| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Aktualności > Rząd przedstawił projekt zmian w prawie podatkowym

Rząd przedstawił projekt zmian w prawie podatkowym

Minister finansów przedstawił projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Dzięki zmianie przepisów zwiększy się stabilność prawa podatkowego. Nowe regulacje ułatwią wykonywanie działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy będą mieć większą pewność, że podejmowane przez nich działania są zgodne z obowiązującym prawem. Wprowadzenie zmian sprzyjać będzie również dobrowolnemu wykonywaniu zobowiązań podatkowych.


Projekt zakłada m.in. zmianę zasad wykonywania decyzji podatkowych. Zgodnie z projektem nowelizacji, decyzja podatkowa mająca charakter nieostateczny nie będzie podlegać wykonaniu. Wyjątkiem będą sytuacje, kiedy organ podatkowy pierwszej instancji nada jej rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej będzie mogło nastąpić w przypadku ustanowienia zabezpieczenia. Zabezpieczeniem mogą być m.in. gwarancje bankowe lub poręczenia banku, weksel z poręczeniem wekslowym banku czy uznanie kwoty na rachunku depozytowym organu podatkowego.


Przewiduje się również wprowadzenie zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Umożliwi to przedsiębiorcy zorganizowanie pracy w związku z planowaną kontrolą oraz stworzy dodatkową możliwość skorygowania deklaracji jeszcze przed wszczęciem kontroli. Nowe przepisy przewidują, że kontrolę przeprowadza się nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż przed upływem 30 dni od doręczenia zawiadomienia o zamiarze kontroli. Kontrolę można będzie przeprowadzić także bez zawiadomienia, ale ma to dotyczyć ściśle określonych przypadków, np. na wniosek organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo, w tym skarbowe. Kontrola taka może być podjęta w związku z przychodami nieznajdującymi pokrycia lub w związku z niezgłoszoną do opodatkowania działalnością gospodarczą. Nowe prawo przewiduje, że podatnicy, płatnicy, inkasenci oraz następcy prawni mogą wyznaczyć osobę, która będzie upoważniona do ich reprezentowania podczas kontroli podatkowej.


Projekt wprowadza możliwość zapłaty podatków przez najmniejszych przedsiębiorców również w formie gotówki, a nie tylko w formie przelewu jak to przewidują obecne regulacje. Będą ono mogli dodatkowo opłacać składki na ubezpieczenie społeczne w formie przekazu pocztowego. Dotychczas płatność ta mogła być dokonywana tylko w formie polecenia przelewu.


Znosi się odpowiedzialność wspólnika za osobiste zobowiązania podatkowe pozostałych wspólników wynikające z działalności spółki, np. zobowiązania podatkowe wspólników z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Odpowiedzialność wspólnika odnosić się będzie tylko do zobowiązań podatkowych spółki.


W projekcie ustawy uregulowano sprawy dotyczące udostępniania komornikom sądowym informacji podatkowych. Dotychczas koszty związane z przekazywaniem tych informacji przez organy podatkowe pokrywane były z budżetu państwa. Nowe przepisy przewidują, że informacje te będą udostępniane odpłatnie. Szczegółowe dane dotyczące wysokości, trybu pobierania i uiszczania tych opłat przez komorników zostaną podane w rozporządzeniu ministra finansów.


Zmieniono niektóre przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowe prawo ma w większym stopniu zabezpieczać interesy fiskalne Skarbu Państwa. Wprowadzono nową przesłankę, która upoważnia do dokonania zabezpieczenia, chodzi o niezłożenie oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych lub niewykazania w złożonym oświadczeniu wszystkich składników mienia podlegających wykazaniu.


Przewidziano ponadto, że organ egzekucyjny może zająć należność pieniężną lub niepieniężną w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. Chodzi szczególnie o przypadki takie m.in. jak: brak płynności finansowej, nieujawnianie zobowiązań, nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, wyprzedaż majątku. Wówczas zajęcie zabezpieczające może przekształcić się, z mocy prawa, w zajęcie egzekucyjne. Wydłużono ponadto termin, w którym możliwe będzie przekształcenie się zajęcia zabezpieczającego w egzekucyjne.


Projekt jest częścią „Pakietu na rzecz rozwoju przedsiębiorczości”.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Majczak-Górecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »