościach wyrobów akcyzowych zwolnionych oraz o kwocie zwolnień.

Przykład 2*
Podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów węglowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. deklaracji AKC-WW  „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje ilości wyrobów węglowych z uwzględnieniem  czy wyroby korzystają ze zwolnienia od akcyzy, czy nie (zakreśla odpowiednio pola tak/nie w nowej kolumnie). Następnie obliczoną kwotę podatku w części D. deklaracji „WYSOKOŚĆ PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 125) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 126).

 Przykład 3*
Podmiot dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów gazowych opodatkowanych stawką pozytywną i zwolnionych od akcyzy. W części C. formularza AKC-4/L [wzór AKC-4/L ma zastosowanie do wyrobów gazowych  z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowyc ] „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO OD POSZCZEGÓLNYCH WYROBÓW” wykazuje ilości wyrobów gazowych z uwzględnieniem czy wyroby korzystają ze zwolnienia od akcyzy (zakreśla odpowiednio pola tak/nie w nowej kolumnie). Następnie obliczoną kwotę podatku w części B. formularza „OBLICZENIE WYSOKOŚCI PODATKU AKCYZOWEGO” (poz. 6) pomniejsza o kwotę przysługujących zwolnień (poz. 7).

* przykład ma zastosowanie od deklaracji składanych za kwiecień 2022 r.

W przypadku gdy podatnik wykazał w deklaracji wyroby gazowe korzystające ze zwolnienia od akcyzy, to kwotę zwolnienia wykazaną w poz. 7 ,,Zwolnienia” formularza AKC-4/L wykazuje także w rozbiciu na wybrane tytułu zwolnień tj.

 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3 ustawy (poz. 8),
 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3a ustawy (poz. 9),
 • zwolnienie od podatku akcyzowego wyrobów gazowych na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 3b ustawy (poz. 10),
 • pozostałe zwolnienia od podatku akcyzowego wyrobów gazowych (poz. 11).

Obowiązek składania kwartalnych deklaracji akcyzowych

Obowiązek składania akcyzowych deklaracji podatkowych za okresy kwartalne (wprowadzony z 1 lipca 2021 r. ustawą z dnia 30 marca  2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowymi oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. poz. 694), obowiązuje w przypadku wyrobów:

a) objętych zwolnieniem od akcyzy - z wyjątkiem zwolnień częściowych lub zwolnień realizowanych przez zwrot akcyzy, lub zwolnień ubytków wyrobów akcyzowych, lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy,

b) opodatkowanych zerową stawką akcyzy i wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym

- dla których nie wystąpił obowiązek złożenia deklaracji za okresy miesięczne.

Deklaracja: AKC-KZ

Ważne!
Od rozliczenia za 1 kwartał 2022 r. deklaracja AKC-KZ (kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego) może być opatrywana podpisem zaufanym [rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - Dz. U. poz. 554].

W deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ) - składanej za 3 i 4 kwartał 2021 r. - w części C w kolumnie „d”, podatnik wykazuje ilości wyrobów akcyzowych, a w kolumnie „e” stawkę podatku akcyzowego, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zwolnienia lub do zastosowania zerowej stawki podatku akcyzowego.
[Wzór tej deklaracji został określony rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy - Dz. U. z 2021 r. poz. 1175]

W przypadku wyrobów energetycznych opodatkowanych stawką zerową [wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowympodatnik wpisuje w kolumnie „e” stawkę podatku w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ [stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 2e ustawy o podatku akcyzowym].

Natomiast, od rozliczenia za pierwszy kwartał 2022 r. ma zastosowanie nowy wzór deklaracji AKC-KZ (kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego), w którym został zmieniony  opis kolumn, w ten sposób że w przypadku wyrobów  objętych zerową stawką podatku akcyzowego podatnicy wpisują  zerową stawkę podatku i kwotę podatku 0. [Wzór tej deklaracji został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego - Dz. U. z 2021 r. poz. 2436]

Dodatkowo, dla zagwarantowania kompletności pozyskiwanych danych o wielkości preferencji podatkowych, w nowym wzorze deklaracji AKC-KZ wprowadzono pozycje dla wykazania kwot  szczegółowych tytułów zwolnień. Uszczegółowienia te dotyczą wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) oraz energii elektrycznej i mają analogiczny zakres jak w deklaracjach składanych za okresy miesięczne.

Deklaracje kwartalne składają m.in.:

 • podmioty prowadzące składy podatkowe, które mają do zadeklarowania wyłącznie wyroby zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy,
 • podmioty nieprowadzące składów podatkowych dokonujące czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyłącznie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy.

Deklaracja: AKC-KZ (kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego)
[Wzór tej deklaracji został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego - Dz. U. z 2021 r. poz. 2436]

 Termin składania deklaracji AKC-KZ: do 25. dnia drugiego miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne obejmowały dane za trzeci kwartał 2021 r. i były składane do 25 listopada 2021 r.

Przykład 1: skład podatkowy deklarujący jedynie wyroby ze stawką zerową (np. wyroby dla przemysłu chemicznego),

Przykład 2: skład podatkowy posiadający gaz skroplony np. propan-butan i dokonujący rozlewu całości tego gazu do butli gazowych,

Przykład 3: podmiot dokonujący czynności podlegających opodatkowaniu wyłącznie w zakresie energii elektrycznej zwolnionej od akcyzy.

Obowiązek składania deklaracji uproszczonych

a) W przypadku wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, opodatkowanych stawką inną niż stawka zerowa, zasady wypełniania deklaracji uproszczonej nie ulegają zmianie. Od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji.

 Deklaracja AKC-UA (deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa) [wzór tej określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1089]

 Termin złożenia deklaracji AKC-UA: do 10. dnia od dnia powstania obowiązku podatkowego

 Przykład:  nabycie wewnątrzwspólnotowe np. płynu do papierosów elektronicznych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej.

b) W przypadku samochodów osobowych od 1 lipca 2021 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji uproszczonej. Deklaracja ta oprócz nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego obejmuje nowy przedmiot opodatkowania, tj.  dokonanie zmiany konstrukcyjnej, w pojeździe ciężarowym lub specjalnym zarejestrowanym w kraju, zmieniającej rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy oraz nabycie lub posiadanie niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju samochodu osobowego, od którego akcyza nie została zapłacona i gdy nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej opodatkowanej czynności nabycia wewnątrzwspólnotowego, importu albo sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego. 

Dodatkowo, w przypadku samochodu osobowego będącego współwłasnością kilku osób deklarację składa jeden ze współwłaścicieli w imieniu wszystkich współwłaścicieli (w deklaracji wykazywane są dane identyfikacyjne wszystkich współwłaścicieli). Deklaracja obejmuje całkowity podatek do zapłaty od samochodu osobowego.

W przypadku składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) możliwe jest opatrzenie deklaracji podpisem zaufanym [zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - Dz. U. z 2021 r. poz. 52, ze zm.].

Deklaracja AKC-US (deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych) [wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1110]

Termin złożenia deklaracji AKC-US: 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu albo złożenia zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, a w przypadku jego sprzedaży przed złożeniem zawiadomienia  - w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego.

Ważne!
Jeżeli czynność dokonania w zarejestrowanym pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających jego rodzaj na samochód osobowy nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tego tytułu będzie liczony dopiero od 1 lipca 2022 r.

Przykład
W październiku 2021 r. podmiot dokonał zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy, np. samochód kempingowy. Obowiązek podatnika dotyczący złożenia deklaracji AKC-US z tytułu dokonania tej czynności rozpocznie swój bieg z 1 lipca 2022 r. bez względu na okoliczność np. wcześniejszego złożenia w urzędzie komunikacji zawiadomienia o dokonaniu zmian konstrukcyjnych pojazdu.

Obowiązek składania deklaracji uproszczonych; za okresy kwartalne

W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych opodatkowanych stawką zerową, wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, przemieszczanych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej w kraju działalności gospodarczej od 1 lipca 2021 r. wprowadzono  obowiązek składania deklaracji uproszczonych za okresy kwartalne.

W kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-UAKZ),  w części C w kolumnie „d” podatnik wykazuje ilości wyrobów [wyroby energetyczne, o których mowa w art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym], a w kolumnie „e” właściwej dla wpisania stawki podatku, jaka miałaby zastosowanie w przypadku niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania zerowej stawki wpisuje stawkę podatku w wysokości 1822,00 zł/1000 litrów, a w przypadku gazów - 14,72 zł/GJ [stawki akcyzy, o których mowa w art. 89 ust. 2e ustawy o podatku akcyzowym].

Deklaracja AKC-UAKZ (kwartalna deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką podatku akcyzowego) [wzór tej deklaracji określa rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych - Dz. U. z 2021 r. poz. 1089]

Termin złożenia deklaracji AKC-UAKZ: do 10 dnia drugiego miesiąca po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. Pierwsze deklaracje kwartalne zostały złożone do 10 listopada 2021 r. za trzeci kwartał 2021 roku.

Ważne!
W przypadku niespełnienia warunków do zastosowania stawki zerowej ma zastosowanie stawka pozytywna i obowiązek zapłaty podatku oraz złożenia deklaracji uproszczonej w sprawie  podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA).

Kto nie składa deklaracji po 1 lipca 2021 r.

 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką akcyzy,

Ważne! Wyłączenie to nie dotyczy podatników składających deklaracje w odniesieniu do wyrobów gazowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy, np. CNG, LNG [art. 24b ustawy o podatku akcyzowym],

 • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy lub objętych zwolnieniem od akcyzy np. gospodarstwa domowe, które posiadają zamontowane panele fotowoltaiczne i zużywają wyprodukowaną przez te panele energię elektryczną na własne potrzeby,
 • podmioty niebędące podatnikami podatku akcyzowego np. podmioty, które zużywają poza składem podatkowym wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym opodatkowane zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

* przykład ma zastosowanie od deklaracji składanych za kwiecień 2022 r.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Finansów
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Krajowy Plan Odbudowy w Polsce w 2024 roku. Wyścig z czasem po 60 miliardów euro

  Zeszłotygodniowe informacje dotyczące odblokowania funduszy europejskich są optymistyczne – kierunek działań przyjęty przez polski rząd może liczyć na przychylność UE. Pamiętajmy jednak, że deklaracje te nie oznaczają, że środki na wspieranie reform i inwestycji zostaną nam „automatycznie” udostępnione - pisze Łukasz Kościjańczuk, partner w CRIDO.

  Czy laptop i wynajęte mieszkanie pracownika zagranicznej firmy to już zakład w Polsce?

  Pracownicy wykonujący pracę poza miejscem siedziby pracodawcy (lub innym miejscem określonym w umowie o pracę) mogą generować szereg konsekwencji podatkowych, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy, szczególnie gdy w grę wchodzi praca poza Polską, lub w Polsce, ale dla pracodawcy z innego kraju - pisze Dr Adam Barcikowski – Manager w Nexia Advcero.

  Niższy VAT od 1 kwietnia 2024 r. Stawka 8% dla usług kosmetycznych, manicure i pedicure

  Ministerstwo Finansów przygotowało już projekt rozporządzenia, które obniży od 1 kwietnia 2024 r. - z 23% do 8% – stawkę VAT na określone usługi kosmetyczne.

  Czas na reformę Unijnego Kodeksu Celnego

  Reforma (projektu) nowego Unijnego Kodeksu Celnego po konsultacjach społecznych. Od 2027 roku przewidywane jest wejście w życie nowego UKC. Będą to zmiany rewolucyjne w wielu aspektach, dziś obowiązujących przepisów prawa celnego. Wiarygodni przedsiębiorcy mają mieć znaczne uproszczenia oraz mamy przejść na „inteligentne” odprawy celne ze zwiększonym monitoringiem systemów informatycznych.

  Twój e-PIT wspólnie z małżonkiem

  Usługa Twój e-PIT umożliwia złożenie rocznego PIT wspólnie z małżonkiem. Kiedy jest to możliwe? Jakie działania należny wykonać?

  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  REKLAMA