Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kredyty złotowe – czy da się wyeliminować WIBOR z umowy kredytowej. Jest kilka argumentów

WIRON, WIBOR, kredyty, pieniądze.
WIRON, WIBOR, kredyty, pieniądze.
WIRON, WIBOR, kredyty, pieniądze.
Shutterstock

Czy da się podważyć zapisy umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR i wyeliminować WIBOR z umowy? Jest kilka istotnych argumentów prawnych sugerujących, że jest to możliwe – wskazuje Wojciech Ostrowski, radca prawny z Kancelarii Rachelski i Wspólnicy. Czy WIBOR oddaje rzeczywisty koszt pieniądza na rynku? Jak zweryfikować obiektywność i rzetelność WIBOR-u? Składać pozew do sądu, czy jeszcze poczekać? Jakie są skutki wyeliminowania WIBOR-u z umowy kredytowej?

Sądy zaczynają zauważać problem z WIBOR-em w umowach kredytowych

O możliwości podważenia umów kredytowych opartych o wskaźnik referencyjny WIBOR pisze się i mówi od dawna. Co jakiś czas pojawiają się informacje podgrzewające atmosferę, a posiadaczom tych kredytów, zwłaszcza zaciągniętym niedawno, gdy WIBOR był bardzo niski, marzy się sytuacja tzw. frankowiczów, którzy wygrywają zdecydowaną większość procesów wytaczanych bankom o unieważnienie tzw. kredytów frankowych. 

Emocje kredytobiorców posiadających kredyty WIBOR rozpalają też ostatnie doniesienia prasowe z których wynika, że co raz to nowi kredytobiorcy decydują się na wystąpienie na drogę sądową w celu wyeliminowania wskaźnika WIBOR z umowy kredytu. Dodatkowo jeden z sądów wydał postanowienie o zabezpieczeniu zawieszając na czas procesu stosowanie wskaźnika WIBOR. To z kolei przełożyło się znacząco na obniżenie wysokości raty  płaconej przez kredytobiorcę. 

Należy jednak pamiętać, że tak, jak przysłowiowa „pierwsza jaskółka nie czyni wiosny”, tak też postanowienie o zabezpieczeniu nie jest jeszcze prawomocnym wyrokiem, nie mniej jednak jest to sygnał, że sądy zauważają problem związany z kredytami opartymi o wskaźnik WIBOR

Banki: WIBOR jest obiektywnym wskaźnikiem

Banki, przynajmniej oficjalnie, nie widzą problemu, i w sposób zdecydowany oprotestowały stanowisko sądu, który wydał wspomniane postanowienie o zabezpieczeniu. Jednocześnie podkreślają, że wskaźnik WIBOR oparty jest na obiektywnych danych pochodzących z rynku, banki nie ustalają wskaźnika WIBOR, a informacja o sposobie ustalania wskaźnika jest powszechnie dostępna podobnie jak regulamin stawek referencyjnych publikowany na stronie administratora WIBOR, to jest GPW Brenchmark. Jednym słowem wszystko dzieje się zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych …. (tzw. Rozporządzenie BMR). 

Ważne

Od razu nasuwa się jednak pytanie,  jak to było przed wejściem w życie tego Rozporządzenia, bo przecież umowy kredytowe oparte o wskaźnik WIBOR zawierane były również wcześniej.

Spróbujmy zatem ogólnie przeanalizować, czym jest WIBOR, kto go aktualnie ustala, w oparciu o jakie dane jest ustalany, i co ewentualnie można zakwestionować w umowach kredytowych o zmiennej stopie procentowej opartych o wskaźnik WIBOR. 

Czym jest WIBOR?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to w uproszczeniu wskaźnik referencyjny określający oprocentowanie pożyczek udzielanych na rynku międzybankowym w Polsce. Innymi słowy to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, na bazie którego banki uczestniczące w tym systemie, umawiają się udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Na podstawie danych przekazywanych przez banki, administrator wskaźnika WIBOR, którą to rolę pełni obecnie GPW Benchmark S.A., ustala aktualną wysokość wskaźnika WIBOR. Oczywiście WIBOR to określenie ogólne i występuje w różnych wariantach w zależności od okresu na jaki banki pożyczają sobie pieniądze

Ważne

I tak w umowach kredytowych występują najczęściej następujące warianty: WIBOR 1M, WIBOR 3M lub WIBOR 6M. Wskaźnik ten w połączeniu z marżą banku wykorzystywany jest przez banki do ustalenia wysokości oprocentowania zaciąganych kredytów, w tym kredytów mieszkaniowych (hipotecznych)

Czy WIBOR oddaje rzeczywisty koszt pieniądza na rynku?

Chcąc zatem rzetelnie ustalić koszt pieniądza na rynku międzybankowym, banki na potrzeby ustalenia aktualnej wysokości wskaźnika WIBOR, celem umożliwienia ustalenia rzeczywistego kosztu pieniądza, powinny przedstawiać dane dotyczące oprocentowania rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym, to jest faktycznych transakcji, w ramach których banki pożyczają sobie pieniądze
Tymczasem, jak wynika z licznych wypowiedzi na ten temat, faktycznych transakcji na rynku międzybankowym jest bardzo mało, a dane przekazywane przez banki mają charakter deklaratywny, to znaczy pokazują jedynie na jakim poziomie banki byłyby skłonne pożyczać sobie nawzajem pieniądze. W tzw. panelu WIBOR uczestniczy 10 banków i to one mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika WIBOR. Skoro jest tak, że podstawą do ustalenia wskaźnika WIBOR jest wolumen zawieranych transakcji na rynku międzybankowym, a tych transakcji jest mało - to pojawiają się wątpliwości czy WIBOR faktycznie oddaje rzeczywisty koszt pieniądza, po jakim banki pozyskują finasowanie. Zatem rodzi się pytanie czy oddaje on istotę tego wskaźnika. A jeśli nie oddaje, to dlaczego wskaźnik ten stosowany jest przez banki do umów z klientami banków, w tym z konsumentami.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak zweryfikować obiektywność i rzetelność WIBOR-u?

Druga kwestia, jaka w związku z tym się nasuwa to to, jak wskaźnik WIBOR jest ustalany i jak można zweryfikować jego obiektywność i rzetelność. Wskaźnik WIBOR jest opracowywany przez jego administratora, który formalnie jest podmiotem zewnętrznym w stosunku do banków uczestniczących w tym systemie. Od 2017 roku administratorem wskaźnika WIBOR jest  GPW Benchmark S.A., spółka utworzona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., która zastąpiła na tym miejscu poprzedniego administratora, którym było ACI Polsk – Stowarzyszenie Rynków Finansowych. Od 2020 roku GPW Benchmark S.A. posiada  zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na opracowywanie wskaźników referencyjnych. Ustalanie wskaźnika odbywa się na podstawie danych dostarczanych przez banki, które  uczestniczą w tym systemie. 

Jeśli jest tak jak wspomniano i transakcje na rynku międzybankowym, które powinny być podstawą do ustalenia poziomu wskaźnika WIBOR nie występują lub występują w bardzo ograniczonym zakresie, to pojawia się problem, w jaki sposób zweryfikować obiektywność i reprezentatywność wskaźnika publikowanego przez administratora. 

Czy banki mogą manipulować WIBOR-em?

Nasuwa się też pytanie, czy skoro banki uczestniczące w systemie WIBOR mają wpływ na kształtowanie się tego wskaźnika, to czy świadomie nie wpływają też na jego wysokość, tym bardziej, że jak wyjaśniono powyżej, ustalanie aktualnej wysokości WIBOR odbywa się obecnie w głównej mierze w oparciu o deklaracje banków, a nie w oparciu o warunki rzeczywistych transakcji na rynku międzybankowym. W wypowiedziach prasowych na ten temat pojawiają się opinie, że banki uczestniczące w systemie WIBOR zainteresowane są wzrostem wysokości wskaźnika WIBOR, gdyż zarabiają tym więcej im wyższy jest ten wskaźnik

Sądy powinny zweryfikować metodologię ustalania wskaźnika WIBOR

Sposób i metodologia ustalania wysokości wskaźnika WIBOR może zatem budzić poważne zastrzeżenia, zwłaszcza w kontekście tego czy rzeczywiście oddaje on koszt, po jakim banki pozyskują finansowanie. 

To, natomiast co raczej nie budzi wątpliwości, to to że obecny mechanizm ustalania wysokości wskaźnika WIBOR jest tak skonstruowany, aby przede wszystkim zabezpieczyć ryzyko ekonomiczne oraz interes banków, a nie klientów banków, w tym konsumentów zaciągających kredyty mieszkaniowe. 

Ważne

W interesie konsumentów leży zatem, aby niezależne sądy zweryfikowały metodologię ustalania wskaźnika WIBOR. Należy bowiem zastanowić się, czy dopuszczalne jest stosowanie w umowach kredytowych tego wskaźnika, w sytuacji gdy banki mogą wpływać na jego wysokość. 

Skutki wyeliminowania WIBOR-u z umowy kredytowej

Skuteczne podważenie w sądzie mechanizmów ustalania wskaźnika WIBOR poprzez wykazanie, że stanowią niedozwolone klauzule umowne skutkowałoby tym, że nie wiązałyby one kredytobiorcy, a co za tym idzie, byłyby bezskuteczne wobec niego od chwili zawarcia umowy kredytu. Oznaczałoby to, że po wyeliminowaniu z umowy WIBOR-u jedynym składnikiem oprocentowania kredytu pozostałaby marża banku, która co do zasady jest stała przez cały okres spłaty kredytu. Oczywiście samo wyeliminowanie WIBOR nie oznaczałoby, że umowa kredytu upada. Kredytobiorca dalej spłacałby kredyty z tą różnicą, że po wyeliminowaniu WIBOR, wysokość płaconej raty znacznie by spadła.

Brak rzetelnej informacji o ryzyku – dodatkowy argument przeciw WIBOR-owi w umowach kredytowych

Dodatkowym argumentem przemawiającym za możliwością podważenia umów kredytowych opartych o wskaźnik WIBOR jest to, że banki w sposób niewystarczający informowały kredytobiorców o ryzykach wzrostu oprocentowania kredytu. W wielu przypadkach standardowe dokumenty przekazywane kredytobiorcom przez banki na etapie podpisywania tego typu kredytów (podobnie zresztą jak w przypadku tzw. kredytów frankowych) ograniczały się do stwierdzenia, że ryzyko takie istnieje, i że kredytobiorca je akceptuje. Banki nie wyjaśniały jednak konsumentom w sposób przejrzysty i zrozumiały skali ryzyka z tym związanego. 

Jak banki informują kredytobiorców o wskaźniku WIBOR? 

Na to nakłada się kolejna kwestia, a mianowicie to, w jaki sposób banki informowały kredytobiorców o tym, że do zawieranej z bankiem umowy będzie miał zastosowanie wskaźnik WIBOR. W stosowanych przez siebie wzorach umów banki najczęściej odsyłają w tym zakresie do strony internetowej administratora informując, że stawka WIBOR ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR. Jak już zaznaczono wskaźnik WIBOR opracowywany jest przez administratora, którym jest GPW Benchmark. Oznacza to, że banki w umowach zawieranych z kredytobiorcami odsyłają w tym przypadku do regulaminu opracowanego i znajdującego się na stronie internetowej innego podmiotu
Innymi słowy bank w relacjach ze swoimi klientami, w tym będącymi konsumentami odsyła do postanowień wzorca, (bo za taki należy uznać Regulamin GPW Benchmark) opracowanego przez podmiot trzeci. 

Należy podkreślić, że na gruncie polskiego prawa sam mechanizm odesłania do wzorca umowy (np. regulaminu czy ogólnych warunków umowy) jest jak najbardziej dopuszczalny, z tym że w takim przypadku przedsiębiorca chcący skorzystać z takiej możliwości zobowiązany jest dochować pewnych aktów staranności. Bez zachowania tych aktów staranności zaproponowany wzorzec nie będzie stanowił elementu zawieranej umowy, a to z kolei będzie skutkowało tym, że umowa nie dojdzie do skutku. Jednym z takich aktów staranności, w przypadku relacji przedsiębiorca (bank) – konsument jest to, aby stosowany przez bank wzorzec umowy (w tym przypadku Regulamin GPW Benchmark) był doręczony konsumentowi przed zawarciem umowy. Samo tylko wskazanie konsumentowi w umowie gdzie może znaleźć przedmiotowy wzorzec należy, w tym przypadku, uznać za niewystarczające do spełnienia tego wymogu.

Ważne

Jest to kolejny argument, który przemawia za możliwością podważenia umowy kredytu w sądzie i jeśli nie unieważnia samej umowy to przynajmniej jest podstawą do wyeliminowania WIBOR-u z umowy kredytu. 

Kredyty złotowe oparte o WIBOR – co dalej

Trudno jest dziś jednoznacznie przesądzić w jakim kierunku potoczą się sprawy kredytów WIBOR-owych i czy będzie to sytuacja podobna do tej jaką dziś mamy z tzw. kredytami frankowymi, a jak wiadomo frankowicze wygrywają zdecydowaną większość spraw przeciwko bankom. Gdyby tak się stało, to biorąc pod uwagę skalę udzielonych kredytów opartych o wskaźnik WIBOR, byłaby to katastrofa dla sektora bankowego. 

Składać pozew do sądu, czy jeszcze poczekać?

Dziś posiadacze kredytów WIBOR-owch stoją jednak przed dylematemwystępować przeciwko bankom o wyeliminowanie WIBOR z umowy wiedząc, że na chwilę obecną brak jest wyraźnego sygnału ze strony sądów, w jakim kierunku pójdzie orzecznictwo, czy też czekać na rozwój sytuacji i ukształtowanie się linii orzeczniczej w tym zakresie

Oczywiście decyzja nie powinna być podejmowana pod wpływem emocji czy też artykułów prasowych. 

Z drugiej jednak strony wątpliwości jakie występują w związku mechanizmem ustalania wskaźnika WIBOR, niewłaściwa polityka informowania kredytobiorców o ryzykach związanych ze wzrostem oprocentowania, czy też sposób korzystania przez banki z wzorca umowy opracowywanego przez podmiot trzeci w relacjach z konsumentami dają podstawę do podważenia tych umów i wyeliminowania wskaźnika WIBOR z umowy kredytu

Warto zatem zastanowić się czy nie powierzyć swojej umowy do oceny profesjonalnej kancelarii prawnej, która przeanalizuję umowę kredytu i podpowie jakie ewentualne kroki podjąć. Wydaje się, że w tym przypadku można korzystać też z doświadczeń  tzw. frankowiczów, którzy gdyby swego czasu nie podjęli ryzyka i nie występowali o ochronę swoich prawa do sądów, to nie mogliby dziś pochwalić się taką ilością wygranych spraw.  

Autor tekstu: Wojciech Ostrowski, Radca prawny, współzałożyciel Kancelarii Rachelski i Wspólnicy, prawnik biznesowy od 1986 roku, mediator przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.  Ekspert w zakresie uwalniania od toksycznych kredytów. Specjalizuje się w problematyce związanej z inwestycjami kapitałowymi, obrotem papierami wartościowymi, restrukturyzacją podmiotów gospodarczych. Znawca problemów prawa bankowego i handlowego oraz zagadnień z zakresu prawa pracy. Wieloletni pracownik sektora bankowego.

Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Prezydent podpisał ustawę SLIM VAT 3. Jakie zmiany i od kiedy?

  Prezydent podpisał ustawę znaną jako SLIM VAT 3. Na mocy nowych przepisów zwiększony został m.in. limit dla podatników, którzy mogą korzystać z metody kasowej rozliczania podatku VAT oraz rozliczać się kwartalnie. Próg przychodowy wzrósł z 1,2 miliona do 2 milionów euro. Ustawa wejdzie w życie 1 lipca. Jej celem jest uproszczenie regulacji podatkowych i ułatwienie prowadzenia działalności przedsiębiorcom. Jakie zmiany na nich czekają?

  Domy seniora z preferencyjną stawką podatku od nieruchomości

  Zapadł ważny wyrok dla praktyki naliczania stawki podatku od nieruchomości dla działalności opiekuńczej (domów seniora). Chodzi o wyrok z dnia 23 maja 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie w sprawie o sygn. I SA/ Kr 250/23.

  Pomysły na prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę

  Prezent dla współpracownika odchodzącego na emeryturę to sympatyczny gest i podziękowanie za dotychczasową wspólną pracę. Ale co kupić? Przygotowaliśmy kilka pomysłów. 

  Prezydent podpisał pakiet Slim VAT 3

  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o VAT – podała kancelaria prezydenta. Ustawa wprowadza pakiet Slim VAT 3, który ma uprosić rozliczanie tego podatku.

  Emilewicz: projektem nowelizacji ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu zajmie się rząd

  Zakładam, że projekt ustawy o KUKE w przyszłym tygodniu trafi pod obrady rządu, byśmy zdążyli przepracować ją w Sejmie w czerwcu i lipcu - powiedziała PAP pełnomocnik rządu ds. polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej Jadwiga Emilewicz.

  Zwrot składki zdrowotnej: wydłużenie terminu, ostatni moment

  Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okaże się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi składek przysługuje  jej zwrot. Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty wynikającej z rocznego rozliczenia (RZS-R) został wydłużony do 5 czerwca 2023 r.

  Podatek od napiwku. Kto zapłaci?

  Napiwek przypisany konkretnej osobie nie jest dochodem spółki gastronomicznej, a spółka nie zapłaci podatku dochodowego. Podatek dochodowy za napiwek obciąża jednak osobę, która otrzymała napiwek.

  Spółka nie musi pobierać podatku przy wypłacie zaliczki na poczet zysku

  Do obliczenia podatku od zysku wypłaconego komplementariuszowi konieczne jest poznanie wysokości podatku należnego od spółki. Skoro PIT od zysku komplementariusza pomniejszany jest o proporcjonalną część CIT zapłaconego przez spółkę komandytową, to pierwszy z wymienionych podatków będzie mógł zostać wyliczony i pobrany dopiero po złożeniu przez spółkę rocznego zeznania i podjęciu przez wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku. Spółka, jako płatnik, nie ma więc obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego przy wypłacie komplementariuszowi zaliczki na poczet zysku. Wyrok z 2 lutego 2023 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 394/22).

  Aktualizacja aplikacji mZUS 2023 - nowe funkcje i zmiana wyglądu

  31 maja 2023 r. ZUS poinformował, że udostępnił aktualizację aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniony został wygląd aplikacji i rozbudowano ją o kolejne funkcje.

  Wnioski na PUE ZUS o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej można składać do 5 czerwca

  Do 5 czerwca 2023 r. prowadzący działalność gospodarczą mają czas na złożenie wniosku RZS-R o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikającej z rocznego rozliczenia. Wniosek w tej sprawie należy złożyć elektronicznie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS – poinformował 1 czerwca 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Czy da się oszczędzić milion na emeryturę? Sprawdzamy!

  Aż 79% Polaków nie oszczędza pieniędzy na emeryturę poza obowiązującymi składkami, a 62,5% nie odkłada regularnie żadnej kwoty na żaden cel. Jednocześnie dochód rozporządzalny na 1 osobę w Polsce w 2022 roku wyniósł 2 249,79 zł. Czy daje to możliwość odłożenia miliona złotych na emeryturę?

  Mały ZUS Plus 2023/2024 - dodatkowe 12 miesięcy korzyści. Ile zaoszczędzi przedsiębiorca?

  Mały ZUS Plus będzie wydłużony o rok dla przedsiębiorców, którzy korzystają z tej preferencji (ulgi) w 2023 roku. Poinformowało o tym 31 maja 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Wskutek tego przedłużenia przedsiębiorcy ci zaoszczędzą nawet kilkaset złotych miesięcznie. 

  UE pozwala na obniżenie stawki VAT na odzież dziecięcą. Polska nie chce

  Obniżony VAT na odzież dziecięcą. W ostatnim czasie ożywiła się dyskusja wokół obniżenia stawki VAT na odzież i obuwie dla dzieci. Eksperci nie wykluczają, że temat powróci w najbliższej kampanii wyborczej. Na czym polega problem?

  Niezgłoszenie zmiany w KRS - konsekwencje. Postępowanie przymuszające – jakie jest zagrożenie?

  Dokonanie wpisu oraz rejestracja zmian danych ujawnionych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) to jeden z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w formie spółki handlowej. Zgodnie z przepisami, wniosek o wpis lub o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS powinien być złożony do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od dnia, w którym zdarzenie uzasadniające zmianę miało miejsce. Praktyka pokazuje, że wielu przedsiębiorców zaniedbuje ten obowiązek i zgłasza zmiany za późno lub nie robi tego wcale.

  KSeF uszczelni system podatkowy. Czy zlikwiduje szarą strefę?

  Krajowy System e-Faktur (KSeF) to ważne narzędzie pomagające w zwalczaniu oszustw podatkowych. Elektroniczny proces wystawiania, przekazywania i przechowywania faktur ułatwia walkę z nieuczciwymi praktykami. Czy obowiązkowe wprowadzenie systemu zapewni skuteczne środki kontroli i wyeliminuje tzw. szarą strefę? Jakie korzyści przyniesie firmom? 

  Podatek od nadmiarowych zysków w Polsce. Czy i kiedy będzie wprowadzony? Sasin: prace trwają

  Wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków dla niektórych branż nie jest przesądzone - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Zastrzegł, że nad rozwiązaniami pracuje resort klimatu.

  Podatkowe zagadnienia e-commerce ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów interfejsu elektronicznego

  Pakiet e-commerce, który wprowadził szereg zmian oraz nowych pojęć  głównie w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązuje od 20 maja 2021 r. Szczególnie ciekawe były zmiany, które „uporządkowały” kwestię platform ułatwiających sprzedaż wysyłkową dla konsumentów z UE (B2C).  Mowa jest tutaj głównie o interfejsach elektronicznych takich jak chociażby Amazon. Co istotne, adres siedziby dla takich platform nie ma żadnego znaczenia w rozwiązaniu, o którym będzie mowa, o ile ułatwiają one określone dostawy towarów.

  Ile zarabiają prezydent i wiceprezydenci Rzeszowa? Jaki mają majątek?

  W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano oświadczenie majątkowe prezydenta Rzeszowa Konrada Fijołka. Wynika z niego, że prezydent zarobił ponad 250 tys. zł w 2022 roku. To o nieco ponad 107 tys. zł więcej niż w 2021 roku.

  Podatnicy nie spieszą się z testowaniem KSeF

  Od 1 lipca przyszłego roku korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe. Obecnie jest to dobrowolne, a oficjalne dane Ministerstwa Finansów pokazują, jakie jest podejście podatników do tego tematu. Jak to wygląda? 

  Informacje z urzędu skarbowego przez telefon lub e-Urząd Skarbowy. Co się zmieni od 15 czerwca 2023 r.?

  Od 15 czerwca 2023 r. podatnicy i płatnicy podatków będą mogli uzyskać od każdego z naczelników urzędów skarbowych (niezależnie od terytorialnej właściwości działania tych organów) dane i informacje o swojej indywidualnej sytuacji podatkowo-prawnej (w tym objęte tajemnicą skarbową) telefonicznie lub za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

  Trybunał każe ścigać oszustów i pozorantów VAT na podstawie przepisów unijnych, a nie krajowych

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 25 maja 2023 r. wyrok w polskiej sprawie (C-114/22) dotyczącej kwestionowania prawa do odliczenia VAT na podstawie pozorności czynności. Sprawa dotyczyła transakcji sprzedaży znaków towarowych i odliczenia podatku naliczonego w tym zakresie. 

  Aktualny rachunek bankowy trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Termin mija 30 czerwca 2023 r.

  Ministerstwo Finansów przypomina, że organizacje pożytku publicznego (OPP), które chcą otrzymać 1,5% podatku PIT, powinny do 30 czerwca 2023 r. zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Zgłoszenie nie jest konieczne jeżeli rachunek został zgłoszony w ubiegłych latach i jest nadal aktualny.

  Nabywca zwraca zakupiony towar. Jak i kiedy rozliczyć VAT?

  Jak prawidłowo rozliczyć VAT w przypadku zwrotu zakupionych towarów przez nabywcę? Wyjaśniamy na poniższym przykładzie. 

  Inwestycja w SAFE – co musisz wiedzieć, żeby nie stracić

  Inwestycje amerykańskich spółek na polskim rynku widoczne są na każdym kroku. Wbrew pozorom, ruch kapitału odbywa się jednak również w przeciwnym kierunku. Polscy inwestorzy co raz częściej lokują kapitał w zagraniczne start-up’y, w tym w innowacyjne projekty z Ameryki Północnej. Jedną z możliwości prowadzenia tego typu działań są umowy SAFE.

  Samochód wycofany z działalności rolniczej. Czy jego sprzedaż podlega VAT?

  Rolnik ryczałtowy sprzedaje samochód, który wykorzystywał w działalności rolniczej. Samochód ten został przed sprzedażą wycofany z działalności rolniczej, co zostało potwierdzone sporządzonym na tę okoliczność protokołem. Czy sprzedaż taka podlega opodatkowaniu VAT? Czy byłoby inaczej, gdyby przed sprzedażą samochód nie został wycofany z działalności rolniczej?