REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Lepsza ochrona konsumentów - ustawa o prawach konsumenta

Lepsza ochrona konsumentów - ustawa o prawach konsumenta / Fotolia
Lepsza ochrona konsumentów - ustawa o prawach konsumenta / Fotolia

REKLAMA

REKLAMA

Od 25 grudnia 2014 r. obowiązuje nowa ustawa o prawach konsumenta, której głównym celem jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów Unii Europejskiej dotyczących umów zawieranych z konsumentami. Zmiany mają służyć większej ochronie interesów konsumentów w stosunkach z przedsiębiorcami.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

Autopromocja

Ustawa w sposób kompleksowy uregulowała kwestie związane z zawieraniem umów z konsumentami. Z tego względu na jej mocy uchylono obowiązujące dotychczas: ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r., poz. 1225), a także ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, ze zm.).

Warto jednak wskazać, iż zgodnie z art. 51 ustawy, do umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie stosuje się przepisy dotychczasowe.

Jeśli chodzi o zmiany jakie wprowadzono na mocy ustawy w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji, pierwsza część z nich dotyczy obowiązków informacyjnych spoczywających na przedsiębiorcy.

W tym zakresie ustawa m.in. ściśle określiła i dodatkowo znacznie poszerzyła zakres informacji, których przedsiębiorca musi udzielić konsumentowi jeszcze przed zawarciem z nim umowy. Co przy tym szczególnie ważne, ustawa przewidziała nie tylko szeroki katalog informacji podlegających udzieleniu konsumentowi w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, ale także informacje podlegające udzieleniu w przypadku zawierania innych umów z konsumentem. To zaś oznacza, że spoczywające na przedsiębiorcy obowiązki informacyjne uległy istotnemu poszerzeniu, gdyż jak do tej pory, nie dotyczyły one ww. innych umów konsumenckich.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe obowiązki przedsiębiorców po zmianach w prawie konsumenckim

Kolejne nowe rozwiązanie stanowi nałożony na przedsiębiorcę obowiązek uzyskania, przed zawarciem jakiejkolwiek umowy z konsumentem, jego wyraźnej zgody na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy.

Dodatkowo, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, ustawa nałożyła na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia, aby w momencie złożenie zamówienia konsument wyraźnie potwierdził, że wie, iż pociąga ona za sobą obowiązek zapłaty. Na mocy ustawy zobowiązano też przedsiębiorcę do wskazania na stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego, w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasnych i czytelnych informacji o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.


O zmianach w prawie konsumenckim piszemy w Monitorze Księgowego. Zachęcamy do bieżącej lektury czasopisma. Kup stałą prenumeratę Monitora Księgowego >>

Interesuje Cię tylko ten temat. Kup e-booka Obowiązki sprzedawcy po zmianach w prawie konsumenckim – wskazówki praktyczne >>


Kolejna grupa istotnych zmian dotyczy prawa odstąpienia od umowy zawartej z konsumentem poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość.

W tym zakresie kluczową zmianą jest wydłużenie terminu w jakim konsument może skorzystać z ww. uprawnienia. O ile bowiem na gruncie poprzednich przepisów termin ten wynosił 10 dni, obecnie prawo do odstąpienia od wskazanych powyżej umów, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przysługuje konsumentowi, z nielicznymi wyjątkami, w terminie 14 dni. Ustawa określiła przy tym bardziej precyzyjne zasady obliczania ww. terminu, czego brakowało w dotychczasowych przepisach. Równocześnie ustawa poszerzyła jednak katalog umów, co do których prawo odstąpienia nie przysługuje.


Ustawa przewidziała także, że w przypadku niedopełnienia przez przedsiębiorcę obowiązku poinformowania konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu ww. 14-dniowego terminu. Należy wobec tego zauważyć, że termin, po upływie którego prawo do odstąpienia od umowy wygasa, również uległ przedłużeniu; do dnia wejścia w życie ustawy wynosił on bowiem 3 miesiące od dnia wydania rzeczy lub, w przypadku usług, od dnia zawarcia umowy.

Ponadto ustawa przewidziała, że w przypadku odstąpienia od umowy, konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o obowiązku poniesienia tych kosztów.

Nowe prawo konsumenckie - więcej czasu na odstąpienie od umowy

Ustawa zmodyfikowała również zasady dotyczące reklamacji wadliwych produktów. W miejsce dotychczasowej odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu tzw. niezgodności towaru z umową, która wywoływała sporo wątpliwości interpretacyjnych, przyjęto bardziej zrozumiałe dla konsumentów zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi uregulowanej w kodeksie cywilnym. Jednocześnie zawarte w kodeksie cywilnym regulacje dotyczące rękojmi, w tym przede wszystkim odnośnie wady fizycznej, zostały rozbudowane i doprecyzowane.

Na podstawie ustawy wprowadzono też zasadę, że w przypadku wad towaru konsument może złożyć sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy bez konieczności uprzedniego oddania rzeczy do naprawy lub wymiany. Jednocześnie wskazano, że ww. uprawnienie nie przysługuje, jeśli sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Dodatkowo istotną zmianą dotyczącą korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi jest przyjęcie domniemania, że wada fizyczna lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego, będącego konsumentem, jeżeli została ona stwierdzona przed upływem roku od tej chwili. Oznacza to, że konsument powołując się na wadę rzeczy w ciągu roku od ww. momentu przejścia na niego niebezpieczeństwa, nie ma obowiązku wykazywać kiedy zaistniała wada, ponieważ sprzedawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w tym okresie niejako „automatycznie”. Wskazać przy tym należy, że podany okres jednego roku, w którym wady muszą się ujawnić, aby domniemanie znalazło zastosowanie, został wydłużony w stosunku do poprzednio obowiązujących rozwiązań, w których wynosił on 6 miesięcy.

Istotne zmiany wynikające z ustawy dotyczą także ponoszenia przez konsumenta niektórych kosztów związanych z zawieranymi z nim umowami. W tym zakresie ustawa wprowadziła m.in. rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku wskazania przez przedsiębiorcę numeru telefonu przeznaczonego do kontaktowania się z nim w sprawie zawartej umowy, opłata dla konsumenta za połączenie z tym numerem nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument. Ponadto zakazano pobierania od konsumenta za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty (w tym także za pomocą kardy kredytowej) opłaty przewyższającej poniesione przez przedsiębiorcę koszty w związku z tym sposobem zapłaty.

Podsumowując, ustawa wprowadziła doniosłe zmiany w zakresie regulacji dotyczących umów zawieranych z konsumentami. Do najistotniejszych z nich należy m.in. istotne poszerzenie obowiązków informacyjnych spoczywających na sprzedawcach, mające służyć uzyskaniu przez konsumenta wyczerpujących informacji o istotnych elementach zawieranej z nim umowy i pozwolić mu na bardziej świadome podejmowanie decyzji co do ewentualnego zawarcia tej umowy. Dodatkowemu wzmocnieniu ochrony interesów konsumentów mają sprzyjać także przyjęte nowe regulacje dotyczące uprawnień konsumenta w związku z wystąpieniem wad zakupionych rzeczy. Jednocześnie ujednolicenie polskich przepisów do rozwiązań unijnych ma pozwolić polskim przedsiębiorcom na szerszy udział w rynku europejskim. Niebawem przekonamy się, czy przyjęte rozwiązania przyniosą zamierzone skutki.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Autopromocja

REKLAMA

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Podatek PIT - część 2
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Zeznanie PIT-37 za 2022 r. można złożyć w terminie do:
  30 kwietnia 2023 r. (niedziela)
  2 maja 2023 r. (wtorek)
  4 maja 2023 r. (czwartek)
  29 kwietnia 2023 r. (sobota)
  Następne
  Księgowość
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o tytoń do żucia, tytoń do nosa

  Od 20 maja 2024 r. katalog wyrobów tytoniowych objętych systemem Track&Trace zostanie rozszerzony m.in. o pozostałe wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi np. tytoń do żucia, tytoń do nosa.

  Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

  Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

  Ceny transferowe 2024 - kontrole. Wezwanie do przedłożenia dokumentacji lokalnej, a zwolnienie dla podmiotów krajowych

  W związku z rosnącym zainteresowaniem organów podatkowych cenami transferowymi można zaobserwować zwiększoną liczbę kontroli w tym zakresie. Choć prowadzenie kontroli na podstawie i w granicach przepisów prawa stanowi obowiązek organów podatkowych, kontrolującym zdarzają się w tym zakresie nadużycia.

  Fundusze z FENG zasilą polski rynek venture capital. Przygotowanie pod inwestycje zwiększy szansę na uzyskanie finansowania

  Z końcem lutego 2024 r. zakończony został pierwszy nabór do pięciu programów PFR Ventures, w ramach których do polskich funduszy venture capital ma popłynąć 2 mld zł z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). W kwietniu br startuje drugi nabór, a do końca 2024 roku PFR Ventures planuje przeprowadzić łącznie pięć rund selekcyjnych. W wyniku realizacji programów PFR Ventures przez polski rynek VC ma przepłynąć w ciągu kilku najbliższych lat ok. 3,1 mld złotych.

  Jeśli nie WIRON to jaki wskaźnik zastąpi WIBOR i od kiedy? Niepewność na rynku bankowym. Gubią się też klienci banków. Czy kredyty o stałym oprocentowaniu będą bardziej powszechne?

  Od kilku miesięcy temat wskaźników referencyjnych stał się bardzo gorący. Banki wydają się być już zniesmaczone całą tą reformą wskaźnikową, której końca nie widać. Także konsumenci już się w tym gubią, bo nie wiedzą, czy wskaźnik, który mają wpisany do umowy, od którego zależy ich oprocentowanie, będzie istniał, a jeśli nie, to na jaki inny się zmieni.

  Minister finansów ma nadzieję, że handlowe niedziele zostaną uregulowane w tym roku. Będą wyższe wpływy z VAT

  Trwa dyskusja nad przywróceniem handlu w niedziele. W Sejmie znajduje się projekt ustawy, który przewiduje wprowadzenie dwóch handlowych niedziel w miesiącu. Jakie byłyby skutki wprowadzenia dwóch handlowych niedziel w miesiącu w zakresie podatku VAT?

  Zmiany w handlu internetowym 2024. Minister Finansów: urzędy skarbowe dowiedzą się gdy zrobisz 30 (i więcej) transakcji w roku

  Minister finansów, Andrzej Domański zapewnił 12 kwietnia 2024 r., że nowe przepisy nie sprawią, że urzędy skarbowe będą inwigilować osoby sprzedające w internecie. Wyjaśnił, że monitorowanie transakcji będzie się zaczynać od 30 transakcji w ciągu roku i wtedy zostaną one zaraportowane.

  Obowiązek informowania ZUS o umowie o dzieło. Więcej formularzy RUD, ale mniej zawieranych umów. Dlaczego?

  ZUS informuje, że w 2023 r. złożono do ZUS-u więcej formularzy RUD niż rok wcześniej, ale odnotowano nieznaczny spadek zawieranych umów o dzieło zarówno w stosunku do 2022 r. jak i 2021 r.

  Domański: chcemy podnieść limit przychodów zwalniających z VAT do 240 tys. zł od stycznia 2025 r.

  Szykuje się podwyższenie limitu przychodów uprawniających do zwolnienia z rozliczania VAT do 240 tys. zł z obecnych 200 tys. zł. Zmiana miałaby wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

  Domański: przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację; inflacja na koniec tego roku wyniesie 4-5 proc.

  Śledzimy co dzieje się na rynku handlu żywnością. Widzimy, że to przywrócenie stawki VAT do poziomu 5 proc. miało niewielki wpływ na inflację - powiedział minister finansów Andrzej Domański. Według niego inflacja na koniec 2024 roku wyniesie 4-5 proc.

  REKLAMA