| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Zmiany prawa > Karta Dużej Rodziny w przypadku maturzystów i studentów

Karta Dużej Rodziny w przypadku maturzystów i studentów

Czy uprawnienia wynikające z programu Karty Dużej Rodziny przysługują osobom, które ukończyły 18 lat i zdały w tym roku maturę? Czy osoby podejmujące studia mogą nadal korzystać z Karty?

Prawne rozwiązania dotyczące ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), określając tym samym zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania im uprawnień oraz sposób realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy.

Maturzyści i studenci z Kartą Dużej Rodziny

Jak wynika z przepisów regulujących zasady przyznawania tego dokumentu pełnoletnim dzieciom, osoba, która ma skończone 18 lat i zdała w maju maturę, może korzystać z Karty Dużej Rodziny do 30 września tego samego roku.

Szybszy zwrot nadpłaty dla rodzin wielodzietnych

Natomiast w przypadku gdy taka osoba podejmie studia, będzie mogła kontynuować korzystanie ze zniżek i ulg od 1 października. Karta Dużej Rodziny będzie jej przysługiwać do zakończenia roku akademickiego, w którym przewidziany jest koniec kształcenia w szkole wyższej, jednak maksymalnie do ukończenia 25. roku życia.

Należy przy tym pamiętać, że od dorosłych uczniów i studentów wymagane jest dostarczenie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia potwierdzającego naukę i zawierającego termin jej zakończenia

Polecamy poradnik: Karta Dużej Rodziny - PDF

Prawo do posiadania Karty

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkom rodziny wielodzietnej, którymi są:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje natomiast rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Nieodpłatna pomoc prawna od 1 stycznia 2016 r.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, czyli rodzinie, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego

– w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem lub zaświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »