REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Stopy procentowe NBP 2022 - podwyżka o 0,75 pkt proc. od 9 czerwca

Stopy procentowe NBP 2022 - podwyżka o 0,75 pkt proc. od 9 czerwca
Stopy procentowe NBP 2022 - podwyżka o 0,75 pkt proc. od 9 czerwca

REKLAMA

REKLAMA

Rada Polityki Pieniężnej podniosła 8 czerwca 2022 r. (ze skutkiem od 9 czerwca br.) wszystkie stopy procentowe o 0,75 pkt proc (75 punktów bazowych). Stopa referencyjna, główna stopa NBP, wzrosła z 5,25 proc. do 6% - poinformował w komunikacie Narodowy Bank Polski.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 9 czerwca 2022 r. +0,75 pp

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 0,75 pkt. proc. do poziomu:

Autopromocja
 • stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.);
 • stopa lombardowa 6,50% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.);
 • stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.);
 • stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.);
 • stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej (podwyżka o 0,75 pkt proc.);

To dziewiąta podwyżka stóp procentowych NBP z rzędu od października 2021 roku - od tego czasu Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy co miesiąc.

Uchwała RPP wchodzi w życie 9 czerwca 2022 r.

Ważne!
Punkt procentowy ("pkt proc." albo "p.p."), to jednostka różnicy między wartościami jednej wielkości a drugiej wielkości, podanymi w procentach. 
Punkt bazowy (‱; "p.b.), to jedna setna punktu procentowego.

W informacji po posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej jak zwykle odniosła się do aktualnej sytuacji makroekonomicznej Polski i świata oraz wyjaśniła powody podwyżki stóp procentowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Koniunktura i ceny na świecie

Napływające informacje wskazują, że dynamika aktywności w gospodarce światowej stopniowo spowalnia. W ostatnich miesiącach nastąpiło wyraźne pogorszenie koniunktury w części gospodarek wschodzących, w tym w Chinach, przy wciąż relatywnie korzystnej koniunkturze w największych gospodarkach rozwiniętych. Negatywnie na aktywność gospodarczą na świecie oddziałują wysokie ceny surowców i komponentów produkcji, utrzymujące się zaburzenia w funkcjonowaniu globalnych sieci dostaw oraz konsekwencje agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie.

Inflacja na świecie nadal rośnie, osiągając w wielu krajach najwyższe poziomy od dekad. Jednocześnie wyraźnie podwyższane są prognozy inflacji na najbliższe kwartały. Głównym źródłem wzrostu dynamiki cen pozostają wysokie ceny surowców oraz przedłużające się zaburzenia w globalnych łańcuchach podaży i transporcie międzynarodowym, nasilone przez efekty wojny. W części gospodarek do wzrostu cen przyczyniają się także wysoka dynamika popytu i rosnące koszty pracy. W efekcie rośnie również inflacja bazowa.
W warunkach silnego wzrostu inflacji wiele banków centralnych zacieśnia politykę pieniężną. Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zakończyła skup netto aktywów i podwyższa stopy procentowe. Z kolei EBC utrzymuje ujemne stopy procentowe, jednak zmniejsza skalę skupu aktywów. Banki centralne wielu gospodarek, w tym w Europie Środkowo-Wschodniej, kontynuują podwyższanie stóp procentowych.

Sytuacja gospodarcza i inflacja w Polsce

W Polsce – według wstępnego szacunku GUS – wzrost PKB w I kw. br. wyniósł 8,5% r/r, przy czym duży wkład do wzrostu miał przyrost zapasów, a dynamika konsumpcji i inwestycji obniżyła się. Dostępne dane wskazują, że w II kw. utrzymuje się korzystna koniunktura, jednak dynamika aktywności gospodarczej obniży się. Jednocześnie nadal rośnie zatrudnienie, czemu towarzyszy dalszy spadek bezrobocia i wyraźny wzrost wynagrodzeń. W kolejnych kwartałach można oczekiwać utrzymywania się relatywnie korzystnej koniunktury, choć prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury, zarówno w Polsce, jak i na świecie, obarczone są znaczną niepewnością.

Inflacja w Polsce – według wstępnych danych GUS – wzrosła w maju 2022 r. do 13,9% r/r. Podwyższona inflacja wynika głównie z silnego wzrostu światowych ceny surowców energetycznych i rolnych – w znacznej części będących konsekwencją rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie – oraz wcześniejszych wzrostów regulowanych krajowych taryf na energię elektryczną, gaz ziemny i energię cieplną. Inflacja jest także podwyższana przez efekty zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw i wysokie koszty transportu w handlu międzynarodowym. Jednocześnie wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Inflację ogranicza natomiast obniżenie części stawek podatkowych w ramach Tarczy Antyinflacyjnej. W nadchodzących kwartałach oczekiwane jest utrzymanie się oddziaływania czynników obecnie podwyższających dynamikę cen, w tym związanych z rosyjską agresją zbrojną przeciw Ukrainie. Jednocześnie podwyższanie stóp procentowych NBP wraz z wygasaniem wpływu szoków obecnie podbijających ceny będzie oddziaływać w kierunku stopniowego obniżania się inflacji w kolejnych latach. Obniżaniu inflacji powinno sprzyjać także umocnienie złotego, które w ocenie Rady będzie spójne z fundamentami polskiej gospodarki.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych. Dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę. NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego.

Komentarze po posiedzeniu RPP

PIE: Kolejne podwyżki stóp proc. będą miały umiarkowane przełożenie na popyt na kredyty hipoteczne

Kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce będą miały umiarkowane przełożenie na popyt na kredyty hipoteczne – już przy obecnej wysokości stóp jest on mizerny - ocenia ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Jakub Rybacki. Jego zdaniem, w lipcu Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje się na kolejną podwyżkę stóp, która zakończy cykl.
"Dotychczasowe działania RPP znacznie obniżyły akcje kredytową – zarówno liczba i wartość sprzedawanych kredytów hipotecznych są o 40 proc. niższe niż rok temu. Spadek dalej się pogłębi w kolejnych miesiącach z uwagi na wyższe wymogi ostrożnościowe. Kolejne podwyżki będą miały już umiarkowane przełożenie – już przy obecnej wysokości stóp, popyt na kredyty hipoteczne jest mizerny" - ocenia Rybacki w komentarzu.
Na czerwcowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 75 pb do 6,0 proc., zgodnie z oczekiwaniami rynku.
"Spodziewamy się kolejnej podwyżki w lipcu – prawdopodobnie zakończy ona cykl. Uważamy, że stopa RPP zakończy cykl na poziomie 6,5 proc." - prognozuje ekonomista PIE.
"Ważnym czynnikiem dla kolejnych decyzji będzie zagrożenie recesją w głównych gospodarkach UE. Coraz silniejsze ryzyko załamania aktywności w państwach strefy euro oznacza mniejsze podwyżki stóp procentowych. Spodziewamy się, że lipcowa projekcja inflacji NBP wskaże solidną dynamikę wzrostu w bieżącym roku, ale również znaczące spowolnienie w 2023" - dodaje. (PAP Biznes) pat/ asa/

ING: ograniczenie inflacji wymaga zdecydowanego zaostrzenia polityki pieniężnej

Jak zauważyli analitycy ING, w komunikacie RPP po raz pierwszy odnotowano, że wzrostowi cen w Polsce sprzyja utrzymujący się wysoki popyt pozwalający przenosić przedsiębiorstwom wzrost kosztów na ceny finalne. Można to odczytać jako przyznanie przez Radę, że podwyższona inflacja ma również źródła krajowe - wskazano.

"Pomimo dalszego wzrostu inflacji Rada nie zdecydowała się na zwiększenie skali zacieśnienia polityki pieniężnej, co mogło wynikać z wyraźnego pogorszenia nastrojów w przemyśle (spadek PMI w maju poniżej progu 50 pkt. oddzielającego fazę ożywienia od spowolnienia gospodarczego). W dalszym ciągu cykl podwyżek pozostaje jednak agresywny" - wskazali analitycy.

W ocenie ekspertów ING jednym z głównych powodów znaczących podwyżek stóp procentowych jest nie tylko wysoki poziom inflacji CPI (według wstępnego szacunku w maju 13,9 proc. r/r), ale coraz wyraźniejsze sygnały nasilających się efektów wtórnych (szybko rosnąca inflacja bazowa) oraz presja cenowo-płacowa (wzrost płac przyspieszył w maju do 14,1 proc. r/r).

"Nasilają się także obawy o odkotwiczenie oczekiwań inflacyjnych. Wzrost cen producenta w kwietniu wyniósł 23,3 proc. r/r, zatem istnieje duża przestrzeń do wspomnianego wyżej przenoszenia wzrostu kosztów przedsiębiorstw na ceny finalne" - przekazali analitycy.

Według ich szacunków najbliższe miesiące przyniosą dalszy wzrost cen inflacji bazowej, a inflacja CPI osiągnie lokalny szczyt w przedziale 15-20 proc. w czwartym kwartale 2022 r.

"W dalszym ciągu otoczenie makroekonomiczne sprzyja utrzymywaniu się podwyższonej inflacji. Wcześniejsze wzrosty kosztów energii, transportu, materiałów i pracy rozlewają się na ceny finalne coraz większej liczby dóbr i usług. Sprzyja temu wciąż solidny popyt, napędzany rosnącymi dochodami wskutek napiętej sytuacji na rynku pracy i ekspansji fiskalnej. Istotnym ryzykiem dla przebiegu ścieżki inflacji w 2023 jest skala przyszłych podwyżek cen regulowanych oraz decyzje rządu co do Tarczy Antyinflacyjnej" - dodali.

"Przy tak wysokim wzroście cen jak obecnie, inflacja zaczyna mieć samonapędzający charakter, a jej ograniczenie wymaga zdecydowanego zaostrzenia polityki pieniężnej. Zwłaszcza, że ekspansywna polityka fiskalna ogranicza restrykcyjność łącznej policy mix" - ocenili analitycy ING.

"Spodziewamy się dalszych zdecydowanych ruchów ze strony RPP w najbliższych miesiącach i podtrzymujemy nasz scenariusz wzrostu stopy referencyjnej w obecnym cyklu do 8,5 proc. Kolejna podwyżka stóp już w lipcu, kiedy poznamy także najnowszą projekcję NBP" - dodali.
(PAP)drag/ mk/

Santander: na czerwcowy wzrost inflacji RPP zareaguje dalszą podwyżką stóp

Departament analiz ekonomicznych banku Santander podkreślił, że środowa decyzja o podniesieniu stóp o 75 punktów bazowych, była zgodna z oczekiwaniami rynku. Zwrócono uwagę, że po decyzji RPP złoty nieco się osłabił; rynek stopy procentowej nie zareagował.

Według Santandera komunikat RPP sugeruje, że kluczowe dla Rady są obecnie zmiany rocznego wskaźnika inflacji CPI.

"Naszym zdaniem inflacja w czerwcu ponownie wzrośnie i przekroczy 15 proc. r/r, na co Rada zareaguje podwyżką o 50 lub 75 punktów w lipcu" - przewidują analitycy banku.

Dodali, że w kolejnych miesiącach spodziewają się oni stabilizacji dynamiki CPI i nawet jej lekkiego opadania, co może skłonić RPP do wstrzymania się z dalszymi podwyżkami. "Nie można jednak wykluczyć kolejnego ruchu po przerwie sierpniowej (w tym miesiącu nie ma posiedzenia), gdyby RPP zależało na tym, by przynajmniej przez kilka miesięcy obserwować stabilizację inflacji. Rynek FRA wycenia wzrost stóp do ok. 7,75 proc. na koniec roku" - podsumowano.
(PAP) autor: Michał Boroń mick/ drag/

Konfederacja Lewiatan: RPP nie widzi ograniczonego wpływu stóp na wzrost cen

"Bez zaskoczeń – tak można by skwitować dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej" - napisali w komentarzu analitycy zrzeszającej pracodawców Konfederacji Lewiatan, przyznając, że ich prognoza podwyżki o 50 pb "okazała się zbyt ostrożna". Zwrócili uwagę, że ostatni raz tak wysokie stopy były w 2008 r., kiedy to inflacja średniorocznie wynosiła 4,2 proc., a gospodarka również przeżywała szok makroekonomiczny.

Według analityków Rada nie dostrzega na razie potencjalnie szybkiego spadku aktywności gospodarczej w drugim i trzecim kwartale obecnego roku. "Zdaje się również nie widzieć ograniczonego wpływu stóp na wzrost cen" - dodali.

Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazali, że "jedyną branżą, w jakiej widać wpływ podwyżek stóp procentowych, są finanse, a pośrednio budownictwo". "O 1/4 spadła w I kwartale 2022 r. liczba udzielonych kredytów hipotecznych oraz ich wartość" - zauważyli.

"Decyzje RPP odczuwają w swoich portfelach Polacy" - zaznaczyła Konfederacja Lewiatan. "Ironicznie - tutaj z pomocą przychodzi rząd, który pod płaszczem ochrony wszystkich kredytobiorców pozwala zostawić część gotówki obywatelom w kieszeniach. Takie działania rządu mogą się skończyć dokładnie tym czym tarcze antyinflacyjne, czyli krótkowzrocznym, populistycznym rozwiązaniem politycznym" - ocenili przedstawiciele organizacji zrzeszającej pracodawców. (PAP)

Autorka: Ewa Nehring

neh/ mk/

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  PGNiG obniża ceny gazu dla gospodarstw domowych. Ale nadal ponad 90 zł/MWh drożej od ceny zamrożonej do połowy 2024 roku

  W czwartek 29 lutego 2024 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził obniżenie o 8,3 proc. (do 290,97 zł/MWh) zatwierdzonej w grudniu 2023 r. i obowiązującej w 2024 r. taryfy na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych tzw. odbiorców uprawnionych przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny. Ale do 30 czerwca 2024 r. cena netto gazu dla odbiorców uprawnionych (w tym odbiorców w gospodarstwach domowych) została zamrożona na poziomie 200,17 zł/MWh.

  Ujednolicenie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych. Jest projekt rozporządzenia w tej sprawie

  Ustawodawca przygotował projekt rozporządzenia w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz listę kandydatów na radnych. Jakie rozwiązania znalazły się w projekcie?

  Tabela kursów średnich NBP z 29 lutego 2024 roku [nr 043/A/NBP/2024]

  Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona przez NBP 29 lutego 2024 roku - nr 043/A/NBP/2024. Jaki dziś kurs euro? Jakie zmiany w kursach walut?

  Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć remont łazienki?

  Ulga rehabilitacyjna a remont łazienki. Czy możliwe jest odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej kosztów remontu, adaptacji  i wyposażenia łazienki dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?

  Księgowy na urlopie. Jak utrzymać płynność obsługi księgowej w firmie?

  Gdy księgowy udaje się na urlop, firma stoi przed wyzwaniem związanym nie tylko ze zorganizowaniem zastępstwa, ale również z utrzymaniem płynności obsługi księgowej. Podpowiadamy, jak przygotować firmę na taką sytuację.

  Od marca 2024 r. posiadacze obligacji zaczną tracić pieniądze. Opłaca się zamienić obligacje starych emisji na nowe

  Mocne hamowanie inflacji w Polsce jakie obserwujemy w ostatnich miesiącach powoduje nawet kilkukrotny spadek oprocentowania obligacji skarbowych indeksowanych inflacją. Na razie dotyczy to obligacji cztero- i dziesięcioletnich o łącznej wartości około 4,5 miliardów złotych, ale w najbliższych miesiącach kwota ta może szybko rosnąć. Rozwiązaniem jest zamiana posiadanych papierów na nowe. Dzięki temu Polacy (w sumie) mogą zarobić  nawet około o 65 milionów złotych więcej.

  Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przyjęty przez rząd

  Projektowane przepisy nakładają na firmy z siedzibą w Polsce obowiązek publikacji danych o podatkach zapłaconych w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  Rząd przyjął dzisiaj projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

  Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym. Przyjęty również został projekt ustawy zobowiązujący firmy do stosowania unijnych zasad dostępności w niektórych produktach i usługach.

  Właściwa weryfikacja kontrahentów to klucz do ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych

  Właściwa weryfikacja kontrahentów jest niezbędna w celu ograniczenia ryzyka sankcji gospodarczych. Weryfikacja powinna obejmować ustalenie struktury właścicielskiej i rzeczywistych beneficjentów kontrahentów.

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD. Najwięcej w obszarze oprogramowania

  Wartość inwestycji firm amerykańskich w Polsce wynosi 26 mld USD, stanowiąc tym samym 12 proc. wszystkich inwestycji zagranicznych w naszym kraju. Najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 140, działa w obszarze oprogramowania.

  REKLAMA