reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Wyjaśnienia > Jak opodatkować najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na cele gospodarcze, stanowiącego współwłasność małżonków

Jak opodatkować najem lokalu mieszkalnego przeznaczonego na cele gospodarcze, stanowiącego współwłasność małżonków

Jak opodatkować VAT obrót uzyskany z wynajmu lokalu mieszkalnego na cele działalności gospodarczej, stanowiącego współwłasność małżonków, z których tylko jeden jest podatnikiem VAT, a stroną umowy jest małżonek niebędący podatnikiem tego podatku?

ODPOWIEDŹ US - SKRÓT
Małżonek, który zawarł umowę najmu lokalu stanowiącego współwłasność obojga małżonków, ma obowiązek rozliczenia z tego tytułu VAT.
KOMENTARZ EKSPERTA
Stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi na pytanie jest słuszne. Należy przyjąć, że w wypadku gdy umowa najmu lokalu stanowiącego współwłasność małżonków jest zawierana tylko przez jednego z nich, wolą obydwojga małżonków było, aby działalność w zakresie najmu była prowadzona tylko przez jednego z nich. Jeżeli małżonek zawierający umowę w przedmiotowej sprawie nie jest czynnym podatnikiem VAT, może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego.
ODPOWIEDŹ US - WYCIĄG
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu informuje:
Zgodnie z uregulowaniami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istotą wspólności majątkowej małżeńskiej, zarówno ustawowej, jak i umownej, jest to, że każdy z małżonków jest współwłaścicielem poszczególnych składników majątku wspólnego (dorobkowego) na zasadach współwłasności łącznej (bezudziałowej). Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzaniu majątkiem wspólnym, lecz każdy z nich może zarząd ten wykonywać samodzielnie, z tym że dla wykonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda współmałżonka wyrażona w formie przewidzianej dla danej czynności prawnej. Jednakże zgoda taka nie oznacza, iż przez jej wyrażenie drugi małżonek staje się też stroną czynności prawnej dokonanej przez pierwszego z nich, i dlatego o tym, który z małżonków jest (będzie) podatnikiem podatku od towarów i usług, rozstrzyga w istocie rzeczy wola tychże małżonków co do tego, który z nich określone czynności zarządu majątkiem wspólnym będzie w konkretnej sytuacji wykonywał.
Powyższe potwierdzają przepisy ustawy o podatku dochodowym. Od 1 stycznia 2003 r. bowiem zmienione zostały przepisy dotyczące podatku dochodowego od umów najmu zawieranych przez osoby fizyczne. Na skutek nowelizacji, wprowadzonej ustawą z 27 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1182), zasadę, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego praw do udziału w zysku (w razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zyskach są równe), rozciągnięto także na osiągających przychody z najmu i dzierżawy małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Przy czym będą mogli oni w myśl art. 8 ust. 3 ww. ustawy złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu przez jednego z nich. Wobec takiego brzmienia przepisu wskazane byłoby, aby ta sama osoba rozliczała zarówno podatek dochodowy, jak i VAT od osiągniętego przychodu z tytułu zawartej umowy najmu, a wówczas tylko w stosunku do niej odnosić się będzie ocena możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, o którym była mowa w obowiązującym do 30 kwietnia 2004 r. przepisie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz obowiązującym od 1 maja 2004 r. przepisie art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).
reklama

Czytaj także

Jak przygotować się do zmian 2021. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS47.20 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Nowy JPK_VAT

Oznaczenia dostawy towarów i świadczenia usług (kody GTU) w nowym JPK_VAT z deklaracją

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama